Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Eva VAGASKÁ, Roman KOPÁČIK, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Evaluation of the Neuropathic Component of Chronic Low Back Pain. The Clinical Journal of Pain, Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 35, č. 1, s. 7-17. ISSN 0749-8047. doi:10.1097/AJP.0000000000000653.
 2. 2018

 3. ADAMOVÁ, Blanka. Bolesti dolní části zad a pánve v těhotenství. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2018, roč. 19, č. 5, s. 343-348. ISSN 1213-1814.
 4. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Eva VAGASKÁ a Blanka ADAMOVÁ. Bolesti dolní části zad ve stáří. Interní medicina pro praxi, Olomouc: Solen, 2018, roč. 20, č. 3, s. 152-155. ISSN 1212-7299.
 5. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Eva VAGASKÁ a Blanka ADAMOVÁ. Bolesti dolní části zad ve stáří. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2018, roč. 19, č. 1, s. 41-47. ISSN 1213-1814.
 6. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diabetes-related risk factors for the painful diabetic neuropathy. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
 7. ADAMOVÁ, Blanka. EMG u radikulopatií horních končetin a diferenciální diagnostika. In Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018. 2018.
 8. ANDRAŠINOVÁ, Tereza a Blanka ADAMOVÁ. Hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad. In Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018. 2018.
 9. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jana BUSKOVA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Is there a Correlation Between Degree of Radiologic Lumbar Spinal Stenosis and its Clinical Manifestation? CLINICAL SPINE SURGERY, PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2018, roč. 31, č. 8, s. "E403"-"E408". ISSN 2380-0186. doi:10.1097/BSD.0000000000000681.
 10. ADAMOVÁ, Blanka. Lumbální spinální stenóza – diagnostika, klinická manifestace a léčba. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 11. ADAMOVÁ, Blanka. Lumbopelvické bolesti v graviditě. ZN Plus, A11 s.r.o., 2018, č. 11, s. 18-20. ISSN 0044-1996.
 12. ADAMOVÁ, Blanka. Management akutních bolestí páteře: doporučený postup versus běžná praxe. In Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018. 2018.
 13. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Nový pohled na diabetickou polyneuropatii. In Léčba ran. 2018. ISSN 2336-520X.
 14. ADAMOVÁ, Blanka, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Roman KOPÁČIK, Eva VAGASKÁ, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Přístupy k hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 15. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Richard CHALOUPKA a Tomáš ANDRAŠINA. Spondylodiscitida z pohledu neurologa. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 1, s. 86-92. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201786.
 16. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 17. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 18. 2017

 19. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Charakteristika senzitivních fenotypů u pacientů s diabetickou polyneuropatií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017. ISSN 1210-7859.
 20. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií? Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 6, s. 408-414. ISSN 1213-1814.
 21. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s diabetickou polyneuropatií? In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 22. ADAMOVÁ, Blanka. Klinický obraz a diagnostika bolestí zad. In Marek Hakl a kol.. Bolesti zad a kloubů. První. Praha: Mladá fronta, 2017. s. 28-37, 10 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4325-0.
 23. KALÍKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Klinický přínos radiologických parametrů u lumbální spinální stenózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 4, s. 400-407. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017400.
 24. VAGASKÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ a Tereza ANDRAŠINOVÁ. Konzervativní léčba bolestí dolní části zad ve stáří. In Sborník přednášek VI. spinálního kongresu, Brno,7.-8.12.2017. 2017.
 25. VLČKOVÁ, Eva a Blanka ADAMOVÁ. Patofyziologie bolestí zad. In Marek Hakl a kol.. Bolesti zad a kloubů. První. Praha: Mladá fronta, 2017. s. 16-27, 12 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4325-0.
 26. KADAŇKA, Zdeněk, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. Brain and Behavior, Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2017, roč. 7, č. 9, s. 1-10. ISSN 2162-3279. doi:10.1002/brb3.797.
 27. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ a Eva VLČKOVÁ. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. In European Journal of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
 28. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Cora REBHORN, Heike L. RITTNER, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross sectional observational study. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 29. RAPUTOVÁ, Jana, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Heike L. RITTNER, Cora REBHORN, Blanka ADAMOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Lucas FORER, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. Pain, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 158, č. 12, s. 2340-2353. ISSN 0304-3959. doi:10.1097/j.pain.0000000000001034.
 30. 2016

 31. ADAMOVÁ, Blanka, Iva ŠROTOVÁ a Jakub STULÍK. Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza? Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 117-122. ISSN 1213-1814.
 32. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jakub STULÍK, J. BECK, Karel STARÝ, Stanislav VOHÁŇKA a Z. BÁLINTOVÁ. Spinální epidurální lipomatóza – tři kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 93-99. ISSN 1210-7859.
 33. 2015

 34. KOPÁČIK, Roman, Eva DRAŽANOVÁ, Lucie GROSSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, I. HRADILOVÁ, Petr DUBOVÝ, Blanka ADAMOVÁ, Zenon STARČUK a J. VYLETELKA. Animální model septické encefalopatie - pilotní studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 35. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Blanka ADAMOVÁ a Zdeněk KADAŇKA. Asymp­tomatická spondylogenní komprese krční míchy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 24-33. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201524.
 36. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Roman KOPÁČIK, Michal JABORNÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Barbora JAKUBCOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Does lumbar spinal stenosis increase the risk of spondylotic cervical spinal cord compression? European Spine Journal, New York: Springer, 2015, roč. 24, č. 12, s. 2946-2953. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-015-4049-0.
 37. ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza - operovat či neoperovat? Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 1, s. 34-37. ISSN 1213-1814.
 38. ADAMOVÁ, Blanka a Iva ŠROTOVÁ. Lumbální spinální stenóza nebo ALS – kazuistika. In Neurologie pro praxi. 2015. ISSN 1213-1814.
 39. KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Most of the QST methods show excellent diagnostic validity in discrimination of diabetic neuropathy patients and healthy controls. In The 15th European congress on clinical neurophysiology, Brno, Book of abstracts p. 148. 2015.
 40. ADAMOVÁ, Blanka, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Roman KOPÁČIK. Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 5, s. 257-261. ISSN 1213-1814.
 41. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Richard CHALOUPKA a Josef BEDNAŘÍK. Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal, New York: Springer, 2015, roč. 24, č. 2, s. 369-380. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-014-3411-y.
 42. JURA, R., Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr JANKŮ a Josef BEDNAŘÍK. PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) doprovázející preeklampsii u ženy s dvoj četným těhotenstvím - kazuistika. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 156-160. ISSN 1214-2158.
 43. ADAMOVÁ, Blanka, Marek MECHL, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Radiologické hodnocení lumbální spinální stenózy a jeho klinická korelace. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2015, roč. 78, č. 2, s. 139-147. ISSN 1210-7859.
 44. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Roman KOPÁČIK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Barbora JAKUBCOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Riziko spondylogenní komprese krční míchy u pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 45. ŠKORŇA, Miroslav, Roman KOPÁČIK, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Small-nerve-fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. Muscle & nerve, New York: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 52, č. 1, s. 28-33. ISSN 0148-639X. doi:10.1002/mus.24489.
 46. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jana BECK a Stanislav VOHÁŇKA. Spinální epidurální lipomatóza - soubor kazuistik. In 29. Slovenský a český neurologický sjezd Košice. 2015.
 47. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jana BECK a Stanislav VOHÁŇKA. Spinální epidurální lipomatóza - soubor kazuistik. In IV. Spinální kongres Brno. 2015.
 48. ANDRAŠINOVÁ, Tereza a Blanka ADAMOVÁ. Spondylodiscitida - kazuistiky. In IV. Spinální kongres Brno. 2015.
 49. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 442-452. ISSN 1210-7859.
 50. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Luděk RYBA, Ladislav DUŠEK, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 45-56. ISSN 1210-7859.
 51. 2014

 52. KADAŇKA, Zdeněk a Blanka ADAMOVÁ. Flekční cervikální myelopatie (Hirayamova choroba) – skutečnost, nebo mýtus? Dvě kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 3, s. 362-367. ISSN 1210-7859.
 53. ADAMOVÁ, Blanka, Roman KOPÁČIK, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Is Electrophysiology Useful in the Differential Diagnostics of Lumbar Spinal Stenosis and Diabetic Polyneuropathy? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 684-690. ISSN 1210-7859.
 54. ANDRAŠINOVÁ, T., Blanka ADAMOVÁ, A. KRAJINA a Tomáš ANDRAŠINA. Spinální arteriovenózní malformace – dvě kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 505-509. ISSN 1210-7859.
 55. 2013

 56. ANDRAŠINOVÁ, Tereza a Blanka ADAMOVÁ. arteriovenózní malformace – dvě kazuistiky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 57. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka. Bolesti páteře. In Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2., doplněné. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 170-182, 13 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2902-5.
 58. ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. EMG u pacientů s lumbální spinální stenózou – dlouhodobý vývoj a prognostický význam. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
 59. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Klinický vývoj a jeho prediktory u pacientů s lumbální spinální stenózou – 12leté sledování. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 60. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. Kvantifikace postižení u pacientů s lumbální spinální stenózou. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 5, s. 570-574. ISSN 1210-7859.
 61. VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ, Roman KOPÁČIK, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kvantitativní testování mechanické algické percepce pomocí kalibrovaných špendlíků – pilotní studie. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
 62. KOPÁČIK, Roman, Blanka ADAMOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kvantitativní testování senzitivity u lumbální spinální stenózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 63. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Neurological impairment score in lumbar spinal stenosis. European Spine Journal, Springer, 2013, roč. 22, č. 8, s. 1897-1906. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-013-2731-7.
 64. ŠROTOVÁ, Iva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Z. ADAM, Světlana SKUTILOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. POEMS syndrom – kazuistika. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
 65. KOPÁČIK, Roman, Blanka ADAMOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Mária HNOJČÍKOVÁ. Postižení tenkých vláken u pacientů s lumbální spinální stenózou – kvantitativní testování senzitivity a vyšetření IENFD z kožní biopsie: pilotní studie. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
 66. 2012

 67. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce v počátečních stádiích roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 68. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Světlana SKUTILOVÁ. Botulinum Toxin Treatment in Patients with Essential Tremor. In Parkinsonism and Related Disorders. 2012. ISSN 1353-8020.
 69. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. Dlouhodobý vývoj EMG nálezů u pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 70. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka. Infiltrační léčba u vertebrogenních onemocnění – kontroverze: proti. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 71. KOPÁČIK, Roman, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Kvantitativní testování senzitivity u lumbální spinální stenózy – pilotní studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 72. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, Ondřej SOUČEK, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Lewisův-Sumnerův syndrom - Kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 498-502. ISSN 1210-7859.
 73. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL, Luděk RYBA a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 188 s. ISBN 978-80-7262-945-9.
 74. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka. Lumbální spinální stenóza – patofyziologie a diagnostika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 75. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Josef BEDNAŘÍK. Lumbální spinální stenóza – poddiagnostikované onemocnění vyššího věku. Medicína pro praxi, Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 9, č. 11, s. 456-459. ISSN 1214-8687.
 76. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Lze predikovat dlouhodobý vývoj pacientů s lumbální spinální stenózou? In Spondylochirurgický kongres, Brno. 2012.
 77. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Mária HNOJČÍKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Oswestry dotazník, verze 2.1a - Výsledky u pacientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 460-467. ISSN 1210-7859.
 78. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Miloš KEŘKOVSKÝ, Světlana SKUTILOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Mária HNOJČÍKOVÁ. POEMS syndrom – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 79. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Prediction of long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. European Spine Journal, Německo: Springer-Verlag, 2012, roč. 21, č. 12, s. 2611-2619. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-012-2424-7.
 80. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 444-453. ISSN 1210-7859.
 81. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Ladislav DUŠEK. Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Spondylochirurgický kongres, Brno. 2012.
 82. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Ladislav DUŠEK. Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 83. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie – normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 455-459. ISSN 1210-7859.
 84. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Vývoj pacientů s lumbální spinální stenózou po 12 letech. In Česká s slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 85. ŠKORŇA, Miroslav, Adéla MITÁŠOVÁ a Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ. Wernickeova encefalopatie v graviditě – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 86. 2011

 87. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka. Bolesti páteře. In Hakl M (ed). Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Praha: Mladá fronta, 2011. s. 153-166, 14 s. Edice Aeskulap-pro lékaře. ISBN 978-80-204-2473-0.
 88. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Světlana SKUTILOVÁ. Botulinum Toxin Treatment in Patients with Essential Tremor. In Parkinsonism and related disorders. 2011. ISSN 1353-8020.
 89. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Existují elektrofyziologické prediktory dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou? In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
 90. HAKL, Marek, Tomáš GABRHELÍK, Olga HAKLOVÁ, Jiří KOZÁK, Eva KYNCLOVÁ, Jan LEJČKO, Boris LEŠTIANSKÝ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Hana NEUDERTOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Richard ROKYTA, Pavel ŠEVČÍK, Lenka VOCILKOVÁ, Marta OLEJÁROVÁ a Lubomír HAKL. Léčba bolesti : Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1.vyd. Praha: Mladá Fronta, 2011. 232 s. Edice Aeskulap-pro lékaře. ISBN 978-80-204-2473-0.
 91. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Lewis-Sumnerův syndrom - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 92. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka. Lumbální spinální stenóza – poddiagnostikované onemocnění vyššího věku. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
 93. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Oswestry dotazník – nová česká verze. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 94. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Predikce dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 95. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Skóre klinického hodnocení dolních končetin (skóre ADA-VO) pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 96. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 97. 2010

 98. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Světlana SKUTILOVÁ. Is Botulinum Toxin Treatment Useful in Patients with Tremor? In Movement disorders. 2010. ISSN 0885-3185.
 99. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. Pain in Patients with Lumbar Spinal Stenosis. In The 14th World Pain Clinic Congress. 2010.
 100. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka. Zánětlivé polyneuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 101. 2009

 102. VOHÁŇKA, Stanislav a Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ. Botulotoxin a jeho využití v neurologii. New EU Magazine of Medicine, Praha: Medical Press, 2009, roč. 4/1, č. 2, s. 13-21. ISSN 1802-1298.
 103. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. Clinical examination and imaging as a predictor of the long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. In European Journal of Neurology. 16(S3). : WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009. s. 598. ISSN 1351-5101.
 104. VOHÁŇKA, Stanislav a Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ. Lumbální spinální stenóza a neurogenní klaudikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 405-417. ISSN 1210-7859.
 105. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. The results and contribution of electrophysiological examination in patients with lumbar spinal stenosis. Scripta Medica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 38-45. ISSN 1211-3395.
 106. 2008

 107. VOHÁŇKA, Stanislav, Zdenka BÁLINTOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Ladislav DUŠEK. Mohou elektrofyziologická vyšetření přispět k dlouhodobé predikci nemocných s lumbální spinální stenózou? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 104/71, Suppl.3, s. S18. ISSN 1210-7859.
 108. 2007

 109. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Existuje možnost odlišit polyradikulární lézi DK od diabetické polyneuropatie pomocí kondukční studie z dolních končetin? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 4, s. 462-462. ISSN 1210-7859.
 110. 2005

 111. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Clinical manifestations of lumbar spinal stenosis. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl. 2, s. 154. ISSN 1351-5101.
 112. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Dynamic electrophysiological examination in patients with lumbar spinal stenosis: is it useful in clinical practice? European Spine Journal, Berlin Heidelberg: Springer, 2005, roč. 14, č. 3, s. 269-276. ISSN 0940-6719.
 113. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Four year follow-up of patients with lumbar spinal stenosis. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl. 2, s. 154. ISSN 1351-5101.
 114. 2003

 115. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Differential diagnostics in patients with mild lumbar spinal stenosis: the contributions and limits of various tests. European Spine Journal, Springer-Verlag, 2003, roč. 12, s. 190-196. ISSN 0940-6719.
 116. 2002

 117. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Zdeněk LUKÁŠ, Karel DVOŘÁK, Eva MORAVCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 6, s. 386-394. ISSN 1210-7859.
 118. 2001

 119. VOHÁŇKA, S., B. ADAMOVÁ, J. BEDNAŘÍK, L. DUŠEK a A. SVOBODNÍK. Prognostic value of electrophysiological examination in patients with lumbar spinal stenosis. In 3rd Annual Meeting of the Spine Society of Europe. 2001.
 120. 2000

 121. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Lenka ŠMARDOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Boleslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Asociace mezi cervikální a lumbální stenózou páteřního kanálu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63, č. 5, s. 261-267. ISSN 1210-7859.
 122. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar FILIPOVIČOVÁ, Dagmar ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Martin NĚMEC, Vladimír SMRČKA a Igor URBÁNEK. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. European Spine Journal, Německo: Springer-Verlag, 2000, roč. 9, č. 6, s. 538-544. ISSN 0940-6719.
 123. 1999

 124. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Bohuslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Association between cervical and lumbar spinal canal stenosis. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, Suppl.1, s. 130. ISSN 0340-5354.
 125. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ a Jana JANKOVÝCH. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy:prospective randomised study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46. ISSN 013-4694.
 126. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Zdeněk KADAŇKA. Electrophysiological findings in lumbar stenosis patients with or without neurogenic claudication. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl. 1, s. S99. ISSN 013-4694.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2019 22:06