Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Róbert SPÁL and Petr FLAJŠINGR. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR (Software for automatic transformation and visualization of open public sector data in the Czech Republic). 2020.
Display details
Displayed: 4/12/2022 16:48