Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. DASTYCH, Milan, Ludmila BOURKOVÁ, Marta HANÁKOVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Eva TESAŘOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Instrumentální technika. Obor zdravotní laborant. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7103-2.
  2. 2012

  3. KAŠÍKOVÁ, Kateřina, Miluše VOZDOVÁ, Přinosilová PETRA, Renata GAILLYOVÁ, Marta HANÁKOVÁ a Jiří RUBEŠ. Sperm meiotic segregation, aneuploidy and high risk of delivering an affected offspring in carriers of non-Robertsonian translocation t(13;15). Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2012, roč. 29/2012, č. 7, s. 693-698. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-012-9767-1.
  4. 2011

  5. HANÁKOVÁ, Marta, Eva ZRNOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Šárka PRÁŠILOVÁ, Zdeněk KALINA, Hana FILKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Pavlína PEŤOVSKÁ, Eva MAKATUROVÁ, Markéta UNUCKOVÁ, Petr KUGLÍK, Iveta VALÁŠKOVÁ, Eirik FRENGEN a Renata GAILLYOVÁ. Rare Constitutional Chromosomal Rearrangements Found In Three Probands. In 8th European Cytogenetics Conference. 2011. ISSN 0967-3849.
  6. 2009

  7. GAILLYOVÁ, Renata, I BOREK, Marta HANÁKOVÁ, D MATUŠKOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Eva ZRNOVÁ. Asistovaná reprodukce, neonatologie, lékařská genetika. In Izakovičův memoriál. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 6. 2020 05:12