Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Josef BEDNAŘÍK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. MR Diffusion Properties of Cervical Spinal Cord as a Predictor of Progression to Multiple Sclerosis in Patients with Clinically Isolated Syndrome. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 31, č. 1, s. 108-114. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12808.
 2. 2020

 3. MECHL, Marek, Tomáš JŮZA a Sylvie HODOVÁ. CT vyšetření hrudníku u pacientů s onemocněním COVID-19 - první zkušenosti. Česká radiologie. Galén, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 189-195. ISSN 1210-7883.
 4. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Erik STAFFA, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Voxelwise analysis of diffusion MRI of cervical spinal cord using tract-based spatial statistics. Magnetic Resonance Imaging. New York: Society of Magnetic Resonance, 2020, roč. 73, NOV 2020, s. 23-30. ISSN 0730-725X. doi:10.1016/j.mri.2020.07.008.
 5. 2019

 6. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Jan LOŠÁK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Structural and functional MRI correlates of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic adults. European Radiology. New York: Springer, 2019, roč. 29, č. 12, s. 7027-7036. ISSN 0938-7994. doi:10.1007/s00330-019-06268-8.
 7. 2018

 8. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jakub FOUKAL, Miriama ŠMAJEROVÁ, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 175-180. ISSN 0008-7335.
 9. 2017

 10. PAPEŽ, Jan, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ, Petra KONEČNÁ a Dana NOVOTNÁ. Hypofosfatázie-kazuistika. In IV.Kongres pediatrů v Brně, Pediatrie pro praxi, 2017, suppl.D,s.11. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
 11. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Ivana OBHLÍDALOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Moderní techniky MR zobrazení u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 6, s. 647-657. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017647.
 12. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jan PAPEŽ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ a Petra KONEČNÁ. Případ chlapce, kterému předčasně vypadaly zoubky. In 13.Festival Kazuistik, 21.-23.4.2017 Luhačovice. 2017. ISBN 978-80-906549-5-2.
 13. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JUROVÁ, Ladislav DUŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spinal Cord MR Diffusion Properties in Patients with Degenerative Cervical Cord Compression. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 27, č. 1, s. 149-157. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12372.
 14. MECHL, Marek a Jakub FOUKAL. Zobrazovací metody v diagnostice renálního karcinomu. první. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o., 2017. 9 s. Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-3-6.
 15. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Marek MECHL. Zobrazování hyalinní chrupavky pomocí magnetické rezonance. Česká radiologie. Galén, 2017, roč. 2017/17, č. 4, s. 291-295, 6 s. ISSN 1210-7883.
 16. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Marek MECHL. ZOBRAZOVÁNI HYALINNÍ CHRUPAVKY POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE. Česká radiologie. Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 4, s. 287-290. ISSN 1210-7883.
 17. 2016

 18. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Andrea ZETELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Z. REHAK a Ivo HANKE. Castleman's disease - surgical treatment, case reports. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 458-461. ISSN 0035-9351.
 19. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ a Alena ŠTOURAČOVÁ. Diagnostika nádorových lézí ve skeletu páteře - základní přehled. In Metastatické postižení skeletu u onkologických diagnóz. Praha: Current Media, s.r.o., 2016. s. 16-20. ISBN 978-80-88129-05-9.
 20. PAPEŽ, Jan, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ, Petra KONEČNÁ, Dana NOVOTNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Hypofosfatázie - vzácné onemocnění s možností nové terapie. Pediatria. Bratislava: A-medi management, 2016, roč. 11, č. 5, s. 271-274. ISSN 1336-863X.
 21. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Ivana ČERVINKOVÁ, Barbora JUROVÁ, Václav VYBÍHAL a Marek MECHL. Zobrazovací metody v diagnostice hydrocefalu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 213-217. ISSN 1213-1814.
 22. 2015

 23. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jana ZITTERBARTOVÁ, Luděk POUR, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Diffusion Tensor Imaging in Radiation-Induced Myelopathy. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 25, č. 5, s. 836-840. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12187.
 24. ŽIŽKA, Jan, Jaroslav TINTĚRA a Marek MECHL. Protokoly MR zobrazování - pokročilé techniky. první. Praha: Galen, 2015. 163 s. ISBN 978-80-7492-179-7.
 25. ADAMOVÁ, Blanka, Marek MECHL, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Radiologické hodnocení lumbální spinální stenózy a jeho klinická korelace. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2015, roč. 78, č. 2, s. 139-147. ISSN 1210-7859.
 26. STULÍK, Jakub, Monika Justýna POLÁČKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Marek MECHL. Současný pohled na diagnostiku difuzního axonálního poranění zobrazovacími metodami. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 1, s. 61-66. ISSN 1210-7883.
 27. VANECKOVA, M., M. HERMAN, M.P. SMITH, Marek MECHL, K.R. MARAVILLA, J. WEICHET, M.V. SPAMPINATO, J. ŽIŽKA, F.J. WIPPOLD II, J.J. BAIMA, R. BABBEL, E. BÜLTMANN, R.Y. HUANG, J.-H. BUHK, A. BONAFÉ, C. COLOSIMO, S. LUI, M.A. KIRCHIN, N. SHEN, G. PIROVANO a A. SPINAZZI. The Benefits of High Relaxivity for Brain Tumor Imaging: Results of a Multicenter Intraindividual Crossover Comparison of Gadobenate Dimeglumine with Gadoterate Meglumine (The BENEFIT Study). American Journal of Neuroradiology. Denville: American Society of Neuroradiology, 2015, roč. 36, č. 9, s. 1589-1598. ISSN 0195-6108. doi:10.3174/ajnr.A4468.
 28. NĚMCOVÁ, Eva, Aleš NEUMANN, Marek MECHL a Richard SOUČEK. Ultrasonografie periferních žil, indikace. In Ultrazvukový kurz - Čejkovice, 2015. 2015. ISBN 978-80-905078-8-3.
 29. NĚMCOVÁ, Eva, Aleš NEUMANN, Richard SOUČEK a Marek MECHL. Ultrasonografie periferních žil, indikace. In Ultrazvukový kurz - Čejkovice. 2015.
 30. 2014

 31. PROCHÁZKOVÁ, Jana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš PAVLÍK a Marek MECHL. Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu. Česká radiologie. Praha: Galén, 2014, roč. 68, č. 1, s. 16-21. ISSN 1210-7883.
 32. BOHATÁ, Šárka, Marek MECHL a Petr NÁDENÍČEK. Pokročilé techniky zobrazení při konvenční ultrasonografii a jejich využití. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014. ISBN 978-80-905078-5-2.
 33. MECHL, Marek, Jaroslav TINTĚRA a Jan ŽIŽKA. Protokoly MR zobrazování. první. Praha: Galen, 2014. 103 s. ISBN 978-80-7492-109-4.
 34. FOUKAL, Jakub, Marek MECHL a Eva JANOUŠOVÁ. Srovnání kontrastní ultrasonografie a CT v klasifikaci cystických lézí ledvin. Česká radiologie. Praha: Galén, 2014, roč. 68, č. 1, s. 30-39. ISSN 1210-7883.
 35. MECHL, Marek a Jakub FOUKAL. Urogenitální systém včetně nadledvin - onkologie. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014. ISBN 978-80-905078-5-2.
 36. MECHL, Marek a Jakub FOUKAL. Využití kontrastního ultrazvuku při diagnostice endoluminálních lézí žlučníku. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014. ISBN 978-80-905078-5-2.
 37. 2013

 38. BULIK, Martin, Radim JANČÁLEK, Jiří VANÍČEK, Antonín ŠKOCH a Marek MECHL. Potential of MR spectroscopy for assessment of glioma grading. Clinical Neurology and Neurosurgery. Amsterdam: Elsevier, 2013, roč. 115, č. 2, s. 146-153. ISSN 0303-8467. doi:10.1016/j.clineuro.2012.11.002.
 39. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JAKUBCOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spondylogenní komprese krční míchy: prevalence a analýza dat MR-DTI zobrazení. In V. český neuroradiologický kongres. 2013.
 40. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální dia­gnostice míšních lézí. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481. ISSN 1210-7859.
 41. 2012

 42. KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Michal MIKL. Cortico-cerebellar functional connectivity and sequencing of movements in schizophrenia. BMC Psychiatry. London: Biomed Central, 2012, roč. 12, Mar, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-244X. doi:10.1186/1471-244X-12-17.
 43. MECHL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ a J TINTĚRA. Difůzně vážené obrazy – základní principy a jejich využití v jednotlivých oblastech MR zobrazování. In 16.vědecké zasedání MR sekce ČRS. 2012. ISBN 978-80-905078-0-7.
 44. SEIDL, Z, J VYMAZAL, Marek MECHL, M GOYAL, M HERMAN, C COLOSIMO, M PASOWICZ, R YEUNG, B PARANIAK-GIESZCZYK, B YEMEN, N ANZALONE, A CITTERIO, G SCHNEIDER, S BASTIANELLO a J RUSCALLEDA. Does Higher Gadolinium Concentration Play a Role in the Morphologic Assessment of Brain Tumors? Results of a Multicenter Intraindividual Crossover Comparison of Gadobutrol versus Gadobenate Dimeglumine (the MERIT Study). AJNR Am J Neuroradiol. USA, 2012, roč. 33(6):, č. 6, s. 1050-8, 8 s. ISSN 0195-6108.
 45. VARGA, Gabriel, Dalibor PACÍK a Marek MECHL. Kompletní duplikace měchýře a uretry jako organická příčina dysfunkce dolních močových cest. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 51-55. ISSN 1214-2085.
 46. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL, Luděk RYBA a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 188 s. ISBN 978-80-7262-945-9.
 47. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBANEK, Marek MECHL, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KADAŇKA. Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression Correlations Between Clinical and Electrophysiological Findings. SPINE. 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56. ISSN 0362-2436. doi:10.1097/BRS.0b013e31820e6c35.
 48. ŠLAISOVÁ, Radka, Karel BENDA, Petr SZTURZ, Hana PETRÁŠOVÁ a Marek MECHL. Možnosti zobrazování lymfatických uzlin. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 6, s. 320-322. ISSN 1802-4475.
 49. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Marek MECHL. MR loketního kloubu. In XI MR kurz. 2012. ISBN 978-80-905078-1-4.
 50. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, M KOŠŤÁLOVÁ a Marek MECHL. MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012.
 51. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Marek MECHL. MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012.
 52. MECHL, Marek. Nádory hlavy a krku – zobrazovací metody. Postgraduální medicína. Praha, 2012, roč. 14, č. 7, s. 790-792. ISSN 1212-4184.
 53. MECHL, Marek. Nádory skeletu ovlivňující páteřní kanál. In Spinální kongres Brno. 2012.
 54. MECHL, Marek a Jozef BILICKÝ. Rádiologia XI.: MR – základy, hardware, sekvence, speciální techniky. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavatelství SAV, 2012. 125 s. ISBN 978-80-224-1260-5.
 55. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ a Marek MECHL. Rameno. In XI. Kurz magnetické rezonance. 2012.
 56. MECHL, Marek. Sborník přednášek XI. Kurz magnetické rezonance. Zobrazení chrupavky, Zobrazenní kolenního kloubu. 1. vyd. Brno: Avtokrat, 2012. ISBN 978-80-905078-1-4.
 57. MECHL, Marek. Sonografie urogenitálního traktu. 2012.
 58. ADAM, Zdeněk, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marek MECHL, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 1, s. 47–62. ISSN 0862-495X.
 59. MECHL, Marek. Ultrazvuk žlučníku a žlučových cest. In Kurz UZ techniky - ultrazvukový kongres. 2012.
 60. MECHL, Marek, Vlastimil VÁLEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Šárka BOHATÁ a Jakub FOUKAL. Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou – indikace a klinické zkušenosti. Slovenská radiológia. Bratislava: Slovenská rádiologická spoločnosť, 2012, roč. 19, č. 2, s. 5–9. ISSN 1335-0625.
 61. 2011

 62. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Tomáš KAŠPÁREK, Petr BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jitka ŘEHULOVÁ a Marek MECHL. Abnormality bílé hmoty motorické sítě u pacientů se schizofrenií. In Neurovědní workshop 2011. 2011.
 63. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Tomáš KAŠPÁREK, Petr BEDNAŘÍK, Jitka ŘEHULOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Abnormality bílé hmoty motorické sítě u pacientů se schizofrenií. In 15. vědecké zasedání MR sekce. 2011.
 64. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ADAM, Lada KLVAČOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Atypische Manifestation einer primären systemischen Amyloidose: wiederkehrende Leberblutung und Hämoperitoneum. 2011.
 65. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. DWI a DTI míchy. In X. kurz magnetické rezonance 2011. 2011.
 66. KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Michal MIKL. Kortiko-cerebelární funkční konektivita a řazení pohybů u schizofrenie. In 25.Český a slovenský neurologický sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
 67. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Daniel SCHWARZ a Jan BURDA. Možnosti zobrazení artikulární chrupavky včetně volumetrických měření. Česká radiologie. Praha: Galén, 2011, roč. 65, č. 1, s. 61-69. ISSN 1210-7883.
 68. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor ČERVINEK, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Markéta HERMANOVÁ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381. ISSN 0862-495X.
 69. SZTURZ, Petr, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Recurrent spontaneous liver hemorrhage and hemoperitoneum in extensive AL-amyloidosis: case report. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 70. FOUKAL, Jakub a Marek MECHL. UZ ledvin II - ložiskové léze. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2011. 2011.
 71. FOUKAL, Jakub a Marek MECHL. UZ skrota a prostaty. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2011. 2011.
 72. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. In 25. český a slovenský neurologický sjezd. 2011.
 73. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Tomáš KAŠPÁREK, Petr BEDNAŘÍK, Jitka ŘEHULOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. White matter abnormalities of the motor network in schizophrenia. In European Congress of Radiology 2011. 2011. doi:10.1594/ecr2011/C-1946.
 74. LOVASOVÁ, Zuzana a Marek MECHL. 3rd International Conference on Innovative Approaches in Head & Neck Oncology, Barcelona, 24.-26. února 2011. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 2, s. 116-119. ISSN 1802-4459.
 75. 2010

 76. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ PUKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Pavel FADRUS, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Diffusion Tensor Imaging - Current Possibilities of Brain White Matter Magnetic Resonance Imaging. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 73, č. 2, s. 136-142. ISSN 1210-7859.
 77. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Pavel FADRUS, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Diffusion tensor imaging - současné možnosti MR zobrazení bílé hmoty mozku. Česka a slovenská neurologie a neurochirugie. 2010, roč. 73, č. 2, s. 136-142. ISSN 1210-7859.
 78. ADAM, Zdeněk, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Vladimír VAŠKŮ, A. SIROTKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Difuzní plošná normolipemická xantomatóza a nekrobiotický xantogranulom, asociované s monoklonální gamapatií - přínos PET-CT pro stanovení rozsahu nemoci a zkušenosti s léčbou. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 11, s. 1158-1168. ISSN 0042-773X.
 79. ŠTOURAČOVÁ, Alena a Marek MECHL. Chrupavka čéšky - volumetrie. In 6.Brněnský den mladých radiologů. 2010. ISSN 1210-7883.
 80. NĚMEČEK, S, J CERMAN, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, I LÁTR, J NÁHLOVSKÝ, T ČESÁK, V HOBZA, J NĚMEČKOVÁ, P ELIÁŠ, Marek MECHL a J VYMAZAL. Nádory nervového systému a hypofýzy. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010. s. 127-232. ISBN 978-80-7387-389-9.
 81. SEDLÁKOVÁ, Jana, Alena ŠTOURAČOVÁ a Marek MECHL. Sledování monoklonální gamapatie nejasného významu pomocí magnetické rezonance. In 14. Vědecké zasedání MR sekce ČRS. 2010. ISBN 978-80-254-6770-1.
 82. VOHÁŇKA, Stanislav, Martin SMRČKA, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. Úrazy CNS. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010. s. 233-282. ISBN 978-80-7387-389-9.
 83. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva POUROVÁ, O. SYNEK, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Marek MECHL, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Josef FEIT, J. VOKURKOVÁ, Zdeněk KRÁL, O. BEDNAŘÍK, Pavel ŠLAMPA, H. DOLEŽALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem alfa. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 8, s. 810-823. ISSN 0042-773X.
 84. 2009

 85. MECHL, Marek a Petr NÁDENÍČEK. BDUS přívodných tepen mozkových. In Ultrazvukový kongres Čejkovice 2009. 2009.
 86. MECHL, Marek, Jana SEDLÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Celotělové MR vyšetření u mnohočetného myelomu. In XXXVI. Slovenský rádiologický kongres. 2009.
 87. MECHL, Marek a Danuše CHLUMSKÁ. CEUS ledvin a prostaty. In Ultrazvukový kongres Čejkovice 2009. 2009.
 88. MECHL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ a Jaroslav BOUDNÝ. Cévní onemocnění míchy a páteře. In Český neuroradiologický kongres. 2009.
 89. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, P. SVAČINA, Michal DUFEK, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Jiří NEUBAUER, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, J. STANÍČEK, R. KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1173-1188. ISSN 0042-773X.
 90. MECHL, Marek. DICOM - cesta ke komunikačním systémům. 2009.
 91. SEDLÁKOVÁ, Jana, Alena ŠTOURAČOVÁ a Marek MECHL. Difuzně vážené obrazy v diagnostice mnohočetného myelomu - první zkušenosti. In 13. Vědecké zasedání MR sekce ČRS. 2009. ISBN 978-80-254-4123-7.
 92. MECHL, Marek. Erasmus Course MRI of the Musculo-Skeletal System. Bratislava: Bayer HealthCare, 2009. 83 s.
 93. KADAŇKA, Zdeněk, Yvonne BENEŠOVÁ a Marek MECHL. Krční myelopatie - diagnostický problém. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 2, s. 110-114. ISSN 1210-7859.
 94. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBÁNEK a Marek MECHL. MR diffusion tensor imaging of the cervical spinal cord: correlation with clinical and electrophysiology findings in patients with spondylotic spinal cord compression. In ESNR 2009, Neuroradiology (2009), vol. 51 Supp. 1. Springer, 2009. ISSN 0028-3940.
 95. MECHL, Marek. MR orbity. In VIII. kurz magnetické rezonance. 2009.
 96. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. MR zobrazení tenzorů difuze u spondylogenní komprese krční míchy. In Kniha abstrakt k 13. Vědeckému zasedání MR sekce ČRS. 2009. ISBN 978-80-254-4123-7.
 97. MECHL, Marek. Nádorová onemocnění páteře. In Muskuloskeletární aparát. 2009. vyd. Praha: RS ČLS JEP, 2009. ISBN 978-80-254-3886-2.
 98. MECHL, Marek. Nádory páteře a míchy. In Paprsky Vysočiny 2009. 2009.
 99. MECHL, Marek a Vlastimil VÁLEK. Novinky v zobrazování cévního řečiště pomocí ultrazvuku. (Kontrastní látky, zobrazení mikrovaskularizace, volumetrické zobrazení). In VIII. Medzinárodné rádiologické Summer Fórum. 2009.
 100. MECHL, Marek. Paranasální dutiny. In VIII. kurz magnetické rezonance. 2009.
 101. MECHL, Marek. Principy MR angiografie. In VIII. Medzinárodné rádiologické Summer fórum. 2009.
 102. MECHL, Marek. Rádiológia IV. Bratislava: Veda, vydavateĺstvo SAV, 2009. 89 s.
 103. MECHL, Marek a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Ramenní kloub. In Muskuloskeletální aparát. 2009. vyd. Praha: RS ČLS JEP, 2009. ISBN 978-80-254-3886-2.
 104. LIPSKÁ, Ludmila, Vladimír VISOKAI, Marek MECHL, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Recidiva kolorektálního karcinomu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3026-4.
 105. MECHL, Marek a Ladislav KLZO. Skelet páteře a baze lební. In VIII. kurz magnetické rezonance. 2009.
 106. MECHL, Marek. Štítná žláza a uzliny. In VIII. kurz magnetické rezonance. 2009.
 107. VÁLEK, Vlastimil a Marek MECHL. Telemedicína Brno 2009. In Telemedicína Brno 2009. Brno: MSD, 2009. s. CD. ISBN 978-80-7392-092-0.
 108. MECHL, Marek. USG prostaty a penisu. In postgraduální kurz LF a SRS. 2009.
 109. MECHL, Marek. USG vyšetrenie obličiek. In postgraduálny kurz LF a SRS. 2009.
 110. MECHL, Marek. USG vyšetrenie skróta. In postgraduálny kurz LF a SRS. 2009.
 111. MECHL, Marek. Vyšetření v uroradiologii. In minisympozium SonoVue. 2009.
 112. MECHL, Marek. Vyšetření v uroradiologii. In VI. Radiologické dny Tábor. 2009.
 113. 2008

 114. BOHATÁ, Šárka, Vlastimil VÁLEK a Marek MECHL. Benígne ložiskové lézie heparu. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. ISBN 978-80-224-1008-3.
 115. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Karel ZITTERBART, Karel SVOBODA, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Central neurocytoma: the neuroradiological perspective. Child's nervous system. Germany: Springer Verlag, 2008, roč. 24, č. 11, s. 1361-1369. ISSN 0256-7040.
 116. MECHL, Marek. Diferenciální diagnostika strukturálních lézí varlat. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 117. SEDMÍK, Jaroslav, Jakub HUSTÝ, Jaroslav BOUDNÝ, Marek MECHL, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. Embolizace pravostranné spermatické žíly při orchialgii. Česká Radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 2, s. 181-184. ISSN 1210-7883.
 118. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Adéla HALUZOVÁ a René JURA. Hypertenzní encefalopatie v MR obraze - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. S65, 1 s. ISSN 1210-7859.
 119. FERDA, Jiří a Antonín HLAVA. III. Years of Radiology in the Heart of Europe: Czech Radiology 1896-2007. American Journal of Roentgenology. USA, 2008, roč. 190, s. 1462-1465. ISSN 0361-803X.
 120. BOHATÁ, Šárka, Tomáš NEBESKÝ, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Jaterní pseudoléze. In 12. vědecké zasedání MR sekce ČRS. 1. vyd. Brno: Avtokrat, 2008. s. 20. ISBN 978-80-254-1691-4.
 121. ANDRAŠINA, Tomáš, Marek MECHL a Radka JAKUBCOVÁ. Kazuistiky náhlých přihod břišních. In XXXVI. Český radiologický kongres. 2008.
 122. SMRČKA, Martin, Jaroslav SEDMÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Koincidence adenomu hypofýzy a aneuryzmatu a. carotis - kasuistika a rozbor literatury. In Kuncův memoriál 2008. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2008. s. 14-14.
 123. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664, 11 s. ISSN 0042-773X.
 124. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem α,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664. ISSN 0042-773X.
 125. BOHATÁ, Šárka, Vlastimil VÁLEK a Marek MECHL. Malígne ložiskové lézie heparu. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia II. ISBN 978-80-224-1008-3.
 126. MECHL, Marek. Možnosti MR detekce myelomové nemoci. In seminář IHOK. 2008.
 127. MECHL, Marek. MR kolenního kloubu. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia I. ISBN 978-80-224-1008-3.
 128. BOHATÁ, Šárka a Marek MECHL. MR urografie versus IVU. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 129. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Mefanet report 01. Edukační sborník z 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 130. BOHATÁ, Šárka a Marek MECHL. Polycystická choroba ledvin. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 131. MECHL, Marek a J. TINTĚRA. Princip MR. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia I. ISBN 978-80-224-1008-3.
 132. MECHL, Marek. Principy a indikace celotělového MR vyšetření. In 12. vědecké zasedání MR sekce ČRS. 1. vyd. Brno: Avtokrat, 2008. s. 13-14. ISBN 978-80-254-1691-4.
 133. MECHL, Marek. Sono mužského genitálu. In Ultrazvukový kongres. 2008.
 134. MECHL, Marek. Sonografie penisu - indikace a klinické využití. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 135. MECHL, Marek a Vlastimil VÁLEK. Technika vyšetrenia heparu. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia II. ISBN 978-80-224-1008-3.
 136. MECHL, Marek. Úvod do DICOM. In Telemedicína 2008. 1. vyd. Brno: Symma, 2008. s. CD. ISBN 978-80-7392-025-8.
 137. MECHL, Marek. Úvod do DICOM. In Telemedicína Brno 2008. 2008.
 138. BOHATÁ, Šárka a Marek MECHL. UZ, CT a MR ledvin. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 139. VÁLEK, Vlastimil, Jakub FOUKAL a Marek MECHL. Využití edukačního archivu při výuce klinické anatomie. In Mefanet report 01. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 132-133. ISBN 978-80-210-4539-2.
 140. MECHL, Marek, Vlastimil VÁLEK a J. TINTĚRA. Základní MR sekvence. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia I. ISBN 978-80-224-1008-3.
 141. VÁLEK, Vlastimil a Marek MECHL. Zobrazování nadledvin. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 142. MECHL, Marek. Zobrazování urgentních stavů v oblasti mužského genitálu. Česká radiologie. 2008, roč. 62, č. 1, s. 59-63. ISSN 1210-7883.
 143. MECHL, Marek a Vlastimil VÁLEK. Zobrazovanie žlčníka žlčových ciest. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia II. ISBN 978-80-224-1008-3.
 144. 2007

 145. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA a Daniel BARTUŠEK. .: Intrakapsulární onemocnění tempromandibulárního kloubu – ultrazvukové a MR vyšetření s následným zpracováním dat. In Sborník abstrakt, II. Český neuroradiologický kongres. Galén, 2007. s. 57. ISBN 978-80-7262-515-4.
 146. MECHL, Marek a B. KREUZBERG. Celotělové vyšetření pomocí magnetické rezonance. Lékařské listy. 2007, č. 22, s. 17-19.
 147. MECHL, Marek, Jiří NEUBAUER, Pavel KREJČIŘÍK a Jana SEDLÁKOVÁ. Celotělové vyšetření pomocí magnetické rezonance se zobrazením difuze u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti. Česká radiologie. Praha: Česká radiologie, 2007, roč. 4, č. 61, s. 577-583. ISSN 1210-7883.
 148. MECHL, Marek, Jiří NEUBAUER, Pavel KREJČIŘÍK a Jana SEDLÁKOVÁ. Celotělové vyšetření pomocí magnetické rezonance se zobrazením difúze u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti. Česká radiologie. Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 4, s. 364-369. ISSN 1210-7883.
 149. KŘÍSTEK, Jan, Petr KRUPA, Marek MECHL a Michal JAVORNÍK. DICOM-based teaching archive: the Czech MeDiMed project. In International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. 2007/2. Berlin, Německo: Springer, 2007. 1 s. ISSN 1861-6410.
 150. VÁLEK, Vlastimil a Marek MECHL. Imaging Management. Imaging Management. 2007, roč. 70, č. 2, s. 28-29. ISSN 1377-7629.
 151. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Karel BARTUŠEK. Intrakapsulární onemocnění temporomandibulárního kloubu - ultrazvukové a MR vyšetření s následným zpracováním dat. In II. Český neuroradiologický kongres, Srní, Česká republika. 2007.
 152. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER, Marek MECHL a Leoš KŘEN. Kraniofaryngeom u 79letého muže. Praktický Lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 1, č. 87, s. 46-47. ISSN 0032-6739.
 153. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr VALIŠ, Martin REPKO a Tomáš UHER. Magnetická rezonance a přímá MR artrografie ramenního kloubu. In Moravské ortopedické dny II. Přerov. 2007.
 154. MECHL, Marek a J. TINTĚRA. MR chrupavky na 3T přístroji. In Sborník abstrakt - 11. vědecká setkání MR sekce ČRS. Praha, 2007. s. 13. ISBN 978-80-239-8983-0.
 155. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, Petr VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky – sledování pacientů po implantaci chondrograftu. Kniha abstrakt. Brno: Galén, 2007.
 156. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, Petr VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky – sledování pacientů po implantaci chondrograftu. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
 157. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Alena STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, P. VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky- sledování pacientů po implantaci chondrograftu. In Sborník abstrakt - XI. Národní kongres ČSOT. 2007. s. 88. ISBN 978-80-7262-479-9.
 158. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Logopaedica. Bratislava: Liečreh Gúth, 2007. s. 37-44. ISBN 978-80-88932-25-3.
 159. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In MEFANET 2007 Zkrácený přehled abstrakt 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Brno 21.-22.11.2007 s.17. 2007.
 160. MECHL, Marek. Neurokutánní syndromy v MR obraze. In ŽIŽKA, Jan a J. VYMAZAL. Sborník abstrakt - 11. vědecká setkání MR sekce ČRS. Praha, 2007. s. 6. ISBN 978-80-239-8983-0.
 161. MECHL, Marek a A. HLAVA. Overviewof the history of radiology in the Czech Republic. Vídeň, 2007. ISSN 0720-048X.
 162. MECHL, Marek. PACS-RIS-NIS ve FN Brno. In Sborník přednášek Telemedicína Brno 2007. Brno, 2007. s. CD nosič. ISBN 978-80-86633-94-7.
 163. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ a Tomáš UHER. Přímá MR artrografie. Česká radiologie. Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 1, s. 54-62. ISSN 1210-7883.
 164. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Martin REPKO, Igor ČIŽMÁŘ, Jaroslav PILNÝ a Tomáš UHER. Přímá MR artrografie. In XI.národní kongres ČSOT. Brno, 2007. s. 90. ISBN 978-80-7262-479-9.
 165. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
 166. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Srovnání ultrazvukového vyšetření čelistního kloubu s magnetickou rezonancí (MR). In 8. Konference maxilofaciální dny, Bratislava. 2007.
 167. KŘÍSTEK, Jan, Marek MECHL, Michal JAVORNÍK, Ladislav DUŠEK a Petr KRUPA. Tříleté fungování výukové databáze MEDIMED: praktické aspekty. In Sborník přednášek Telemedicína Brno 2007. Brno, 2007. s. CD nosič. ISBN 978-80-86633-94-7.
 168. NÁDENÍČEK, Petr a Marek MECHL. Ultrazvuk jater. Využití možností přístroje ke kvalitnímu zobrazení. In 5. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2007.
 169. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Ultrazvukové vyšetření dislokace disku čelistního kloubu ve srovnání s magnetickou rezonancí (MR). In IV. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie. 2007. s. 28-28.
 170. VÁLEK, Vlastimil, Šárka BOHATÁ a Marek MECHL. UZ v diagnostice ložiskových procesů jater - CEUS. Brno: Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. 229 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 171. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Z. ŘEHÁK, Jana HALÁMKOVÁ, Marek MECHL a Tomáš ANDRAŠINA. Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii. In Edukační sborník XXXI.Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2007. s. 116-117, 1 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 172. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Zdeněk ŘEHÁK, Jana HALÁMKOVÁ, Marek MECHL a Tomáš ANDRAŠINA. Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii. 2007. In XXXI. Brněnské onkologické dny, Brno. 2007.
 173. 2006

 174. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. Amuzie jako heterogenní syndrom odrážející modulární strukturu muzického systému. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 69/102, č. 5, s. 381-8, 8 s. ISSN 1210-7859.
 175. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Marek MECHL. MRI vyšetření urogenitálního systému – nové postupy a jejich využití. Urologické listy. 2006, roč. 4. ISSN 1214-2085.
 176. MECHL, Marek, Jiří NEUBAUER, Petr NÁDENÍČEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Panoramatický ultrazvuk a jeho využití v klinické praxi. Česká radiologie. Praha: Galén, 2006, roč. 60, č. 6, s. 228-233. ISSN 1210-7883.
 177. MECHL, Marek, Jiří NEUBAUER, Petr NÁDENÍČEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Panoramic ultrasound and its clinical use. In Ultrasonografia. Zamosc (Poland), 2006. s. 21. ISSN 1429-7930.
 178. VÁLEK, Vlastimil, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Petr HUSA, Osamu MATSUI, Marek MECHL, Šárka BOHATÁ, Lenka FORETOVÁ a Dalibor VALÍK. Patologicko-radiologická korelace. In VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Igor a kolektiv KISS. Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 29-205. ISBN 80-247-0961-9.
 179. BENDA, Karel, Daniel BARTUŠEK, Šárka BOHATÁ, Jaroslav BOUDNÝ, Karel DVOŘÁK, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr NÁDENÍČEK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Současné metody diagnostického zobrazování a intervenční radiologie - co má vědět praktický lékař (principy, možnosti, indikace, limitace). Praktický lekár. 2006, roč.2006, 86/č.2, s. 96-97.
 180. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ a Vladimír MACHOŇ. Vyšetření temporomandibulárního kloubu pomocí ultasonografie. Česká radiologie. Praha: Galen, 2006, roč. 60, č. 6, s. 453-458. ISSN 1210-7883.
 181. 2005

 182. WEBER, Pavel. Aneuryzma oblouku aorty jako příčina vzniku chrapotu u 85leté ženy. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 5, s. 286-288. ISSN 0032-6739.
 183. ŠIMÁČKOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zdeněk ŠILHART a Marek MECHL. Průběh aneuryzmatu abdominální aorty u 79letého muže. Geriatria. 2005, roč. 11, č. 4, s. 187-193. ISSN 1335-1850.
 184. 2004

 185. BÜCHLER, Tomáš, Libor ČERVINEK, O. BĚLOHLÁVEK, KANTOROVÁ, Marek MECHL, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Brief Report. Lagerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System Involvement: Up by FDG-PET During Treatment With Cladribine. Pediatr Blood Cancer. 2004, č. 43, s. 1-3.
 186. SENER, RN. Dermoid tumor with involvement of the frontal lobes. Acta Radiologica. 2004, roč. 45, č. 2, s. 209- 211. ISSN 15191108.
 187. SENER, RN. Epidermoid Tumor of the Pons. Journal Neuroradiology. 2004, roč. 31, č. 3, s. 225-226. ISSN 15356449.
 188. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Boleslav PROKEŠ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ a Marek MECHL. Hippocampal volumometric changes in first-episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, roč. 2004, suppl. 1, s. 32-33. ISSN 1419-8711.
 189. MECHL, Marek. Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci - současný stav a výhled do budoucna. Praha, 2004. 293-295. Čes. Radiol., roč. 58, 5.
 190. BÜCHLER, Tomáš. Langerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System. 2004. 1-3. Pediatr Blood Cancer, 43.
 191. MECHL, Marek. Novinky v MR zobrazování muskuloskeletálního aparátu. Praha, 2004. 305-307. Čes. Radiol., roč. 58, 5.
 192. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Patologické fraktury a ostatní ortopedické komplikace. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 448-451. ISBN 80-7262-255-2.
 193. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. Poranění zadního zkříženého vazu - úloha MR. In VII. Liberecké osteologické dny. 2004.
 194. SVOBODA, Tomáš. Retrorektální cystický tumor - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2004, roč. 83, č. 10, s. 523-526. ISSN 0035-9351.
 195. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Syndrom míšní komprese. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 437-440. ISBN 80-7262-255-2.
 196. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. The role of MR imaging in treating the acute knee and talocrural joint skeletal injury. In Evropský kongres muskuloskeletální medicíny. Augsburg, SRN. 2004.
 197. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. The role of MR imaging in treating the acute knee and talocrural joint skeletal injury. Bolest-sborník abstrakt. Augsburg, SRN, 2004. ISSN 1212-0634.
 198. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. Úloha MR při poranění skeletu kolenního kloubu. In Celostátní konference členů MR sekce Radiologické společnosti. Harachov. 2004.
 199. MECHL, Marek. Ultrazvuk - nové trendy. Lékařské listy. 2004, č. 43, s. 18-19.
 200. MECHL, Marek. Ultrazvukové vyšetření - současnost a budoucnost. Česká Radiologie. 2004, roč. 58, č. 5, s. 338-343, 7 s.
 201. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Šárka BOHATÁ, Petr NÁDENÍČEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Marek MECHL. Ve hře je láhev vína. Kasuistiky. In 2. valtické kurzy s mezinárodní účastí. Valtice. 2004.
 202. MECHL, Marek. Vyšetření pomocí magnetického pole. Praha, 2004. 16-17.
 203. 2003

 204. PACÍK, Dalibor, Aleš ČERMÁK, Marek MECHL a Tomáš NEBESKÝ. Reliability of helical CT angiography for identification of crossing vessels at the ureteropelvic junction (UPJ). 2003. Journal of Endourology, 17, s.180.
 205. ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6.
 206. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Branislav VARGA, Gabriel VARGA a Marek MECHL. Výskyt nádorového onemocnění v komplikovaných ledvinných cystách. 2003. Česká urologie, 7, s. 37.
 207. 2002

 208. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Petr KUMSTÁT, Ibrahim QUAWARAH, Marek MECHL a Tomáš NEBESKÝ. Korelace nálezu spirálního CT a skutečného nálezu při otevřené operaci. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 53. ISSN 1211-8729.
 209. 2000

 210. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL, Marek MECHL a Tomáš NEBESKÝ. Naše zkušenosti s využitím spirálního CT při vyšetření příčiny obstrukce PUJ. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 36. ISSN 1211-8729.
 211. 1999

 212. MECHL, Marek, Karel BENDA, Jiří PRÁŠEK a Jan DOUBEK. Možnosti kontrastní MR lymfografie. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 53, č. 4, s. 224-229. ISSN 1210-7883.
 213. 1998

 214. PROKEŠ, B. a Marek MECHL. Zobrazování maligních kostních procesů. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 54-56. ISSN 1211-3530.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2021 16:03