Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. VYSOKÝ, Robert. Pohybová aktivita u kardiovaskulárních onemocnění ve formě tréninkového rehabilitačního programu. In XXIX. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2024. ISBN 978-80-87450-37-6.

  2022

  1. HONOVÁ, Kateřina a Robert VYSOKÝ. Coper a noncoper – odlišná stabilizace kolene po lézi předního zkříženého vazu. Rehabilitacia. Liečreh s.r.o., 2022, roč. 59, č. 4, s. 280-288. ISSN 0375-0922.
  2. VYSOKÝ, Robert a Petr KONEČNÝ. Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, 189 s. ISBN 978-80-244-6125-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/fzv.22.24461250.
  3. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin KOMZÁK a Robert VYSOKÝ. Vhodné pohybové aktivity u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců. První, elektronické. Brno: Fakulta sportovních studií, 2022, 128 s. ISBN 978-80-263-1707-4.
  4. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin KOMZÁK a Robert VYSOKÝ. Vhodné pohybové aktivity u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců. První, tištěné. Brno: Fakulta sportovních studií, 2022, 128 s. ISBN 978-80-263-1706-7.

  2021

  1. PAVLOVSKA, Iuliia, J.I. MECHANICK, G. A. MARANHAO NETO, M. M. INFANTE GARCIA, R. NIETO MARTINEZ, Šárka KUNZOVÁ, Anna POLCROVÁ, Robert VYSOKÝ, J.R. MEDINA INOJOSA, F. LOPEZ JIMENEZ, G. B. STOKIN a J. P. GONZÁLEZ RIVAS. Arterial stiffness and cardiometabolic-based chronic disease: the Kardiovize study. In European Congress on Obesity (ECO Online 2021) 28th Congress, 10-13 May, 2021. 2021. ISSN 1662-4025. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000515911.
  2. PAVLOVSKA, Iuliia, J. I. MECHANICK, G. A. M. NETO, M. M. INFANTE-GARCIA, R. NIETO-MARTINEZ, Šárka KUNZOVÁ, Anna POLCROVÁ, Robert VYSOKÝ, J. R. MEDINA-INOJOSA, F. LOPEZ-JIMENEZ, G. B. STOKIN a J. P. GONZALEZ-RIVAS. Arterial Stiffness and Cardiometabolic-Based Chronic Disease: The Kardiovize Study. Endocrine Practice. Jacksonville: American Association of Clinical Endocrinology, 2021, roč. 27, č. 6, s. 571-578. ISSN 1530-891X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eprac.2021.03.004.
  3. WINNIGE, Petr, Robert VYSOKÝ, Filip DOSBABA a Ladislav BAŤALÍK. Cardiac rehabilitation and its essential role in the secondary prevention of cardiovascular diseases. World Journal of Clinical Cases. PLEASANTON: BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC, 2021, roč. 9, č. 8, s. 1761-1784. ISSN 2307-8960. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v9.i8.1761.
  4. PAVLOVSKA, Iuliia, Anna POLCROVÁ, J. I. MECHANICK, Jan BROZ, M. M. INFANTE-GARCIA, R. NIETO-MARTINEZ, G. A. M. NETO, Šárka KUNZOVÁ, Mária SKLADANÁ, Jan S. NOVOTNY, Hynek PIKHART, Jana URBANOVA, G. B. STOKIN, J. R. MEDINA-INOJOSA, Robert VYSOKÝ a J. P. GONZALEZ-RIVAS. Dysglycemia and Abnormal Adiposity Drivers of Cardiometabolic-Based Chronic Disease in the Czech Population: Biological, Behavioral, and Cultural/Social Determinants of Health. Nutrients. Switzerland: MDPI, 2021, roč. 13, č. 7, s. 1-17. ISSN 2072-6643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/nu13072338.
  5. KOMZÁK, Martin, Radek HART, David NÁHLÍK a Robert VYSOKÝ. In vivo knee rotational stability 2 years after the ACL reconstruction using a quadriceps tendon graft with bone block and bone-patellar tendon-bone graft. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY. UNITED STATES, 2021, roč. 142, č. 8, s. 1995-1999. ISSN 0936-8051. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00402-021-04195-2.
  6. KOMZÁK, Martin, Radek HART, David NÁHLÍK a Robert VYSOKÝ. Rotační stabilita kolenního kloubu 2 roky po rekonstrukci anterolaterálního ligamenta společně s rekonstrukcí LCA: biomechanická studie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Praha: Galén, 2021, roč. 88, č. 1, s. 39-44. ISSN 0001-5415. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.55095/achot2021/007.
  7. SELECKÁ, Michaela, Robert VYSOKÝ a Magdaléna HAGOVSKÁ. Stress urinary incontinence in young nulliparous sportswomen. Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, roč. 7, č. 2, s. 72-79. ISSN 2453-7659. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24040/sjss.2020.6.2.72-79.

  2020

  1. PAVLOVSKA, Iuliia, Šárka KUNZOVÁ, Juraj JAKUBÍK, Jana HRUŠKOVÁ, Mária SKLADANÁ, Irma Magaly RIVAS-SERNA, Jose R. MEDINA-INOJOSA, Francisco LOPEZ-JIMENEZ, Robert VYSOKÝ, Yonas E. GEDA, Gorazd B. STOKIN a Juan P. GONZALEZ-RIVAS. Associations between high triglycerides and arterial stiffness in a population-based sample: Kardiovize Brno 2030 study. LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE. LONDON: BMC, 2020, roč. 19, č. 1, s. 1-9. ISSN 1476-511X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12944-020-01345-0.
  2. KONEČNÝ, Petr a Robert VYSOKÝ. Vybrané kapitoly z kineziologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5816-8.

  2019

  1. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23736/S0393-3660.18.03986-4.

  2018

  1. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  2. VYSOKÝ, Robert. Postgraduálny kurz v kardiorehabilitácii. 2018.
  3. BAŤALÍK, Ladislav, Filip DOSBABA, Robert VYSOKÝ a Katarína MARCINECHOVÁ. Rizikový profil pacientů s ischemickou chorobou srdeční zařazených do I. fáze kardiovaskulární rehabilitace. Cardiology Letters. Slovenská kardiologická spoločnosť, 2018, roč. 27, (S1), s. 10, 2-48. ISSN 1338-3655.
  4. BAŤALÍK, Ladislav, Jakub HNATIAK, Robert VYSOKÝ a Filip DOSBABA. Vzdáleně monitorovaný trénink s využitím telemedicínské technologie - případová studie. In XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti,. 2018.
  5. VYSOKÝ, Robert. 25 let Kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno. In XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2018.

  2017

  1. VYSOKÝ, Robert, Filip DOSBABA a Ladislav BAŤALÍK. Aktuální trendy v kardiorespirační rehabilitaci ve Fakultní nemocnici Brno. In VIII. Dny fyzioterapie a lázeňství, Mikulov. 2017.
  2. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Svatopluk NEHYBA a Václav CHALOUPKA. Cardiac Rehabilitation Training Program After Aortic Valve Replacement. In 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. 2017. ISBN 978-953-317-049-7.
  3. VYSOKÝ, Robert, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA a Václav CHALOUPKA. Cardiac rehabilitation training program focused on risk factors of coronary artery disease. In 85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS). 2017. ISSN 0021-9150. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.352.
  4. KONEČNÝ, Petr, Robert VYSOKÝ, Milan ELFMARK a Karel URBÁNEK. Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 80/113, č. 3, s. 316-322. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017316.
  5. BAŤALÍK, Ladislav, Filip DOSBABA, Ondřej KOLAŘÍK, Robert VYSOKÝ a Jindřich ŠPINAR. Home-based cardiac telerehabilitation (CR-GPS) study. Rationale and design of a randomized controlled trial to evaluate the exercise intervention on patients after cardiovascular disease. In 85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS). 2017. ISSN 0021-9150. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.474.
  6. BAŤALÍK, Ladislav, Filip DOSBABA, O. KOLARIK, Robert VYSOKÝ a Jindřich ŠPINAR. HOME-BASED CARDIAC TELEREHABILITATION (CR-GPS) STUDY. RATIONALE AND DESIGN OF A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL TO EVALUATE THE EXERCISE INTERVENTION ON PATIENTS AFTER CARDIOVASCULAR DISEASE. In 85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS). 2017. ISSN 0021-9150.
  7. BAŤALÍK, Ladislav, Filip DOSBABA, Robert VYSOKÝ, Ondřej KOLAŘÍK a Tereza NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace založená na využití tele-medicínských technologií - přehled. XXV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 2017.
  8. PODĚBRADSKÁ, Radana, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Lucie MACHOVÁ a Robert VYSOKÝ. Nejčastěji indikované metody fyzikální terapie u funkčních poruch pohybového systému. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2017, roč. 54, č. 3, s. 199-204. ISSN 0375-0922.
  9. VYSOKÝ, Robert, Jana KUCHRÝKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Martin KROBOT a Filip DOSBABA. Respiratory Training Combined with Aerobic Training In Patient With Dilated Cardiomyopathy – A Case Study. Online. In Zvonař Martin, Sajdlová Zuzana. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 269-281. ISBN 978-80-210-8917-4.
  10. VYSOKÝ, Robert, Jana KUCHRÝKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Martin KROBOT a Filip DOSBABA. Respiratory Training Combined with Aerobic Training In Patient With Dilated Cardiomyopathy – A Case Study. In 11th International Conference on Kinanthropology. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0.
  11. DOSBABA, Filip, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA, Václav CHALOUPKA a Jindřich ŠPINAR. Téměř čtvrt století Kardiovaskulární rehabilitace ve Fakultní nemocnici Brno, aneb 1500 pacientů v ambulantním programu. Med.Sport.Boh.Slov. Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2017, roč. 26, č. 1, s. 22-28. ISSN 1210-5481.
  12. DOSBABA, Filip, Ladislav BAŤALÍK, Petra ŽURKOVÁ, Robert VYSOKÝ a Ondřej LUDKA. THE PULMONARY EFFECTS OF EXSPIRATORY MUSCLE TRAINING IN PATIENTS WITH HEART FAILURE OF ISCHEMIC ETHIOLOGY. In 85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS). 2017. ISSN 0021-9150. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.470.
  13. DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Hana DOSBABA, Marián FELŠŐCI, Robert VYSOKÝ, Jindřich ŠPINAR a Ondřej LUDKA. Význam hodnocení ventilační efektivity VE/VCO2 slope u pacientů se srdečním selháním. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 1, s. 56-59. ISSN 0042-773X.

  2016

  1. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA a Andrew MAIORANA. Aktuální trendy z kardiovaskulární rehabilitace v Západní Austrálii - konfrontace s odbornými trendy na našem pracovišti. In XXI. konference České asociace srdečního selhání - Löw-Beerova vila, Brno. 2016.
  2. DOSBABA, Filip, Ladislav BAŤALÍK, Robert VYSOKÝ, Svatopluk NEHYBA a Jindřich ŠPINAR. Ambulantní kardiovaskulární rehabilitační program ve Fakultní nemocnici Brno. In XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 2016.
  3. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA a Andrew MAIORANA. Představení koncepce Kardiovaskulární rehabilitace ve Fiona Stanley Hospital - Perth, Western Australia. In XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 2016. ISSN 1338-3655.
  4. VYSOKÝ, Robert a Andrew MAIORANA. Představení koncepce Kardiovaskulární rehabilitace ve Fiona Stanley Hospital - Perth, Western Australia. In XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2016.
  5. DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Robert VYSOKÝ, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. TRÉNINK EXPIRAČNÍHO SVALSTVA S POMŮCKOU THRESHOLD PEP® U CHRONICKÉHO SYSTOLICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ- PŘÍPADOVÁ STUDIE. In XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2016.
  6. DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Robert VYSOKÝ, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. Trénink expiračního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním - průběžné výsledky pilotní studie. In XXI. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ Löw-Beerova vila, Brno. 2016.

  2015

  1. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Andrea JANÍKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární trénink u nemocných s hematoonkologickými malignitami – pilotní studie. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015.
  2. DOSBABA, Filip, Ladislav BAŤALÍK, Petra ŽURKOVÁ, Marián FELŠŐCI, Robert VYSOKÝ, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. Pilotní projekt ambulantně řízeného tréninku u pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním ve FN Brno. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015.
  3. VYSOKÝ, Robert. Preskripce pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In Doporučené postupy a aktuality pro praxi - Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. 2015.
  4. VYSOKÝ, Robert, Jindřich FIALA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA a Ondřej LUDKA. Preventive training programme for patients after acute coronary event - correlation between selected parameters and age groups. Central European Journal of Public Health. Praha: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, č. 3, s. 208-213. ISSN 1210-7778.
  5. BAŤALÍK, Ladislav, Filip DOSBABA, Robert VYSOKÝ, Svatopluk NEHYBA a Jindřich ŠPINAR. 1347 tréninkových cyklů Kardiovaskulární rehabilitace u kardiaků ve Fakultní nemocnici Brno. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015.

  2014

  1. DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ondřej LUDKA, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Jindřich ŠPINAR a Ondřej KOLAŘÍK. Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 5, s. 380-384. ISSN 2336-288X.
  2. DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ondřej LUDKA, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Jindřich ŠPINAR a Ondřej KOLAŘÍK. Aerobní a specifický trénink nádechových svalů u pacinetů s chronickým srdečním selháním. In Kolářová Barbora, Bastlová Petra. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. 2014. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 19-52. ISBN 978-80-244-4220-4.
  3. VYSOKÝ, Robert. Aplikovaná fyzioterapie II. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 53 s. ISBN 978-80-210-7161-2.
  4. VYSOKÝ, Robert. Intervenční tréninkové programy u jedinců s metabolickým syndromem a kardiovaskulárním onemocněním. 2014.
  5. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Ondřej LUDKA, Svatopluk NEHYBA a Ondřej KOLAŘÍK. Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci. In Barbora Kolářová, Petra Bastlová. Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 33-66. ISBN 978-80-244-4220-4.
  6. VYSOKÝ, Robert, Filip DOSBABA a Ladislav BAŤALÍK. Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým syndromem ve FN Brno. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Med Sport Boh Slov 2014; 23(3):97. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, s. 194-195. ISSN 1210-5481.
  7. VYSOKÝ, Robert, Ondřej LUDKA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, S. NEHYBA a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 507-511. ISSN 2336-288X.
  8. VYSOKÝ, Robert. Léčebná rehabilitace v kardiologii II. Masarykova univerzita, 2014.

  2013

  1. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Andrea JANÍKOVÁ a Lubomír ELBL. Představení pilotního tréninkového programu pro pacienty s hematoonkologickým onemocněním. In Tělovýchovné lékařství 2013. 2013. ISSN 1210-5481.

  2012

  1. VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Šárka CHALOUPKOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Model tréninkového programu pro pacienty s lymfomy. In Plenární zasedání kooperativní lymofmové skupiny, Praha. 2012.
  2. JANÍKOVÁ, Andrea, J. RADVANSKÝ, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, J. ŠUPITOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Význam fyzické aktivity u pacientů s hematoonkologickými malignitami. Transfuze a hematologie dnes. 2012, roč. 18, č. 1, s. 31-38. ISSN 1213-5763.

  2011

  1. KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Ondřej SMOLKA a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybový program pro jedince s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Studia sportiva. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 167-172, 187 s. ISSN 1802-7679.

  2010

  1. VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Porovnání účinku kombinovaného tréninku na vybrané parametry u skupiny nemocných s anginou pectoris a po infarktu myokardu. In Sborník abstrakt, II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, 2010, s. 16-33. ISBN 978-80-7392-138-5.
  2. VYSOKÝ, Robert, Miroslav JÍRA, Naděžda VOMELOVÁ a Jindřich VOMELA. Preskripce pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2010, s. 46-47. ISSN 1210-5481.
  3. KONEČNÝ, Petr a Robert VYSOKÝ. Rehabilitace orofaciální oblasti při centrální paréze lícního nervu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, Vol. 17, No. 3, s. 123-126. ISSN 1211-2658.
  4. JÍRA, Miroslav, Robert VYSOKÝ, Naděžda VOMELOVÁ, Jindřich VOMELA a Eva ZÁVODNÁ. Souvislost genetických faktorů s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění u sportovců. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2010, Vol. 19, No. 4, s. 209-213. ISSN 1210-5481.
  5. VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA a Iva TOMÁŠKOVÁ. Vliv dvouměsíčního ambulantního tréninku na kardiorespirační zdatnost u pacientů po akutním infarktu myokardu. In Sborník abstrakt XVII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010. ISBN 978-80-254-7092-3.
  6. KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Lenka BERÁNKOVÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zhodnocení pilotního pohybového programu pro osoby s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění na Fakultě sportovních studií MU Brno. Med Sport Boh Slov. Praha: ČSTL, 2010, roč. 19, č. 4, 2 s. ISSN 1210-5481.

  2009

  1. BAŤALÍK, Ladislav, Iva TOMÁŠKOVÁ, Radka ADÁMKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možná rizika tréninku fotbalistů v předpubertálním věku z pohledu fyzioterapeuta. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Sborník abstrakt, Dny sportovní medicíny - sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2009, 50 s. ISSN 1210-5481.
  2. VYSOKÝ, Robert a Šárka CHALOUPKOVÁ. Možnosti kinezioterapie u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In III. mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR - Trendy ve fyzioterapii. 2009.
  3. KONEČNÝ, Petr, M. KALČÍKOVÁ, M. ELFMARK a Robert VYSOKÝ. Paréza n. facialis u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 16, č. 2, s. 69-74. ISSN 1211-2658.
  4. VYSOKÝ, Robert a Šárka CHALOUPKOVÁ. Pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In Aktuální otázky v medicínské rehabilitaci. 2009.
  5. NEHYBA, Svatopluk, Václav CHALOUPKA, Richard SOUČEK, Šárka CHALOUPKOVÁ, Robert VYSOKÝ, F. ŠTĚTKA a E. SKŘIČKOVÁ. Program řízené ambulantní rehabilitace u pacientů po operaci chlopenních srdečních vad. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 12, 8 s. ISSN 0042-773X.
  6. VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA a Svatopluk NEHYBA. Zhodnocení efektu dvouměsíčního ambulantního tréninku u pacientů s ICHS. In Medicina Sportiva Boohemica et Slovaca, Sborník Abstrakt - Dny sportovní medicíny. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2009, 50 s. ISSN 1210-5481.

  2008

  1. CHALOUPKOVÁ, Šárka, Robert VYSOKÝ, Václav CHALOUPKA a Svatopluk NEHYBA. Kombinovaný trénink u pacientů s CHSS. In Rehabilitace v kardiologii. 2008.
  2. VYSOKÝ, Robert a Šárka CHALOUPKOVÁ. Typy tréninku u pacientů s ICHS. In Rehabilitace v kardiologii. 2008.

  2007

  1. CHALOUPKOVÁ, Šárka, Robert VYSOKÝ, Václav CHALOUPKA a Svatopluk NEHYBA. Kombinovaný trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním. In XIV. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007. ISBN 978-80-239-8744-7.
  2. VYSOKÝ, Robert a Šárka CHALOUPKOVÁ. Seznámení s kardiovaskulární rehabilitací. Sestra. 2007, roč. 2007, č. 12, s. 1-1, 30 s. ISSN 1210-0404.
  3. VYSOKÝ, Robert a Petr KONEČNÝ. Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 14, č. 1, s. 18-23. ISSN 1211-2658.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 10:44