Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RIAD, Abanoub, Islam KASSEM, Jan STANĚK, Mai BADRAH, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. Aphthous Stomatitis in COVID‐19 Patients: Case‐series and Literature Review. Dermatologic Therapy. Hoboken: Wiley, 2021. ISSN 1396-0296. doi:10.1111/dth.14735.
 2. AKL, E. A., R. L. MORGAN, A. A. ROONEY, B. BEVERLY, S. V. KATIKREDDI, A. AGARWAL, B. S. ALPER, C. ALVA-DIAZ, L. AMATO, M. T. ANSARI, J. BROZEK, D. K. CHU, P. DAHM, A. J. DARZI, M. FALAVIGNA, G. GARTLEHNER, H. PARDO-HERNANDEZ, V. KING, Jitka KLUGAROVÁ, M. W. M. LANGENDAM, C. LOCKWOOD, M. MAMMEN, A. G. MATHIOUDAKIS, M. MCCAUL, J. J. MEERPOHL, S. MINOZZI, R. A. MUSTAFA, F. NONINO, T. PIGGOTT, A. QASEEM, J. RIVA, R. RODIN, N. SEKERCIOGLU, N. SKOETZ, G. TRAVERSY, K. THAYER a H. SCHUNEMANN. Developing trustworthy recommendations as part of an urgent response (1-2 weeks): a GRADE concept paper. JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 129, JAN 2021, s. 1-11. ISSN 0895-4356. doi:10.1016/j.jclinepi.2020.09.037.
 3. HÁJEK, Michal, Dittmar CHMELAŘ, Miroslav ROZLOŽNÍK, Jozef KUZMA, Alexandra LOCHMANOVÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Miloslav KLUGAR, Boris ONIŠČENKO a Jakub TLAPÁK. Klinické využití hyperbarického kyslíku u syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících ran. Vojenské zdravotnické listy. 2021, roč. 91, č. 1, s. 33-42. ISSN 0372-7025. doi:10.31482/mmsl.2020.020.
 4. HOCKOVA, Barbora, Abanoub RIAD, Jozef VALKY, Zuzana ŠULAJOVÁ, Adam STEBEL, Rastislav SLÁVIK, Zuzana BEČKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. Oral Complications of ICU Patients with COVID-19: Case-Series and Review of Two Hundred Ten Cases. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 4. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10040581.
 5. RIAD, Abanoub, Julien ISSA, Veronika CHUCHMOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Esraa GOMAA, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. Oral ulcers of COVID-19 patients: a scoping review protocol. 2021. doi:10.1101/2021.01.22.21250326.
 6. 2020

 7. KLUGAR, Miloslav, Lucia KANTOROVÁ, Andrea POKORNÁ, Michal HÁJEK, Tereza VRBOVÁ, Alexandra JIRKOVSKÁ, Michal DUBSKÝ, Vladimíra FEJFAROVÁ, Jarmila JIRKOVSKÁ, Miroslav KOLIBA, Dušan KUČERA, Petr KRAWCZYK, Bedřich SIXTA, Veronika WOSKOVÁ, Zuzana FIALOVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Buněčná léčba u těžké ischémie: protokol systematického review typu „umbrella“. Zdravotnické Listy. 2020, roč. 8, č. 4, s. 16-20. ISSN 2644-4909.
 8. KLUGAR, Miloslav, Abanoub RIAD, Jitka KLUGAROVÁ, Salman HUSSAIN, Andrea POKORNÁ, Tina POKLEPOVIC, Simona SLEZÁKOVÁ a Ladislav DUŠEK. COVID-19-related Oral Symptoms: Protocol for a Rapid Review. PROSPERO - International Prospective Register of Systematic Reviews. United Kingdom: National Institute of Health Research, 2020. doi:10.13140/RG.2.2.26850.56004.
 9. KLUGAR, Miloslav, Michal HÁJEK, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK a Jitka KLUGAROVÁ. EBM v hyperbarické a intenzivní medicíně. In Colours of Sepsis 2020, Ostrava. 2020.
 10. LÍČENÍK, Radim, Tomáš NEČAS, Ondřej VOLNÝ, Anna ZIMOVJANOVÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Monika BEZDĚKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Miloslav KLUGAR. EPIDEMIOLOGY OF STROKE IN CHILDHOOD IN THE CZECH REPUBLIC. In The Joint European Stroke Organisation and World Stroke Organization Conference (ESO-WSO 2020). 2020. ISSN 1747-4930. doi:10.1177/1747493020963387.
 11. RIAD, Abanoub, Jitka KLUGAROVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Martin KRSEK a Miloslav KLUGAR. Oral Microbiome Response to Powered vs Manual Toothbrush: Protocol for a Systematic Review & Meta-Analysis. Research Square. United States: American Journal Experts (AJE), 2020. doi:10.21203/rs.3.rs-34636/v1.
 12. STEVENS, Adrienne, Tamara et al. LOFTI, Miloslav KLUGAR, Lucia KANTOROVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. The eCOVID-19 living recommendations map and gateway to contextualisation. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020, roč. 12, Suppl.1, s. 54-57, 83 s. ISSN 1469-493X. doi:10.1002/14651858.CD202002.
 13. KLUGAR, Miloslav, Lucia KANTOROVÁ, Andrea POKORNÁ, Michal HÁJEK, Tereza VRBOVÁ, Alexandra JIRKOVSKÁ, Michal DUBSKÝ, Vladimíra FEJFAROVÁ, Jarmila JIRKOVSKÁ, Miroslav KOLIBA, Dušan KUČERA, Petr KRAWCZYK, Bedřich SIXTA, Veronika WOSKOVÁ, Zuzana FIALOVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u neuropatických a neuroischemických diabetických ulcerací nohy: protokol systematického review typu „umbrella“. Zdravotnické Listy. 2020, roč. 8, č. 4, 21-25. ISSN 2644-4909.
 14. KLUGAR, Miloslav, Lucia KANTOROVÁ, Andrea POKORNÁ, Michal HÁJEK, Tereza VRBOVÁ, Alexandra JIRKOVSKÁ, Michal DUBSKÝ, Vladimíra FEJFAROVÁ, Jarmila JIRKOVSKÁ, Miroslav KOLIBA, Dušan KUČERA, Petr KRAWCZYK, Bedřich SIXTA, Veronika WOSKOVÁ, Zuzana FIALOVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Účinnost podtlakové léčby u neuropatických diabetických ulcerací nohy: protokol systematického review typu „umbrella“. Zdravotnické Listy. 2020, roč. 8, č. 4, s. 26-30. ISSN 2644-4909.
 15. 2019

 16. KLUGAR, Miloslav, Martin HUNČOVSKÝ, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ a Radim LÍČENÍK. Aktivity českého národního centra Evidence Based Healthcare a Knowledge Translation: České Cochrane centrum, České centrum EBHC; centrum excelence JBI, GRADE centrum Masarykovy univerzity a informace o národním projektu KDP. In VESNA. 2019.
 17. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Cesta ke kvalitnějším a dostupnějším zdravotním službám - projekt českých klinických doporučených postupů. Management rizik ve zdravotnictví. 2019, roč. 3, č. 1, s. 26-31. ISSN 2570-6926.
 18. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Czech national project ‘Clinical Practice Guidelines’ methodology and current results. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S3“-„S5“, 3 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000186.
 19. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR a Andrea POKORNÁ. České centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation – globálně unikátní mezinárodní EBHC hráči pod jednou střechou. Management rizik ve zdravotnictví. 2019, roč. 3, č. 2, s. 27-30. ISSN 2570-6926.
 20. LÍČENÍK, Radim, Josef BEDNAŘÍK, Aleš TOMEK, Michal BAR, Jiří NEUMANN, Daniel ŠAŇÁK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ a Miloslav KLUGAR. Development of Czech National Stroke Guidelines. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S9“-„S11“, 3 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000190.
 21. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Michael DOUBEK, Petra ŠEDOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ a Jiří MAYER. Diagnoses and treatment of chronic lymphatic leukaemia: a trustworthy clinical practice guideline. In The JBI European Symposium 2019: Think Globally, Act Locally, Cardiff. 2019.
 22. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Vlastimil VÁLEK, Štěpán SUCHÁNEK, Jiří HOCH, Igor KISS, Ondřej URBAN, Tomáš GREGA, Monika VAŇHOVÁ a Miroslav ZAVORAL. Diagnosis and treatment of early colorectal cancer (stages I and II): a trustworthy clinical practice guideline. In Cochrane Colloquium Santiago. 2019.
 23. POKORNÁ, Andrea, Miloslav KLUGAR, Zuzana KELNAROVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Effectiveness and Safety of Patient centred Care Compared to Usual Care for Patients with Pressure Ulcers in Inpatient Facilities: A Rapid Review. The Journal of the European Wound Management Association (EWMA). EWMA, 2019, roč. 20, č. 1, s. 61-70. ISSN 1609-2759. doi:10.35279/jewma201905.07.
 24. KLUGAR, Miloslav, Martin HUNČOVSKÝ, Andrea POKORNÁ, Dana DOLANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Ladislav DUŠEK, Hana MELICHAROVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Epidemiological analyses for preparation of Clinical Practice Guidelines related to acute coronary syndromes in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S43“-„S47“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000185.
 25. LÍČENÍK, Radim, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Monika BEZDĚKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Tomáš NEČAS, Jan MUŽÍK, Silvie ŠEBESTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Miloslav KLUGAR. Epidemiological analyses to inform stroke clinical practice guidelines development. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S53“-„S56“, 4 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000189.
 26. HAJEK, M., Jitka KLUGAROVÁ, D. CHMELAR a Miloslav KLUGAR. Hyperbarická oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací – mechanizmy účniku, současná evropská doporučení a kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, Supplementum 1, s. "S56"-"S59", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S56.
 27. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. IV. ročník sympozia Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2019.
 28. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Miroslav RYSKA a Ladislav DUŠEK. National project of the Czech Republic: Trustworthy Clinical Practice Guidelines. In G-I-N & JBI 2019 Adelaide. 2019.
 29. KLUGAROVÁ, Jitka, Kateřina JANOUŠKOVÁ, Martin PROCHÁZKA, Jan HÁLEK, Věra ŠIBRAVOVÁ a Miloslav KLUGAR. The association between mode of birth delivery and attention-deficit/hyperactivity disorder a systematic review protocol of epidemiological evidence. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S34“-„S37“, 4 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000176.
 30. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Miroslav RYSKA a Ladislav DUŠEK. Trustworthy clinical practice guidelines: a national project in the Czech Republic. In Cochrane Colloquium Santiago. 2019.
 31. KLUGAR, Miloslav, Michal HÁJEK, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Miroslav RYSKA a Ladislav DUŠEK. Tvorba důvěryhodných klinických doporučených postupů v České republice a v hyperbarické medicíně. In XXIII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny, Liblice. 2019.
 32. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, M. HÁJEK a Jitka KLUGAROVÁ. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací - meta-review. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S47"-"S51", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S47.
 33. KLUGAROVÁ, Jitka, Andrea POKORNÁ, M. HÁJEK a Miloslav KLUGAR. Účin­nost komprehenzivního managementu bolesti u obtížně se hojících ulcerací - protokol systematického review. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S23"-"S25", 3 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S23.
 34. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Martin PRÁZNÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Tomáš NEČAS, Zuzana KELNAROVÁ a Ladislav DUŠEK. Use of epidemiological analyses in Clinical Practice Guideline development focused on the diabetic patients treated with insulin. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S48“-„S52“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000188.
 35. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Radim LÍČENÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Ivana SVOBODOVÁ, Denisa KREJČÍ a Andrea POKORNÁ. Use of epidemiological analyses in development of colorectal cancer clinical practice guidelines in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S57“-„S61“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000187.
 36. KLUGAR, Miloslav a Jitka KLUGAROVÁ. Using evidence synthesis and clinical practice guidelines in everyday decision-making process is it real or a dream? International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. "S1-S2", 2 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000171.
 37. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Miroslav RYSKA a Ladislav DUŠEK. Význam klinických doporučených postupů pro kvalitu nemocniční péče. In XXVI. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena, Brno. 2019. ISSN 1803-1056. doi:10.21101/hygiena.b0023.
 38. 2018

 39. KLUGAR, Miloslav, Michal HÁJEK a Jitka KLUGAROVÁ. Aktuální vědecké důkazy účinnosti hyperbarické oxygenoterapie u chronických indikacích: přehled systematických review. In VI. Ostravské dny hyperbarické medicíny, Ostrava. 2018.
 40. KLUGAR, Miloslav, Michal HÁJEK a Jitka KLUGAROVÁ. Aktuální vědecké důkazy účinnosti hyperbarické oxygenoterapie u vybraných chronických indikací - přehled systematických review. Pracovní lékařství. 2018, roč. 70, 3-4, s. 139-145. ISSN 0032-6291.
 41. TUČKOVÁ, Dagmar, Miloslav KLUGAR, Michal HÁJEK, Jitka KLUGAROVÁ a Dittmar CHMELAŘ. Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pacientů s komplexním regionálním syndromem bolestivosti-protokol systematického review. Pracovní lékařství. 2018, roč. 70, 3-4, s. 146-153. ISSN 0032-6291.
 42. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Ladislav DUŠEK a Zuzana KELNAROVÁ. European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic. 2018.
 43. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Andrea POKORNÁ a Radim LÍČENÍK. Evidence-Based Clinical Practice Guidelines Implementation in Czech Republic. In 10th Biennial Joanna Briggs Institute Colloquium, Antwerp, Belgium. 2018.
 44. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Jan MUŽÍK, Dana DOLANOVÁ, Martin KOMENDA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP. Praha: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, 2018. 1.0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 3. 2021 20:23