Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Antibiotika na JIP účinně a bezpečně. In COLOURS OF SEPSIS. 2022.
 2. NEBESKÁ, Kateřina, Zora ČECHOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ a Jitka RYCHLÍČKOVÁ. Clinical trials – A neclected part of the curriculum. In CZECRIN výroční vědecká konference 2022. 2022.
 3. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Vendula KUBÍČKOVÁ. Fyzikálně-chemické vlastnosti kolistinu a jejich dopady do klinické praxe. Klinická farmakologie a farmacie. Solen s.r.o., 2022, roč. 36, č. 1, s. 29-33. ISSN 1212-7973.
 4. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Novinky ve farmakoterapii. In 2. ročník odložené Podzimní konference Mladých lékárníků, z.s. 2022.
 5. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Promítá se bezpečnost personálu i do ochrany pacienta? In XXVIII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA. 2022.
 6. 2021

 7. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA a Jiří MAYER. Efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors’ discontinuation after twostep dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia – a prospective multi-centre phase II clinical trial (HALF). In 23rd Annual John Goldman E-Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, ESHCML2021. 2021.
 8. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Eliminační metody – na co si dát pozor. In 25. kongres nemocničních lékárníků. 2021. ISBN 978-80-906647-5-3.
 9. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. Half: A prospective Multi-Centre phase II clinical trial evaluating the efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors' discontinuation after two-step dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia in deep molecular remission. In 63rd ASH Annual Meeting and Exposition in Blood. 2021.
 10. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, J. PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – první výsledky. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 11. FABER, Edgar, Daniela ŽÁČKOVÁ, Libor STEJSKAL, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, M. KARAS, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, I. SKOUMALOVÁ, J. VOGLOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Národní klinická studie fáze 2 s postupným vysazováním inhibitorů tyrosinové kinázy (TKI) u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) – průběžné výsledky. In X. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni v Interná medicína. 2021.
 12. DEML, Jiří, Edita PLEVOVÁ a Jitka RYCHLÍČKOVÁ. How to navigate the Regulatory maze. Preclinical vaccine development: Animal testing. How to bring the products to patients (How to prepare a dossier for MA). In European Vaccine Research and Development Infrastructure. 2021.
 13. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Inhalační podání antibiotik na jednotce intenzivní péče. In XXIII. sympozium klinické farmacie René Macha. 2021.
 14. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Lenka SOUČKOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Innovation in applied pharmacology education. In 8th European Virtual Congress of Pharmacology (EPHAR 2021). 2021.
 15. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Kolistin a otázky jeho terapeutického monitoringu. In 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE. 2021.
 16. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Medikační pochybení z pohledu klinického farmaceuta. In VII. Brněnský den klinické farmacie. 2021.
 17. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Hana JUREČKOVÁ. Metamizol (dipyron). Klinická farmakologie a farmacie. Solen s.r.o., 2021, roč. 35, č. 2, s. 94-98. ISSN 1212-7973.
 18. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Modelové případy pochybení a způsoby prevence, diskuze. In VII. Brněnský den klinické farmacie. 2021.
 19. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. RIS databáze – regulační informace na jednom místě. In CZECRIN Vědecká výroční konference 2021. 2021.
 20. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Gabor L. KOVACS, Stephane MOULY, Attila GYENESEI, Balazs BENDE, Nélia GOUVEIA, Joana BATUCA a Frances SHIELY. Setkání k projektu ERASMUS+ CONSCIOUS. 2021.
 21. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Terapeutické monitorování léčiv v intenzivní péči. In XIII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ. 2021.
 22. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Úloha klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče. In 25. kongres nemocničních lékárníků. 2021. ISBN 978-80-906647-5-3.
 23. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Šárka KOZÁKOVÁ. VII. Brněnský den klinické farmacie. 2021.
 24. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Lenka SOUČKOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Výuka aplikovaných předmětů na Farmakologickém ústavu LF MU: spektrum, strategie, inovace. In 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE. 2021.
 25. DEMLOVÁ, Regina a Jitka RYCHLÍČKOVÁ. ZPRÁVA O PRŮBĚHU KLINICKÉHO HODNOCENÍ HALF (16.6.2020 – 15.6.2021). NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2021. 6 s. NA.
 26. 2020

 27. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Hana SUCHÁNKOVÁ. Dysgeuzie jako nežádoucí účinek léčiv a její možné klinické důsledky. Remedia. Remedia s.r.o., 2020. ISSN 0862-8947.
 28. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Adriána PAPIEŽ. Klinická farmakokinetika azolových antimykotik. In 21. Česká konference klinické farmakologie, 23. Česká konference DURG, 25. Česká konference TDM. 2020.
 29. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Novinky ve farmakoterapii I pohledem klinického farmaceuta. In VI. Brněnský den klinické farmacie. 2020.
 30. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Praktické aspekty lékových inkompatibilit. In XII. konference AKUTNĚ.CZ. 2020.
 31. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Valproátem indukovaná hyperamonémie. In XXII. Sympozium klinické farmacie René Macha. 2020.
 32. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Šárka KOZÁKOVÁ. VI. Brněnský den klinické farmacie. 2020.
 33. 2019

 34. DVORACKOVA, E., Jitka RYCHLÍČKOVÁ, P. PAVEK, M. HOJNY a J. VLCEK. Analysis and management of drug related problems on a nephrology ward from a pharmacist's point of view. Pharmazie. ESCHBORN: GOVI-VERLAG PHARMAZEUTISCHER VERLAG GMBH, 2019, roč. 74, č. 10, s. 625-629. ISSN 0031-7144. doi:10.1691/ph.2019.9568.
 35. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Enzymové induktory pohledem klinického farmaceuta. In XLIII. Brněnské onkologické dny; XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii. 2019.
 36. DVORACKOVA, E., P. PAVEK, B. KOVACOVA, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, O. SUCHOPAR, M. HOJNY, J. D. TEBBENS a J. VLCEK. Is Computer-Assisted Aminoglycoside Dosing Managed by a Pharmacist a Safety Tool of Pharmacotherapy? Physiological research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2019, roč. 68, Suppl. 1, s. "S87"-"S96", 10 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934329.
 37. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Kloubní chrupavka - farmakologické možnosti její podpory. In Matějovská Kubešová Hana. Myoskeletální medicína pro praxi. Praha: Mladá fronta, 2019. s. 192-199. ISBN 978-80-204-5325-9.
 38. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Léčiva a laboratorní metody – tipy pro praxi. In V. brněnský den klinické farmacie. 2019.
 39. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Možnosti farmakologického ovlivnění krevního tlaku. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2019, roč. 4, č. 2, s. 217-220. ISSN 2533-6878.
 40. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Na co pozor při úpravě léků? In XI. konference AKUTNĚ.CZ. 2019.
 41. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Nomenklatura biosimilars – regulace, zkušenosti. In 19. Česká konference klinické farmakologie, 23. Konference TDM, 21. Česká konference DURG. 2019.
 42. ŽMOLÍKOVÁ, Jana a Jitka RYCHLÍČKOVÁ. Práce s chybou ve zdravotnictví. In 14. vědecká mezinárodní konference: Problematika seniorů v ošetřovatelství. 2019.
 43. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Racionální podpora stárnutí v běžné praxi – prevence osteoporózy. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2019, roč. 16, č. 3, s. 199-202. ISSN 1214-8687.
 44. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Judita STAŠA. Systém fungování klinické farmacie v systému zdravotní péče v USA (Texas Medical Center). In 9. kongres ČOSKF. 2019.
 45. KOZÁKOVÁ, Šárka a Jitka RYCHLÍČKOVÁ. V. brněnský den klinické farmacie. 2019.
 46. DVOŘÁČKOVÁ, Eliška a Jitka RYCHLÍČKOVÁ. Vliv hemodynamických změn (kritický stav, stabilní, chronické stavy) na farmakokinetiku léčiv. In V. brněnský den klinické farmacie. 2019.
 47. 2018

 48. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka. Následky hypoacidity navozené inhibitory protonové pumpy: Tipy pro praxi. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2018, roč. 31, č. 6, s. 409-413. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2018409.
 49. KOZÁKOVÁ, Šárka, Roman GONĚC, Jitka RYCHLÍČKOVÁ a Jan JUŘICA. Nejčastější lékové interakce u protinádorových léčiv. Onkologie. Solen s.r.o., 2018, roč. 12, č. 6, s. 283-286. ISSN 1802-4475.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 07:10