Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Současné možnosti asistované reprodukce. In Kongres ČRS ČLS JEP. 2020.
 2. 2019

 3. JEŠETA, Michal, Tomáš CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Bisfenoly v patologii reprodukce. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY, PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 161-165. ISSN 1210-7832.
 4. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, E. LOUSOVÁ a Z. PAPÍKOVÁ. Děložní mikrobiom jako faktor receptivity endometria. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s., 2019, roč. 84, č. 1, s. 49-54. ISSN 1210-7832.
 5. CRHA, Karel, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, Jan VODIČKA a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Přeměna mezenchymálních a epiteliálních buněk - vliv na funkci a receptivitu endometria. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY, PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 5, s. 371-375. ISSN 1210-7832.
 6. CRHA, Karel, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, Jan VODIČKA a Igor CRHA. The role of uterine microbiome and epithelial-mesenchymal transition in endometrial function. Medical Journal of Cell Biology, Walter de Gruyter, 2019, roč. 7, č. 3, s. 146-151. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2019-0020.
 7. 2018

 8. NEVORAL, J., Michal JEŠETA, T. ZALMANOVA, K. HOSKOVA, P. KLEIN, S. PROKESOVA, M. STIAVNICKA, J. MORAVEC, P. HOSEK, Jana ŽÁKOVÁ, E. KOUTNA, J. PETR a M. KRALICKOVA. Bisphenol S (BPS) affects meiotic spindle formation and causes DNA damage: Implications for female infertility. In 34th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE). 2018. ISSN 0268-1161.
 9. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA, L. JELÍNKOVÁ, T. MARDEŠIC, Z. PASTOR, P. TRÁVNÍK, B. KEMPISTY, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Current topics in assisted reproduction in the Czech Republic. Medical Journal of Cell Biology, Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 6, č. 2, s. 61-65. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2018-0011.
 10. VENTRUBA, Pavel, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, B. KEMPISTY, Eva CHMELÍKOVÁ a Igor CRHA. Magnet Activated Cell Sorting Method in Sperm Selection and Their Benefit in Human Assisted Reproduction. Biomedical journal of scientific & technical research, New York: Biomedical Research Network+, 2018, roč. 6, č. 4, s. 1-2. ISSN 2574-1241. doi:10.26717/BJSTR.2018.06.001378.
 11. JEŠETA, Michal, Eliška BOŽENKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva LOUSOVA. Magnetic-activated cell sorting as a complement to swim-up improves efficiency of spermatozoa separation. In 34th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE). 2018. ISSN 0268-1161.
 12. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Radovan PILKA, J. VODIČKA a Z. PAPÍKOVÁ. Mikrobiom endometria - možný faktor poruch plodnosti. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 13. JEŠETA, Michal, J. MORAVEC, Jana ŽÁKOVÁ, J. NEVORAL, K. HOŠKOVÁ, t: ŽALMANOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Obsah bisfenolu S v lidské folikulární tekutině a jeho vliv na efektivitu IVF. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 14. PILKA, Radovan, T. OŽDIAN, Jiří DOSTÁL, Jan VODIČKA, V. KOLÁŘOVÁ, M. PEŠKOVÁ, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, J. VÁCLAVKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Michal JEŠETA. Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenu (Biomer) - výsledky pilotní studie. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 15. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Study of metabolic activity of human embryos focused on amino acids by capillary electrophoresis with light-emitting diode-induced fluorescence detection. Electrophoresis, Weinheim: Verlag Chemie, 2018, roč. 39, č. 23, s. 3040-3048. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201800265.
 16. HAMPL, A., Michal JEŠETA, I. KOUTNÁ, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. The first ever effort to establish clinical grade human embryonic stem cells in the Czech Republic. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 17. VENTRUBA, Pavel, David RUMPÍK, Karel ŘEŽÁBEK, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Trendy v asistované reprodukci z pohledu evropského a světového registru. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 18. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Eva FILIPINSKÁ, Martina DZIAKOVA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ a Zuzana PAPÍKOVÁ. Využití medroxyprogesteron acetátu k blokádě LH při stimulaci dárkyní vajíček. Česká gynekologie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 83, č. 1, s. 11-16. ISSN 1210-7832.
 19. 2017

 20. PASTOR, Z., Jana ŽÁKOVÁ a Michal JEŠETA. Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 2, s. 158-159. ISSN 1210-7832.
 21. JEŠETA, Michal, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Zdeněk GLATZ. Koncentrace kyslíku v kultivačním prostředí ovlivňuje metabolickou aktivitu embryí po vitrifikaci. Sborník abstrakt 16. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2017.
 22. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Martin HUSER, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. The intracellular concentration of homocysteine and related thiols is negatively correlated to sperm quality after highly effective method of sperm lysis. ANDROLOGIA, HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 49, č. 7, s. 1-5. ISSN 0303-4569. doi:10.1111/and.12702.
 23. HALÁSZOVÁ, Nikoleta, Igor CRHA, Martin HUSER, Vít WEINBERGER, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Zachování fertility u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 4, s. 287-292. ISSN 1210-7832.
 24. 2016

 25. PROKEŠOVÁ, Šárka, Tereza ŽALMANOVÁ, Kristýna HOŠKOVÁ, Miriam ŠTIAVNICKÁ, Pavel KLEIN, Jiří MORAVEC, P HOŠEK, Jan NEVORAL, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena KRÁLÍČKOVÁ a Jaroslav PETR. Bisphenol S affects quality of mouse oocytes after in vivo treatment. 2016. ISBN 978-80-905578-4-0.
 26. MÁDR, Aleš, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Cílená metabolomika lidských embryí v asistované reprodukci. 2016. ISBN 978-80-270-0331-0.
 27. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Bartosz KEMPISTY a Igor CRHA. Cryopreservation of Human Gametes and Embryos: Current State and Future Perspectives. In Francisco Marco-Jiménez, Hülya Akdemir. Cryopreservation in Eukaryotes. Rijeka: InTech, 2016. s. 165-180, 16 s. ISBN 978-953-51-2779-6. doi:10.5772/64950.
 28. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Nikoleta HALÁSZOVÁ a Eva FILIPINSKÁ. Eigenorm Set - nová účinná volba v indukci operace. In 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
 29. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Hodnocení metabolické aktivity lidských embryí po jejich vitrifikaci. In Prof. MUDr. Pavel Ventruba, CSc, MBA, Doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.. Sborník abstrakt 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. Brno, 2016. s. 24-57. ISBN 978-80-905578-4-0.
 30. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, L. CHALUPOVÁ, M. HLOŽÁNKOVÁ a Eva LOUSOVÁ. Human prolactin inducible protein in seminal plasma as a marker of azoospermia. In ESHRE 2016. 2016. ISSN 0268-1161.
 31. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Tereza DĚDOVÁ, Marta PELCOVÁ, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. MEKC LIF method for analysis of amino acids after on-capillary derivatization by transverse diffusion of laminar flow profiles mixing of reactants for assessing developmental capacity of human embryos after in vitro fertilization. Electrophoresis, Wiley, 2016, roč. 37, 17-18, s. 2305-2312. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201500587.
 32. CRHA, Igor, N HALÁSZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu. In Sborník abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce a 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 15.-16.11.2016, Brno , s.14. 2016.
 33. ŽÁKOVÁ, Jana a Pavel VENTRUBA. Sborník abstrakt 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 26. sympozia asistované reprodukce. Brno, 2016. 34 s. ISBN 978-80-905578-4-0.
 34. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, D. RUMPÍK, M. BRANDEJSKÁ, Igor CRHA, D. HLINKA, L. JELÍNKOVÁ, E. ORÁČOVÁ, J. PAVELKOVÁ, K. ŘEŽÁBEK a K. VESELÁ. Současná témata reprodukční medicíny v České republice. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 234-240. ISSN 1210-7832.
 35. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Vývoj a nové trendy v kryokonzervaci gamet a embryí. In XXIV. Bárdošov memorial, Bratislava. 2016.
 36. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Michal JEŠETA. 15. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
 37. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
 38. 2015

 39. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Bořivoj KLEJDUS, Marta PELCOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis, 2015, roč. 36, 11-12, s. 1244-1250. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201400487.
 40. MÁDR, Aleš, Marta PELCOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Development of capillary electrophoresis based method for analysis of metabolic turnover of energetically important compounds as a tool for human embryo quality assessment. In 22nd International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015). 2015.
 41. HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Petr JANKŮ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Pavel VENTRUBA. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, New York: Springer, 2015, roč. 32, č. 8, s. 1187-1193. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-015-0452-z.
 42. ŽÁKOVÁ, Jana, Markéta CHALUPOVÁ, E. HLOŽÁNKOVÁ, M. LOUSOVÁ, Michal JEŠETA, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Lidský Prolactin Inducible Protein v seminální plazmě jako marker azoospermie. Praha, 2015. s. 28.
 43. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. In 14. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce. 2015.
 44. CRHA, Igor, A. MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. : Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 18.
 45. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Tereza DĚDOVÁ, Marta PELCOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Method development for baseline separation of cyanobenz[f]isoindoles of proteinogenic amino acids by CE-LIF. In 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2015). 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.
 46. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya. In 25. Sympozium asistované reprodukce a 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie (SAR2015). 2015. ISBN 978-80-905578-3-3.
 47. MÁDR, A., A. CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya. 2015. s. 29.
 48. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Tonko MARDEŠIC, D RUMPÍK, Karel ŘEŽÁBEK a P. TRÁVNÍK. Vývoj a trendy reprodukční medicíny v zrcadle 25 let setkání v Brně. : Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 7.
 49. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Tonko MARDEŠIC, David RUMPÍK a Karel ŘEŽÁBEK. Vývoj indukce ovulace v asistované reprodukci u nás: 1980–2015. : ? Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologi, 2015. s. 15.
 50. 2014

 51. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ, Soňa PÁNKOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Renáta KRAJČOVIČOVÁ a Eva LOUSOVÁ. Corifollitropin alfa – klinické zkušenosti CAR01 Brno. In 13. Česko-Slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
 52. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Differences of seminal plasma proteome in normospermia and nonobstructive azoospermia men. In 30th Annual Meeting of the ESHRE, Munich, 29.6.-2.7.2014. 2014. ISSN 0268-1161.
 53. NOVÁKOVÁ, Dana, Jana ŽÁKOVÁ, Eva UHROVÁ, Jaroslav MADÁR a Tonko MARDESIC. Imunologické testy v asistované reprodukci, jaký je jejich přínos, jaké jsou možnosti vyšetřování? 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
 54. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Eva LOUSOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistovaná reprodukci. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12.11.2014. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
 55. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Eva LOUSOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistovaná reprodukci. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12.11.2014. 2014.
 56. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel TRÁVNÍK, Alice MALENOVSKÁ a Renata HUTTELOVÁ. Nejlepší publikace z oblasti asistované reprodukce za rok 2013. : Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP, 2014.
 57. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Reprodukční ochrana u dospívajících dívek s maligním onemocněním. Onkologie, Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 2, s. 61-63. ISSN 1802-4475.
 58. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. Sborník abstrakt 13. česko - slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozia asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Medica Healthworld, 2014. s. 1 - 50, 50 s. ISBN 978-80-905578-1-9.
 59. TRÁVNÍK, Pavel, Renata HÜTTELOVÁ, Ladislava JELÍNKOVÁ, Alice MALENOVSKÁ, Tonko MARDEŠIC, Eva ORÁČOVÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Směrnice ke správné laboratorní praxi při asistované reprodukci – čistota prostředí. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s., 2014, roč. 79, č. 2, s. 156-162. ISSN 1210-7832.
 60. ŽÁKOVÁ, Jana, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Hana POCHOPOVÁ, Eva TESAŘOVÁ, Jaroslava VINKLÁRKOVÁ a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "575978", s. 1-5. ISSN 1537-744X. doi:10.1155/2014/575978.
 61. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavla KOSZTYU, Miroslava HLOŽÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Hana POCHOPOVÁ. Stanovení koncentrace Cysteine-Rich Secretory Protein 1 v seminální plazmě jako ukazatele typu azoospermie. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
 62. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. The History of Embryologic Methods Implementation at the First Workplace of Assisted Reproduction in the Czech Republic. Austin Journal of Invitro Fertilization, New Jersey: Austin Publishing Group, 2014, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 2910-2014.
 63. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. Thioly a kyselina listová v mužském reprodukčním systému. In 13. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014. 2014.
 64. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. In 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China. 2014.
 65. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. In 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China. 2014.
 66. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS, Brno, 11.-12. 11. 2014. 2014.
 67. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Robert HUDEČEK, Eva LOUSOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. 25 let kryokonzervace spermatu na GPK LF MU a FN Brno: využití v programu asistované reprodukce, dárcovství, u zdravých mužů a onkologických pacientů. In Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 2014. 2014.
 68. 2013

 69. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel TRÁVNÍK, Igor CRHA, Milan MRÁZEK, David RUMPÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Karel ŘEŽÁBEK, Tonko MARDEŠIC, Alice MALENOVSKÁ, Kateřina VESELÁ a Milada BRANDEJSKÁ. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Gynekológia pre prax, Bratislava: SAMEDI, 2013, roč. 11, č. 4, s. 183-187. ISSN 1336-3425.
 70. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel TRÁVNÍK, Igor CRHA, Milan MRÁZEK, David RUMPÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Karel ŘEŽÁBEK, Tonko MARDEŠIC, Alice MALENOVSKÁ, Kateřina VESELÁ a Milada BRANDEJSKÁ. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 78, č. 4, s. 392-398. ISSN 1210-7832.
 71. LOUSOVÁ, Eva, Jana ŽÁKOVÁ, Hana POCHOPOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva TESAŘOVÁ. Asistovaná reprodukce u mužů po onkologické léčbě tumoru varlete. 2013.
 72. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel TRÁVNÍK, Alice MALENOVSKÁ a R. HÜTTELOVÁ. Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 78, č. 5, s. 481-484. ISSN 1210-7832.
 73. ŽÁKOVÁ, Jana. Metody a techniky prováděné v embryologické laboratoři. i-med, Slovenská lekárska komora, Slovenska lekarska komora, 2013. ISSN 1338-4392.
 74. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Štefan POLÁK, Jana DUMKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Nejlepší publikace z oblasti asistované reprodukce za rok 2012. : Sekce asistované reprodukce, ČGPS ČLS JEP, 2013.
 75. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Renáta KRAJČOVIČOVÁ a Vendula POSPÍCHALOVÁ. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce. 2013. ISBN 978-80-905578-0-2.
 76. CRHA, Igor, Vendula POSPÍCHALOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Renáta KRAJČOVIČOVÁ. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In 12. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno. 2013.
 77. CRHA, Igor a Jana ŽÁKOVÁ. Patologie spermatu. : i-med, Slovenská lekárska komora, 2013. 19 s. ISSN 1338-4392.
 78. CRHA, Igor, Zbyněk ZDRÁHAL, K STEJSKAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria. In 22. Symposium asistované reprodukce. 2013.
 79. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Průvodce léčbou poruch plodnosti. Informační příručka programu asistované reprodukce, GPK LF MU a FN Brno. 1. vyd. Brno: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, 2013. 28 s. ISBN 978-80-904002-9-0.
 80. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Renata KRAJČOVIČOVÁ. Receptivita endometria v asistované reprodukci. In XXI. Bárdošov memoriál. 2013.
 81. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Pavel VENTRUBA a Renáta KRAJČOVIČOVÁ. RECEPTIVITA ENDOMETRIA V ASISTOVANÉ REPRODUKCI. Gynekológia pre prax, Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2013, roč. 11, č. 4, s. 191-194. ISSN 1336-3425.
 82. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. Sborník abstrakt z 12. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 23. sympozia asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Medica Healtheorld, a.s., 2013. s. 3-47, 45 s. ISBN 978-80-905578-0-2.
 83. TRÁVNÍK, P., Aleš HAMPL, R. HÜTTELOVÁ, A. MALENOVSKÁ, J. PRIESNITZ, D. REJTHAR a Jana ŽÁKOVÁ. Teoretická a praktická náplň oboru klinická embryologie. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 78, č. 4, s. 400-401. ISSN 1210-7832.
 84. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Vývoj nových analytických přístupů pro neinvazivní stanovení implantačního potenciálu embrya. In 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce. 2013.
 85. 2012

 86. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Audit CAR 01 za rok 2011. In 93. jihomoravský doškolovací seminář, Brno. 2012.
 87. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Capillary Electrophoresis and Metabolomics: Promising Tools for Embryo Election in Assisted Reproduction. In 27th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses (MSB 2012, Geneva). 2012.
 88. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ a Luboš MINÁŘ. Historie a současnost Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 88-90. ISSN 1210-7832.
 89. LOUSOVÁ, Eva, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Historie laboratorních metod asistované reprodukce za 30 let v centru CAR 01. In 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce,. 2012.
 90. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL, A. REVEL a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek – 6 let klinických zkušeností. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 118-126. ISSN 1210-7832.
 91. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Martin HUSER. Lze zvýšit efektivitu metod asistované reprodukce? In XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, SR. 2012.
 92. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Martin HUSER. Lze zvýšit efektivitu metod asistované reprodukce? In XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, SK. 2012.
 93. KRAJČOVIČOVÁ, Renata, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Iva VLAŠÍNOVÁ. Mechanizmus implantace embrya. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 1, s. 20-26. ISSN 1211-6645.
 94. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, S. POLAK, Jana DUMKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Methods for preserving fertility in young women suffering from cancer: some aspects of ovarian tissue cryopreservation. Bratislavské Lekárské Listy, 2012, roč. 113, č. 3, s. 192–194. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2012_045.
 95. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ, Michal POHANKA a Martin HUSER. Nové metody zvyšující úspěšnost asistované reprodukce. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 139-142. ISSN 1210-7832.
 96. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Nové technologie a perspektivy analýzy metabolomu embrya. Česká gynekologie, Praha: ČLS J.E.P., 2012, roč. 77, č. 6, s. 502-506. ISSN 1210-7832.
 97. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Novinky v asistované reprodukci. In 163. doškolovací den v gynekologii a porodnictví - profesorský, LEVRET, Praha. 2012.
 98. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. Sborník abstrakt 11. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 22. sympozium Asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Pavel Ventruba, 2012. s. 3-42, 39 s.
 99. CRHA, Igor a Jana ŽÁKOVÁ. Současné možnosti výběru spermie v asistované reprodukci. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012, roč. 21, č. 1, s. 4-9. ISSN 1211-1058.
 100. MALENOVSKÁ, Alice a Jana ŽÁKOVÁ. Stručný přehled vzniku center asistované reprodukce v ČR. In 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce,. 2012.
 101. LUKÁŠOVÁ, Tereza, Tomáš VENTRUBA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Kateřina SOCHOROVÁ. Těhotenství a porod zdravého dítěte komplikované koincidencí heterotopické gravidity po IVF a placenty perkrety s následnou hysterektomií. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 153-156. ISSN 1210-7832.
 102. NOVÁKOVÁ, Dana, Jana ŽÁKOVÁ, Eva UHROVÁ a Jiří NĚMEČEK. Viry hepatitidy B a hepatitid C v asistované reprodukci. In 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce. 2012.
 103. ADAMOVÁ, Lenka, Michaela WIMMEROVÁ a Jana ŽÁKOVÁ. 1. místo v soutěži Nejlepší poster 11. česko-slovenské konference Reprodukční gynekologie a a 22. sympozia Asistované reprodukce. : Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP, 2012.
 104. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 22. sympozium asistované reprodukce a 11. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2012.
 105. 2011

 106. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. A Prospective Non-invasive Assessment of a Human Embryo Viability Based on Capillary Electrophoresis. In 8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE2011. 2011. ISBN 978-80-904959-0-6.
 107. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Amino Acids Footprinting Based on Capillary Electrophoresis for Non-invasive Assessment of Human Embryo Viability. In 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011.
 108. ŽÁKOVÁ, Jana, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jitka MELOUNOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, M. VODOVÁ a E. LOUSOVÁ. Assesment of intracellular homocysteine concentration in sperms. In Human Reproduction. 27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE. 2011. ISSN 0268-1161.
 109. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ a Michal POHANKA. Digital holographic microscopy in human sperm imaging. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2011, roč. 28, č. 8, s. 725-729. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-011-9584-y.
 110. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jaroslava TALLOVÁ. Intraindividual variability of homocysteine and related thiols concentrations in follicular fluid. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2011, roč. 28, č. 9, s. 863-868. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-011-9606-9.
 111. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, E. LOUSOVÁ, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 1, s. 16-21. ISSN 1211-6645.
 112. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci. Praktická gynekologie, Brno: Ambit, 2011, roč. 2011,15, č. 2, s. 16-21. ISSN 1211-6645.
 113. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Non-Invasive Assessment of Embryo Viability In Assisted Reproduction using Capillary Electrophoresis. In 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC2011 Budapest. 2011. ISBN 978-963-89335-0-8.
 114. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Onkofertilita - nový směr reprodukční medicíny. Česká Gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 76, č. 2, s. 91-99. ISSN 1210-7832.
 115. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, E. LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plazmy u mužů s azoospermií. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 60-63. ISSN 1211-6645.
 116. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Stanovení životaschopnosti embryí v asistované reprodukci pomocí kapilární elektroforézy. In 10. česko-slovenské konference Reprodukční gynekologie a 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.
 117. MELOUNOVÁ, Jitka, Milena MATEJOVIČOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. The Effect of Homocysteine on Sperm DNA Integrity. In 8th International Conference on Homocysteine Metabolism. 2011.
 118. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Miroslava BEŇOVSKÁ. Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení. In Jubilejní 10. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie. 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.
 119. 2010

 120. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ a Michal POHANKA. AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld a.s., 2010, roč. 14, č. 3, s. 120-122. ISSN 1211-6645.
 121. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Atomic force microscopy (AFM) of heat-treated human sperm. In 20th World Congress on Fertility and Sterility, Mnichov. 2010. ISSN 1810-2107.
 122. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy. In 26th Annual Meeting of ESHRE. 2010. ISSN 0268-1161.
 123. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martina VODOVÁ a P. NENTWICHOVÁ. Intracelulární stanovení homocysteinu ve spermiích. In 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 20. sympozium asistované reprodukce. 2010. ISSN 1211-6645.
 124. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. Long-term cultivation of human embryonic stem cells (hESCs) - signs of an adaptation to in vitro culture conditions at 3 cell lines. In 26th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction & Embryology, Rome, Italy, 27.-30.6.2010. 2010. ISSN 0268-1161.
 125. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Kateřina ČADOVÁ, Michal POHANKA a Martin HUSER. Luteal-phase GnRH agonist administration in IVF/ICSI cycles stimulated with the long GnRH agonist protocol. In XIVth World Congress of Gynecological Endocrinology. 2010.
 126. ŽÁKOVÁ, Jana, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. PICSI-selekce zralých spermií pro oplození lidských oocytů metodou ICSI. Praktická gynekologie, Brno: Ambit Media, 2010, roč. 2010, 14/4, s. 180-182. ISSN 1211-6645.
 127. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Proces reprodukčního stárnutí ženy, jeho příčiny a možnosti ovlivnění v praxi. Česká gynekologie, Česká gynekologie, 2010, roč. 75, č. 4, s. 353-358. ISSN 1210-7832.
 128. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plasmy. In 9. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 20. sympozium asistované reprodukce. 2010.
 129. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plasmy. In 9. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 20. sympozium asistované reprodukce. 2010.
 130. HUSER, M, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Reprodukční ochrana žen podstupujících onkologickou léčbu. In 17. Kongres Slovenské Gynekologicko - porodnické společnosti. Martin Slovensko: 30.9-2.10.2010 v Martine, 2010. 2 s.
 131. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Richard HUSIČKA, Michal POHANKA a Martin HUSER. Seminal plasma homocysteine, folate and cobalamin in men with obstructive and non-obstructive azoospermia. J. Assist. Reprod. Genetics, USA: Springer, 2010, roč. 27, č. 9, s. 533-538. ISSN 1058-0468.
 132. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Martina VODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Sperm DNA integrity assesment using different comet assay protocols. In XXII. Biochemický zjazd. 2010. ISBN 978-80-88866-83-1.
 133. POHANKA, Michal, P. SEJBALOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Účinek tadalafilu na parametry spermiogramu u mužů s erektilní dysfunkcí. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 14, č. 4. ISSN 1211-6645.
 134. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Vliv homocysteinu na integritu DNA spermií. In 20. sympozium asistované reprodukce a 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Praktická gynekologie 2010, (S1): 187-8. 2010. ISSN 1801-8750.
 135. POHANKA, Michal, Petra SEJBALOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Vliv tadlafilu na parametry spermiogramu u mužů s erektilní dysfunkcí. Praktická gynekologie, Praha: Medica Healthworld, a.s., 2010, roč. 14, S1, s. 163. ISSN 1211-6645.
 136. SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, Brno, 2010, roč. 14, č. 2, s. 85-88. ISSN 1211-6645.
 137. CRHA, Igor, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vyšetření fragmentace chromatinu spermií metodou comet assay. In 82. Jihomoravský krajský seminář asistované reprodukce. 2010.
 138. 2009

 139. CRHA, Igor, Hana JANEČKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Digitální holografická mikroskopie spermií. In 8. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. – 13. listopadu 2009. 2009.
 140. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miloslava BEŇOVSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině. 2009.
 141. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Jitka MELOUNOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Pavel VENTRUBA a Martin HUSER. Homocysteine, cysteine and glutathione in follicular fluid and blood plasma during ovarian stimulation by follicle stimulating hormone. In 7th International Conference on Homocysteine Metabolism. 2009.
 142. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Kometová analýza jako nástroj pro stanovení integrity DNA spermií. Porovnání různých protokolů. 2009.
 143. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Martina VODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Nové poznatky o koncentraci thiolů ve folikulární tekutině – intraindividuální rozdíly a doporučení pro další stanovení. 2009.
 144. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Pavel VENTRUBA. Seminiferous epithelium of azoospermic men. Acta histochemica, Jena: Urban&Fischer Verlag, 2009, roč. 111, č. 5, s. 459. ISSN 0065-1281.
 145. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Barbara KUBEŠOVÁ, Michal POHANKA a Dalibor PACÍK. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Sripta medica, Brno: LF MU Brno, 2009, roč. 82, č. 2, s. 69 - 75. ISSN 1211-3395.
 146. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Jana DUMKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Submikroskopické změny primordiálních a primárních folikulů po rozmrazení ovariální tkáně. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, 2009, roč. 09, S1, s. 210-211. ISSN 1211-6645.
 147. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Survival and infertility treatment in male cancer patients after sperm banking. Fertility and Sterility, 2009, roč. 91, č. 6, s. 2344-2348. ISSN 1556-5653.
 148. DUMKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Ultrastructural changes of primordial and primary human ovarian follicles after frozen-thawed procedure. : In Morphology 2009. In 45th International Congress on Anatomy and 46th Lojda Symposium on Histochemistry, Pilsen, September 7-9, 2009. s. 62-62. ISBN 978-80-254-3882-4.
 149. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vliv nízkých dávek kyseliny acetylosalicylové na výsledky IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 13, č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-6645.
 150. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Robert HUDEČEK. Závěrečná zpráva grantu IGA FN č. 10/05: Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou in vitro fertilizace technikou ultrazvukem řízeného transferu embryí. 2009. vyd. Brno: vlastní, 2009. 48 s. vlastní.
 151. 2008

 152. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 57-59. ISSN 1211-6645.
 153. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Differentiation of human embryonic stem cells growing in colonies and in intact blastocysts. In 44th International Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium on Histochemistry, Olomouc September 8-10, 2008. 2008.
 154. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Differentiation of human embryonic stem cells growing in colonies and intact blastocysts. In Morphology 2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 155-155, 1 s. ISBN 978-80-244-2061-5.
 155. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Does ultrasound guided embryo transfer improve pregnancy rate in in vitro fertilization? Human Reproduction, Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, S1, s. 324. ISSN 0268-1161.
 156. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Robert HUDEČEK. Impact of combined oral contraception in IVF stimulation protocols. Eur J Contracept Reprod Health Care, London: Taylor and Francis Group, 2008, roč. 13, S2, s. 97-98. ISSN 1362-5187.
 157. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. 1. vyd. Brno: GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, 2008. 58 s. Grant IGA MZ ČR - NR8469-3/2005-2007.
 158. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Podpora luteální fáze triptorelinem u IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, roč. 2008/11, č. 4, s. 278. ISSN 1211-6645.
 159. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction, Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, č. 4, s. 863-868. ISSN 0268-1161.
 160. Retrográdní ejakulace – jedna z příčin mužské neplodnosti. Brno: Medica Healthworld, 2008, roč. 1/12, č. 1, s. 36-37.
 161. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Submikroskopická stavba kolonií kultivovaných lidských kmenových buněk a vnitřních buněk blastocyst. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, neuveden, S4/08, s. 281. ISSN 1211-6645.
 162. ŽÁKOVÁ, Jana. Virus lidského imunodeficitu a asistovaná reprodukce. Gynekolog, 2008, roč. 5/2008, č. 5, s. 170-172. ISSN 1210-1133.
 163. SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing, 2008, roč. 4, č. 12, s. 290-290. ISSN 1211-6645.
 164. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 120 let Porodnice na Obilním trhu v Brně. Brno: Medica Healthworld, 2008. s. 1-231, 231 s.
 165. 2007

 166. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld a.s., 2007, roč. 11/2007, č. 3, s. 117 - 119. ISSN 1211-6645.
 167. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy. Human Reproduction, Oxford: Oxford Journals, 2007, roč. 56, S1, s. 120-121. ISSN 0268-1161.
 168. CRHA, Igor, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jaroslava TALLOVÁ a Jitka KUBEŠOVÁ. Homocystein, cystein a glutathion ve folikulární tekutině a krvi při ovariální stimulaci FSH. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 266-267. ISSN 1211-6645.
 169. CRHA, Igor, Jitka MELOUNOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma. 2007.
 170. KUŘECOVÁ, Barbora, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Radka VAVRUŠOVÁ. Incidence ektopické gravidity po technikách in vitro fertilizace. Česká gynekologie, Praha: ČLS, 2007, roč. 72, 2007, č. 6, s. 375-381. ISSN 1210-7832.
 171. KUŘECOVÁ, Barbora, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Incidence mimoděložního těhotenství v programu asistované reprodukce. Praktická Gynekologie, Brno: MHW, 2007, roč. 11/2007, č. 6, s. 260. ISSN 1211-6645.
 172. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Kryokonzervace ovariální tkáně - šance na záchranu fertility žen s rakovinou. Čes. Gynek., Praha: ČLS J.E.P., 2007, roč. 72, č. 1, s. 68-73. ISSN 1210-7832.
 173. CRHA, Igor. Kryokozervace spermatu před gonadotoxickou léčbou - 11 let zkušeností. Česká gynekologie, 2007, roč. 72, č. 5, s. 320-326. ISSN 1210-7832.
 174. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Ovarian function preservation dutiny chemotherapy with gonadoliberine analogues. In 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) - Book of Abstracts, Berlin, November 2007. 1. vyd. Berlin: ESGO, 2007. s. 124. ISSN 1802-128X.
 175. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Ovarian tissue cryopreservation - new opportunity to preserve fertility in female cancer patients. Eur J Gynaec Oncol, Canada: IROG Canada Inc., 2007, roč. 28, č. 4, s. 249-256. ISSN 3925-2930.
 176. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Abstract book of 19th World Congress on Fertility and Sterility of International Federation of Fertility Societies (IFFS). Durban: IFFS, 2007. s. 44. ISSN 1802-128X.
 177. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Pavel VENTRUBA. Seminiferous epithelium of azoospermic men. In Programme and Abstract Book of the 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 44th Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2007. Bratislava: Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. s. 88-88, 1 s. ISBN 978-80-89305-01-8.
 178. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Martin HUSER. Stav zárodečného epitelu mužů s azoospermií. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, Brno, 2007, roč. 6, č. 7, s. 271-271. ISSN 1211-6645.
 179. ZAKOVA, J, Igor CRHA, P VENTRUBA a Jiří JARKOVSKÝ. Ultrasound-guided vs. clinical touch embryotrasnfer – results analysis. In XIX World Congress on Fertility and Sterility, Durban, South Africa, 29th April - 3rd May 2007, Abstract Book of XIX World Congress on Fertility and Sterility, s. 139. 2007.
 180. HUSER, Martin. Význam kombinované hormonální kontracepce ve stimulačním protokolu IVF. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 274-275. ISSN 1211-6645.
 181. 2006

 182. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy. Eur Clinics Obstet Gynecol, Belgium: Springer, 2006, roč. 2, č. 2, s. 77-78. ISSN 1613-3412.
 183. HUSER, Martin, Robert HUDEČEK, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zdenk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). 1. vyd. Florencie: Taylor a Francis, 2006. 1 s. Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1.
 184. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). Gynecological Endocrinology, 2006, roč. 22, S1, s. 141-142. ISSN 0951-3590.
 185. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Interakce oocytu a jeho kumulu v průběhu maturace a fertilizace in vitro. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 06, č. 6, s. 243-243. ISSN 1211-6645.
 186. ŽÁKOVÁ, Jana. Možnost využití darovaných gamet nebo embryí při léčbě neplodnosti. Praktická gynekologie, Brno: Medica Healthworld, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 105-107.
 187. CRHA, Igor, Leopold POSPÍŠIL, Hana ŠTROBLOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi. Čes. Gynek., Praha: ČLS J.E.P., 2006, roč. 71, č. 2, s. 127-131. ISSN 1210-7832.
 188. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a B KUBEŠOVÁ. Sperm banking before gonadotoxic treatment - 11 years experience. In HUMAN REPRODUCTION 21. England: OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND, 2006. s. 210-210, 1 s.
 189. 2005

 190. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. . Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. In Human Reproduction. 20 (S1). Copenhagen: Oxfor Journals, 2005. s. 123.
 191. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Induction of the cell death by the ROS during fertilization in mouse and human. In 43rd Congress of the Czech Anatomical Society and 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 148-148, 1 s. ISBN 80-210-3793-8.
 192. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zdeněk KRÁL. Kryokonzervace ovariální tkáně: šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 6, s. 30-31. ISSN 1211-6645.
 193. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
 194. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing, 2005, roč. 1(9), č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
 195. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. ESHRE abstract book, Human Reproduction Suppl 2005, Belgium, 2005, roč. 1, S1, s. 123.
 196. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva LOUSOVÁ. Sperm donation programme at the centre of assisted reproduction in Brno: results from 1995-2005. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta MU, 2005, roč. 78, č. 6, s. 323-328. ISSN 1211-3395.
 197. 2004

 198. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Endogenní zdroje oxidativního stresu během preimplantačního vývoje lidských embryí. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 5, s. 24. ISSN 1211-6645.
 199. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Endogenous sources of hydrogen peroxide and in vitro development of human embryo. In New Approaches in Morphology (42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with International Participation). Košice: Medical Faculty of P. J. Šafárik University in Košice, 2004. s. 81-81, 1 s. ISBN 80-7097-554-7.
 200. CRHA, Igor, Jiří DOSTÁL, Pavel VENTRUBA, Milan KUDELA a Jana ŽÁKOVÁ. Etické a legislativní otázky odběru a užití spermií zemřelého. Česká gynekologie, 2004, roč. 69/2004, č. 4, s. 335-339. ISSN 1210-7832.
 201. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Production of H2O2 in human embryos after long-lasting cryopreservation and subsequent culture. In V. Moravský morfologický den. Olomouc: LF UP, 2004. s. 40.
 202. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Sources of H2O2 in cryostoraged and then cultured human embryos. Human. Reprod., Oxford, UK: Oxford University Press, 2004, roč. 19, suppl.1, s. 138-138. ISSN 0268-1161.
 203. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Ultrastructural parameters and developmental potential of human embryos after cryopreservation, thawing and culture. Prague Medical Report (Sborník lékařský), Praha: Karolinum, 2004, roč. 105, č. 2, s. 192-193. ISSN 0036-5327.
 204. 2003

 205. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Failure of the in vitro fertilisation and production of hydrogen peroxide. Plzeňský lékařský sborník, Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2003, roč. 78, Suppl., s. 49-52. ISSN 0139-603X.
 206. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Struktural changes of mitochondria and reactive oxygen species production in human gametes, early embryos, and somatic cells. Scripta Medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003, roč. 76, č. 4, s. 262-263. ISSN 1211-3395.
 207. ŠŤASTNÁ, Jitka, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Submicroscopic structure of in vitro developed human blastocysts. Scripta Medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003, roč. 76, č. 3, s. 196-197. ISSN 1211-3395.
 208. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Submikroskopická stavba a vývojový potenciál dlouhodobě kryokonzervovaných embryí. In Asistovaná reprodukce, 13, č.1. Brno: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 2003. s. 36.
 209. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Ultrastructural parameters and developmental potential of human embryos after cryopreservation, thawing and culture. In Morphology 2003. Hradec Králové: Czech Anatomical Society, 2003. s. 64. ISBN 80-239-1412-X.
 210. 2002

 211. ŠŤASTNÁ, Jitka, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Differences in the occurrence of peroxisomes in human and mouse oocytes and their cumuli oophori. Scripta Medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002, roč. 75, č. 6, s. 337. ISSN 1211-3395.
 212. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Failure of the in vitro fertilisation and production of hydrogen peroxide. In Trendy a perspektivy současné morfologie. Plzeň: Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, 2002. s. 48. ISBN 80-238-8500-6.
 213. ŠŤASTNÁ, Jitka, Jana ŽÁKOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Korelace mezi klinicky stanovenou kvalitou blastocyst a jejich submikroskopickou stavbou. In Asistovaná reprodukce. Brno: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 2002. s. 36-37.
 214. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou - 7 let zkušeností. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 67, č. 6, s. 324-328. ISSN 1210-7832.
 215. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Peroxisomes in human and mouse oocyte-cumulus complexes. Hum. Reprod., Great Britain: Oxford University Press, 2002, roč. 17, Abstr.Book, s. 112. ISSN 0268-1161.
 216. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Hana VIŠŇOVÁ a Martin KUČERA. Sperm cryopreservation before cancer treatment - 7 year experience. Hum. Reprod., Great Britain: Oxford University Press, 2002, roč. 17, Suppl. 1, s. 25. ISSN 0268-1161.
 217. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Ultracytochemical detection of peroxisomes in human and mouse oocyte-cumulus complexes. In Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry. Brno: Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2002. s. 45. ISBN 80-210-2998-6.
 218. 2001

 219. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemická detekce peroxidu vodíku v čerstvých a zmrazených vzorcích lidského spermatu. In Nové poznatky v morfológii (Súbor vedeckých prác). Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. s. 180. ISBN 80-88866-13-8.
 220. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Cytochemická detekce zdrojů peroxidu vodíku v kultivačním systému v průběhu fertilizace in vitro u člověka. Scripta Medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně, 2001, roč. 74, č. 6, s. 415. ISSN 1211-3395.
 221. ŠŤASTNÁ, Jitka, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Differences in the occurrence of peroxisomes in human and mouse oocytes and their cumuli oophori. In III. Moravský morfologický den (Sborník abstrakt). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2001. s. 38.
 222. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Reduced numbers of retrieved oocytes in smoking women. Scripta medica (Brno), Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2001, roč. 73, č. 5, s. 299-304. ISSN 1211-3395.
 223. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health, Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 64-68. ISSN 1210-7778.
 224. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical detection of sources of hydrogen peroxide in inseminated human cumuli oophori. The Histochemical Journal, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 33, č. 4, s. 245. ISSN 0018-2214.
 225. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical identification of hydrogen peroxide in inseminated human cumuli oophori. Sborník lékařský, Praha: Karolinum, 2001, roč. 102, č. 2, s. 301. ISSN 0036-5327.
 226. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Výskyt peroxisomů v lidských a myších oocytech a jejich kumulech. In Asistovaná reprodukce (Abstrakta 11. sympozia asistované reprodukce). Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2001. s. 7.
 227. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Význam buněk cumulus oophorus pro fertilizaci lidských oocytů in vitro. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2001, roč. 74, č. 2, s. 121-122. ISSN 1211-3395.
 228. ŠŤASTNÁ, Jitka, Jana ŽÁKOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Vztahy mezi klinickým výsledkem fertilizace in vitro a sumikroskopickou stavbou cumulus oophorus lidského oocytu. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2001, V., č. 6, s. 33-36. ISSN 1211-6645.
 229. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Zdroje peroxidu vodíku v kultivačním systému v průběhu fertilizace in vitro. In Asistovaná reprodukce (Abstrakta 11. sympozia AR, Brno). Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2001. s. 9.
 230. 2000

 231. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics, Amsterodam: Elsevier, 2000, roč. 70, Supp.No. 1, s. 34-35. ISSN 0020-7292.
 232. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemická detekce buněk produkujících peroxid vodíku v lidském cumulus oophorus. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 73, č. 2, s. 149-150. ISSN 1211-3395.
 233. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemistry of hydrogen peroxide production by cumulus cells of the human cumulus-oocyte complex (COC). The Histochemical Journal, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 32, č. 4, s. 640. ISSN 0018-2214.
 234. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin PETRENKO a Jitka ŠŤASTNÁ. Does transfer of embryos at the blastocyst stage increase the risk of multiple pregnancy? Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 73, č. 3, s. 195-200. ISSN 1211-3395.
 235. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Gametotoxické účinky cigaretového kouře. In Novinky ze sekce asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2000. s. 6-7.
 236. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Morfologie a funkční aktivity kumulárních buněk v průběhu humánní fertilizace in vitro. Reprodukční medicína, Sekce asistované reprodukce ČGPS, 2000, roč. 1, č. 1, s. 24-25. ISSN 1213-1318.
 237. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Produkce peroxidu vodíku v průběhu inseminace lidského komplexu cumulus oophorus-oocyt. In Asistovaná reprodukce (Abstrakta 10. sympozia SAR). Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2000. s. 9-10.
 238. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical detection of the hydrogen peroxide sources in inseminated human cumuli oophori. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry (The 37th Symposium with International Participation), Programme and Abstracts. Brno: The Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2000. s. 42.
 239. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical identification of hydrogen peroxide in inseminated human cumuli oophori. In 39. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí, Abstrakta. Praha: Česká anatomická společnost, 2000. s. 28.
 240. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultracytochemical identification of hydrogen peroxide producing spermatozoa and cumulus cells in inseminated human cumuli oophori. Human. Reprod., Oxford, UK: Oxford University Press, 2000, roč. 15, Abst. B. 1, s. 147-148. ISSN 0268-1161.
 241. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF. Slovenská gynekológia a porodníctvo, Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 193-198. ISSN 1335-0862.
 242. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vztah koncentrace kadmia v seminální plasmě a kouření k hodnotám spermiogramu a fertilizaci oocytů. Slovenská gynekológia a porodníctvo, Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 121-126. ISSN 1335-0862.
 243. ŽÁKOVÁ, Jana. Vztahy mezi buňkami cumulus oophorus a lidským oocytem v průběhu fertilizace in vitro. Disertační práce k získání vědecké hodnosti Ph.D.,. 1. vyd. Brno: vlastní, 2000. 69 s.
 244. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU, 2000. 230 s.
 245. 1999

 246. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemistry of hydrogen peroxide production by cumulus cells of the human cumulus-oocyte-complex. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry (Abstracts of the Regular Symposium with International Participation). České Budějovice: The Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 1999. s. 25.
 247. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou. Slovenská gynekológia a porodníctvo, Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 1999, roč. 1999, č. 6, s. 105-108. ISSN 1335-0862.
 248. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. The influence of prolonged co-culture of human cumulus cells with spermatozoa on their ultrastructure and viability. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, 5-6, s. 237-240. ISSN 1211-3395.
 249. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultracytochemický průkaz peroxidu vodíku v lidském kumulu a jeho možný vliv na IVF. In 38. zjazd SAS s medzinárodnou účasťou (Zborník abstraktov). 1. vyd. Bratislava: Slovenská anatomická spoločnosť, 1999. s. 86. ISBN 80-967507-6-3.
 250. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultrastructural detection of the H2O2 produced by human cumulus cells and its possible significance for the IVF procedure. Human. Reprod., Velká Británie: Oxford University Press, 1999, roč. 14, Abstr. B.1, s. 215. ISSN 0268-1161.
 251. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Význam produkce reaktivních forem kyslíku v lidském kumulu pro IVF. In Asistovaná reprodukce. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 1999. s. 7-8. Asistovaná reprodukce 9, č. 1.
 252. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Igor CRHA a Hana VAJCÍKOVÁ. Závěrečná zpráva grantu IGA MZ ČR č. 5164-3: Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radijály při in vitro fertilizaci. 1999.
 253. 1998

 254. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Martin PETRENKO, Hana VIŠŇOVÁ a Lenka PELÍŠKOVÁ. Factors influencing effectiveness of cryopreserved/thawed embryo transfer. Scripta medica, Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 1998, roč. 71, č. 1, s. 49-56. ISSN 1211-3395.
 255. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jana ŽÁKOVÁ a Jan PASEKA. Koncetrace kadmia ve folikulární tekutině a seminální plasmě u neplodných dvojic při in vitro fertilizaci. Gynekolog, Hradec-Králové: MedExart, 1998, roč. 7, č. 3, s. 199-202. ISSN 1210-1133.
 256. 1997

 257. ŽÁKOVÁ, Jana. Vliv ultrastruktury spermií na výsledek fertilizace in vitro. Česká gynekologie, 1997, roč. 1997, č. 62, s. 3-6. ISSN 1210-7832.
 258. 1996

 259. ŽÁKOVÁ, Jana. Asistovaný hatching - přínosná mikromanipulační technika pro ženy s opakovaně neúspěšným embryotransferem. Česká gynekologie, 1996, roč. 61, s. 6-9. ISSN 1210-7832.
 260. 1995

 261. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Stanislava NĚMCOVÁ. Assisted hatching-results in women with repeteated embryotransfer failure. In IXth World Congress on IVF and Assisted Reproduction, Monduzzi Editore. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 1995. s. 539-541.
 262. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Pavel TRÁVNÍK a Jana ŽÁKOVÁ. Vztahy mezi buňkami cumulus oophorus a časným embryem při kultivaci in vitro. In Biomateriály a morfologie. Praha: Karolinum, 1995. s. 77. ISBN 80-718-4150-1.
 263. 1993

 264. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Ladislav PILKA. Koreluje test přežívání spermií (TPS) s fertilizací oocytu in vitro? Česká gynekologie, 1993, roč. 58, č. 1, s. 257-260. ISSN 1210-7832.
 265. 1992

 266. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Ladislav PILKA a Pavel TRÁVNÍK. Correlation of the spermatozoa survival test and fertilization in vitro. In Human Reproduction, Abstracts of the Annuall Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology, Hague, Neetherland, 1992. 1992. ISBN 0268-1161.
 267. 1990

 268. VENTRUBA, Pavel, Ladislav PILKA, Zdeněk ČUPR, Pavel TRÁVNÍK, Alice MALENOVSKÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Oocyte removal in conjunction with pelvic microsurgery. Zentralblatt fur Gynakologie, 1990, roč. 113, č. 10, s. 557-561. ISSN 0044-4197.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 6. 2020 06:52