Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Medzi prvou a tisícprvou nocou (Spomienka na prof. Jána Paulinyho) (A Life between the Lines of the Thousand and One Nights (A Tribute to Professor Ján Pauliny)). Verzia. Bratislava: DoSlov o.z., 2021, vol. 2021, No 1, 3 pp.
 2. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. (Rec.) Katarína Bešková: Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. 256 pp. ISBN 978-80-224-1829-4 ((Rev.) Katarína Bešková: Contemporary Egyptian Literature: Dystopia, Censorship and the Arab Spring. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. 256 pp. ISBN 978-80-224-1829-4). World Literature Studies. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2021, vol. 13, No 2, p. 107-109. ISSN 1337-9275.
 3. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Representations of the Divine in the Works of Lebanese Women Writers. In 23rd Annual Mediterranean Studies Association International Congress; University of Gibraltar; (online); May 26 - 28, 2021. 2021.
 4. 2020

 5. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Palestína: Literatúra odporu (Palestine: Resistance Literature). Bratislava: Kapitál, 2020. Kapitalx (séria podcastov kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál).
 6. 2019

 7. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Between Longing and Belonging. In 22nd Annual Mediterranean Studies Association International Congress; University of Crete; Rethymnon, Greece; May 29 - June 1, 2019. 2019.
 8. 2018

 9. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Fluidity and Borderlessness in Lebanese and Palestinian Women’s Writings. In 21st Annual Mediterranean Studies Association International Congress; Sant' Anna Institute; Sorrento, Italy; May 30 - June 2, 2018, 2018. 2018.
 10. 2014

 11. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Verše / Marám al-Masrí [preklad]. Revue svetovej literatúry. Bratislava, 2014, vol. 50, No 4, p. 8-9. ISSN 0231-6269.
 12. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Zrkadlenia / Adaníja Šiblí [preklad]. Revue svetovej literatúry. Bratislava, 2014, vol. 50, No 4, p. 26-31. ISSN 0231-6269.
 13. 2012

 14. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Women's writings on the Lebanese civil war. In Daniel ŠKOVIERA. Graecolatina et Orientalia 33-34. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. p. 145-160. ISBN 978-80-223-3285-9.
 15. 2009

 16. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Zahrin príbeh / Hanán Aš-Šajch [preklad]. Revue svetovej literatúry. Bratislava, 2009, vol. 45, No 2, p. 33-38. ISSN 0231-6269.
Display details
Displayed: 22/9/2021 13:57