Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KLUČKA, Jozef, Kateřina SZTURZOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Lenka KNOPPOVA, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Milan KRATOCHVÍL, Alena TRCKOVA, Martina KLINCOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ladislav PLÁNKA, Jiří TŮMA a Petr ŠTOURAČ. Depth of neuromuscular blockade and the perioperative conditions in laparoscopic surgery in pediatric population: Randomized controlled pilot trial. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2020, roč. 61, MAY 2020, s. 1-3. ISSN 0952-8180. doi:10.1016/j.jclinane.2019.109659.
 2. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Kai ZACHAROWSKI, Stefan DE HERT, Milan KRATOCHVÍL, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Hana ZELINKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Rapid sequence induction: An international survey. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 37, č. 6, s. 435-442. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000001194.
 3. 2019

 4. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Milan KRATOCHVÍL. Difficult Airway Prediction in Paediatric Anaesthesia: prospective observational trial. In European Journal of Anaesthesiology. 2019. ISSN 0265-0215.
 5. ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela. Jak předcházet klinickým projevům či je rychle léčit: doporučené postupy EMHG pro anesteziologická pracoviště. In XXVI. Kongres ČSARIM v Brně. 2019.
 6. ŠTOUDEK, Roman, Petr ŠTOURAČ, Jozef KLUČKA, Martina KOSINOVÁ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ a Milan KRATOCHVÍL. Mortality in tertiary paediatric critical care centre 2008-2012 versus 2013-2017: retrospective cohort trial. In European Journal of Anaesthesiology. 2019. ISSN 0265-0215.
 7. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Residual neuromuscular block in paediatric anaesthesia. British Journal of Anaesthesia. OXFORD: Oxford University Press, 2019, roč. 122, č. 1, s. "E1"-"E2", 2 s. ISSN 0007-0912. doi:10.1016/j.bja.2018.10.001.
 8. 2018

 9. KLUČKA, Jozef, Jan ŠENKYŘÍK, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Lukáš MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Laryngeal mask airway Unique position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational study. BMC Anesthesiology. London: BMC, 2018, roč. 18, č. 153, s. 1-6. ISSN 1471-2253. doi:10.1186/s12871-018-0617-2.
 10. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jan ŠENKYŘÍK. Laryngeal mask Unique® position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 11. KLUČKA, Jozef, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Eva KLABUSAYOVÁ, Mária MORAVSKÁ a Petr ŠTOURAČ. Neuromuscular blockade in clinical practice in paediatric anaesthesia: retrospective cohort trial in a tertiary paediatric anaesthesia centre. SIGNA VITAE. ZAGREB: PHARMAMED MADO LTD, 2018, roč. 14, č. 1, s. 59-62. ISSN 1334-5605. doi:10.22514/SV141.042018.10.
 12. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Mária MORAVSKÁ a Eva KLABUSAYOVÁ. Neuromuscular blockade in clinical practice in tertiary paediatric anaesthesia centre: retrospective observational trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 13. SEIDLOVÁ, Dagmar, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Michaela RICHTROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Michaela ŤOUKÁLKOVÁ. Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 251 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4857-6.
 14. URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK, David LAŠTOVIČKA, Jana JANČÍKOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ, Dagmar HOŠNOVÁ, Eliška ŽAROŠSKÁ a Michaela ŤOUKÁLKOVÁ. Post-myringotomy oto-liquorrhea in children - A case study and literature review. International journal of pediatric otorhinolaryngology. Amsterdam: Elsevier, 2018, roč. 115, DEC 2018, s. 153-155. ISSN 0165-5876. doi:10.1016/j.ijporl.2018.06.013.
 15. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Ivo KŘIKAVA. Residual Neuromuscular Blockade in Paediatric Anesthesia: prospective observational trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 16. 2017

 17. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Pavel MICHÁLEK a Vladimír ČERNÝ. Bleskový úvod do anestezie v České republice 2016: dotazníková studie. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 4, s. 232-239. ISSN 1214-2158.
 18. SZTURZOVÁ, Kateřina, Lenka KNOPPOVÁ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Does the depth of neuromuscular blockade influence surgical conditions during paediatric laparoscopic surgery? Preliminary results of a randomized controlled study. 2017. ISSN 0265-0215.
 19. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Andrej MRLIAN, Petr SUK a Jan MALÁSKA. Ischemic stroke in paediatrics - narrative review of the literature and two cases. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 1, s. 24-30. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.053.
 20. KLUČKA, Jozef, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK a Petr ŠTOURAČ. Současné trendy v zajištění dýchacích cest u dětí – tradice a mýty versus evidence based medicine. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 2, s. 128-134. ISSN 1214-2158.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 07:46