Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HURAI, Vratislav, Michaela BLAŽEKOVÁ, Monika HURAIOVÁ, Pete R. SIEGFRIED, Marek SLOBODNÍK a Patrik KONEČNÝ. Thermobarometric and geochronologic constraints on the emplacement of the Neoproterozoic Evate carbonatite during exhumation of the Monapo granulite complex, Mozambique. Lithos. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 380-381, Januar, s. "105883", 19 s. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2020.105883.
 2. 2020

 3. MAHDY, Nasser Mourad, Theo NTAFLOS, Victoria L. PEASE, Mabrouk SAMI, Marek SLOBODNÍK, Ahmed Ali ABU STEET, Khaled M. ABDELFADIL a Douaa FATHY. Combined zircon U-Pb dating and chemical Th–U–total Pb chronology of monazite and thorite, Abu Diab A-type granite, Central Eastern Desert of Egypt: Constraints on the timing and magmatic-hydrothermal evolution of rare metal granitic magmatism in the Arabian Nubian Shield. Chemie der Erde. Munich: Elsevier GmbH, 2020, roč. 80, č. 4, s. 1-27. ISSN 0009-2819. doi:10.1016/j.chemer.2020.125669.
 4. RUSNÁKOVÁ, Katarína, Marek SLOBODNÍK a Rastislav MILOVSKÝ. Hydrotermální karbonáty a termometrie žilné mineralizace v terciérních vulkanitech u Uherského Brodu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2020, roč. 27, 1-2, s. 79-87. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2020-13701.
 5. TOMAN, Jiří, Marek SLOBODNÍK a Vladimír HRAZDIL. Hydrotermální mineralizace s anatasem z Nemojova u Pelhřimova (Česká republika). Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Moravské zemské muzeum, 2020, roč. 105, č. 2, s. 183-197. ISSN 1211-8796.
 6. MONSEF, Mohamed Abd El, Marek SLOBODNÍK a Ibrahim A. SALEM. Characteristics and nature of gold-bearing fluids in Fatira area, North Eastern Desert of Egypt: possible transition from intrusion-related to orogenic deposits. Arabian Journal of Geosciences. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2020, roč. 13, č. 19, s. 1-24. ISSN 1866-7511. doi:10.1007/s12517-020-05982-8.
 7. SLOBODNÍK, Marek, Petr GADAS, Dalibor VŠIANSKÝ, Antonín PŘICHYSTAL a Zdeněk LOSOS. Regional low-temperature fluid flow indicated by quartz mineralization in Silesicum, NE Bohemian massif. Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Acad Sciences Geological Inst, 2020, roč. 71, č. 3, s. 233-248. ISSN 1335-0552. doi:10.31577/GeolCarp.71.3.3.
 8. SLOBODNÍK, Marek, Marie POLÁČKOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ a Jiří HUZLÍK. Tektonické zóny s organickou hmotou a grafitem v paleozoických vápencích. In Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů. 2020. ISBN 978-80-210-9514-4.
 9. SLOBODNÍK, Marek, Veronika DILLINGEROVÁ, Michaela BLAŽEKOVÁ, Monika HURAIOVÁ a Vratislav HURAI. Trace Elements in Apatite as Genetic Indicators of the Evate Apatite-Magnetite Deposit, NE Mozambique. Minerals. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-24. ISSN 2075-163X. doi:10.3390/min10121125.
 10. 2019

 11. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Fluidní inkluze z křemenných žil na ložiskách ve vrbenské skupině. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Beroun. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 12. MIKYSEK, Petr, Tomáš TROJEK, Noemi MÉSZÁROSOVÁ, Jiří ADAMOVIČ a Marek SLOBODNÍK. X-ray fluorescence mapping as a first-hand tool in disseminated ore assessment: sandstone-hosted U–Zr mineralization. Minerals Engineering. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 141, SEP 2019, s. 1-13. ISSN 0892-6875. doi:10.1016/j.mineng.2019.105840.
 13. 2018

 14. HURAI, Vratislav, Monika HURAIOVÁ, Michaela GAJDOŠOVÁ, Patrik KONEČNÝ, Marek SLOBODNÍK a Pete R. SIEGFRIED. Compositional variations of zirconolite from the Evate apatite deposit (Mozambique) as an indicator of magmatic-hydrothermal conditions during post-orogenic collapse of Gondwana. Mineralogy and Petrology. Springer, 2018, roč. 112, č. 3, s. 279-296. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-017-0538-7.
 15. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Contrasting types of fluids from two gold historical mining sites, Jeseníky Mts. In 11th Geosymposium of Young Researchers Silesia 2018. 2018. ISBN 978-83-951016-0-1.
 16. MONSEF, Mohamed Abd El, Ibrahim SALEM, Marek SLOBODNÍK a Ahmed RAGAB. Fluid evolution of Au-Cu zones in Um Balad area, North Eastern Desert of Egypt: Implications from mineral chemistry and fluid inclusions. Journal of African Earth Sciences. 2018, roč. 143, č. 2018, s. 321-338. ISSN 1464-343X.
 17. PECHÁČKOVÁ, Nikola, Marek SLOBODNÍK a David BURIÁNEK. Hydrotermální turmalinizace v metapelitech z vulkanosedimentárního komplexu jednotky Uenchiin (Mongolský Altaj, JZ Mongolsko). In Studentská geologická konference. 2018. ISBN 978-80-210-8961-7.
 18. ABD EL MONSEF, Mohamed, Marek SLOBODNÍK a Ibrahim A. SALEM. Hydrothermal evolution of granitoid-hosted gold mineralization in Gidami area: an example for orogenic-gold deposits in Egypt. JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND, 2018, roč. 146, SI, s. 132-149. ISSN 1464-343X.
 19. KALASOVÁ, Dominika, Karel DVOŘÁK, Marek SLOBODNÍK, Dalibor VŠIANSKÝ, Tomáš ZIKMUND, Jiří DLUHOŠ, Rostislav VÁŇA, Jaroslav BUREŠ a Jozef KAISER. Characterization of inner structure of limestone by X-ray computed sub-micron tomography. Construction and Building Materials. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 174, June 2018, s. 693-700. ISSN 0950-0618. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.04.142.
 20. 2017

 21. KLUS, Jakub, Pavel POŘÍZKA, David PROCHAZKA, Petr MIKYSEK, Jan NOVOTNÝ, Karel NOVOTNÝ, Marek SLOBODNÍK a Jozef KAISER. Application of self-organizing maps to the study of U-Zr-Ti-Nb distribution in sandstone-hosted uranium ores. SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 131, May, s. 66-73. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2017.03.008.
 22. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Hydrotermální žíly v okolí Dukovan a jejich význam pro hodnocení subrecentní seizmické aktivity. Zprávy o geologických výzkumech. Česká geologická služba, 2017, roč. 50, October, s. 203-206. ISSN 0514-8057.
 23. MIKYSEK, Petr, Marek SLOBODNÍK, Marek DOSBABA a Tomáš TROJEK. Micro-analytical instruments for investigation of elemental and mineral distribution in uranium-bearing sandstones. In SGEM 2017 Conference Proceeding. 2017. ISBN 978-619-7408-29-4. doi:10.5593/SGEM2017H/63/S24.006.
 24. HURAI, Vratislav, Jean-Louis PAQUETTE, Monika HUIRAIOVÁ, Marek SLOBODNÍK, Pavel HVOŽĎARA, Peter SIEGFRIED, Michaela GAJDOŠOVÁ a Stanislava MILOVSKÁ. New insights into the origin of the Evate apatite-iron oxide-carbonate deposit, Northeastern Mozambique, constrained by mineralogy, textures, thermochronometry, and fluid inclusions. Ore geology reviews. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 80, January, s. 1072-1091. ISSN 0169-1368. doi:10.1016/j.oregeorev.2016.09.017.
 25. SLOBODNÍK, Marek a Antonín PŘICHYSTAL. Provenience křišťálových artefaktů z aurignacké stanice Nová Dědina u Kroměříže na základě studia fluidních inkluzí. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2017, roč. 58, č. 1, s. 9-18. ISSN 1211-7250.
 26. 2016

 27. DONOCIK, Jan, Marek SLOBODNÍK, Milan MIKOLÁŠ, Andrea MOKROŠOVÁ a Pavel KŘIVÁNEK. Hydrothermal alteration of limestones – analysis of the distribution and documentation of their occurrence at the Mokrá deposit. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 249-256. ISBN 978-619-7105-55-1. doi:10.5593/SGEM2016/B11/S01.032.
 28. KLUS, Jakub, Petr MIKYSEK, David PROCHAZKA, Pavel POŘÍZKA, Petra PROCHAZKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Tomáš TROJEK, Karel NOVOTNÝ, Marek SLOBODNÍK a Jozef KAISER. Multivariate approach to the chemical mapping of uranium in sandstone-hosted uranium ores analyzed using double pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Spectrochimica Acta B. Elsevier, 2016, roč. 123, September, s. 143-149. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2016.08.014.
 29. 2015

 30. SLOBODNÍK, Marek. Azbest – minerály, rizika, přírodní výskyt a perspektivy identifikace. Minerální suroviny. Brno, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 24-30. ISSN 1212-7248.
 31. SUCHÝ, Václav, Amir SANDLER, Marek SLOBODNÍK, Ivana SÝKOROVÁ, Jiří FILIP, Karel MELKA a Antonín ZEMAN. Diagenesis to very low-grade metamorphism in Lower Palaeozoic sediments: a case study from deep borehole Tobolka 1, the Barrandian Basin, Czech Republic. International Journal of Coal Geology. 2015, roč. 140, February, s. 41-62. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2014.12.015.
 32. HURAI, Vratislav, Monika HURAIOVÁ, Marek SLOBODNÍK a Rainer THOMAS. Geofluids: Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics and Stable Isotopes. 1st Edition. Nizozemsko: Elsevier, 2015. 504 s. 2015 Elsevier Inc., 1st Edition. ISBN 978-0-12-803241-1. doi:10.1016/B978-0-12-803241-1.09971-8.
 33. ŠUJANSKÁ, Dagmar a Marek SLOBODNÍK. Křemenné žíly s ametysty ve východní části Českého masivu. In Sborník abstrakt Otevřeného kongresu ČGS a SGS Mikulov 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 34. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Syntektonické hydrotermální systémy v siliciklastikách Nízkého Jeseníku. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 35. SLOBODNÍK, Marek. šéfredaktor. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2015. ISBN 978-80-210-7524-5.
 36. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. The variability of chemical composition of the syntectonic fluids, Moravo-Silesian Paleozoic. In Goldschmidt2015. 2015.
 37. HRABAL, Jaroslav a Marek SLOBODNÍK. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB010CBU002 za období/rok 2012-2014. 2015.
 38. 2014

 39. DOLNÍČEK, Zdeněk, Tomáš LEHOTSKÝ, Marek SLOBODNÍK, Eva HEJTMÁNKOVÁ, Andrea GRÍGELOVÁ a Jan ZAPLETAL. Mineral-forming and diagenetic processes related to Tertiary hydrocarbon seepage at the Bohemian Massif/Outer Western Carpathians interface: Evidence from the Hrabůvka quarry, Moravia, Czech Republic. Marine and Petroleum Geology. Butterworth Scientific, 2014, roč. 52, April, s. 77-92. ISSN 0264-8172. doi:10.1016/j.marpetgeo.2014.02.003.
 40. 2013

 41. SLOBODNÍK, Marek. Mikrosvět křišťálu – čistého křemene. Minerální suroviny/Surowce mineralne. Brno: Těžební unie, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 24-26. ISSN 1212-7248.
 42. 2012

 43. SLOBODNÍK, Marek, Rostislav MELICHAR, Vratislav HURAI a Ronald BAKKER. Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. Marine and Petroleum Geology. Elsevier, 2012, roč. 35, č. 1, s. 128-138. ISSN 0264-8172. doi:10.1016/j.marpetgeo.2012.01.003.
 44. POŘÁDEK, Přemysl, Marek SLOBODNÍK a Jaroslav CÍCHA. Typy fluid v křišťálech z křemenné žíly od Hutí u Bechyně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 19. ročník, č. 1, s. 158-161. ISSN 1212-6209.
 45. 2011

 46. PŘICHYSTAL, Antonín a Marek SLOBODNÍK. Brněnský křemenný val. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2011, XVIII, č. 2, s. 178-152, 5 s. ISSN 1212-6209.
 47. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Helena GILÍKOVÁ, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. GEOLOGICKÉ VÝZKUMY na Moravě a ve Slezsku. 1.vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 1-209.
 48. DONOCIK, Roman a Marek SLOBODNÍK. Obsah síry v cementářských vápencích ložiska Mokrá a její zdroj. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 18/2011, č. 2, s. 102-105. ISSN 1212-6209.
 49. MIKYSEK, Petr a Marek SLOBODNÍK. Uran – zdroje, zásoby a hlavní produkční oblasti světa. Bezpečnost jaderné energie. Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2011, roč. 19(57), 9/10, s. 304-309. ISSN 1210-7085.
 50. GILÍKOVÁ, Helena, Jindřich HLADIL, Miroslav BUBÍK, Jan ČERNÝ, David BURIÁNEK, I. J. DVOŘÁK, Martin FAMĚRA, Josef HAVÍŘ, Kristýna HRDLIČKOVÁ, Jiří KALVODA, T. KONEČNÝ, Lenka KOCIÁNOVÁ, Martin KOVÁČIK, Eva KRYŠTOFOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Eva KUNCEOVÁ, Tomáš KUMPAN, Lubomír MAŠTERA, Rostislav MELICHAR, Pavel MÜLLER, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Vratislav PECINA, Tomáš PECKA, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Ivan POUL, Denisa POULOVÁ, Jiří REZ, Darja SKÁCELOVÁ, Zuzana SKÁCELOVÁ, Marek SLOBODNÍK, Jan ŠIKULA, Josef ŠRÁMEK, Josef VEČEŘA a Jan VÍT. Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list Mokrá-Horákov. Brno: Česká geologická služba, 2011. 74 s. Vysvětlivky k základním geologickým mapám.
 51. 2010

 52. SLOBODNÍK, Marek, Antonín PŘICHYSTAL, Petr GADAS, Martin KONTÁR a Rostislav MORÁVEK. Genetické aspekty vzniku křišťálů v sileziku, severní Morava. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum Praha, 2010, roč. 18, č. 2, s. 32-42. ISSN 1211-0329.
 53. SLOBODNÍK, Marek, Antonín PŘICHYSTAL a Rostislav MORÁVEK. Geneze křemenných žil u Velké Kraše v sileziku. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: Masarykova Universita, 2010, roč. 17, 1-2, s. 172-174. ISSN 1212-6209.
 54. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Helena GILÍKOVÁ, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. GEOLOGICKÉ VÝZKUMY na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: MU, 2010. s. 1-211, 212 s. ISBN 978-80-210-5324-3.
 55. SLOBODNÍK, Marek a Antonín PŘICHYSTAL. Rock crystal artefacts and determination of their provenance. In ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA, ABSTRACT SERIES, Volume 6, s.123, IMA 2010. 2010. ISSN 0324-6523.
 56. 2009

 57. KUČERA, Jan, Philippe MUCHEZ, Marek SLOBODNÍK a Walter PROCHASKA. Geochemistry of highly saline fluids in the Moravo-Silesian Palaeozoic siliciclastic sequences: genetic implications. International Journal of Earth Sciences. Německo: Springer Berlin / Heidelberg, 2009, roč. 2010, č. 99, s. 269-284, 25 s. ISSN 1437-3262.
 58. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Rostislav MELICHAR a Marek SLOBODNÍK. Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction. Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2009, roč. 52, č. 4, s. 309-628. ISSN 1641-7291.
 59. SCHREIBER, Jan a Marek SLOBODNÍK. PILOTNÍ STUDIUM FLUIDNÍCH INKLUZÍ V SÁDROVCÍCH ZE SEDIMENTŮ MIOCENNÍHO STÁŘÍ U KOBEŘIC. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: Masarykova Universita, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 35-38. ISSN 1212-6209.
 60. SLOBODNÍK, Marek, Rostislav MELICHAR, Ronald BAKKER a Lubomír PROKEŠ. Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008. Praha: ČGS, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 30-32. ISSN 0514-8057.
 61. 2008

 62. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 1-96. ISBN 978-80-210-4709-9.
 63. SLOBODNÍK, Marek a Ondřej PEŠA. Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia. In Petroarchaeology in the Czech republic and Poland at the beginning of the 21st century. Brno: ÚGV PřF MU, MZM, 2008. s. 143-148. 4th International Petroarchaeological Symposium. ISBN 978-80-7028-324-0.
 64. SLOBODNÍK, Marek, Katarzyna JACHER-ŚLIWCZYŃSKA, Matthew C. TAYLOR, Jens SCHNEIDER a Zdeněk DOLNÍČEK. Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic). International Journal of Earth Sciences. Springer, 2008, roč. 97, č. 1, s. 1-18. ISSN 1437-3254.
 65. SLOBODNÍK, Marek, Vratislav HURAI a Renata ČOPJAKOVÁ. Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2008, roč. 93, -, s. 113-126. ISSN 1211-8796.
 66. 2007

 67. HALAVÍNOVÁ, Michaela a Marek SLOBODNÍK. Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area). In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba, 2007. s. 25-26. ISSN 1802-128X.
 68. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. s. 1-129. ISBN 978-80-210-4400-5.
 69. SLOBODNÍK, Marek, Katarzyna JACHER-ŚLIWCZYŃSKA, Matthew C. TAYLOR, Jens SCHNEIDER a Zdeněk DOLNÍČEK. Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic). International Journal of Earth Sciences. Německo: Springer Berlin / Heidelberg, 2007, roč. 2007, on line, s. -, 18 s. ISSN 1437-3262.
 70. 2006

 71. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla PETROVÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2005. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 1-132. ISBN 80-210-4092-0.
 72. HALAVÍNOVÁ, Michaela a Marek SLOBODNÍK. Variscan Hydrothermal Veins in the Prague Synform (Barrandien Area). Geolines. Prague: AV ČR, 2006, roč. 20, č. 1, s. 47-47. ISSN 1210-9606.
 73. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Jan KRÁL a Eddy KEPPENS. Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic. Geological Magazine. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, roč. 143, č. 3, s. 1-18. ISSN 0016-7568.
 74. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Marek SLOBODNÍK a Jiří JANEČKA. Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005. Praha, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 19-20. ISSN 0514-8057.
 75. 2005

 76. JACHER-SLIWCZYNSKA, Katarzyna, Marek SLOBODNÍK, Marek MARKOWIAK, Jens SCHNEIDER a Maria SASS-GUSTKIEWICZ. A common source of the galena mineralization hosted in rocks above the Brunovistulicum and the Malopolska massif: evidence from Pb isotope study. Polskie towarzystwo mineralogiczne - Prace specjalne. 2005, roč. 25, -, s. 98-101. ISBN83-89541.
 77. LOSOS, Zdeněk a Marek SLOBODNÍK. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 121 s. ISBN 80-210-3466-1.
 78. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Marek SLOBODNÍK, Lukáš KRMÍČEK a Jan KUČERA. Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2005, roč. 12, č. 1, s. 55-58. ISSN 1212-6209.
 79. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Marek SLOBODNÍK, Lukáš KRMÍČEK, Jan KUČERA a Klára KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ. Hydrotermální mineralizace v kulmských horninách Drahanské a Zábřežské vrchoviny. In Moravskoslezské paleozoikum 2005. 9. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 11-12.
 80. 2004

 81. SLOBODNÍK, Marek a Zdeněk LOSOS. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 108 s. ISBN 80-210-3466-1.
 82. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK a Petr SULOVSKÝ. Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2004, roč. 89, č. 1, s. 103-119. ISSN 1211-8796.
 83. SLOBODNÍK, Marek, Vratislav HURAI, Marta PUDILOVÁ a Ján KRÁL. P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2003. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, roč. 11, č. 1, s. 62-65. ISSN 1212-6209.
 84. KUČERA, Jan a Marek SLOBODNÍK. Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian zone, Czech republic. 1. vyd. Florencie: Sbor. abstract., IGC Florencie., 2004. 1 s. 1st ed.
 85. 2003

 86. KUČERA, Jan, Klára KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ, Jindřich HLADIL a Marek SLOBODNÍK. Hydrothermal mineralisation in the Moravian Karst near Býčí skála cave: post-Variscan deformation history? Geolines. Praha: AVČR, 2003, roč. 12, č. 1, s. 66-67. ISSN 1210-9606.
 87. KUČERA, Jan, Klára CHARVÁTOVÁ, Jindřich HLADIL a Marek SLOBODNÍK. Hydrothermal mineralization in the Moravian Karst near Býčí skála cave: Post-Variscan deformation history? Geolines. Praha: AV ČR, 2003, roč. 16, č. 1, s. 66-67. ISSN 1210-9606.
 88. DOLNÍČEK, Zdeněk, Marek SLOBODNÍK a Karel MALÝ. Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2003, roč. 10, č. 1, s. 66-68. ISSN 1212-6209.
 89. DOLNÍČEK, Zdeněk, Jiří ZIMÁK, Marek SLOBODNÍK a Karel MALÝ. Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). Acta Universitatis Palckianae Olomucensis, Geologica. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, roč. 38, č. 1, s. 7-22. ISSN 80-7067-566-7.
 90. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK a Josef KADLUBEC. Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum v Praze, 2003, roč. 11, č. 1, s. 152-153. ISSN 1211-0329.
 91. NOVOTNÝ, Pavel a Marek SLOBODNÍK. Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2003, roč. 10, č. 1, s. 52-55. ISSN 1212-6209.
 92. 2002

 93. KUČERA, Jan a Marek SLOBODNÍK. Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku. In Sbor. Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002. Olomouc: KG UP, 2002. s. 53-58.
 94. SLOBODNÍK, Marek a Zdeněk LOSOS. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 106 s. ISBN 80-210-2919-6.
 95. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2002, roč. 87, -, s. 113-136. ISSN 1211-8796.
 96. DOLNÍČEK, Zdeněk, Jiří ZIMÁK a Marek SLOBODNÍK. Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001. Brno: MU Brno, 2002, roč. 9, -, s. 62-64. ISSN 1212-6209.
 97. DOLNÍČEK, Zdeněk a Marek SLOBODNÍK. Kalcit-markazitová mineralizace s uzavřeninami uhlovodíků v kulmských drobách u Hrabůvky, Nízký Jeseník. In Sborník abstraktů z konference Slovensko-česko-poľské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni. Herľany: SGS, 2002. s. 13.
 98. SLOBODNÍK, Marek, Zdeněk DOLNÍČEK a Jan KUČERA. Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace. In Sborník "Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí". Praha: Karlova Univ., 2002. s. 113-115.
 99. DOLNÍČEK, Zdeněk a Marek SLOBODNÍK. Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy. In Sborník "Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat". Olomouc: PřF UP, 2002. s. 9-13.
 100. SLOBODNÍK, Marek, Jiří ZIMÁK a Zdeněk DOLNÍČEK. Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic. Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001. Brno: MU Brno, 2002, roč. 9, -, s. 62-64. ISSN 1212-6209.
 101. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK a Zdeněk DOLNÍČEK. Polymetalická mineralizace na jv. okraji kulmu Nízkého Jeseníku. In Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2002. 1. vyd. Brno: KGP PřF MU, ČGÚ Brno, 2002. s. 20-21.
 102. KUČERA, Jan a Marek SLOBODNÍK. Regional extension of hydrothermal veins - result of an important deformation event in the Moravosilesian Paleozoic. Geolines, 14. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, č. 1, s. 15. ISSN 1210-9606.
 103. SLOBODNÍK, Marek, Jan KUČERA, Zdenek DOLNÍČEK a Philippe MUCHEZ. Sediment-hosted Zn-Pb mineralisation between the Bohemian Massif and the West Carpathian system: geotectonic and structural constraints. In Abstracts of the Workshop on geodynamic setting of major basin-hosted lead-zinc mineral provinces (Project GEODE), Bellaterra (Barcelona), Spain, June 6-10, 2002. Bellatera (Barcelona), Spain: UAB, 2002. s. -, 2 s. -.
 104. DOLNÍČEK, Zdeněk, Jiří ZIMÁK, Marek SLOBODNÍK a Rostislav BRZOBOHATÝ. Vápenec z lomu v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). In Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2002. 1. vyd. Brno: KGP PřF MU, ČGÚ Brno, 2002. s. 11.
 105. HURAIOVÁ, Monika, Vratislav HURAI a Marek SLOBODNÍK. Základy štúdia fluidných inklúzií v mineráloch. 1. vyd. Brno: MU Brno, UK Bratislava, 2002. 120 s. NMU, 1. ISBN 80-210-2889-0.
 106. 2001

 107. SLOBODNÍK, Marek a Zdenek DOLNÍČEK. Hydrothermal mineralization beneath the Upper Silesian basin, Czech Republic: The record of a possible tectonic driving fluid flow. Geolines. Praha: AVČR, 2001, roč. 13, č. 1, s. 109-110. ISSN 1210-9606.
 108. DOLNÍČEK, Zdeněk, Bohuslav FOJT a Marek SLOBODNÍK. Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000. Brno: MU Brno, 2001, roč. 8, č. 1, s. 42-44. ISSN 1212-6209.
 109. DOLNÍČEK, Zdenek a Marek SLOBODNÍK. The neoidic fluorite mineralization in the Brno massif: Interaction between fluid and rock. Geolines. Praha: AVČR, 2001, roč. 13, č. 1, s. 51-52. ISSN 1210-9606.
 110. SLOBODNÍK, Marek a Zdeněk DOLNÍČEK. Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000. Brno: MU Brno, 2001, roč. 8, č. 1, s. 52-54. ISSN 1212-6209.
 111. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ a Zdenek DOLNÍČEK. Zn-Pb-Cu mineralization in reef carbonates beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: possible extremity of the Silesian-Cracow MVT district. In A.Piestrzynski et al.: Mineral deposits at the beginning of the 21st century. Amsterodam: A.A.Balkema Publishers, 2001. s. 209-212. ISBN 90-2651-846-3.
 112. 2000

 113. BROWNING, G.R.J., Marek SLOBODNÍK a David ATHERTON. Environmental Geology: Development of a Short Course for Masaryk University, Czech Republic. International Mining and Minerals. London: IMM, 2000, roč. 3, č. 30, s. 149-152. ISSN 1461-4715.
 114. SLOBODNÍK, Marek, Zdeněk DOLNÍČEK a Jaromír LEICHMANN. Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999. Brno: MU, 2000, roč. 7, -, s. 132-134. ISSN 1212-6209.
 115. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální mineralizace. In Motyčka Z. et al.(eds.): Amatérská jeskyně. 1. vyd. Brno: ČSS, 2000. s. 117-121. ISBN 80-238-4721-X.
 116. 1999

 117. SLOBODNÍK, M., Ph. MUCHEZ a E. KEPPENS. Formation conditions of syntectonic veins in Lower Palaeozoic limestones above crystalline basement. Geolines. Prague: AV ČR, 1999, roč. 8, -, s. 62-63. ISSN 1210-9606.
 118. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Willy VIAENE a Libor ŽÁK. Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. Brno: Masarykova Univerzita, 1999, roč. 6, -, s. 90-92. ISSN 1212-6209.
 119. MELICHAR, Rostislav a Marek SLOBODNÍK. Hřebenáč. Geolines. Praha: AV ČR, 1999, roč. 8, -, s. 92-93. ISSN 1210-9606.
 120. DOLNÍČEK, Zdenek a Marek SLOBODNÍK. Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 1999, roč. 6, -, s. 78-80. ISSN 1212-6209.
 121. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Zdeněk DOLNÍČEK a Libor ŽÁK. Regional occurrence of saline, mineralising fluids at the eastern border of the Bohemian Massif. In Mineral Deposits: Processes to Processing. 1. vyd. Rotterdam: A.A. Balkema, 1999. s. 901-904. ISBN 90 5809 068 X.
 122. 1998

 123. SLOBODNÍK, Marek a Philippe MUCHEZ. Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1997. Brno: MU Brno, 1998, roč. 5, -, s. 65-68. ISSN 8021018135.
 124. 1997

 125. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Manuel SINTUBIN a Rostislav MELICHAR. Geometrical analysis of synkinematic calcite veins in the Variscan front complex: examples from the Statte-Flémalle anticline (Belgium). Aardk. Mededel. Leuven (Belgium): K.U.Leuven, 1997, roč. 8, -, s. 169-172. ISSN 0250-7803.
 126. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ a Willy VIAENE. Hydrothermal fluid flow in the Devonian and Carboniferous of the Rhenohercynicum of the Bohemian Massif. In Papunen H.(ed).(1997):Mineral Deposits: Research and Exploration - Where do They Meet? Turku, Finland: A.A.Balkema, Rotterdam, 1997. s. 583-586. ISBN 90-541-0550-X.
 127. SLOBODNÍK, Marek. Libuše Češková. In R.Musil (ed.): Folia Historica Fac. of Sci., MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 1-4. č.51. ISBN 80-210-1626-4.
 128. MUCHEZ, Philippe, Marek SLOBODNÍK, Manuel SINTUBIN, Willy VIAENE a Eddy KEPPENS. Origin and migration of palaeofluids in the Lower Carboniferous of southern and eastern Belgium. Zbl. Geol. Paläont. Stuttgart: E.Schweitzer.Verlagsbuchhand., 1997, Teil I, H.11/12, s. 1107-1112. ISSN 0340-5109.
 129. SLOBODNÍK, Marek. "Revitalizace" vzdělávání geologů a báňských inženýrů v Evropském společenství. Uhlí-Rudy-Geol.Průzk. Praha, 1997, roč. 4, č. 6, s. 186. ISSN 1210-7697.
 130. SLOBODNÍK, Marek. Spolupráce univerzit při vzdělávání geologů a báňských inženýrů v EU. Stavební materiály. Baden-Baden: Stein-Verlag, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 4. ISSN 0949-2275.
 131. 1996

 132. SLOBODNÍK, Marek. Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna. Geol. výzk. Mor. Slez., v r.1995. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, roč. 1996, -, s. 166-168.
 133. MUCHEZ, Philippe a Marek SLOBODNÍK. Recognition and significance of multiple fluid inclusion generations in telogenetic calcites. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical Society, 1996, roč. 60, -, s. 813-819. ISSN 0026-461X.
 134. SLOBODNÍK, Marek. Rozlišování karbonátů barvením. Geol. výzk. Mor. Slez., v r.1995. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, roč. 1996, -, s. 164-165.
 135. SLOBODNÍK, Marek a Philippe MUCHEZ. Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu. Geol. výzk. Mor. Slez., v r.1995. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, roč. 1996, -, s. 168-171.
 136. 1995

 137. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ a Willy VIAENE. Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemian Massif. In Pašava J., Kříbek B., Žák K. (eds.): Mineral deposits: From their origin to their environmental impacts. Rotterdam: A.A.Balkema, Rotterdam, 1995. s. 323-325. 3rd Bienial SGA Meeting. ISBN 90 5410 550 X.
 138. MUCHEZ, Philippe, Marek SLOBODNÍK, W.A. VIAENE a E. KEPPENS. Geochemical constraints on the origin and migration of palaeofluida at the northern margin of the Variscan foreland, southern Belgium. Bull. Soc. Esp. Miner. Barcelona, 1995, roč. 18, -, s. 151-152.
 139. MUCHEZ, Philippe, Marek SLOBODNÍK, Willy.A. VIAENE a Eddy KEPPENS. Geochemical constraints on the origin and migration of palaeofluids at the northern margin of the Variscan foreland, southern Belgium. Sedimentary Geology. Amsterodam: Elsevier, 1995, roč. 96, -, s. 191-200. ISSN 0037-0738.
 140. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ a Willy VIAENE. Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova n. Bystřicí. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1994. Brno: Masarykova Univerzita, 1995, roč. 1995, -, s. 72-73.
 141. SLOBODNÍK, Marek, Ph. MUCHEZ, W.A. VIAENE a E. KEPPENS. Origin and migration of palaeofluida in the Lower Carboniferous of the Variscan foreland, southern Belgium. In Abstracts of the 10th annual Meeting of the AAchen Sedimentology Group. AAchen: Univ. of Aachen, 1995. s. 81-82.
 142. 1994

 143. MUCHEZ, Philippe, Marek SLOBODNÍK, Willy VIAENE a Eddy KEPPENS. Fluid flow in the Variscan foreland of southern Belgium. In Abstracts of the 14th International Sedimentological Congres. Récifé (Brazil): ISC, 1994. s. F12, 2 s.
 144. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální mineralizace v j. části Moravského krasu. Geol. výzk. Mor. Slez., v r.1993. Brno: Masarykova Univerzita, 1994, roč. 1994, -, s. 62-63.
 145. SLOBODNÍK, Marek. Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety. Uhlí - Rudy - Geol. Průzk. Praha: ČGÚ Praha, 1994, roč. 1, č. 9, s. 358-359. ISSN 1210-7697.
 146. MUCHEZ, Philippe, Marek SLOBODNÍK, Willy VIAENE a Eddy KEPPENS. Mississippi Valley-type Pb-Zn mineralization in eastern Belgium: Indications for gravity-driven flow. Geology. Boulder (USA), 1994, roč. 22, -, s. 1011-1014. ISSN 0091-7613.
 147. SLOBODNÍK, Marek a J. HLADÍKOVÁ. Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: A discussion of the sediment - hosted type mineralization. Věst. Čes. geol. úst. Praha: Český geol. ústav Praha, 1994, roč. 69, č. 3, s. 37-45. ISSN 0008-7378.
 148. SLOBODNÍK, Marek, Ph. MUCHEZ a W. VIAENE. Variscan and post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. Praha: ČGÚ Praha, 1994, roč. 39, č. 1, s. 106-107. ISSN 0008-7378.
 149. HANŽL, Pavel a Marek SLOBODNÍK. Výskyt vulkanitů se sulfidickou meneralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České. Zpr. geol. Výzk. v R.1992. Praha: ČGÚ, 1994, roč. 1993, -, s. 28-29. ISSN 0514-8057.
 150. 1993

 151. SLOBODNÍK, Marek. Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek). Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992. Praha: ČGÚ Praha, 1993, roč. 1993, -, s. 74. ISSN 0514-8057.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2021 08:05