Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2003

 1. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Initial Public Offering. In Sborník článků Mezinárodní vědecký seminář na téma Financování firem. 1. vyd. MU Brno: Katedra financí ESF MU, 2003. s. 5-11. ISBN 80-210-3209-X.
 2. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Primární emise cenných papírů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. VŠB Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003. s. 62-67. ISBN 80-248-0404-2.
 3. 2002

 4. ŠEVČÍK, Aleš. Bankovnictví I. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 160 s. ISBN 80-2103019-4.
 5. ŠEVČÍK, Aleš a František ČÁMSKÝ. Investment and Financial Assets Pricing. In Second joint internatioanl symposium transition countries joining European Union. 1. vyd. Frýdek-Místek: Printing Office Kleinwächter, 2002. s. 276-281. ISBN 80-7248-172-X.
 6. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002. s. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
 7. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK a Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002. s. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
 8. SVOBODA, Martin, Petr ČERVINEK a Aleš ŠEVČÍK. The future trends of the financial systems. In Future of the banking. Karviná: Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta, 2002. s. 300-308. ISBN 80-7248-174-6.
 9. 2001

 10. ŠEVČÍK, Aleš a Tibor HLAČINA. Analýza finančního systému a oceňování aktiv. Brno: MU Brno, 2001. 8 s. ESF MU, svazek 1. ISBN 80-7314-000-4.
 11. ŠEVČÍK, Aleš, David FUCHS a Michal GABRIEL. Finanční trhy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 149 s. ISBN 80-210-2696-0.
 12. ŠEVČÍK, Aleš. Investování a oceňování finančních aktiv. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník ze 3.mezin.konferenc. Ostrava: VŠB v Ostravě,, 2001. s. 429-435. ISBN 80-7078-923-9.
 13. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje finančních trhů. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. EsF MU v Brně: Masarykova univerzita, 2001. s. 1-13. ISBN 80-210-2537-9.
 14. 2000

 15. ŠEVČÍK, Aleš a David FUCHS. K analýze oceňování finančních aktiv (teoretické a metodické přístupy). In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie - Mena, bankovnictvo, finančné trhy. První. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2000. s. 293-300. ISBN 80-225-1319-9.
 16. ŠEVČÍK, Aleš. Možnosti analýzy finančního systému. In Finanční trhy, firmy a finanční instituce v České republice a Slovenské republice na cestě do Evropské unie. Karviná: SU OPF Karviná, 2000. s. 253-261. ISBN 80-7248-058-8.
 17. ŠEVČÍK, Aleš a David FUCHS. Oceňování finančních aktiv v podmínkách ČR. In Zmeny podnikateľského prostredia v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Banská Bystrica: Fakulta financií UMB, Banská Bystrica, 2000. s. 78-81. ISBN 80-8055-420-X.
 18. ŠEVČÍK, Aleš a David FUCHS. The possibilities of financial assets princing analysis. In Future of the banking after the year 2000 in the world and in the Czech republic. Karviná: OPF SU Karviná, 2000. s. 265-271. ISBN 80-7248-085-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2022 23:07