Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Aplikovaná pozitivní psychologie: Pět klíčů k duševní pohodě a vyrovnanosti v osobním i profesním životě. In XIV. ročník mezioborového sympozia diabetologických týmů se zástupci z řad psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů. Pořádala Psychologická sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP. 2022.
 2. SKLEPNÍKOVÁ, Jana a Alena SLEZÁČKOVÁ. Evolution of the ADHD concept and its relation to the hyperkinetic disorders: Narrative review. Československá Psychologie. Praha: Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, 2022, roč. 66, č. 3, s. 255-271. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.66.3.255.
 3. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak pomocí naděje a vděčnosti předcházet syndromu vyhoření. In XXVIII. kongres ČSARIM, Brno. 2022.
 4. SKLEPNÍKOVÁ, Jana a Alena SLEZÁČKOVÁ. Když se z Hyperkinetických poruch stalo ADHD: Implikace pro diagnostiku, výzkum a klinickou praxi. 2022.
 5. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Miroslav SVĚTLÁK. Mindfulness – všímavá lékařská praxe a léčivý efekt přítomného okamžiku. In 46. Brněnské onkologické dny. 2022.
 6. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Naděje je klíč k duševní pohodě, takoví lidé jsou i zdravější. iDNES, 2022.
 7. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Naděje v pozitivní psychologii. In Psychologie Dnes. Praha: Portál, s.r.o., 2022. s. 10-12. ISSN 1212-9607.
 8. OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky. In Sociálne procesy a osobnosť 2022. 2022.
 9. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Tatiana MALATINCOVÁ, Kateřina RUSINOVÁ, Ondřej KOPECKÝ a Josef KUŘE. Ověření užitečnosti podpůrného nástroje pro plánování budoucí péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha, 2022, roč. 33, 3-4, s. 141-147. ISSN 1214-2158.
 10. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Podpora naděje u klientů a pacientů. In 200. Klinicko-psychologický den. 2022.
 11. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Libuše ČERMÁKOVÁ, Hana VABROUŠKOVÁ a Michaela DOLEŽELOVÁ. Psychosociální aspekty rozhodování o péči v závěru života. In Josef Kuře. Rozhodování o zdravotní péči v závěru života. Praha: Academia, 2022. s. 49-119. Právo - etika - společnost, sv. 8. ISBN 978-80-200-3378-9.
 12. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Radost v duši tělu sluší: Seminář o metodách duševní hygieny na podporu zdraví a odolnosti. Brno: Brněnské dny prevence, 2022.
 13. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhodování o zdravotní péči v závěru života: psychologická perspektiva. In Konference Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života: Poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života. 2022.
 14. LIPTÁKOVÁ, Simona, Miroslav SVĚTLÁK, Roman HYTYCH, Juraj MATIS, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Signing up is not yet mindfulness practice: A systematic review of adherence to eHealth and mHealth mindfulness-based programs in the pre-pandemic period. Československá psychologie. Brno: Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, 2022, roč. 66, č. 3, s. 233-254. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.66.3.233.
 15. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Sources of hope and personal growth in the aftermath of Covid-19 crisis. In 5th International Conference Pandemic to Panacea: Bio-Psycho-Social Strategies. 2022.
 16. SKLEPNÍKOVÁ, Jana a Alena SLEZÁČKOVÁ. Za diagnózou ADHD: Obsahová analýza výpovědí osob se zkušeností s ADHD v porovnání s diagnostickými manuály (předběžné výsledky). In Psychologické dny 2022. 2022.
 17. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Zdroje naděje a duševního zdraví v době pandemie Covid-19. In Mezinárodní konference Pozitívna psychológia pre pozitivný život. 2022.
 18. 2021

 19. SVĚTLÁK, Miroslav, Pavla LINHARTOVÁ, Terézia KNEJZLÍKOVÁ, Jakub KNEJZLÍK, Barbora KÓŠA, Veronika HORNÍČKOVÁ, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Klaudia LUČANSKÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Being Mindful at University: A Pilot Evaluation of the Feasibility of an Online Mindfulness-Based Mental Health Support Program for Students. In Rachel Kowert , Christopher J. Ferguson , Paul C. Fletcher, Doris Rusch. Digital Games and Mental Health. Lausanne: Frontiers, 2021. s. 130-142. Neveden. ISBN 978-2-88971-461-2. doi:10.3389/978-2-88971-461-2.
 20. SVĚTLÁK, Miroslav, Pavla LINHARTOVÁ, Terézia KNEJZLÍKOVÁ, Jakub KNEJZLÍK, Barbora KÓŠA, Veronika HORNÍČKOVÁ, Kristýna JAROLÍNOVÁ, Klaudia LUČANSKÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Being Mindful at University: A Pilot Evaluation of the Feasibility of an Online Mindfulness-Based Mental Health Support Program for Students. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 11, JAN 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2020.581086.
 21. LEKÁROVÁ, Monika, Zdeňka BAREŠOVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Tatiana MALATINCOVÁ a Rastislav ŠUMEC. eHealth v medicíně a onkologii - nové horizonty klinické praxe. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2021, roč. 34, č. 5, s. 366-373. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021366.
 22. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Ondřej KOPECKÝ, Kateřina RUSINOVÁ, Ondřej SLÁMA, David ČERNÝ, Adam DOLEŽAL, Tomáš DOLEŽAL, Václav ZVONÍČEK, Libuše ČERMÁKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Ladislav KABELKA a Josef KUŘE. Faktory ovlivňující proces rozhodování o péči v závěru života u hospitalizovaných pacientů. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 160, č. 5, s. 176-184. ISSN 0008-7335.
 23. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hope and well-being in times of Covid-19: An Empirical Study. In Online International Conference: Hope and Optimism. 2021.
 24. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Tatiana MALATINCOVÁ. Hope, Positive Mental Health, and Health Behaviour as Predictors of Health Complaints in Czech Adults. In 32. International Congress of Psychology, Prague. 2021.
 25. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Libuše ČERMÁKOVÁ, Kateřina RUSINOVÁ a Ondřej KOPECKÝ. It matters how it ends: The quality of end-of-life care and communication from the perspective of bereaved family members. In 32. International Congress of Psychology, Prague. 2021.
 26. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak si udržet naději a duševní zdraví. In Online webinář pro veřejnost pro pro #delamcomuzu. Praha: #delamcomuzu a Terapie.cz, 2021.
 27. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak si udržet naději a duševní zdraví v době koronavirové. In Mimořádná přednáška Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity z cyklu Pandemie v celospolečenských souvislostech. Brno: U3V Masarykovy univerzity, 2021.
 28. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Naděje není jen pocit, ale i způsob myšlení, který se lze naučit. In Hospodářské noviny - Víkend. Praha: Hospodářské noviny, 2021.
 29. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Naděje v kontextu duševního zdraví: empirické poznatky a aplikační možnosti. 2021.
 30. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Nesdělovat pacientovi jen negativní zprávy, ale nabídnout i to, co je dobré. Praha: Medicína Podcast B. Braun, 2021.
 31. OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách. E-psychologie. Praha, 2021, roč. 15, č. 1, s. 69-89. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.393.
 32. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pesimismus je z velké části dědičný, ale chování lze změnit. In iDNES. MF Dnes, 2021.
 33. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pesimismus se dědí, pocit štěstí musíme trénovat, je to dovednost, říká expertka. In DVTV. Praha: DVTV, 2021.
 34. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Prameny naděje. In Psychologie.cz. Praha: Psychologie.cz, 2021.
 35. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Adéla GEPRTOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Protektivní faktory prožívaného stresu u pacientů s mnohočetným myelomem. Klinická onkologie. Praha: Česká Lékařská Společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 34, Supplementum 2, s. "2S111"-"2S113", 3 s. ISSN 0862-495X.
 36. DVOŘÁČKOVÁ, Kristýna, Alena SLEZÁČKOVÁ a Libuše ČERMÁKOVÁ. Psychosociální faktory na straně lékaře ovlivňující proces péče a rozhodování v závěru života pacientů. Československá Psychologie. Praha: Academia, 2021, roč. 65, č. 4, s. 369-388. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.4.369.
 37. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Resilience and well-being: Build skills to cope with stress more efficiently. In Webinar for PhD students at Masaryk University. Brno: Masaryk University, 2021.
 38. SVĚTLÁK, Miroslav, Šárka DAŇHELOVÁ, Barbora KÓŠA, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Self-compassion in medical students: a pilot study of its association with professionalism pressure. BMC Medical Education. London: BMC, 2021, roč. 21, č. 1, s. 1-7. ISSN 1472-6920. doi:10.1186/s12909-021-02930-2.
 39. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Silné stránky charakteru: cesta k lepší verzi sebe sama. In Konference Úspěšný vývoj a resilience v celoživotní perspektivě. 2021.
 40. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Souvislosti spirituality a osobnostních vlastností u katolických věřících v ČR. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost, 2021, roč. 15, č. 2, s. 1-16. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.399.
 41. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Tharina GUSE a Tomáš PROŠEK. The role of perceived hope in harmony in life among Czech and South African adults. In Kumar Pradhan, Rabindra; Kumar, Updesh. Emotion, Well-being, and Resilience : Theoretical Perspectives and Practical Applications. 1. vyd. Palm Bay, (Florida, USA): Apple Academic Press, Taylor & Francis Group., 2021. s. 77-94. ISBN 978-1-77188-890-5.
 42. 2020

 43. HEINTZ, Sonja, Willibald RUCH, Simge AYKAN, Ingrid BRDAR, Dorota BRZOZOWSKA, Hugo CARRETERO-DIOS, Hsueh-Chih CHEN, Wladyslaw CHLOPICKI, Incheol CHOI, Alberto DIONIGI, Robert DURKA, Thomas E. FORD, Angelika GUSEWELL, Robert B. ISLER, Alyona IVANOVA, Liisi LAINESTE, Petra LAJCIAKOVA, Chloe LAU, Minha LEE, Stanca MADA, Charles MARTIN-KRUMM, Andres MENDIBURO-SEGUEL, Ifu MIGIWA, Nailya MUSTAFI, Atsushi OSHIO, Tracey PLATT, Rene T. PROYER, Angelica QUIROGA-GARZA, TamilSelvan RAMIS, Razvan SAFTOIU, Donald H. SAKLOFSKE, Olga V. SHCHERBAKOVA, Alena SLEZÁČKOVÁ, Anastasios STALIKAS, Ieva STOKENBERGA, Jorge TORRES-MARIN a Peter S. O. WONG. Benevolent and Corrective Humor, Life Satisfaction, and Broad Humor Dimensions : Extending the Nomological Network of the BenCor Across 25 Countries. JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 21, č. 7, s. 2473-2492. ISSN 1389-4978. doi:10.1007/s10902-019-00185-9.
 44. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Enhancing Hope in Clients and Patients. In Online webinar organised by Indian Council od Psychotherapy & Counselling and Anugraha Institute of Social Sciences. 2020.
 45. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak na izolaci? Praha: LMC magazín, 2020.
 46. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak neztratit hlavu v době koronavirové. Brno: Muni, 2020.
 47. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak pracovat s nadějí u pokročile onkologicky nemocných pacientů. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Suppl 2, s. 134-137. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20202S134.
 48. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak si udržet dobrou náladu? Praha: Hospodářské noviny, 2020.
 49. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Living with Hope: The Role of Hope in Health and Well-being. In Webinar for Indian National Positive Psychology Association (NPPA). 2020.
 50. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Living with hope: The role of hope in posttraumatic growth. In Invited online lecture for the Indian Association of Applied Psychology IAAP. 2020.
 51. MATIS, Juraj, Miroslav SVĚTLÁK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Marek SVOBODA a Rastislav ŠUMEC. Mindfulness-Based Programs for Patients With Cancer via eHealth and Mobile Health: Systematic Review and Synthesis of Quantitative Research. Journal of Medical Internet Research. Toronto: JMIR PUBLICATIONS, INC, 2020, roč. 22, č. 11, s. 1-21. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/20709.
 52. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Míra štěstí není jen o penězích. Češi moc nevěří vládě ani druhým lidem. Praha: Aktuálně.cz, 2020.
 53. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Návrat do kanclu? Otevřeně, pozvolna a s pochvalou. Praha: Magazín LMC, 2020.
 54. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Nehledejme viníka, napětí mezi lidmi to jen zvýší. Praha: Magazín Aktuálně.cz, 2020.
 55. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Never lose hope: The protective role of hope in mental and physical health. In Invited online lecture for the Indian Association of Health Psychology IAHP. 2020.
 56. OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách. In AT konference. 2020.
 57. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pesimista na dobu určitou. Myslet pozitivně se lze naučit. Praha: Reporter Premium, 2020.
 58. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Praktické využití poznatků pozitivní psychologie ve škole. Třídní učitel a vedení třídy. Praha: Život bez závislostí, 2020, roč. 33, č. 4, s. 36-38. ISSN 2570-8279.
 59. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Adéla GEPRTOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Protektivní faktory prožívaného stresu u pacientů s mnohočetným myelomem. In 45. Brněnské onkologické dny. 2020.
 60. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Tomáš PROŠEK, Tatiana MALATINCOVÁ a Andreas KRAFFT. Psychometrické vlastnosti české verze Škály prožívané naděje : faktorová struktura a vnitřní konzistence. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav, Akademie věd ČR, 2020, roč. 64, č. 3, s. 288-305. ISSN 0009-062X.
 61. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Psychosociální souvislosti naděje v kontextu zdraví i závažného onemocnění. In „Naděje v medicíně“ 10. konference ČLK „Etika a komunikace v medicíně“. 2020.
 62. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Psychosociální souvislosti naděje v kontextu zdraví i závažného onemocnění: empirické poznatky a možnosti jejich aplikace v lékařské praxi. In R. Ptáček; P. Bartůněk. Naděje v medicíně. 1. vydání. Praha: Grada, 2020. s. 147-154. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-271-3077-1.
 63. SLEZÁČKOVÁ, Alena. The power of hope in times of crisis. In Humanity for Hope Global Movement 2020. 2020.
 64. STECZ, Patryk, Alena SLEZÁČKOVÁ, Katarína MILLOVÁ a Katarzyna NOWAKOWSKA‑DOMAGAŁA. The Predictive Role of Positive Mental Health for Attitudes Towards Suicide and Suicide Prevention : Is the Well-Being of Students of the Helping Professions a Worthwhile Goal for Suicide Prevention? Journal of Happiness Studies. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 21, č. 6, s. 1965-1984. ISSN 1389-4978. doi:10.1007/s10902-019-00163-1.
 65. SLEZÁČKOVÁ, Alena. The value of hope: Psychosocial correlates and benefits of hope across cultures. In Mental Health Webinar Series organised by American College, Madurai, India. 2020.
 66. 2019

 67. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Aplikace metod pozitivní psychologie v léčbě pacientů s mnohočetným myelomem. Mikulov: XV. vzdělávací seminář Klubu pacientů mnohočetný meyelom, z.s., 2019.
 68. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Formování dobrého charakteru z pohledu pozitivní psychologie: Jak, kdy a proč rozvíjet silné stránky charakteru? In Nejen informovat, také formovat! Sympózium o možnostech a významu humanitních předmětů v systému vzdělání vůbec a technického zvláště. 2019.
 69. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hope as a protective factor for mental health: Psychosocial benefits of hope across the lifespan. In Odborný program pro zahraniční studenty z University of Ljubljana. Brno, 2019.
 70. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak lze využít poznatků pozitivní psychologie v péči o chronicky nemocné. Mikulov: XV. vzdělávací seminář Klubu pacientů mnohočetný meyelom, z.s., 2019.
 71. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Barbora KOUKALOVÁ a Marie MATĚJÍČKOVÁ. Mezigenerační přenos silných stránek charakteru a duševní pohody u českých dospělých. In Symposium "Mezigenerační přenos v kontextu dvou generací aneb Co předaly Husákovy děti mileniálům?", Týden humanitních věd FF MU. Brno: FF MU, 2019.
 72. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatic growth and hope. In 5. Positive Psychologie Tour: Die Zukunft von Therapie, Beratung und Coaching. 2019.
 73. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie v praxi: Jak si udržet naději a duševní vyrovnanost v náročných životních situacích. Brno: Přednáška pro Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., 2019.
 74. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Představa Boha u věřících silně ztotožněných s katolickou církví. In 18. QAKonference „Hledání kvality“ 18. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 28.-29.1.2019, České Budějovice. 2019.
 75. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhovor o pozitivní psychologii, štěstí a harmonii. ČT2, Dobré ráno. Brno: Česká televize, 2019.
 76. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhovor o výzkumech a aplikaci poznatků pozitivní psychologie. Brno: Český rozhlas Brno, 2019. Kontakt.
 77. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Souvislosti osobnosti a spirituální inteligence v pojetí Davida B. Kinga. In Georgi, Hana; Slezáčková, Alena; Heller, Daniel. Psychologické dny 2018. Hodnoty a psychologie : Reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019. s. 65-76. ISBN 978-80-270-5597-5.
 78. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Spokojený žák - úspěšný žák: Metody pozitivní edukace při práci se třídou. In Týden učitelství na FF MU. Brno: FF MU, 2019.
 79. STECZ, Patryk, Katarína MILLOVÁ a Alena SLEZÁČKOVÁ. The utility of a dual-factor mental health model for predicting pro-preventive orientation towards suicide. In 40th STAR international conference, Palma de Mallorca, Spain. 2019.
 80. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Kristýna JAROLÍNOVÁ. Vplyv meditácie všímavosti (mindfulness) na telesné a duševné zdravie. Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis. Bratislava: Fabart, 2019, roč. 17, č. 2, s. 50-52. ISSN 1336-202X.
 81. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Využití poznatků a metod pozitivní psychologie pro podporu duševního a tělesného zdraví. In Bulletin Klubu pacientů mnohočetný myelom. Brno: Klub pacientů mnohočetný myelom, 2019. s. 17-20.
 82. GEORGI, Hana, Alena SLEZÁČKOVÁ a Daniel HELLER. 36. Psychologické dny 2018 : Hodnoty a psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019. 102 s. ISBN 978-80-270-5597-5.
 83. 2018

 84. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Autenticita : Jak být sám sebou a proč na tom záleží [recenze]. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 12, č. 3, s. 56-57.
 85. SLEZÁČKOVÁ, Alena. České štěstí: úroveň a determinanty štěstí v mezinárodním srovnání. In Malé symposium o štěstí v interkulturním kontextu. 2018.
 86. ČEJKOVÁ, Eliška, Alena SLEZÁČKOVÁ, Rajneesh CHOUBISA a V. VIJAYALAKSHMI. Life Values and Subjective Well-being among Indian University Students : Scrutinizing the Omnipresent North-South Divide. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. Indian Academy of Applied Psychology, 2018, roč. 44, č. 2, s. 238-248. ISSN 0019-4247.
 87. ČEJKOVÁ, Eliška, Alena SLEZÁČKOVÁ, Rajneesh CHOUBISA a V. VIJAYALAKSHMI. Life values and subjective well-being among university students across cultures : Comparison of Czech, North Indian and South Indian samples. In 9th European Conference on Positive Psychology (ECPP), Budapest, June 27–30, 2018. 2018.
 88. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Naděje jako předmět vědeckého zkoumání: výsledky českých výzkumů v rámci mezinárodních studií. In Týden humanitních věd na FF MU. FF MU, 2018.
 89. JANŠTOVÁ, Eva a Alena SLEZÁČKOVÁ. Pozitivní edukace : inspirace pro zlepšení kvality vzdělávání. Lifelong Learning : celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2018, roč. 8, č. 3, s. 7-24. ISSN 1804-526X.
 90. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Psychometrické vlastnosti české verze škály Spirituální inteligence D. Kinga. Psychologie a její kontexty. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018, roč. 9, č. 1, s. 83-100. ISSN 1803-9278.
 91. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Carmel CEFAI a Tomáš PROŠEK. Psychosocial correlates and predictors of perceived hope across cultures : A study of Czech and Maltese contexts. In Krafft, Andreas; Perrig-Chiello, Pasqualina; Walker, Andreas M. Hope for a Good Life : Results of the Hope-Barometer International Research Program. Cham: Springer, 2018. s. 165-197. Social Indicators Research Series, Vol. 72. ISBN 978-3-319-78469-4. doi:10.1007/978-3-319-78470-0_8.
 92. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Carmel CEFAI a Tomáš PROŠEK. Psychosocial predictors of perceived hope across cultures : A study of Czech and Maltese contexts. In 9th European Conference on Positive Psychology, Budapest, Hungary, 27.-30.6.2018. 2018.
 93. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Psychosociální aspekty harmonie v životě : role naděje, smysluplnosti, emocionálního prožívání a prosociálního chování. In Psychologické dny 2018. 2018.
 94. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Souvislosti osobnosti a spirituální inteligence v pojetí D. B. Kinga. In Psychologické dny 2018. 2018.
 95. KROPÁČOVÁ, Sylvie, Alena SLEZÁČKOVÁ a Aaron JARDEN. Škála vytrvalosti : Analýza psychometrických vlastností české verze pro dospělé. E-psychologie. 2018, roč. 12, č. 2, s. 27-40. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.318.
 96. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Tomáš PROŠEK. The mediating effect of perceived hope on the relationship between dispositional hope and mental health. In 9th European Conference on Positive Psychology, Budapest, Hungary, 27.-30.6.2018. 2018.
 97. SLEZÁČKOVÁ, Alena. The Power of Hope : Psychosocial Benefits of Hope Across the Lifespan. In First Africa Positive Psychology Conference, 4.-7.4.2018, Potchefstroom, South Africa. 2018.
 98. SLEZÁČKOVÁ, Alena. The power of hope : Theoretical foundations and empirical findings. In Master Program of Applied Positive Psychology, University of Lisbon, 15. 06. 2018. 2018.
 99. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Carmel CEFAI, Eliška ČEJKOVÁ a Štěpánka GASSMANN. The role of life values in subjective well-being among Czech and Maltese university students. Psihološka obzorja/Horizons of Psychology. Slovenian Psychologists' Association, 2018, roč. 2018, č. 27, s. 35-47. ISSN 2350-5141. doi:10.20419/2018.27.483.
 100. SOBOTKOVÁ, Irena, Alena SLEZÁČKOVÁ a Daniel HELLER. 36. Psychologické dny. 2018.
 101. 2017

 102. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Carmel CEFAI a Eliška ČEJKOVÁ. Cultural differences in subjective well-being and hierarchy of life values among Czech and Maltese university students. In Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) s mezinárodní účastí, 19.-20. 5. 2017, Vernířovice u Šumperka. 2017.
 103. BHOSALE, Sushama Jayant a Alena SLEZÁČKOVÁ. Depression and Life Style of Working Women Across Various Organizations. Journal of Indian Health Psychology. New Delhi: Global Vision Publishing House, 2017, roč. 11, č. 2, s. 1-8. ISSN 0973-5755.
 104. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Veronika PÍŠKOVÁ. Excellent coping : Which coping strategies contribute to greater hope and happiness? In Jitendra Mohan. Emerging Contours of Excellence. Chandigarh: Panjab University, 2017. s. 75-95. Volumes on Excellence. ISBN 81-85322-64-3.
 105. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Irena SOBOTKOVÁ. Family Resilience : Positive Psychology Approach to Healthy Family Functioning. In Kumar, Updesh. The Routledge International Handbook of Psychosocial Resilience. Oxford: Routledge, 2017. s. 379-390. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-95487-8.
 106. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Harmonie v životě : Jak si udržet vnitřní klid a vyrovnanost. In Přednáška pro U3V MU, 8. 12. 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
 107. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hope and Well-being : Psychosocial Correlates and Benefits. Malta: University of Malta, 2017. 129 s. Resilience and Health. ISBN 978-99957-890-1-5.
 108. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak se zkoumá štěstí? In 52. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). Olomouc: Academia Film Olomouc, Univerzita Palackého, 2017.
 109. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Je dobré umět vyjádřit vděk. In Časopis Vlasta. Praha: Vltava Labe Media, a.s., 2017. s. 14-17. ISSN 1805-9465.
 110. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana VÉMOLOVÁ. Jen doufat nestačí: Vztah naděje ke zdraví a ke zdraví podporujícímu chování. In Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) s mezinárodní účastí, 19.-20. 5. 2017. 2017.
 111. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Musíme se strachu bát? Psychosociální koreláty strachu z pohledu pozitivní psychologie. In XIV. ročník celostátní studentské psychologické konference ČASP: Diagnóza strach, 31.3.-2.4. 2017, Brno. 2017.
 112. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Naděje v kontextu posttraumatického rozvoje osobnosti. In Týden humanitních věd na FF MU, 13.-17. 11. 2017, Brno. FF MU, 2017.
 113. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Postoje studentů psychologie vůči křesťanství. In I. Sobotková, D. Heller, & A. Slezáčková. Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie : Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. s. 225-235. ISBN 978-80-244-5164-0.
 114. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie – věda o štěstí. In Klapetek, Milan. Štěstí – muška jenom zlatá! Brno: Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017. s. 35-39. ISBN 978-80-214-5516-0. doi:10.13164/conf.smjz.2015.2.
 115. SOBOTKOVÁ, Irena, Daniel HELLER a Alena SLEZÁČKOVÁ. Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie : Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 350 s. ISBN 978-80-244-5164-0.
 116. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhlasový rozhovor o naději, soucitu a harmonii v životě. In Český rozhlas Brno. Český rozhlas Brno, 2017. s. nestránkováno.
 117. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Eva JANŠTOVÁ. Spiritual Intelligence and Positive Mental Health: The Value of Personal Meaning Production and Spiritual Practice. In 5th World Congress on Positive Psychology, 13.-16.7. 2017, Montreal, Canada. 2017.
 118. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. The relationship between spiritual intelligence and personal traits in Czech practicing Catholics. In Conference of International Assotiation for the Psychology of Religion, 21.-24. 8. 2017, Hamar. 2017.
 119. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Johan POTGIETER, Carmel CEFAI a Eliška ČEJKOVÁ. The role of life values in subjective well-being in university students across cultures: Comparison of Czech, South African, and Maltese samples. In 5th World Congress on Positive Psychology, Montreal, Canada. 2017.
 120. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Rajneesh CHOUBISA. The role of perceived hope and dispositional hope in life satisfaction across cultures: Comparison of Czech and Indian samples. In 5th World Congress on Positive Psychology, Montreal, Canada. 2017.
 121. HAVELKOVÁ, Anna a Alena SLEZÁČKOVÁ. Výzkum v psychosomatice : stručný průřez pojetími, vývojem a současnými tématy. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2017, roč. 11, č. 3, s. 39-50. ISSN 1802-8853.
 122. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Zpráva z 5. Světového kongresu pozitivní psychologie WCPP 2017. In E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2017. s. 51-53. ISSN 1802-8853.
 123. 2016

 124. BRUSTMANNOVÁ, Sylvie a Alena SLEZÁČKOVÁ. Adaptace Škály vytrvalosti a Škály naděje pro českou populaci. In 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice, 20. 5. - 22. 5. 2016, Vernířovice. 2016. ISBN 978-80-7464-827-4.
 125. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Akbar Hussain and Sabira Khan : Applied Spirituality. Theory, Research and Practice. Book Review. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. New Delhi: Indian Academy of Applied Psychology, 2016, roč. 42, č. 1, s. 188. ISSN 0019-4247.
 126. SINGH, Kamlesh, Anjali JAIN, Jasleen KAUR, Mohita JUNNARKAR a Alena SLEZÁČKOVÁ. Cross-cultural differences on Gunas and other well-being dimensions. Asian Journal of Psychiatry. Elsevier, 2016, roč. 24, December 2016, s. 139-146. ISSN 1876-2018. doi:10.1016/j.ajp.2016.09.001.
 127. TENKLOVÁ, Lenka a Alena SLEZÁČKOVÁ. Differences between Self-forgiveness and Interpersonal Forgiveness in Relation to Mental Health. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. Puduchery: Indian Academy of Applied Psychology, 2016, roč. 42, č. 2, s. 281-289. ISSN 0019-4247.
 128. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Alena PUČELÍKOVÁ. Duševní a tělesné zdraví ve vztahu ke zdraví podporujícímu chování a sociální opoře. In Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 90-118. Spisy Filozofické fakulty MU, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2.
 129. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Alena PUČELÍKOVÁ. Duševní zdraví ve vztahu ke zdraví podporujícímu chování a sociální opoře. In 34. Psychologické dny : Možnosti a hranice psychologie, 7.-9. 9. 2016, Olomouc. 2016.
 130. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hope – a driving force of optimal human development. In 103rd Indian Science Congress, Section of Anthropological and Behavioural Sciences. University of Mysore 3.-7. 1. 2016, Karnataka, India. 2016.
 131. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Andreas KRAFFT. Hope – A Driving Force of Optimal Human Development. In J. Mohan & M. Sehgal. Idea of Excellence : Multiple Perspectives. Chandigarh: Panjab University, 2016. s. 1-12. ISBN 81-85322-59-7.
 132. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 133. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 134. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Kudy vede cesta ke štěstí ve starším věku? In Univerzita třetího věku MU, 9. 12. 2016, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. nestránkováno.
 135. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Member of the Scientific Committee. Scientific Committee of the 1st Eurasian Congress on Positive Psychology., 2016.
 136. CHOUBISA, Rajneesh a Alena SLEZÁČKOVÁ. Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) : Psychometric Harmony, Divergence and Deviations for Indian & Czech Cultures. In International Journal of Psychology, Special Issue : 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan. 2016. ISSN 1464-066X. doi:10.1002/ijop.12342.
 137. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Neztrácejme naději - vybrané výsledky mezinárodního projektu Barometr naděje. In Týden humanitních věd na FF MU, 14.-18. 11. 2016, Brno. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2016. s. Nestránkováno.
 138. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive mindset and health : Hope as protective factor of mental and physical well-being. In International Conference on Positive Psychology for Effective Living. Sri Ramachandra University, 8. 1. 2016, Chennai, Tamil Nadu, India. 2016.
 139. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive psychology : A science on mental health and well-being. In Invited lecture at Dept. of Psychology, Annamalai University, 11. 1. 2016, Tamil Nadu, India. 2016.
 140. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Predictors of Perceived Hope : A four nation comparative study. In Odborný program v rámci oslav 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. Brno: FF MU, 2016. s. Nestránkováno.
 141. MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Psychological Benefits and Costs of Participating in Men’s Groups in the Czech Republic. Journal of European Psychology Students. London: Ubiquity Press, 2016, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 2222-6931. doi:10.5334/jeps.346.
 142. BHOSALE, Sushama Jayant a Alena SLEZÁČKOVÁ. Relationship between some spiritual practice and well-being of women of various professions. International Journal of Psychosocial Research (IJPSR). Tirupati, AP, India: Sri Venkateswara University, 2016, roč. 5, č. 1, s. 1-5. ISSN 2320-6381.
 143. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). In Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.
 144. KRAFFT, Andreas, Charles MARTIN-KRUMM, Alena SLEZÁČKOVÁ, Paweł IZDEBSKI a Elzbieta KASPRZAK. The Hope Barometer and Positive atributes survey 2015 in Switzerland, Germany, Poland, France, and Czech Republic: New findings for research and practice. In 8th European Conference on Positive Psychology in Angers, 28. 6.-1. 7. 2016, Angers, France. 2016.
 145. BRUSTMANNOVÁ, Sylvie a Alena SLEZÁČKOVÁ. Vytrvalost a naděje : protektivní faktory duševní pohody. In 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016, Vernířovice. 2016.
 146. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Eva JANŠTOVÁ. Vztah spirituální inteligence a duševního zdraví : význam nalézání osobního smyslu a duchovní praxe. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2016, roč. 10, č. 2, s. 18-33. ISSN 1802-8853.
 147. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Alena PUČELÍKOVÁ. Zdraví a chování se zdravím související. In Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 35-62. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2.
 148. SOBOTKOVÁ, Irena, Alena SLEZÁČKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. 34. Psychologické dny. 2016.
 149. 2015

 150. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Co udělat pro štěstí ve stáří? In Brněnská akademie třetího věku. 2015.
 151. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Členka oborové rady doktorského studijního programu Bioetika, LF MU. Oborova rada doktorského studijního programu Bioetika, Lékařská fakulta MU, 2015.
 152. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Členka stálého vědeckého výboru konference Sociální procesy a osobnost. 2015 - 2018.
 153. TENKLOVÁ, Lenka a Alena SLEZÁČKOVÁ. Duševní a tělesné zdraví u odpouštějících a neodpouštějících osob. In Konference sekce Psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice u Šumperka. 2015.
 154. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hoop versterken. In Bormans, Leo. Hoop. The World Book of Hope. Tielt, Belgium: Lannoo, 2015. s. 104-107. Mens en maatschappij algemeen. ISBN 978-94-014-2360-1.
 155. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Life satisfaction and life values: A cross-cultural study on happiness in Indian and Czech samples. In Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Tamil Nadu, India, 27 January 2015. 2015.
 156. SLEZÁČKOVÁ, Alena. More Hopeful, Less Depressed. How Hope Protects us From Depression? In Schweizerische Hoffnungkonferenz, Bern, 7. September 2015. 2015.
 157. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. s. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278.
 158. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive Youth Development. In Seminar on Youth Enhancement. Anugraha College, M.Kumar University, Madurai, Tamil Nadu, India, 6 February 2015. 2015.
 159. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie – užitečný zdroj inspirace pro prevenci sociálně patologických jevů. In Prevence. 1. vyd. Praha: Život bez závislosti, 2015. s. 6-7. ISSN 1214-8717.
 160. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - věda o štěstí. In Sympózium o štěstí, FEKT VUT Brno, 8. června 2015. 2015.
 161. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Klára VALENTOVÁ, Kitti FARKASOVÁ, Monika KUPCOVÁ, Jan POKLUDA a Zuzana SENCIOVÁ. Psychosociální souvislosti životní spokojenosti u žáků českých základních škol. Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2 (16), č. 1, s. 39-54. ISSN 2336-4939.
 162. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Karel RIEGEL a Pavel HUMPOLÍČEK. Relationships of Flow Experience, Well-being and Achievement Motivation in Recreational Athletes in Two Countries. Journal of Indian Health Psychology. New Delhi: Global Vision Publishing House, 2015, roč. 9/2, March 2015, s. 13-28. ISSN 0973-5755.
 163. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhlasový rozhovor o štěstí a odpuštění. In Český rozhlas Brno. Český rozhlas Brno, 2015.
 164. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2015. 2015.
 165. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Spirituality and Meaningfulness: Key Components of Mental Health and Happiness. A keynote address. In 50th National and International Conference of the Indian Academy of Applied Psychology, Tirupati, Andra Pradesh, India, 23-25 January 2015. 2015.
 166. ČEJKOVÁ, Eliška, Alena SLEZÁČKOVÁ, Carmel CEFAI, Johan POTGIETER, Kamlesh SINGH, Rajneesh CHOUBISA, Aaron JARDEN, Fiona HOWARD a Štěpánka DVOŘÁKOVÁ. Subjective Well-being and Life Values: Their Relations and Differences among Czech, Maltese, South African, Indian, and New Zealand University Students. In Sociální procesy a osobnost 2015, Brno, 9.-11.9.2015. 2015.
 167. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Štěstí a naděje. In Regenerace Speciál. Zima 2015. Praha: Regenerace, s.r.o., 2015. s. 31-34. Štěstí a sebepoznání - jeden cíl. ISSN 1805-3289.
 168. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vidíme naději v osobním životě, v politice ne. Brno: Mladá Fronta Dnes, 2015. s. 14.
 169. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Helena KLIMUSOVÁ. Zdraví podporující chování ve vztahu k duševnímu zdraví a životním hodnotám. In Sociální procesy a osobnost 2015, Brno, 9.-11.9.2015. 2015.
 170. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Markéta BRAŠNOVÁ, Barbora CHLPEKOVÁ, Lenka VILDOVÁ a Jan POKLUDA. Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol : výsledky obsahové analýzy výpovědí. Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 02(16), č. 2, s. 5-24. ISSN 2336-4939.
 171. 2014

 172. OUDENHOVEN, Jan Pieter van, Boele de RAAD, Marieke E TIMMERMAN, Françoise ASKEVIS-LEHERPEUX, Pawel BOSKI, Carmen CARMONA, Rajneesh CHOUBISA, Alejandra del Carmen DOMINGUEZ, Hege H BYE, Anastacia KURYLO, Cornelia LAHMANN, Khairul MASTOR, Eva SELENKO, Alena SLEZÁČKOVÁ, Ripley SMITH, Linda TIP a Michelle YIK. Are virtues national, supranational, or universal? SpringerPlus. Germany: Springer, 2014, roč. 2, č. 3, s. 223-234. ISSN 2193-1801. doi:10.1186/2193-1801-3-223.
 173. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Body Tambura – slibný nástroj pro celostní muzikoterapii. In 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice u Šumperka. 2014. ISBN 978-80-7392-232-0.
 174. BEDNAŘÍKOVÁ, Klára a Alena SLEZÁČKOVÁ. Dlouhodobé intervence pozitivní edukace u žáků české základní školy. In 32. Psychologické dny, Olomouc. 2014.
 175. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hope and Meaningfulness: Key components of Well-being in the Czech Sample. In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands. 2014.
 176. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak si udržet nadějný přístup k životu? In Sympózium o naději, FF MU, Brno. 2014.
 177. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak zvládat stres a udržet si duševní pohodu. Brno: Unie neslyšících, 2014.
 178. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jaké jsou naše naděje a jak podpořit pozitivní přístup k životu. In Věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno. ISSN 1805-9759.
 179. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Tatiana MALATINCOVÁ. Kognitivní, sociální a emocionální determinanty subjektivního zdraví. In 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice u Šumperka. 2014. ISBN 978-80-7392-232-0.
 180. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Tatiana MALATINCOVÁ a Andreas KRAFFT. Naděje a smysluplnost: klíčové faktory osobní pohody. In 32. Psychologické dny 2014, Olomouc. 2014.
 181. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů? In Sympózium o naději, FF MU, Brno. 2014.
 182. BENEŠOVÁ, Klára, Monika KUPCOVÁ, Lenka VILDOVÁ, Kitti FARKASOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Tatiana MALATINCOVÁ. Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let. In Sympózium o naději, FF MU, Brno. 2014.
 183. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students and Adults. In ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus, 22-25 October 2014. 2014.
 184. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Potenciál 50+ z pohledu pozitivní psychologie: Faktory úspěšného stárnutí. In Švarcbachová, J. Využití potenciálu osob starších 50 let na trhu práce. Vyd. 1. Praha: Prostor plus, 2014. s. 52-55. ISBN 978-80-260-5814-4.
 185. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie – odkud, kudy a kam kráčí? In Konference ČASP: Quo vadis, psychologie? Brno. 2014.
 186. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie a psychologie zdraví. In 9. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Psychológia zdravia 2014, Bratislava. 2014.
 187. SLEZÁČKOVÁ, Alena. První výsledky mezinárodního výzkumu Naděje 2014. Praha: Český rozhlas Plus, 2014.
 188. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhovor o výzkumu naděje. In Pořad Co vy na to? ČRo Brno. Brno: Český rozhlas Brno, 2014.
 189. SLEZÁČKOVÁ, Alena. S jakými očekáváními a přáními jsme vstoupili do roku 2014? Brno: Rádio Petrov, 2014.
 190. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Veronika BOBKOVÁ. Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentů. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 24-39. ISSN 2336-4939.
 191. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Eliška ČEJKOVÁ, Štěpánka DVOŘÁKOVÁ, Johan POTGIETER, Rajneesh CHOUBISA, Kamlesh SINGH, Aaron JARDEN a Fiona HOWARD. Souvislosti osobní pohody a životních hodnot u vysokoškolských studentů: mezinárodní srovnání souborů z České republiky, Indie, Nového Zélandu a Jihoafrické republiky. In 32. Psychologické dny, Olomouc, 2014. 2014.
 192. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Spiritualita a cesta ke štěstí. In Akademie 3. věku. Brno, 2014.
 193. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Štěpánka DVOŘÁKOVÁ, Johan POTGIETER, Kamlesh SINGH, Rajneesh CHOUBISA, Aaron JARDEN a Fiona HOWARD. Subjective Well-being and Social Capital: Their Link and Comparison Between Czech, Indian, South African and New Zealand University Students. In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands, 1-4 July 2014. 2014.
 194. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Pavlína Elisabeth ŘÍHOVÁ. Životní smysluplnost a interpersonální hodnoty jako protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotních sester. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 45-60. ISSN 2336-4939.
 195. SOBOTKOVÁ, Irena a Alena SLEZÁČKOVÁ. 32. Psychologické dny: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie. 2014.
 196. 2013

 197. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Co přispívá k duševní pohodě vysokoškoláků? In věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 1 s. ISSN 1805-9759.
 198. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Faktory úspěšného stárnutí. In Mezinárodní konference Potenciál 50+, Praha, 28.2.2013. 2013.
 199. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Giving Hope - Giving Future. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013.
 200. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristína BOLEBRUCHOVÁ, David FÓJCIK, Martina HALÚZOVÁ, Petra HORÁKOVÁ, Kateřina ŠVECOVÁ a Kristýna TOMÁNKOVÁ. Happy & Healthy? Relationships between Well-being, Flourishing and Subjective Health in College Students. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 201. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 202. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak zvládat pracovní stres a udržet si duševní pohodu. In Zkvalitnění praxe studentů farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 15.3.2013. 2013.
 203. SLEZÁČKOVÁ, Alena. La psicologia positiva nella Republica Ceca : ricerca, insegnamento e applicazioni. In Newsletter di Psicologia Positiva. Milano: Società Italiana di Psicologia Positiva, 2013.
 204. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Mental Health and Well-being. In Invited lecture at Anugraha College, Institute of Social Sciences, M. Kumar University Madurai, Tamil Nadu, India. 2013.
 205. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Veronika KOUTNÁ a Jiří ŽOUDLÍK. Mezinárodní konference pozitivní psychologie v České republice : sborník abstraktů : CPPC 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 96 s. ISBN 978-80-210-6235-1.
 206. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. s. 152-168. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7.
 207. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive psychology : research findings and implications for a happy life. In Invited lecture at Faculty for Social Wellbeing, University of Malta. 2013.
 208. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive psychology in the classroom. In Invited lecture at Faculty for Social Wellbeing, University of Malta. 2013.
 209. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Postraumatic growth: Perceived benefits of traumatic events. In Invited lecture at Faculty for Social Wellbeing, University of Malta. 2013.
 210. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Reflections of Person-Centred Approach and Client-Centred Therapy in Positive Psychology and Psychotherapy. In Srivastava, S. K.; Singh, Nayanika; Kant, Shivani. Psychological Interventions of Mental Disorders. 1st ed. New Delhi: Sarup Book Publishers, 2013. s. 294-314. ISBN 978-81-7625-911-8.
 211. SINGH, Kamlesh a Alena SLEZÁČKOVÁ. Relationship between Gunas and Mental Health, Flourishing, Positive and Negative Experience: An Indian and Western Perspective. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 212. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Ivana BLAHOVSKÁ. Relationships of Gratitude, Hope, and Forgiveness with Well-being and Subjective Health in College Students. In Third World Congress on Positive Psychology, Los Angeles, USA, June 27-30, 2013. 2013.
 213. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Kristina PEŠKOVÁ. Role of Optimism and Coping Strategies in Burnout Syndrome in Medical Doctors. In Third World Congress on Positive Psychology, Los Angeles, USA, June 27-30, 2013. 2013.
 214. SLEZÁČKOVÁ, Alena. S přípravou na spokojené stáří můžeme začít již dnes. In Rovné příležitosti do firem. Praha: Gender Studies, 2013. 2 s. ISSN 1802-7202.
 215. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ a Marek BLATNÝ. Silné stránky charakteru v kontextu strategií zvládání života. In Alena Slezáčková. Sborník příspěvků z 1. konference pozitivní psychologie v ČR CPPC 2012. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2013. s. 65-72. ISBN 978-80-210-6575-8.
 216. DVOŘÁKOVÁ, Štěpánka, Alena SLEZÁČKOVÁ, Kamlesh SINGH, Rajneesh CHOUBISA, Aaron JARDEN a Fiona HOWARD. Social Capital and Subjective Well-Being Among University Students: Their Link and a Comparison of Czech, New Zealand and Indian Samples. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 217. RIEGEL, Karel a Alena SLEZÁČKOVÁ. Souvislosti výkonové motivace a prožitku flow u klientů Spinning programu. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 218. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Spiritualita a životní spokojenost z pohledu pozitivní psychologie. Brno: Univerzita třetího věku, MU, 2013.
 219. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Súvislosti šťastia a zdravia. Bratislava: Mauro Slovakia, 2013. 2 s. Revue medicíny v praxi, roč. 11, č. 6. ISSN 1336-202X.
 220. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jiřina Liliana DOUBKOVÁ. The Role of Connectedness to Nature in Adolescents’ Quality of Life. Journal of Indian Health Psychology. New Delhi, India: Global Vision Publishing House, 2013, roč. 7, č. 2, s. 33-47. ISSN 0973-5755.
 221. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-10. ISBN 978-80-210-6575-8.
 222. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Simona ŠKRABSKÁ. Vztah silných stránek charakteru s životní a pracovní spokojeností učitelů a studentů pedagogiky. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 1, s. 27-44. ISSN 1805-6393.
 223. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Zpráva o 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR CPPC 2013. In Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 103-105. ISSN 1805-6393.
 224. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Životnímu optimismu se můžeme naučit. In Osobní rozvoj : magazín pro skutečný život. Praha: Agentura Fáma, 2013. 8 s. ISSN 1805-6091.
 225. SLEZÁČKOVÁ, Alena. 1. konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno, 2013. 158 s. ISBN 978-80-210-6575-8.
 226. 2012

 227. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Antecedents and correlates of self-assessed health: A longitudinal perspective. In International Society for the Study of Behavioural Development 2012: biennial meeting. 2012.
 228. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Rajneesh CHOUBISA a Jan Pieter VAN OUDENHOVEN. Are there national virtues? Insights from a two nation comparative analysis. In 3. International Conference on Positivism: Foundation for Human Dimension, Amity University Rajasthan, India. 2012.
 229. SLEZÁČKOVÁ, Alena. členka Vědeckého výboru 6. Evropské konference pozitivní psychologie. Scientific Committee of the 6th European Positive Psychology Conference, Moscow 2012, 2012.
 230. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Členka vedení Mezinárodní asociace pozitivní psychologie IPPA. Board of Directors of the International Positive Psychology Association IPPA, 2012.
 231. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Dorota GREGUSSOVÁ. Hope, gratitude, meaningfulness and well-being in Czech students. In 6th European Conference on Positive Psychology, Moscow, Russia. 2012.
 232. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Character Strengths and Well-being in European Students. In 3. International Conference on Positivism: Foundation for Human Dimension, Amity University Rajasthan, India. 2012.
 233. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Inspirace pozitivní psychologie pro výchovu a vzdělávání. In Akademické centrum osobnostního rozvoje. 2012.
 234. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak se dopracovat k dobré náladě. Brno: Mladá Fronta Dnes, 2012. 1 s.
 235. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Konference a mimořádné přednášky konané na Psychologickém ústavu FF MU v průběhu roku 2012. Brno: Masarykova univerzita; časopis Klinická psychologie a osobnost, 2012. 2 s. roč. 1, č. 1. ISSN 1805-6393.
 236. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive psychology in the Czech Republic: Research and practice. In Zvaná přednáška na semináři v Department of Psychology, Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana, India. 2012.
 237. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive Psychology: What Makes Our Lives Worth Living? In Zvaná přednáška na Dept. of Humanities and Social Studies, IIT New Delhi, India. 2012.
 238. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Martin LOUČKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2012, roč. 56, č. 2, s. 132-147. ISSN 0009-062X.
 239. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní edukace: využití poznatků a metod pozitivní psychologie ve výuce psychologie. In Mareš, Jan. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 8-12. ISBN 978-80-210-5975-7.
 240. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie – inspirace pro výzkum, teorii i praxi. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012.
 241. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie a její role ve službách sociální prevence. In Výcvik pro klíčové pracovníky Diakonie ČCE. 2012.
 242. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie: Spokojený život – kvalitní život. In 1. Workshop kurzu Zdravotnická psychologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 2012.
 243. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Praktické využití poznatků pozitivní psychologie v psychologii práce a řízení. In Aby Vaše práce byla radost aneb Psychologie práce a řízení : IX. celostátní konference ČASP, Brno, 23.3.2012-25.3.2012. 2012.
 244. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 304 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3507-8.
 245. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Iva SOLCOVA, Marek BLATNÝ, Katarína MILLOVÁ a Martin JELÍNEK. Psychological and environmental correlates and antecedents of Sense of coherence. In 6th European Conference on Positive Psychology, Moscow, Russia, 2012. 2012.
 246. ŠOLCOVÁ, Iva a Alena SLEZÁČKOVÁ. Psychologické souvislosti ekonomické recese. Československá psychologie. Praha: Academia, 2012, roč. 56, č. 1, s. 64-72. ISSN 0009-062X.
 247. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Radost z práce : inspirace pozitivní psychologií. In 24. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí, Praha, 31.5-1. 6. 2012. 2012.
 248. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Relaxační metody – účinný způsob uvolnění těla a zklidnění mysli. In Workshop kurzu Zdravotnická psychologie v rámci projektu Inovace studijního programu Farmacie v souladu s potřebami trhu práce, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0196. 2012.
 249. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhlasový rozhovor na ČRo 6 z cyklu Hovory o vztazích na téma "Pozitivní školství". Český Rozhlas 6, 2012.
 250. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhlasový rozhovor o pozitivní psychologii. Brno: Rádio Petrov, 2012.
 251. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Rozhlasový rozhovor o relaxaci a duševní hygieně. Brno: Rádio Petrov, 2012.
 252. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Samota nemusí být jen zlá. Brno: Vozíčkář: časopis nejen pro sedící, vyd. Liga vozíčkářů, 2012. 4 s. 2012, roč. 21, č. 5, s. 10-13. ISSN 1212-6985.
 253. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Alena SLEZÁČKOVÁ. Silné stránky charakteru v kontextu strategií zvládání života. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR. 2012.
 254. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Dorota GREGUSSOVÁ. Souvislosti míry naděje, vděčnosti a smysluplnosti s osobní pohodou u studentů SŠ a VŠ. In Škola jako místo setkávání 2012 aneb žáci a studenti jako věčný zdroj inspirace, Praha, 30. března 2012. 2012.
 255. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Soňa GORUŠOVÁ. Souvislosti silných stránek charakteru a životní spokojenosti u vybraných profesí. In Konference 30. Psychologické dny, Olomouc. 2012.
 256. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Spiritualita v pomáhajících profesích (recenze). E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2012, roč. 6, č. 3, s. 27-28. ISSN 1802-8853.
 257. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Spokojený pracovník – dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení. In Konference Psychologie práce a organizace v ČR, Praha. 2012.
 258. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Usilovat o vlastní pohodu není sobectví. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2012, roč. 18, č. 4, s. 46-47. ISSN 1212-9607.
 259. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vánoce jsou příležitostí zlepšit rodinné vztahy. Praha: Časopis Máma a já, vyd. ORBIS IN, 2012. 3 s. ISSN 1801-8769.
 260. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vojtíšek, Zdeněk, Dušek, Pavel & Motl, Jiří. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. 231 s. ČMPS, 2012. 2 s. E-psychologie, roč. 6, č. 3. ISSN 1802-8853.
 261. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012.
 262. DOUBKOVÁ, Jiřina Liliana, Alena SLEZÁČKOVÁ a Tatiana MALATINCOVÁ. Vztah člověka k přírodě v souvislosti s mírou smysluplnosti a spokojenosti se životem. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012.
 263. ONDRÁŠKOVÁ, Eliška a Alena SLEZÁČKOVÁ. Vztah Stress-related growth, optimismu a proaktivního zvládání u osob po partnerském rozchodu. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012.
 264. SOBOTKOVÁ, Irena a Alena SLEZÁČKOVÁ. 30. Psychologické dny. 2012.
 265. 2011

 266. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva ŠOLCOVÁ. Antecedents and correlates of Sense of Coherence: A longitudinal perspective. In Second World Congress on Positive Psychology. 2011.
 267. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak využít média pozitivním způsobem. Praha: Řízení školy, vyd. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 2 s. 5. ISSN 1214-8679.
 268. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Katarína MILLOVÁ a Martin JELÍNEK. Longitudinal view of the psychological correlates and antecedents of subjectively assessed psychosomatic problems. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
 269. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Osvědčené programy a intervence pozitivní psychologie ve škole. Praha: Řízení školy. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 3 s. roč. 4. ISSN 1214-8679.
 270. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ a Veronika SOBOTKOVÁ. Personal Growth in Adults With Chronically Ill Child. In Second World Congress on Positive Psychology. 2011.
 271. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatický rozvoj osobnosti: cenné plody bolestných zkušeností. Výsledky výzkumu, implikace pro praxi. In 4. odborný seminář Centra pozitivní psychologie v ČR. 2011.
 272. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní edukace - možnosti využití pozitivní psychologie při práci s nadanými dětmi. In Pracovní seminář realizovaný v rámci projektu Nadané dítě.eu. PedF Univerzita Hradec Králové. 2011.
 273. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní edukace: využití poznatků a metod pozitivní psychologie ve výuce psychologie. In Konference Učíme psychologii / Teaching Psychology Brno 2011. 2011.
 274. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - možnosti, výzvy, příležitosti. In Heller, D.; Michálek, P. Sborník příspěvků Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. Praha: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity; Českomoravská psychologická společnost, 2011. s. 18-28. ISBN 978-80-213-2193-9.
 275. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie: přístupy, poznatky, aplikace. In Setkání republikové sekce azylových domů Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 2011.
 276. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie v každodenní činnosti zdravotnického pracovníka. In Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách. 2011.
 277. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie v kontextu aktuálních otázek výchovy a vzdělávání. 2011.
 278. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní vzory mládeže: občanské ctnosti v praktickém životě. In 3. odborný seminář Centra pozitivní psychologie v ČR. 2011.
 279. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Katarína MILLOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Psychologické prediktory a koreláty subjektivně vnímaných zdravotních potíží: longitudinální perspektiva. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, A. Slezáčková. Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. (Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 274-278. ISBN 978-80-263-0029-8.
 280. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125. ISSN 0009-062X.
 281. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Františka LUKÁČOVÁ. Relation between temperament dimension Harm Avoidance and character strengths Curiosity and Courage. In Second World Congress on Positive Psychology. 2011.
 282. HUMPOLÍČEK, Pavel, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Alena SLEZÁČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 376 s. ISBN 978-80-263-0029-8.
 283. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Škola jako pozitivně fungující instituce. Praha: Řízení školy, vyd. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 3 s. roč. 18, č. 2. ISSN 1214-8679.
 284. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Jana JAMRICHOVÁ, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Tomáš KEPÁK. The differences in aspects of parent-child interactions in healthy and oncologically ill children. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
 285. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Dorota GREGUSSOVÁ a Petra KAHÁNKOVÁ. Vděčnost, naděje a osobní pohoda u studentů SŠ a VŠ. In mezinárodní konference Kondášův den 2011, 16. 5. 2011, FF MU, Brno. 2011.
 286. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Východiska programů a intervencí pozitivní psychologie ve škole. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 2 s. roč. 18, č. 3. ISSN 1214-8679.
 287. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Využití potenciálu dětí a učitelů ve výchovně vzdělávacím procesu. In Seminář „Rizikové chování dospívajících a jeho prevence“ – 11. ročník. 2011.
 288. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Využití poznatků pozitivní psychologie v etické výchově. In Krejčová, L., Mertin, V. Škola jako místo setkávání 2011. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. s. 165-175. ISBN 978-80-7308-347-2.
 289. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Využití poznatků pozitivní psychologie v praktickém životě. U3V FF MU, 2011.
 290. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Františka LUKÁČOVÁ. Vztah mezi temperamentovou dimenzí Hard avoidance a charakterovými přednostmi zvídavost a odvaha. In Konference Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty, 14.-16. 9. 2011, Kroměříž. 2011.
 291. 2010

 292. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Aplikace pozitivní psychologie ve vzdělávání a psychologii práce a řízení. 2010.
 293. SLEZÁČKOVÁ, Alena. H. Jůn: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví - Recenze. Praha: Československá psychologie, 2010. 2 s. 6. ISSN 1804-6436.
 294. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hovory o vědě na téma "Mozek a vědomí aneb Pozitivní myšlení v životě a v psychoterapii". Praha: Český rozhlas 6, 2010.
 295. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hovory o vztazích na téma "Pozitivní psychologie - hledat to lepší v člověku". Praha: Český rozhlas 6, 2010.
 296. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak rozpoznat a využít své silné stránky:  aktuální poznatky, praktické intervence, zkušenosti ze zahraničí. In 2. odborný seminář Centra pozitivní psychologie v ČR. 2010.
 297. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Náplň činnosti a cíle Centra pozitivní psychologie v ČR. In 1. odborný seminář Centra pozitivní psychologie v ČR. 2010.
 298. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatic growth in context of positive psychology. In 15th European Conference on Personality, Brno, Czech Republic. 2010.
 299. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatic growth in parents of childhood cancer patients. In BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Irena VLČKOVÁ a Tomáš KEPÁK. 5th European Conference on Positive Psychology, Copenhagen, Denmark. 2010.
 300. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatický rozvoj v kontextu pozitivní psychologie: cenné plody bolestných zkušeností. In IX. Konference NEST: „Krizové momenty v terapii NEST“, Krnov. 2010.
 301. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží. In Alternativní způsoby podpory rodiny jako prevence institucionalizace. 2010.
 302. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - možnosti, výzvy, příležitosti. In 28. Psychologické dny „Cesty psychologie a psychologie cest“, Olomouc. 2010.
 303. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - nové trendy ve výzkumu, terapii a vzdělávání. 2010.
 304. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - uplatnění silných stránek a předností. In Odborný seminář Sekce psychologie práce a organizce při ČMPS. 2010.
 305. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie – věda nejen o štěstí. Praha: E-psychologie, 2010.
 306. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie a její aplikace v poradenské a terapeutické praxi. In X. Plzeňský psychologický den při ČMPS. 2010.
 307. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Příspěvek pozitivní psychologie oblasti výchovy a vzdělávání. In Krejčová, Lenka - Mertin, Václav. Sborník příspěvků z konference Škola jako místo setkávání 2010. Praha: FF UK Praha, 2010. s. 150-163. ISBN 978-80-7308-310-6.
 308. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Psychologie zdraví a pozitivní psychologie - souvislosti a perspektivy. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice. 2010.
 309. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Silné stránky charakteru a ctnosti. In Blatný M. a kol.: Psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. s. 213-224. ISBN 978-80-247-3434-7.
 310. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Současný vývoj a možnosti pozitivní psychologie v ČR. In Sympózium o pozitivní psychologii s M. Seligmanem. 2010.
 311. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Souvislosti prožívaného štěstí a kvality života. In Týden vědy na Filozofické fakultě MU. 2010.
 312. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Sympózium o pozitivní psychologii s M. Seligmanem - Zpráva o průběhu akce. Praha: Československá psychologie, 2010. 2 s. 5. ISSN 1804-6436.
 313. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Štěstí jako předmět vědeckého zkoumání pozitivní psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická. (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Series psychologica.) Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, LVIII, P14, s. 5-18. ISSN 1211-3522.
 314. SLEZÁČKOVÁ, Alena. 21. století přináší pozitivní psychologii. Psychologie Dnes. Praha: Portál, s.r.o., 2010, roč. 16, č. 6, s. 32-33. ISSN 1212-9607.
 315. 2009

 316. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ a Milan PILÁT. Health behaviour and posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors. Psychology & Health. Pisa: Routledge Taylor & Francis Group, 2009, roč. 24, č. 1, s. 366-367. ISSN 0887-0446.
 317. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatický rozvoj osobnosti - psychologické zisky náročných životních situací. Týden vědy FF MU, 2009.
 318. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie. SPFFBU Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 57, P13, s. 45-59. ISSN 1211-3522.
 319. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Kristína TÓTHOVÁ, Martin JELÍNEK, Hana BERANTÍKOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, P. NAVRÁTILOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Qolop - the Brno quality of life longitudial study or paediatric oncology patients. In PEDIATRIC BLOOD & CANCER; 53(5), 754-754. 2009. ISSN 1545-5009.
 320. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Eva KARAFFOVÁ. Zpráva o 11. Evropském psychologickém kongresu. E-psychologie [online], 2009. 4 s. 3(4). ISSN 1802-8853.
 321. 2008

 322. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, M. JELÍNEK, P. NAVRÁTILOVÁ a Šárka KÁROVÁ. Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients ( QOLOP). Posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors. In IV. European Conference on Positive Psychology, Opatia - Croatia, Abstact book. 2008.
 323. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients (QOLOP). Results from the second year of the study. In IV. European Conference on Positive Psychology. 2008.
 324. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, M. JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. "Cure is not enough" - The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients ( QOLOP): Results from the second year of the study. In SIOP Berlin, 40th Congres of International Society of Paediatric Oncology, Abstract book. 2008.
 325. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. In Quality of Life in the Context of Health and Illness. Brno: MSD, s. r.o., 2008. s. 37-41. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-073-9.
 326. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project. Social Processes and Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15, 5 s. ISSN 1802-8853.
 327. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Jak hořet a nevyhořet. Umíme se ubránit syndromu vyhoření? Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Tábor: APSS ČR, 2008, roč. 10, č. 1, s. 10-11. ISSN 1802-0046.
 328. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín. SPFFBU. Řada psychologická (P). Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 99-106. ISSN 1211-3522.
 329. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Petra NAVRÁTILOVÁ a Šárka KÁROVÁ. Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí.Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí. In Sborník příspěvků z Psychologických dnů v Olomouci 2008. Olomouc: UP Olomouc, 2008. 1 s.
 330. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Sociální a emocionální kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění. Předběžné výsledky z projektu QOLOP. In Sborník přednášek z celostátní konference psychologie zdraví. Brno: ČMPS, sekce psychologie zdraví, 2008.
 331. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop). In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield, 2008. 13 s. ISBN 978-960-89629-8-9.
 332. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Zpráva o IV. Evropské konferenci pozitivní psychologie. E-psychologie [online]., 2008. 5 s. 2(3). ISSN 1802-8853.
 333. 2007

 334. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Duševní hygiena a kvalita života - téma aktuální i pro seniory. Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Olomouc, 2007, roč. 9, č. 1, s. 8-9. ISSN 1802-0046.
 335. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚDPaP, 2007, roč. 42, č. 4, s. 291-306. ISSN 0555-5574.
 336. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Mít o koho se opřít. Některé aspekty sociální opory. Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Tábor, 2007, roč. 9, č. 4, s. 7. ISSN 1802-0046.
 337. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Otevřme se pozitivním emocím. Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Tábor: APSS ČR, 2007, roč. 9, č. 3, s. 9. ISSN 1802-0046.
 338. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Psychohygienický program pro seniory. In Sborník přednášek z celostátní konference sekce Psychologie zdraví ČMPS. Brno: ČMPS, sekce psychologie zdraví, 2007. s. 85-88. ISBN 978-80-7392-009-8.
 339. GRENAROVÁ, Olga, Alena SLEZÁČKOVÁ, Jiří HAVELKA, Martina BÁCOVÁ, Jana KOPECKÁ, Jitka MAZÁNKOVÁ, Vladimíra NOVÁKOVÁ a Jitka BUKÁČKOVÁ. Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie. Základy komunikace. Základy ochrany zdraví. Krizová intervence. In Studijní texty pro akreditovaný kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Brno: Consolidated Group Care (CZ), 2007. s. 15-32,43-49,104-108, 30 s.
 340. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vzájemné porozumění usnadňuje spolupráci. Některé aspekty komunikace s klienty v sociální péči. Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Olomouc, 2007, roč. 2, č. 9, s. 10-11. ISSN 1802-0046.
 341. 2006

 342. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vliv relaxačně-terapeutického programu na zlepšení kvality života seniorů. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 88-92. ISBN 80-86633-58-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 03:41