Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SROTOVA, Iva, Jan KOČICA, Jan VOLLERT, Jan KOLČAVA, Monika HULOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Sensory and pain modulation profiles of ongoing central neuropathic extremity pain in multiple sclerosis. European Journal of Pain. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 25, č. 3, s. 573-594. ISSN 1090-3801. doi:10.1002/ejp.1695.
 2. KADAŇKA, Zdeněk, Zdeněk KADAŇKA, Tomáš SKUTIL, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Walk and Run Test in Patients with Degenerative Compression of the Cervical Spinal Cord. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 5, s. 1-12. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10050927.
 3. 2020

 4. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Monika HULOVÁ, Livie MENSOVA, Igor CRHA, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRALICKOVA, Lenka JUŘÍKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Radim MAZANEC, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Iva ŠROTOVÁ. Anti-Mullerian hormone as an ovarian reserve marker in women with the most frequent muscular dystrophies. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 99, č. 23, s. 1-6. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000020523.
 5. VLČKOVÁ, Eva a O. SLÁMA. Bolest v neurologii. In Bužgová R., Kozáková R. Základy paliativní péče v neurologii. První vydání. Praha: Galén, 2020. s. 138-162. ISBN 978-80-7492-502-3.
 6. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolesti hlavy v graviditě. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 3, s. 269-276. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020269.
 7. LASOTOVÁ, Naděžda, Marecela DUBOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Regina SLÁMOVÁ. Bulbární symptomy - dysfagie, poruchy řeči, slintání. In Bužgová R., Kozáková R. Vybrané kapitoly z paliativní péče v neurologii. První vydání. Praha: Galén, 2020. s. 127-137. ISBN 978-80-7492-502-3.
 8. DIMOVA, V., M. S. HERRNBERGER, F. ESCOLANO-LOZANO, H .L. RITTNER, Eva VLČKOVÁ, C. SOMMER, C. MAIHOFNER a F. BIRKLEIN. Clinical phenotypes and classification algorithm for complex regional pain syndrome. Neurology. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 94, č. 4, s. "E357"-"E367", 11 s. ISSN 0028-3878. doi:10.1212/WNL.0000000000008736.
 9. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Monika HULOVÁ, Ladislav DUŠEK, Magda HORÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Yvonne BENEŠOVÁ. Conversion of clinically isolated syndrome to multiple sclerosis: a prospective study. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 44, SEP 2020, s. 1-10. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2020.102262.
 10. BOTIKOVÁ, Daniela, Eva VLČKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Dechová rehabilitace u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 5, s. 491-497. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020491.
 11. RAJDOVÁ, Aneta a Eva VLČKOVÁ. Farmakoterapie neuropatické bolesti v dospělém věku. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 5, s. 373-377. ISSN 1213-1814. doi:10.36290/neu.2020.092.
 12. VLAŽNÁ, Daniela, Eva VLČKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Fyzioterapie respirace pacientů s neuromuskulárním onemocněním. In Slovenský a český XIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. 2020.
 13. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy in young adults treated with vinca-alkaloids. In Neurology. 2020. ISSN 0028-3878.
 14. ADAMOVÁ, Blanka a Eva VLČKOVÁ. Obecné zásady diagnostiky a léčby neuropatické bolesti se zaměřením na využití opioidů. Bolest. Tigis s.r.o., 2020, roč. 23, č. 3, s. 88-95. ISSN 1212-0634.
 15. VLČKOVÁ, Eva a Blanka ADAMOVÁ. Patofyziologie bolestí zad. In Hakl M (ed). Bolesti zad a kloubů. 2. přepracované vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 13-26. ISBN 978-80-7345-659-7.
 16. VLČKOVÁ, Eva, Daniela BOTIKOVÁ a M. TOMÍŠKOVÁ. Respirační symptomy. In Bužgová R, Kozáková R (eds.). Vybrané kapitoly z paliativní péče v neurologii. První vydání. Praha: Galén, 2020. s. 172-185. ISBN 978-80-7492-502-3.
 17. KEC, David, Ondřej LUDKA, Veronika HAMERNÍKOVÁ, Jan KUBÁNEK, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Současné trendy v léčbě a diagnostice chronické nespavosti. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2020, roč. 116, č. 3, s. 139-149. ISSN 1212-0383.
 18. VLČKOVÁ, Eva, Aneta RAJDOVÁ, Martin NĚMEC JR. a Josef BEDNAŘÍK. The reliability and reproducibility of corneal confocal microscopy. In European Journal of Neurology. 2020. ISSN 1351-5101.
 19. KOLČAVA, Jan, Naděžda LASOTOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Validace dotazníku pro hodnocení dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou - česká verze DYMUS. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 83, č. 3, s. 285-290. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020285.
 20. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vinca-alkaloids induced small nerve fibre impairment in young patients with malignant lymphoma. In European Journal of Neurology. 2020. ISSN 1351-5101.
 21. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření pacienta s neuropatickou bolestí v neurologické ambulanci. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 5, s. 344-348. ISSN 1213-1814. doi:10.36290/neu.2020.043.
 22. 2019

 23. VAGASKÁ, Eva, Alexandra LITAVCOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Do lumbar magnetic resonance imaging changes predict neuropathic pain in patients with chronic non-specific low back pain? Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 98, č. 17, s. 1-9. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000015377.
 24. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Eva VAGASKÁ, Roman KOPÁČIK, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Evaluation of the Neuropathic Component of Chronic Low Back Pain. The Clinical Journal of Pain. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 35, č. 1, s. 7-17. ISSN 0749-8047. doi:10.1097/AJP.0000000000000653.
 25. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ, David KEC a Josef BEDNAŘÍK. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – vliv fyziologických proměnných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 1, s. 76-83. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201976.
 26. VOHÁŇKA, Stanislav, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Genetika nervosvalových onemocnění. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 2, s. 229-235. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019229.
 27. KEC, David, Josef BEDNAŘÍK, Ondřej LUDKA, V. HAMERNIKOVA a Eva VLČKOVÁ. Léčba nespavosti při neuropatické bolesti. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 5, s. 513-517. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019513.
 28. VLČKOVÁ, Eva. Léčba pacientů s bolestivou polyneuropatií. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media s.r.o., 2019, roč. 4, č. 5, s. 646-651. ISSN 2533-6878.
 29. VLČKOVÁ, Eva, Stanislav VOHÁŇKA, Aneta RAJDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuromuskulární choroby a gravidita. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 3, s. 252-264. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019252.
 30. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Neuropatická komponenta bolesti u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu: pilotní studie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 3, s. 322-331. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019322.
 31. RAJDOVÁ, Aneta, Jana RAPUTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Polyneuropatie jako následek protinádorové léčby. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2019, roč. 6, č. 2, s. 1-6. ISSN 2464-7195.
 32. BEDNAŘÍK, Josef, Iva ŠROTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Sensory and pain modulation profiles of central neuropathic ongoing extremity pain in multiple sclerosis. In Journal of the Neurological Sciences. 2019. ISSN 0022-510X.
 33. HELD, Melissa, Franziska KARL, Eva VLČKOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Fabiola ESCOLANO-LOZANO, Christian STETTER, Richa BHARTI, Konrad U. FÖRSTNER, Ladislav DUŠEK, Mathias LEINDERS, Frank BIRKLEIN, Josef BEDNAŘÍK, Claudia SOMMER a Nurcan ÜÇEYLER. Sensory profiles and immune-related expression patterns of patients with and without neuropathic pain after peripheral nerve lesion. Pain. LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 160, č. 10, s. 2316-2327. ISSN 0304-3959. doi:10.1097/j.pain.0000000000001623.
 34. KONIG, Simone, Malte BAYER, Violeta DIMOVA, Myriam HERRNBERGER, Fabiola ESCOLANO-LOZANO, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Heike RITTNER, Tanja SCHLERETH a Frank BIRKLEIN. The serum protease network-one key to understand complex regional pain syndrome pathophysiology. Pain : the journal of the international association for the study of pain. New York: Elsevier, 2019, roč. 160, č. 6, s. 1402-1409. ISSN 0304-3959. doi:10.1097/j.pain.0000000000001503.
 35. 2018

 36. BEDNAŘÍK, Josef, Aneta RAJDOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Corneal confocal microscopy and skin biopsy in the evaluation of diabetic small fibre neuropathy. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
 37. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diabetes-related risk factors for the painful diabetic neuropathy. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
 38. VLČKOVÁ, Eva. Diagnostický význam A-vln u periferních neuropatií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 39. JURA, René, Adéla MITÁŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, A. HLEDÍKOVÁ a I. ZIMOVÁ. Faryngo-cerviko-brachiální varianta Guillain-Barré syndromu v těhotenství s komplikovaným průběhem. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 40. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Female fertility in myotonic dystrophy type 1 and 2. In Journal of Neuromuscular Diseases. 2018. ISSN 2214-3599.
 41. VLČKOVÁ, Eva, Aneta RAJDOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Chemotherapy-induced polyneuropathy in patients treated with vinca-alcaloids. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
 42. VLČKOVÁ, Eva. Klinický management akutních bolestí zad. In 2. Česká neurologická akademie 2018: sborník abstrakt. 2018.
 43. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Klinický management akutních bolestí zad pohledem medicíny založené na důkazech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 44. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Korneální konfokální mikroskopie a kožní biopsie v diagnostice polyneuropatie tenkých vláken. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 45. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Tomáš HORÁK. Nekrotizující autoimunitní myopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 46. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuropatie jako následek protinádorové léčby- možnosti diagnostiky, prevence a léčby. In Sborník abstrakt 23. mezinárodní pracovní konference SEKCAMA SOS SLS (Sekcia pre karcinóm prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti Slovenskej lékarskej spoločnosti). 2018.
 47. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Nový pohled na diabetickou polyneuropatii. In Léčba ran. 2018. ISSN 2336-520X.
 48. VLČKOVÁ, Eva. Nutriční polyneuropatie. In XI. Neuromuskulární kongres, 29. neuromuskulární symposium. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 49. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. In Neurologie pro praxi. 2018. ISSN 1213-1814.
 50. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií při léčbě Vinca-alkaloidy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 51. VLČKOVÁ, Eva. Přínos a limitace evokovaných potenciálů u onemocnění páteře. In Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018. 2018.
 52. ADAMOVÁ, Blanka, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Roman KOPÁČIK, Eva VAGASKÁ, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Přístupy k hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 53. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Serum anti-Mullerian hormone as a marker of fertility in women with myotonic dystrophy type 1 and 2. In European Journal of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
 54. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Tomáš HORÁK. Statinové myopatie. In Neurologie pro praxi. 2018. ISSN 1213-1814.
 55. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 56. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 57. 2017

 58. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A-waves increase the risk of developing neuropathy. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2017, roč. 7, č. 8, s. 1-7. ISSN 2162-3279. doi:10.1002/brb3.760.
 59. KOČICA, Jan, Jana RAPUTOVÁ, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ, David KEC, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem - normativní data pro českou populaci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017. ISSN 1210-7859.
 60. KOČICA, Jan, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – normativní data pro českou populaci. In RAPUTOVÁ, Jana, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ a David KEC. 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd. Brno: Ambit Media, a.s., Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno, 2017. ISSN 1210-7859.
 61. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ, David KEC a Josef BEDNAŘÍK. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem jako nová diagnostická metoda diabetické polyneuropatie. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 62. KOVAĽOVÁ, Ivana, Magda HORÁKOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Marek MICHALEC, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 1, s. 49-57. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201749.
 63. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Monika TVRDÁ, David KEC a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení rohovkové inervace pomocí korneální konfokální mikroskopie u pacientů s diabetickou polyneuropatií. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 64. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Charakteristika senzitivních fenotypů u pacientů s diabetickou polyneuropatií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017. ISSN 1210-7859.
 65. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 6, s. 408-414. ISSN 1213-1814.
 66. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s diabetickou polyneuropatií? In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 67. ROKYTA, Richard, Josef BEDNAŘÍK, Jitka FRICOVÁ, Miloslav KRŠIAK, Jan LEJČKO, František NERADÍLEK, Marek Orko VÁCHA a Eva VLČKOVÁ. Léčba bolesti v primární péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 167 s. ISBN 978-80-271-0312-6.
 68. VLČKOVÁ, Eva. Neuromuskulární komplikace farmakoterapie. Neurologie pro praxi. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 18, č. 1, s. 9-10. ISSN 1213-1814.
 69. VLČKOVÁ, Eva a Blanka ADAMOVÁ. Patofyziologie bolestí zad. In Marek Hakl a kol. Bolesti zad a kloubů. První. Praha: Mladá fronta, 2017. s. 16-27. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4325-0.
 70. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Aneta RAJDOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. Neurologie pro praxi. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 18, č. 1, s. 25-31. ISSN 1213-1814.
 71. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 72. KADAŇKA, Zdeněk, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2017, roč. 7, č. 9, s. 1-10. ISSN 2162-3279. doi:10.1002/brb3.797.
 73. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ a Eva VLČKOVÁ. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. In European Journal of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
 74. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Segmental contact heat-evoked potentials in healthy controls and diabetic polyneuropathy patients. In European Journal of Neurology, Abstracts of the 3rd Congress of the European Academy of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
 75. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Cora REBHORN, Heike L. RITTNER, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross sectional observational study. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 76. RAPUTOVÁ, Jana, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Heike L. RITTNER, Cora REBHORN, Blanka ADAMOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Lucas FORER, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. Pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 158, č. 12, s. 2340-2353. ISSN 0304-3959. doi:10.1097/j.pain.0000000000001034.
 77. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Současný pohled na kontraindikace a komplikace elektromyografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 1, s. 43-48. ISSN 1210-7859.
 78. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Tomáš HORÁK. Statinová myopatie. Neurologie pro praxi. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 18, č. 1, s. 15-19. ISSN 1213-1814.
 79. 2016

 80. VLČKOVÁ, Eva. Amyotrofická laterální skleróza. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 6, s. 362-365. ISSN 1213-1814.
 81. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce a její dia gnostika u roztroušené sklerózy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 2, s. 188-198. ISSN 1210-7859.
 82. KOVAĽOVÁ, Ivana, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Broadening the spectrum of controls for skin biopsy in painful neuropathies: spondylotic cervical myelopathy patients with painful feet. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2016, roč. 6, č. 3, s. 1-5. ISSN 2162-3279. doi:10.1002/brb3.444.
 83. KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 68-76. ISSN 1210-7859.
 84. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Jan KOČICA a Tomáš SKUTIL. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
 85. KOVAĽOVÁ, Ivana, Magda HORÁKOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Marek MICHALEC, Josef BEDNAŘÍK a Jana RAPUTOVÁ. Hodnocení rohovkové inervace pomocí korneální konfokální mikroskopie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
 86. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ, M. SKORNA, Ladislav DUŠEK, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 33, č. 5, s. 650-654. ISSN 0742-3071. doi:10.1111/dme.12890.
 87. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Pavel WEBER. Rizikové faktory a senzitivní fenotyp bolestivé diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
 88. VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 52-60. ISSN 1210-7859.
 89. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita kožní biopsie v odlišení bolestivé a nebolestivé diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
 90. 2015

 91. VLČKOVÁ, Eva. Glutenová neuropatie. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 6, s. 352-357. ISSN 1213-1814.
 92. ŠROTOVÁ, Iva, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hormonální stimulace u IVF a roztroušená skleróza – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 93. KOVAĽOVÁ, Ivana, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kožní biopsie u pacientů se spondylogenní cervikální myelopatií a pozitivními senzitivními symptomy na dolních končetinách. In 8.Neuromuskulární kongres Bratislava, 16.-17.4.2015. 2015.
 94. KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Most of the QST methods show excellent diagnostic validity in discrimination of diabetic neuropathy patients and healthy controls. In The 15th European congress on clinical neurophysiology, Brno, Book of abstracts p. 148. 2015.
 95. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Soňa KINCOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuropatická bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 96. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Prognostický význam A- vln jako jediné elektrofyziologické abnormity. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 97. ŠROTOVÁ, Iva, Igor CRHA, Eva VLČKOVÁ, Monika SVOBODOVÁ, Eva NEKVAPILOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Roztroušená skleróza, neplodnost a její léčba. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 655-660. ISSN 1210-7859.
 98. ŠKORŇA, Miroslav, Roman KOPÁČIK, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Small-nerve-fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. Muscle & nerve. New York: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 52, č. 1, s. 28-33. ISSN 0148-639X. doi:10.1002/mus.24489.
 99. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Spolehlivost (reliabilita) kvantitativního testování senzitivity. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 100. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 442-452. ISSN 1210-7859.
 101. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Luděk RYBA, Ladislav DUŠEK, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 45-56. ISSN 1210-7859.
 102. KINCOVÁ, Soňa, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vliv věku a pohlaví na senzitivní a algickou percepci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 103. 2014

 104. VLČKOVÁ, Eva a Iva ŠROTOVÁ. Vyšetření senzitivity. Česká a Slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 402-418. ISSN 1210-7859.
 105. 2013

 106. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 76, Supplementum 1, s. 27-31. ISSN 1210-7859.
 107. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1 typu a roztroušené sklerózy – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 108. VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ, Roman KOPÁČIK, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kvantitativní testování mechanické algické percepce pomocí kalibrovaných špendlíků – pilotní studie. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
 109. KOPÁČIK, Roman, Blanka ADAMOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kvantitativní testování senzitivity u lumbální spinální stenózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 110. KOPÁČIK, Roman, Blanka ADAMOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Mária HNOJČÍKOVÁ. Postižení tenkých vláken u pacientů s lumbální spinální stenózou – kvantitativní testování senzitivity a vyšetření IENFD z kožní biopsie: pilotní studie. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
 111. ŠROTOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Josef KOSÍK, Dragana ULDRIJANOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647. ISSN 1210-7859.
 112. 2012

 113. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce v počátečních stádiích roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 114. OBHLÍDALOVÁ, Ivana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Pavel ŠTOURAČ, Petr BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Diagnostické možnosti zobrazovacích metod v hodnocení morfologického korelátu kognitivních změn u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 2, s. 170-178. ISSN 1210-7859.
 115. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Evaluation of sensory and pain perception and mechanisms of central modulation of pain peception in patients with multiple sclerosis (a pilot study). In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
 116. DIVIŠOVÁ, Šárka, Petr DUBOVÝ, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Neurological Sciences. Elsevier Science, 2012, roč. 315, 1-2, s. 60-63. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.11.038.
 117. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 118. PRAKSOVÁ, Petra, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Zuzana MIKULKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Immunoregulatory T cells in multiple sclerosis and the effect of interferon beta and glatiramer acetate treatment on T cell subpopulations. Journal of the Neurological Sciences. Amserdam: Elsevier, 2012, roč. 319, 1-2, s. 18-23. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2012.05.036.
 119. KOPÁČIK, Roman, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Kvantitativní testování senzitivity u lumbální spinální stenózy – pilotní studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 120. BEDNAŘÍK, Josef, Šárka DIVIŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC a Ladislav DUŠEK. Polyneuropatie asociovaná s prediabetem/časným diabetem mellitem 2. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 121. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Miroslav ŠKORŇA, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350. ISSN 1085-9489. doi:10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x.
 122. DIVIŠOVÁ, Šárka, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Prediabetes/early diabetes-associated polyneuropathy is predominantly preclinical and ilvolves sensory small fibres. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
 123. VLČKOVÁ, Eva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prognostic significance of A-waves as an isolated abnormity of nerve conduction studies. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
 124. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 444-453. ISSN 1210-7859.
 125. VLČKOVÁ, Eva, Šárka DIVIŠOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování termického čití – normativní data, vliv fyziologických proměnných a algoritmů testování. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 126. VLČKOVÁ, Eva, Iva OKÁČOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď u periferní a centrálkní autonomní odpovědi. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 127. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Petra PRAKSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. The autonomic dysfunction and fatigue in initial phase of multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
 128. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 562-572. ISSN 1210-7859.
 129. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 130. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie - normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 131. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie – normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 455-459. ISSN 1210-7859.
 132. 2011

 133. BURŠOVÁ, Šárka, Petr DUBOVÝ, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Exprese GAP-43 v kožní biopsii u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 134. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u zdravých. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 135. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ a Pavel ŠTOURAČ. Hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů v počátečních stádiích sclerosis multiplex. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 136. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Laboratorní testy pro diagnostiku neuropatické bolesti. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 137. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Výskyt a lokalizace A-vln u nejčastějších diagnostických jednotekvyšetřovaných v elektrofyziologické laboratoři. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.
 138. VLČKOVÁ, Eva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Význam A-vln v predikci rozvoje širších elektrofyziologických abnormit. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.
 139. 2010

 140. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Šárka BURŠOVÁ. A-vlna, klinický význam a reprodukovatelnost. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 141. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diabetic peripheral neuropathic pain in recent type 2 diabetes mellitus. In Acta myologica. 2010. ISSN 1128-2460.
 142. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Nové potencionální markery v diagnostice neuropatie tenkých vláken - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 143. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73/106, č. 6, s. 663-672. ISSN 1210-7859.
 144. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data a variabilita metodiky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 145. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Výskyt bolestivé polyneuropatie u pacientů s recentním diabetes mellitus II. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 146. 2009

 147. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aetiology of sensory small-fibre neuropathy. In European Journal of Neurology. 16 (Suppl 3). USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009. s. 209. ISSN 1351-5101.
 148. VLČKOVÁ, Eva, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolestivá senzitivní neuropatie u pacientů vyššího věku. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 31-31. ISSN 1335-9592.
 149. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ a Šárka BURŠOVÁ. Effect of age and sex on power spectral analysis of heart rate variability in healthy subjects and sources of variability. In Journal of the Peripheral Nervous System. 14 (Suppl.2). USA: Woodland Publications, 2009. s. 14-15. ISSN 1085-9489.
 150. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiologie neuropatie tenkých vláken. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 29-30. ISSN 1210-7859.
 151. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiology of small-fiber neuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System. USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009, roč. 14, č. 3, s. 177-183. ISSN 1085-9489.
 152. SCHERENS, A., C. MAIER, I.S. HAUSSLEITER, P. SCHWENKREIS, Eva VLČKOVÁ, R. BARON a Claudia SOMMER. Painful or painless lower limb dysesthesias are highly predictive of peripheral neuropathy: Comparison of different diagnostic modalities. European Journal of Pain. London, England: Elsevier, 2009, roč. 12, č. 9, s. 1134-1139. ISSN 1532-2149.
 153. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Painful sensory neuropathies in the elderly. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 16-24. ISSN 1211-3395.
 154. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Painful sensory neuropathy in elderly patients. In Journal of the Peripheral Nervous System. 14 (Suppl.2). USA: Woodland Publications, 2009. s. 24-24. ISSN 1085-9489.
 155. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ a Claudia SOMMER. Subepidermální nervový plexus a tloušťka epidermis - méně obvyklé parametry kožní biopsie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 31. ISSN 1210-7859.
 156. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Claudia SOMMER a Nurcan UECEYLER. Výskyt bolestivé polyneuropatie u pacientů s recentním diabetem mellitem II. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S124, 1 s. ISSN 1210-7859.
 157. 2008

 158. VLČKOVÁ, Eva, Claudia SOMMER a Josef BEDNAŘÍK. Aetiology of small-and mixed-fiber neuropathy. In Journal of Neurology. 255 (Suppl). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008. s. 12-13. ISSN 0340-5354.
 159. ŠVECOVÁ, Eva, Eva VLČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Akutní paréza lícního nervu - srovnání klinických a laboratorních parametrů u pacientů s boreliovou a idiopatickou etiologií. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 88, č. 2, s. 457-462. ISSN 0032-6739.
 160. VLČKOVÁ, Eva, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolestivá senzitivní polyneuropatie u pacientů vyššího věku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 30. ISSN 1210-7859.
 161. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Klaus TOYKA a Claudia SOMMER. Diagnostic validity of epidermal nerve fiber densities in painful sensory neuropathies. Muscle & Nerve. San Francisco, California: J. Wiley, 2008, roč. 37, č. 1, s. 50-60. ISSN 0148-639X.
 162. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník "Michigan Neuropathy Screening Instrument" (MNSI) a jeho význam u bolestivé neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 629-630. ISSN 1210-7859.
 163. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník "Michigan Neuropathy Screening Instrument" (MNSI) a jeho význam u bolestivé neuropatie. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
 164. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Neuropatie tenkých vláken. In Neurológia pre prax. 9 (Suppl.). Bratislava: MEDUCA, 2008. s. 13-13. ISSN 1335-9592.
 165. VLČKOVÁ, Eva, Eva ŠVECOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Hana ŠTROBLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. PCR diagnostika herpetických virů u pacientů s akutní "idiopatickou" parézou lícního nervu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 201-205. ISSN 1210-7859.
 166. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Small-fiber involvement in diabetic patients with neuropathic foot pain. Diabetic Medicine. London, UK: Blackwell, 2008, roč. 25, č. 6, s. 692-699. ISSN 0742-3071.
 167. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a C. SOMMER. Small-fibre involvement in diabetic patients with neuropathic foot pain. Diabetic Medicine. 2008, roč. 25, č. 6, s. 692-699. ISSN 0742-3071. doi:10.1111/j.1464-5491.2008.02446.x.
 168. VLČKOVÁ, Eva, Lenka MLČÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data a zdroje variability. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 19. ISSN 1210-7859.
 169. 2007

 170. VLČKOVÁ, Eva, Eva ŠVECOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Akutní faciální paréza boreliové a idiopatické etiologie: srovnání klinických a laboratorních nálezů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, s. S44-S45, 2 s. ISSN 1210-7859.
 171. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Bolestivá diabetická neuropatie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, s. S47-47, 1 s. ISSN 1210-7859.
 172. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Bolestivá diabetická neuropatie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 458-458. ISSN 1210-7859.
 173. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Claudia SOMMER. Bolestivá neuropatie u pacientů s rizikovým pitím alkoholu. In Sborník ze Společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Brno 25.-26.10.2007. 2007.
 174. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Diabetic painful distal sensory polyneuropathy is predominantly of small-fiber type. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. 249-249. ISSN 1351-5101.
 175. BEDNAŘÍK, Josef a Eva VLČKOVÁ. Kožní biopsie v diagnostice bolestivých neuropatií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 461-461. ISSN 1210-7859.
 176. BEDNAŘÍK, Josef a Eva VLČKOVÁ. Kožní biopsie v diagnostice neuropatie tenkých vláken. In VIII. Konferencia o neuromuskulárných ochoreniach s medzinárodnou účasťou, Rajecké Teplice Slovensko. Neurológia 2007: 1 (suppl.): S9. 2007.
 177. ŠVECOVÁ, Eva, Eva VLČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Hana ŠTROBLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. PCR diagnostika herpetických virů u pacientů s idiopatickou parézou lícního nervu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S45-S45, 1 s. ISSN 1210-7859.
 178. 2006

 179. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, K. TOYKA a K. SOMMER. Aetiology of small- and mixed-fiber neuropathy. 2006.
 180. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK a C. SOMMER. Diagnostic validity of skin biopsy in painful sensory neuropathy utilising intra- and subepidermal nerve fiber densities. 2006.
 181. 2005

 182. BEDNAŘÍK, Josef a Eva MORAVCOVÁ. Correlation between abnormal thermal threshold and intra-epidermal nerve fibre density in small fibre neuropathy. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl. 2, s. 219. ISSN 1351-5101.
 183. MORAVCOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 68, č. 101, s. 277. ISSN 1210-7859.
 184. MORAVCOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Josef FEIT a Claudia SOMMER. Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie u pacientů s polyneuropatií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 4, s. 219-226. ISSN 1210-7859.
 185. MORAVCOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Claudia SOMMER. Intraepidermal nerve fibre density in patients with small fibre polyneuropathy with and without simultaneous large fibre affection. Journal of the Peripheral Nervous System. United States: Woodland Publications, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 63. ISSN 1085-9489.
 186. MORAVCOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Claudia SOMMER. Intra-epidermal nerve fibre density in patients with small fibre polyneuropathy with and without simultaneous large fibre involvement. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 219. ISSN 1351-5101.
 187. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Adam SVOBODNÍK a Ladislav DUŠEK. Reproducibility of thermal threshold assessment in small-fibre neuropathy patients. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2005, roč. 78, č. 3, s. 177-184. ISSN 1211-3395.
 188. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Ladislav DUŠEK, Eva MORAVCOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2005, roč. 252, č. 3, s. 343-351. ISSN 0340-5354.
 189. MORAVCOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Testování termického prahu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 68, č. 101, s. 274. ISSN 1210-7859.
 190. 2002

 191. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Zdeněk LUKÁŠ, Karel DVOŘÁK, Eva MORAVCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 6, s. 386-394. ISSN 1210-7859.
 192. 2000

 193. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Lenka ŠMARDOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Boleslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Asociace mezi cervikální a lumbální stenózou páteřního kanálu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63, č. 5, s. 261-267. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 10. 2021 05:25