Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2003

 1. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Initial Public Offering. In Sborník článků Mezinárodní vědecký seminář na téma Financování firem. 1. vyd. MU Brno: Katedra financí ESF MU, 2003. s. 5-11. ISBN 80-210-3209-X.
  Název anglicky: Initial Public Offering
  RIV/00216224:14560/03:00008377 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Červinek, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: initial public offering;seasoned offering;firm commitment; best effort

  Změnil: Mgr. Petr Červinek, učo 10918. Změněno: 3. 12. 2003 15:32.
 2. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Primární emise cenných papírů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. VŠB Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003. s. 62-67. ISBN 80-248-0404-2.
  Název anglicky: IPO
  RIV/00216224:14560/03:00008378 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Červinek, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Prvotní emise; veřejná nabídka akcií; IPO; emisní proces; emisní kurz; prospekt; hloubková kontrola

  Změnil: Mgr. Petr Červinek, učo 10918. Změněno: 5. 12. 2003 13:41.
 3. 2002

 4. ŠEVČÍK, Aleš. Bankovnictví I. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 160 s. ISBN 80-2103019-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 26. 3. 2003 11:45.
 5. ŠEVČÍK, Aleš a František ČÁMSKÝ. Investment and Financial Assets Pricing. In Second joint internatioanl symposium transition countries joining European Union. 1. vyd. Frýdek-Místek: Printing Office Kleinwächter, 2002. s. 276-281. ISBN 80-7248-172-X.
  Název anglicky: Investment and Financial Assets Pricing
  RIV/00216224:14560/02:00007780 Stať ve sborníku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Čámský, František (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: financial assets; pricing; investments; microeconomic and macroeconomic factors; assets portfolio; assets rates prediction

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 19. 5. 2003 14:44.
 6. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002. s. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
  Název anglicky: Anticipated changes in development of financial markets
  RIV/00216224:14560/02:00007691 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Červinek, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: financial market; financial services; financial instruments; securitization; financial innovation; trends

  Změnil: Mgr. Petr Červinek, učo 10918. Změněno: 19. 5. 2003 13:45.
 7. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK a Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002. s. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
  Název anglicky: Trends of international financial system development
  RIV/00216224:14560/02:00007085 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Červinek, Petr (203 Česká republika) -- Šiška, Martin (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: financial market; financial services; financial instruments; securitization; financial innovation; trends

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 19. 5. 2003 14:48.
 8. SVOBODA, Martin, Petr ČERVINEK a Aleš ŠEVČÍK. The future trends of the financial systems. In Future of the banking. Karviná: Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta, 2002. s. 300-308. ISBN 80-7248-174-6.
  Změnil: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., učo 17740. Změněno: 8. 2. 2006 14:20.
 9. 2001

 10. ŠEVČÍK, Aleš a Tibor HLAČINA. Analýza finančního systému a oceňování aktiv. Brno: MU Brno, 2001. 8 s. ESF MU, svazek 1. ISBN 80-7314-000-4.
  Název anglicky: Analysis of financial system and assets pricing
  RIV/00216224:14560/01:00006029 Odborná kniha. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Hlačina, Tibor (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: financial system; assets pricing

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 23. 5. 2003 09:42.
 11. ŠEVČÍK, Aleš, David FUCHS a Michal GABRIEL. Finanční trhy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 149 s. ISBN 80-210-2696-0.
  Název anglicky: Financial Markets

  Klíčová slova anglicky: financial; market; analysis; asset;

  Změnil: Ing. David Fuchs, učo 16812. Změněno: 11. 10. 2001 20:34.
  Přír. čísla: 4200424862, 4200424863, 4200424864, 4200424865, 4200424866, 4200424867, 4200424868, 4200424869, 4200424870, 4200424871, 4200424872, 4200424873, 4200424874, 4200424875, 4200424876, 4200424877, 4200424878, 4200424879, 4200424880, 4200424881
 12. ŠEVČÍK, Aleš. Investování a oceňování finančních aktiv. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník ze 3.mezin.konferenc. Ostrava: VŠB v Ostravě,, 2001. s. 429-435. ISBN 80-7078-923-9.
  Název anglicky: Investment and assets pricing
  RIV/00216224:14560/01:00006017 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: investments;assets pricing

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 23. 5. 2003 10:02.
 13. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje finančních trhů. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. EsF MU v Brně: Masarykova univerzita, 2001. s. 1-13. ISBN 80-210-2537-9.
  Název anglicky: Development trends of financial markets
  RIV/00216224:14560/01:00006016 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: financial markets; trends

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 23. 5. 2003 09:50.
 14. 2000

 15. ŠEVČÍK, Aleš a David FUCHS. K analýze oceňování finančních aktiv (teoretické a metodické přístupy). In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie - Mena, bankovnictvo, finančné trhy. První. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2000. s. 293-300. ISBN 80-225-1319-9.
  Název anglicky: The analysis of financial assets pricing
  RIV/00216224:14560/00:00005967 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Fuchs, David (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: assets; assets pricing

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 23. 5. 2003 10:06.
 16. ŠEVČÍK, Aleš. Možnosti analýzy finančního systému. In Finanční trhy, firmy a finanční instituce v České republice a Slovenské republice na cestě do Evropské unie. Karviná: SU OPF Karviná, 2000. s. 253-261. ISBN 80-7248-058-8.
  Název anglicky: Possibilities of analysis of the financial system
  RIV/00216224:14560/00:00005961 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: financial system; analysis

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 23. 5. 2003 10:10.
 17. ŠEVČÍK, Aleš a David FUCHS. Oceňování finančních aktiv v podmínkách ČR. In Zmeny podnikateľského prostredia v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Banská Bystrica: Fakulta financií UMB, Banská Bystrica, 2000. s. 78-81. ISBN 80-8055-420-X.
  Název anglicky: The financial assets pricing in Czech republic
  RIV/00216224:14560/00:00005982 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Fuchs, David (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: asset; pricing; financial; analysis; markets

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 23. 5. 2003 10:12.
 18. ŠEVČÍK, Aleš a David FUCHS. The possibilities of financial assets princing analysis. In Future of the banking after the year 2000 in the world and in the Czech republic. Karviná: OPF SU Karviná, 2000. s. 265-271. ISBN 80-7248-085-5.
  Název anglicky: The possibilities of financial assets princing analysis
  RIV/00216224:14560/00:00005974 Stať ve sborníku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Ševčík, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Fuchs, David (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: financial assets; financial assets pricing; fundamental analysis; stock analysis; free cash-flow model; ratio

  Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 23. 5. 2003 10:22.
Zobrazeno: 24. 1. 2022 14:37