Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. FITTLER, Andras, Tünde AMBRUS, Anna SEREFKO, Lenka SMEJKALOVÁ, Anna KIJEWSKA, Aleksandra SZOPA a Matyas KAPLAR. Attitudes and behaviors regarding online pharmacies in the aftermath of COVID-19 pandemic: At the tipping point towards the new normal. Frontiers in Pharmacology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2022, roč. 13, December, s. 1-12. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2022.1070473.
 2. AMBRUS, Tünde, Karel ŠMEJKAL a Jakub TREML. Brněnský den léčivých rostlin " Na počest prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc." a Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví. 2022.
 3. AMBRUS, Tünde, Eliška ŠTYCHOVÁ, Zsuzsanna TAKÁTS, Nóra PAPP a Szilvia CZIGLE. Essential oils as pharmaceutical substances - a historical overview. In 45th International Congress for the History of Pharmacy. 7.-10. 9. 2022, Milano, IT. 2022.
 4. ŠUTOROVÁ, Martina, Dominik GREGA, Tünde AMBRUS a Jozef KOLÁŘ. Financial demands on pharmacotherapy in the elderly outpatients—a cross-sectional study. In 50th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy. 2022. ISSN 2210-7711. doi:10.1007/s11096-022-01521-5.
 5. LAMACZOVÁ, Adéla, Filip KŇAŽEK a Tünde AMBRUS. Important Academic Skills for the Future. In 2022 EAFP Conference: Towards Pharmacy 5.0 Education. 2022. ISSN 1477-2701. doi:10.46542/pe.2022.223.135.
 6. KOLÁŘ, Jozef, Tünde AMBRUS, Dominik GREGA a Lenka SMEJKALOVÁ. Kolik je mnoho aneb co je a není polypragmazie? In 37. Lékárnické dny. 7.-9. 10. 2022, Třebíč. 2022. ISBN 978-80-7471-420-7.
 7. AMBRUS, Tünde. Life stories of selected pharmacies of the Hospitaller Order of St John of God in Central Europe. In 45th International Congress for the History of Pharmacy. 7.-10. 9. 2022, Milano, IT. 2022.
 8. KOLÁŘ, Jozef a Tünde AMBRUS. Možnosti zlepšení přístupu k léčivům - sociální lékárny. Farmaceutický obzor. Bratislava: Slovenská zdravotnická univerzita; Zdravotnické vydavateľstvo Herba, spol. s r.o., 2022, roč. 91, č. 1, s. 5-9. ISSN 0014-8172.
 9. KOLÁŘ, Jozef, Tünde AMBRUS, Dominik GREGA a Lenka SMEJKALOVÁ. Příspěvek k pojmu polypragmazie I. Etymologické poznámky a charakteristika. Česka a slovenska farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 71, č. 6, s. 245-250. ISSN 1210-7816.
 10. KOLÁŘ, Jozef, Tünde AMBRUS, Dominik GREGA a Lenka SMEJKALOVÁ. Příspěvek k problematice polypragmazie. Depreskripce – praktické techniky a nástroje. Farmaceutický obzor. Bratislava: Slovenská zdravotnická univerzita; Zdravotnické vydavateľstvo Herba, spol. s r.o., 2022, roč. 91, č. 5, s. 109-117. ISSN 0014-8172.
 11. KOLÁŘ, Jozef a Tünde AMBRUS. Role fyzických osob, kterým je poskytována zdravotní péče - terminologické poznámky. Česká a slovenská farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 71, č. 1, s. 13-19. ISSN 1210-7816. doi:10.5817/csf2022-1-13.
 12. KOLÁŘ, Jozef a Tünde AMBRUS. Sociální lékárny. Časopis českých lékárníků : měsíčník stavovské lékárnické komory. Praha: Lékárnická akademie, 2022, roč. 94, č. 10, s. 29-30. ISSN 1211-5134.
 13. AMBRUS, Tünde. Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví. 2022.
 14. KOLÁŘ, Jozef a Tünde AMBRUS. Vývoj oboru sociální farmacie ve farmaceutickém studiu. In Brněnský den léčivých rostlin a Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví. 14. 10. 2022, Brno. 2022.
 15. AMBRUS, Tünde, Marie POPKOVÁ a Lucie PYSZKOVÁ. Z dějin vybraných polotuhých léčivých přípravků. In LXVIII. sympozium z historie farmacie. 18. 6. 2022, Hradec Králové. 2022.
 16. AMBRUS, Tünde, Zdeňka STOKLASOVÁ, Lenka SMEJKALOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jozef KOLÁŘ. 70 let ve znamení spolupráce farmaceutických fakult a časopisu Česká a slovenská farmacie. In Brněnský den léčivých rostlin a Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví. 14. 10. 2022, Brno. 2022.
 17. AMBRUS, Tünde, Zdeňka STOKLASOVÁ, Lenka SMEJKALOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jozef KOLÁŘ. 70 years of the scientific journal Czech and Slovak Pharmacy. In 45th International Congress for the History of Pharmacy. 7.-10. 9. 2022, Milano, IT. 2022.
 18. 2021

 19. GREGA, Dominik, Tünde AMBRUS, A. MATEJOVIC, Martina ŠUTOROVÁ a J. KOLÁŘ. ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PHARMACY NETWORK. FARMACIA. BUCURESTI: SOC STIINTE FARMACEUTICE ROMANIA, 2021, roč. 69, č. 4, s. 799-805. ISSN 0014-8237. doi:10.31925/farmacia.2021.4.23.
 20. CZIGLE, Szilvia, Daniel KRCHŇÁK, Tünde AMBRUS a Jaroslav TÓTH. Benediktínsky likér. Praktické lekárnictvo. Bratislava: SOLEN, s. r. o., 2021, roč. 11, č. 2, s. 90-94. ISSN 1338-3132.
 21. TAKÁTS, Zsuzsanna, Nóra PAPP a Tünde AMBRUS. Illóolajok terminológiai, grammatikai változásai a magyar gyógyszerkönyvekben és terápiás alkalmazásuk – anyanövények etimológiai és botanikai vonatkozásai. In Növények az egészségért / Plants for Health. 2021.
 22. TAKÁTS, Zsuzsanna, Nóra PAPP a Tünde AMBRUS. Illóolajok terminológiai szempontú vizsgálata a Magyar Gyógyszerkönyvekben. In XXI. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia. 2021.
 23. KOLÁŘ, Jozef a Tünde AMBRUS. K vývoji složení lékárniček první pomoci. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 70, č. 1, s. 26-31. ISSN 1210-7816.
 24. KOLÁŘ, Jozef a Tünde AMBRUS. Mezinárodní sanitární úmluvy – Mezinárodní zdravotnické předpisy – Nemoc X. Farmaceutický obzor. Bratislava: Herba, 2021, roč. 90, 8-9, s. 144-148. ISSN 0014-8172.
 25. KOLÁŘ, Jozef, Dominik GREGA, Martina ŠUTOROVÁ a Tünde AMBRUS. Opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti lekárenskej starostlivosti. Praktické lekárnictvo. Bratislava: SOLEN, s. r. o., 2021, roč. 11, č. 1, s. 28-31. ISSN 1338-3132.
 26. TAKÁTS, Zsuzsanna, Nóra PAPP a Tünde AMBRUS. Terminological changes of essential oils of selected pharmacopoeias. In Projects and Prospects - ISHP Virtual Symposium and General Assembly. 2021.
 27. AMBRUS, Tünde. The Hospitaller Order of Saint John of God and World War I. In THE JOINT INTERNATIONAL PHARMACY SYMPOSIUM “CONTEMPORARY PHARMACY: ISSUES CHALLENGES AND EXPECTATIONS 2021“ AND “11TH CONFERENCE: PHARMACY SCIENCE AND PRACTICE“. 2021. ISBN 978-9955-15-711-3.
 28. AMBRUS, Tünde a David VETCHÝ. Tradice a perspektivy farmaceutického studia v Brně. In 36. Lékárnické dny. 1.-3. 10. 2021, Liberec. 2021. ISBN 978-80-7471-370-5.
 29. 2020

 30. AMBRUS, Tünde. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. 2020.
 31. BALAZS, V. L., R. FILEP, Tünde AMBRUS, M. KOCSIS, A. FARKAS, S. STRANCZINGER a N. PAPP. Ethnobotanical, historical and histological evaluation of Helleborus L. genetic resources used in veterinary and human ethnomedicine. GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 67, č. 3, s. 781-797. ISSN 0925-9864. doi:10.1007/s10722-019-00876-5.
 32. CZÉGÉNYI, Dóra, Rita FILEP, Tünde AMBRUS, Szilvia CZIGLE a Nóra PAPP. Historical evaluation of Transylvanian ethnobotanical data in herbal books and manuscripts. In Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. 2020. ISSN 0001-6659. doi:10.33892/aph.2020.90.103-150.
 33. SMEJKALOVÁ, Lenka, Tünde AMBRUS a Božena MACEŠKOVÁ. Lékárenství: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2020. 85 s. ISBN 978-80-7305-839-5.
 34. AMBRUS, Tünde. Pharmaceutical activities of the former Hungarian Order Province of Hospitaller Order of St John of God. In Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. 2020. ISSN 0001-6659. doi:10.33892/aph.2020.90.41-84.
 35. MACEŠKOVÁ, Božena, Tünde AMBRUS a Lenka SMEJKALOVÁ. Úvod do lékárenství. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2020. 85 s. ISBN 978-80-7305-842-5.
 36. PALUCH, Zoltán a Tünde AMBRUS. Úvod do předepisování léčivých přípravků. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Gargi, 2020. 156 s. ISBN 978-80-904574-5-4.
 37. KOLÁŘ, Jozef, Dominik GREGA, Martina ŠUTOROVÁ a Tünde AMBRUS. Vývoj vybraných požiadaviek na zriaďovanie verejných lekární na Slovensku. Praktické lekárnictvo. Bratislava: SOLEN, s. r. o., 2020, roč. 10, č. 3, s. 87-89. ISSN 1338-3132.
 38. 2019

 39. AMBRUS, Tünde. Strategické dokumenty veřejného lékárenství v Evropě. Farmaceutický obzor. 2019.
 40. 2018

 41. KOLÁŘ, Jozef, Barbora TINKOVÁ, Tünde AMBRUS a Veronika TINKOVÁ. Analysis of pharmacotherapy in senior home residents. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research. 2018, roč. 75, č. 1, s. 223-228. ISSN 0001-6837.
 42. AMBRUS, Tünde. Prvé vydanie Československého liekopisu a jeho postavenie v kontrole kvalite liekov. 2018.
 43. AMBRUS, Tünde. Studentský klub Ference Kazinczyho v Brně v minulosti a současnosti. 2018.
 44. AMBRUS, Tünde. Szerzetesrendek a gyógyszerészet történetében, különös tekintettel a Betegápoló Irgalmas Rend működésére. Gyógyszerészet. 2018.
 45. KOLÁŘ, Jozef, Jan KOSTŘIBA, Jana KOTLÁŘOVÁ, Tünde AMBRUS a Lenka SMEJKALOVÁ. Wastage of medicines and its financial impact on the healthcare system in the Czech Republic. Česká a slovenská farmacie. 2018, roč. 67, 5-6, s. 192-199. ISSN 1210-7816.
 46. 2017

 47. AMBRUS, Tünde. Akademické tituly farmaceutov: historický prehľad. Praktické lekárnictvo. 2017.
 48. AMBRUS, Tünde. Zabudnuté rastlinné lieky. Farmaceutický obzor. 2017.
 49. 2016

 50. AMBRUS, Tünde. Liekopisná literatúra v Európe a na Slovensku. Praktické lekárnictvo. 2016.
 51. AMBRUS, Tünde. Výhrada svědomí při výkonu profese lékárníka ve Slovenské republice. Česká a slovenská farmacie. 2016.
 52. 2015

 53. AMBRUS, Tünde. A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége. Kaleidoscope – Journal of History of Culture, Science and Medicine. 2015. doi:10.17107/kh.2015.10.229-256.
 54. AMBRUS, Tünde. Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech. Česká a slovenská farmacie. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 3. 2023 13:16