Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ, Aleš HEP, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Hybrid argon plasma coagulation in the ablation treatment of Barrett's esophagus - long term results. In UEG Week 2021. 2021.
 2. DASTYCH, Milan, Radek KROUPA, Aleš HEP, Štefan KONEČNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Hybrid Argon Plasma Coagulation in the ablation treatment of Barrett´s esophagus – 24 months results. In GASTRO 2021 Prague. 2021.
 3. 2019

 4. KEIL, Radan, J KOŽELUHOVÁ, Jiří DOLINA, Aleš HEP, Radek KROUPA, Vladimír KOJECKÝ, T KREJČÍ, J HAVLÍN, I HADAČOVÁ, J SEGETHOVÁ, P KOPTOVÁ, Z ZÁDOROVÁ, J MATOUŠ, B FRÝBOVÁ, P CHMÁTAL, M WASSERBAUER, J ŠŤOVÍČEK, M BAE, T GUVEN, M ZAEEM a Š HLAVA. Acute portal vein thrombosis in noncirrhotic patients–different prognoses based on presence of inflammatory markers: a long-term multicenter retrospective analysis. SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. Informa Healthcare, 2019, roč. 54, č. 11, s. 1379-1384. ISSN 0425-4929. doi:10.1080/00365521.2019.1677768.
 5. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jan TRNA a Vladimír ZBOŘIL. Gastroenterologie. In Souček Miroslav, Svačina Petr a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2019. s. 206 - 254. ISBN 978-80-271-2289-9.
 6. 2018

 7. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Lumír KUNOVSKÝ a Štefan KONEČNÝ. Prokinetika a jejich využití v gastroenterologii. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 6, s. 673-678. ISSN 0042-773X.
 8. KOJECKY, Vladimir, Jan MATOUS, Radan KEIL, Milan DASTYCH, Zdena ZADOROVA, Michal VARGA, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Miroslav MISUREC, Aleš HEP a Martin GRIVA. The optimal bowel preparation intervals before colonoscopy: A randomized study comparing polyethylene glycol and low-volume solutions. DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 50, č. 3, s. 271-276. ISSN 1590-8658. doi:10.1016/j.dld.2017.10.010.
 9. 2017

 10. KOJECKÝ, Vladimír, J. MATOUS, R. KEIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Z. ZADOROVA, M. VARGA, Jiří DOLINA, M. KMENT a Aleš HEP. A head-to-head comparison of 4-L polyethylene glycol and low-volume solutions before colonoscopy: which is the best? A multicentre, randomized trial. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2017, roč. 32, č. 12, s. 1763-1766. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-017-2901-x.
 11. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Funkční onemocnění gastrointestinálního traktu - optimální terapeutický přístup k jícnovým poruchám. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 1, s. 30-35. ISSN 2533-6878.
 12. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Z. BENEŠ a Aleš HEP. První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v ČR k implantaci. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 2, s. 156-160. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2017csgh.info04.
 13. 2016

 14. KOJECKÝ, Vladimír, Milan DASTYCH, Zdena ZÁDOROVÁ, Michal VARGA, Jan HAJER, Milan KMENT, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Jan MATOUŠ, Miroslav MIŠUREC, Aleš HEP, Bohuslav KIANIČKA a Jiří LATTA. Efektivní příprava střeva před koloskopií nízkoobjemový PEG v děleném režimu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 249-254. ISSN 0042-773X.
 15. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Z. BENEŠ a Aleš HEP. První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný k implantaci v ČR. In 14. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary. 2016. ISSN 1804-7874.
 16. 2015

 17. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Dráždivý tračník. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 1, č. 2, s. 116-122. ISSN 2336-4998.
 18. KOJECKÝ, Vladimír, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Miroslav MISUREC, Michal VARGA, Jiří LATTA, Aleš HEP a Bohuslav KIANIČKA. Efficacy and Tolerance of Low-Volume Polyethylene Glycol/Ascorbic Acid and Magnesium Citrate/Picosulfate in Single or Split Dosing for Colonoscopy Preparation: a Multicenter Randomized Trial. In Digestive Disease Week 2015. 2015. ISSN 0016-5107.
 19. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Postcholecystektomický syndrom. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 1, č. 4, s. 254-257. ISSN 2336-4998.
 20. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Ladislav NOVOTNÝ, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Alois NEČAS, Jan HLAVSA, Ladislav MITÁŠ a Jan MISÍK. Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model. Journal of Surgical Research. San Diego: Academic Press, 2015, roč. 193, č. 2, s. 606-612. ISSN 0022-4804. doi:10.1016/j.jss.2014.08.006.
 21. BULIKOVÁ, Barbora, Alena BULIKOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ, Petra OVESNÁ, Aleš HEP a Miroslav PENKA. Význam stanovení faktoru XIII u nemocných s nespecifickými střevními záněty, první zkušenosti specializovaného centra. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015. ISSN 1335-8359.
 22. 2014

 23. STIBŮREK, Oldřich, Jan TRNA, Michal ŠENKYŘÍK, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Aleš HEP. Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách terciární nemocnice v České republice. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 417-422. ISSN 0042-773X.
 24. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš PAVLÍK, Jitka PROKEŠOVÁ, Markéta JEČMENOVÁ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "590891", s. 1-7. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2014/590891.
 25. 2013

 26. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Jitka PROKEŠOVÁ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Zdravotní rizika endoskopie pro endoskopisty v České repulice - pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 67, č. 3, s. 194-198. ISSN 1804-7874.
 27. 2012

 28. STARÝ, Karel, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Šárka BOHATÁ, Leoš KŘEN, Eva DVOŘÁKOVÁ, Hana MUNTEANU, Radmila BINAROVÁ a Aleš HEP. Akromegalie, kazuistika komplikovaného případu. Vzácné nádory. Praha: AT Mediprint, s. r. o., 2012, roč. 1, č. 2, s. 16-20. ISSN 1805-5494.
 29. BENEŠ, Z., Jitka ABRAHÁMOVÁ, M. MATĚJČKOVÁ, Z. ANTOŠ, G. PUŠKÁROVÁ, P. KOHOUT, M. ROZMAHEL, Aleš HEP, Jiří DOLINA a František KOUKOLÍK. Detekce KRAS a jeho mutace v biopsii pokročilého kolorektálního karcinomu při kolonoskopii. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, 7 a 8, s. 186-189. ISSN 0042-773X.
 30. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Petr SMEJKAL, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Miroslav PENKA a Aleš HEP. Endoskopické výkony u pacientů s Von Willebrandovou chorobou. In 34. české a slovenské endoskopické dny : 14.-15.6. 2012, Hradec Králové. 2012. ISBN 978-80-260-2295-4.
 31. GROLICH, Tomáš, M. CRHA, Zdeněk KALA, A. NECAS a Aleš HEP. Experimental study of polydioxanone self-expandable biodegradable stents (BPS) of a small diameter in normal pig bile ducts - first results. In International Surgical Congress of the Association-of-Surgeons-of-Great-Britain-and-Ireland (ASGBI). 2012. ISSN 0007-1323.
 32. SEIFERT, Bohumil, Petr DÍTĚ, Jan BUREŠ, Aleš HEP, Václav JIRÁSEK, Radek KROUPA, K. LUKÁŠ a Jana VOJTÍŠKOVÁ. Gastroenterologie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2012 : [novelizace 2012]. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2012. 24 s. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-55-8.
 33. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Aleš HEP. Jaká zdravotní rizika představuje endoskopie pro endoskopisty v ČR? Pilotní studie. 2012. ISSN 1804-7874.
 34. HEP, Aleš, Alois NEČAS a Petr KUBĚNA. Násuvné zařízení pro endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii. 2012. Patent. Číslo: 303622. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: ELLA-CS, s.r.o., Hradec Králové. Datum registrace: 23. 1. 2009. Datum přijetí: 5. 12. 2012.
 35. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Eva VAŇÁSKOVÁ a Marcela VOLNÁ. Polymorbidní senior z pohledu gastroenterologie. In X. konres praktických lékařů a sester. 2012. ISSN 1803-5876.
 36. VEJMELKA, J., P. KOHOUT, Z. BENEŠ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Refeeding syndrom u mladého pacienta s anxiózně-depresivní poruchou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, 7 a 8, s. 181-183. ISSN 0042-773X.
 37. STARÝ, Karel, Aleš HEP a Hana MUNTEANU. Ultrazvuková shear wave elastografie v diagnostice ložiskových změn štítné žlázy, první zkušenosti. In XXXV. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou Bratislava 2012. 2012. ISSN 1211-9326.
 38. STARÝ, Karel, Aleš HEP a Hana MUNTEANU. Ultrazvuková shear wave elastografie v diagnostice ložiskových změn štítné žlázy, první zkušenosti. Diabetologie Matabolismus Endokrinologie Výživa. Bratislava, 2012, roč. 15, č. 3, s. 27-27. ISSN 1211-9326.
 39. 2011

 40. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Jitka PROKEŠOVÁ, Marcela VOLNÁ a Aleš HEP. Dlouhodobý vývoj refluxní nemoci jícnu v čase. In Gastroenterologie a hepatologie. 2011. ISSN 1804-7874.
 41. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Martina MIŠEJKOVÁ. Dráždivý tračník. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 681-683. ISSN 0042-773X.
 42. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Gastrointestinální prokinetika-proč, jaká, kdy? In Aktuální gastroenterologie. 2011. s. 18-20.
 43. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Prokinetika – jejich přínos v klinické praxi gastroenterologické. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 693-696. ISSN 0042-773X.
 44. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 45. HEP, Aleš. Vyskytují se v medicíně "módní" choroby? Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 3, s. 285-287. ISSN 0042-773X.
 46. 2010

 47. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Jiří DOLINA, Vlastimil VÁLEK, Zuzana MATYÁŠOVÁ, Jitka PROKEŠOVÁ, Jaroslav SEDMÍK a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin injection followed by pneumatic dilatation: long-term results. Diseases of the Esophagus. Wiley blackwell, 2010, roč. 23, č. 2, s. 100-105. ISSN 1120-8694.
 48. BITNAR, Petr, Milan SMEJKAL, Jiří DOLINA, Aleš HEP, Jiří SOŠKA a Pavel KOLÁŘ. Diaphragm Function Monitoring in the Lower Esophageal Sphincter Area. In Kongres 16-19 June 2010 Aalborg, Dánsko. 2010.
 49. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Funkční poruchy trávicího systému. Medicína po promoci. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., 2010, roč. 11, suppl. 1, s. 10-14, 4 s. ISSN 1212-9445.
 50. DOLINA, Jiří, Radek KROUPA, V. PROCHÁZKA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Jícnová dysmotilita - etiologie, symptomatologie, terapie. In Sborník abstrakt Aktuální gastroenterologie XXV. 2010.
 51. LUKÁŠ, Karel a Aleš HEP. Léčba refluxní choroby jícnu. Medicina po promoci. 2010, roč. 11/2010, Suppl.1, s. 15-17. ISSN 1212-9445.
 52. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Milan DASTYCH, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Long term natural history of gastroesophageal reflux disease in daily practice. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 53. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Aleš HEP. Prevalence of subtypes of achalasia on high resolution manometry and their prognostic value may differ regionally. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 54. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ a Radek KROUPA. Refluxní choroba-novinky v diagnostice a léčbě, spolupráce gastroenterologa a praktického lékaře. In Praktický lékař - Sborník abstrakt. 2010.
 55. 2009

 56. HEP, Aleš. Achalasia - Which method of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriat. 2009, roč. 42/2009, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 57. KALA, Zdeněk, P. WEBER, Filip MAREK, H. MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia- which methods of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriatr. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 58. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia-Which method of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriat. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 59. LUKÁŠ, Karel a Aleš HEP. Funkční poruchy trávicího traktu. medicína po promoci. 2009, roč. 10/2009, suppl 1, s. 4-9. ISSN 1212-9445.
 60. HEP, Aleš. Karcinom žaludku. In Civilizace a nemoci. Futura Praha, 2009. s. 135-139. ISBN 978-80-86844-53-4.
 61. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Komplexní příprava vyšetřovaného před kolonoskopickou či irigografickou diagnostikou střeva. Farmakoterapie. 2009, roč. 5/2009, č. 1, s. 65-69. ISSN 1801-1209.
 62. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Neerozivní refluxní choroba a gastroezofageální refluxní choroba (NERD vs. GERD) - kontroverze. In Aktuální gastroenterologie XXIV 9.4.2009 - sborník přednášek. Praha, 2009. s. 8-10.
 63. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Nové možnosti v diagnostice refluxní nemoci jícnu. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 4, s. 186-190, 4 s. ISSN 1213-323X.
 64. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Jitka PROKEŠOVÁ. Nové možnosti v diagnostice refluxní nemoci jícnu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2009, roč. 2009, 63(4), s. 186-190. ISSN 1213-323X.
 65. HEP, Aleš. Žaludeční a dvanáctníkový vřed jako civilizační onemocnění. In Praktický lékař a civilizační nemoci. Brno, 2009. s. 22. ISBN 978-80-903674-7-0.
 66. 2008

 67. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 10-11. ISSN 1213-323X.
 68. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008. ISSN 1213-323X.
 69. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Filip MAREK a Zuzana PLOTTOVÁ. HRM: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. In Česká a slovenská gastreonterologie a hepatologie. Praha, 2008. s. 10-10.
 70. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda? Folia gastroenterologica et Hepatologica. 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-9. ISSN 1214-4088.
 71. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda? Folia Gastroenterologica et Hepatologica. Praha: PRO.FOLIA, 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-9. ISSN 1214-4088.
 72. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, J. PROKEŠOVÁ a Radek KROUPA. Multikanálová impedance a 24 hodinová Ph metrie jícnu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 1, s. 43-44. ISSN 1213-323X.
 73. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, L. PROCHÁZKA, Radek KROUPA a F. MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká internistická společnost, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 9. ISSN 1213-323X.
 74. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a ph.metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 9-10. ISSN 1213-323X.
 75. DOLINA, Jiří, Jitka PROKEŠOVÁ, Aleš HEP a Radek KROUPA. Umíme správně léčit inhibitory protonové pumpy? Medicína po promoci. 2008, roč. 9, č. 3, s. 64-67, 3 s. ISSN 1212-9445.
 76. KROUPA, Radek, Karel STARÝ, Aleš HEP, Jitka SUCHÁNKOVÁ a Jiří DOLINA. Vyšší výskyt tyreopatií u achalásie jícnu. Genetická autoimuní, regionální či jen náhosná souvislost. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 4, s. 341-345, 6 s. ISSN 0042-773X.
 77. 2007

 78. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Aleš HEP, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. Akutní navrikózní krvácení do horní části trávicího traktu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 1, s. 6-10. ISSN 1213-323X.
 79. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRAZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin followed by pneumatic dilatation - long term results. GUT. 2007, roč. 56, suppl. III, s. A228, 1 s. ISSN 0017-5749.
 80. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Gastroenterologie. In Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. s. 247-310, 63 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 81. DÍTĚ, Petr, Jiří DOLINA, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Ivo NOVOTNÝ, Lucie PROKOPOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Petr HUSA. Gastroenterologie. In DÍTĚ, Petr et al. Vnitřní lékařství. Druhé. Praha: Galén, 2007. s. 247-310. ISBN 978-80-7262-496-6.
 82. KROUPA, Radek, Karel STARÝ, Aleš HEP, Jitka SUCHÁNKOVÁ a Jiří DOLINA. Increased presence of thyroid diseases in patients with achalasia: genetic, autoimmune, regional or only accidental backround? GUT. 2007, roč. 56, suppl. III, s. A331, 1 s. ISSN 0017-5749.
 83. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRÁZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Kombinovaníá léčba achalazie jícnu injekcí botulotoxinu s následnou pneumatickou dilatací - dlouhodobé výsledky. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 36. ISSN 1213-323X.
 84. VAŇÁSKOVÁ, E., Aleš HEP, J. VIŽĎA a V. TOŠNEROVÁ. Poruchy polykání ve vztahu k vertebrogenním dysfunkcím. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007, roč. 2007, 70/103(6), s. 692-696. ISSN 1210-7859.
 85. DOLINA, Jiří, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA a Aleš HEP. Prekancenozy jícnu a žaludku. Interní medicína pro praxi. 2007, č. 9, s. 392-394. ISSN 1212-7299.
 86. DOLINA, Jiří, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA a Aleš HEP. Prekarcerozy jícnu a žaludku. Interní medicína pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, č. 9, s. 392-394. ISSN 1212-7299.
 87. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Zdeněk KALA. Přínos impedance v objektivizaci funkčních poruch jícnu. In XXI. Aktuální gastroenterologie. I. vydání. Praha: Společnost JS Partner s.r.o. JS Press, 2007. s. 5-6, 1 s. ISBN 80-239-6851-3.
 88. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Jitka SUCHÁNKOVÁ, Aleš HEP a Zdeněk KALA. Racionální indikace jícnové manometrie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ceská lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 57. ISSN 1213-323X.
 89. DOLINA, Jiří, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA a Aleš HEP. Racionální indikace 24hodinové PH metrie a multikanálové impedance jícnu. Česká a slovenská gastroenteroogie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, Suppl.: 2, s. 29. ISSN 1213-323X.
 90. HEP, Aleš a Ivona KREJČÍ. Screening kolorektálního karcinomu. Onkologická péče. 2007, roč. 11, č. 1, s. 15-16, 1 s. ISSN 1214-5602.
 91. DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 92. KROUPA, Radek, Karel STARÝ, Aleš HEP a Jiří DOLINA. Vyšší výskyt tyreopathií u alachasie jícnu. Genetická, autoimunní, regionální či jen náhodná souvislost? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 53, 9-příloha, s. P52, 1 s. ISSN 0042-773X.
 93. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP a Petr HUSA. XXXV. Český a slovenský gastroenterologický a hepatologický konges s mezinárodní účastí. 2007.
 94. 2006

 95. KROUPA, Radek, Aleš HEP a Jiří DOLINA. Achalasie jícnu-aktuální přehled etiopatogeneze a dostupné terapie. Česká a slovenská gastreoterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 3, s. 135-139. ISSN 1213-323X.
 96. KROUPA, Radek, Aleš HEP a Jiří DOLINA. Achalazie jícnu-aktuální přehled etiopatogeneze a dostupná terapie. Česká a slovenská gastroenterologie a heptologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 60, č. 3, s. 135-139. ISSN 1213-323X.
 97. DOLINA, Jiří, P. VLČEK, D. BARTUŠEK, Petra VLČKOVÁ, J. KORBIČKA a Aleš HEP. Anorektální dysfunkce - úvod a diagnostika. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 2, s. 65-69. ISSN 1213-323X.
 98. HEP, Aleš, Jan DANIS, Manfred CZOMPO, Georg BIESENBACH, Lászlo BENKÖ LÁSZLO, Ladislav HORÁK a Rainer HUBMANN. Biodegradabilní stent. 2006. Patent. Číslo: 16440. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Dr. Karel Volenec - ELLA-CS, Hradec Králové, CZ. Datum registrace: 2. 2. 2006. Datum přijetí: 14. 4. 2006.
 99. DOLINA, Jiří, Petra VLŘKOVÁ, Aleš HEP a Jitka SUCHÁNKOVÁ. Diabetická gastroparéza - využití elektrogastrografie. Diabetologie. 2006, roč. 9, č. 2, s. 75-78.
 100. DOLINA, Jiří, Ivona KREJČÍ a Aleš HEP. Dráždivý tračník. Practicus. 2006, č. 4, s. 171-173. ISSN 1213-8711.
 101. DOLINA, Jiří, Ivona KREJČÍ a Aleš HEP. Dráždivý tračník. Practicus. Prasticus s.r.o., 2006, roč. 5, č. 4, s. 171-173. ISSN 1213-8711.
 102. JURGOŠ, Lubomír, Ladislav KUŽELA a Štefan HRUŠOVSKÝ. Choroby tenkého a hrubého čreva. In HEP, Aleš. Gastroenterológia. Bratislava: VEDA-vydavatelství Slovenské akademie věd, 2006. s. 323-333, 10 s. ISBN 80-224-0893-X.
 103. KREJČÍ, Ivona, Aleš HEP a Alexandra ŠULCOVÁ. Inhibitory cyklooxygenázy u familiární adenomatózní polypózy. Farmakoterapie. 2006, č. 4, s. 376-378. ISSN 1801-7509.
 104. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Aleš HEP. Intraoperative manometry of the lower esophageal sphincter pressure during laparoscopic antireflux surgery with a mechanical calibration--early results. Hepato-Gastroenterology. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2006, roč. 53, č. 71, s. 710-14, 5 s. ISSN 0172-6390.
 105. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Aleš HEP a KROUPA. Laparoskopická Hellerova operace. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 85, č. 7, s. 357-360. ISSN 0035-9351.
 106. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Jitka SUCHÁNKOVÁ, Zuzana MATYÁŠOVÁ a Aleš HEP. PH-metrie a manometrie jícnu. Současné postavení diagnostických metod. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 4, s. 149-156, 7 s. ISSN 1213-323X.
 107. HEP, Aleš, Ivona KREJČÍ a Kateřina MORÁŇOVÁ. Proctalgia fugas. Časopis lékařů českých. 2006, roč. 146, č. 1, s. III.-IV., 2 s.
 108. HEP, Aleš a Petr KUBĚNA. Prostředek pro manipulaci s tenkým střevem při endosonografii. 2006. Patent. Číslo: 16382. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Dr.Karel Volence - ELLA-CS, Hradec Králové, CZ. Datum registrace: 9. 12. 2005. Datum přijetí: 27. 3. 2006.
 109. HEP, Aleš a Jaromír ŠVESTKA. Psychosomatické vztahy v gastroenterologii. In Praktický lékař a psychosomatická medicína. Brno: LF MU Brno a Protis Podolí, 2006. s. 15-15. ISBN 80-903674-1-0.
 110. BENEŠ, Zdeněk a Aleš HEP. Význam gastroskopie pro dnešní praxi. Medicína po promoci. 2006, č. 4, s. 197-198. ISSN 1212-9445.
 111. 2005

 112. KUBEŠOVÁ, Hana, Daniel BARTUŠEK, Aleš HEP a Jindřich ŠPINAR. Možnosti využití informačních technologií ve výuce interního lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství. In RITM report. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
 113. 2004

 114. HEP, Aleš. Akutní gastritida. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 4, s. 361-363. ISSN 1212-4184.
 115. HEP, Aleš. Co se změnilo ve znalostech etiopatogeneze, diagnostiky a terapie gastroezofageálního refluxu za posledních 15 let? Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2004, roč. 50, Suppl. 1/ř, s. S88-S90, 3 s. ISSN 0042-773X.
 116. VOKURKA, Jiří, Zdeněk ADAM, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Petr KRUPA, Jiří PRÁŠEK, Aleš HEP a Igor KISS. Kolorektální karcinom. In Diagnostické a léčebné postupy. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 95-111. ISBN 80-247-0896-5.
 117. HEP, Aleš. Profylaxe a terapie peptických vředů. Causa subita. Praha: I.M.P. spol.s.r.o., 2004, roč. 7, č. 1, s. 15-17. ISSN 1212-0197.
 118. 2003

 119. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Dráždivý tračník - diagnostická a terapeutická úskalí. Interní medicína pro praxi. Konice: SOLEN, s.r.o., Radošovec 672, Konice, 2003, roč. 5, č. 5, s. 235-239. ISSN 1212-7299.
 120. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Dyspeptické poruchy. Causa Subita. Praha: I.M.P. spol. s.r.o., V Jámě 1, 2003, roč. 6, č. 3, s. 55-57. ISSN 1212-0197.
 121. TRNKA, A., Jana SKŘIČKOVÁ, Dalibor PACÍK, A. ČERMÁK, Aleš HEP a J. DOLINA. Endoskopické metody v onkologii. V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 6 s. ISBN 80-247-0677-6.
 122. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Současné možnosti diagnostiky Helicobacter pylori. Medicína po promoci. Praha: MMN, s.r .o, Bělohorská 71, 2003, roč. 4, č. 3, s. 6-9, 3 s. ISSN 1212-9445.
 123. VÁLEK, Vlastimil, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jiří PRÁŠEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Zdenk KALA a Ivo HANKE. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. první vydání. Brno, NCONZO: Národní centrum ošetovatelství a nelékaských obor, 2003. 288 s. samostatná mongrafie. ISBN 80-7013-383-X.
 124. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Terapeutické testy. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 83, č. 5, s. 265-266. ISSN 0032-6739.
 125. MARTÍNEK, J., M. ŠIROKY, Zuzana PLOTTOVÁ, J. BUREŠ, Aleš HEP a Julius ŠPIČÁK. Treatment of patients with achalasia with botulinum toxin: a multicenter prospective cohort study. Diseases of the Esophagus. 2003, č. 16, s. 204-300, 7 s.
 126. KROUPA, Radek, Petr DÍTĚ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Aleš HEP a Zuzana PLOTTOVÁ. Vývoj výskytu peptických vředů gastroduodena a infekce Helicobacter pylori v regionu České republiky - jižní Morava v letech 1996-2000. Česká a slovenská gastroenterologuie a hepatologie. Praha: Česká gastroenterologická společnost, 2003, roč. 57, č. 3, s. 93-96. ISSN 1210-7824.
 127. KROUPA, Radek, Petr DÍTĚ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Aleš HEP a Zuzana PLOTTOVÁ. Vývoj výskytu peptických vředů gastroduodena a infekce Helicobacter pylori v regionu České republiky - jižní Morava v letech 1996-2000. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 57, č. 3, s. 93-96. ISSN 1210-7824.
 128. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Význam terapeutického testu v diagnostice refluxní choroby jícnu. Interní medicína pro praktické lékaře. KOnice: SOLEN, s.r.o. Zádvoří , KOnice, 2003, 2 s.
 129. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Význam terapeutického testu v diagnostice refluxní choroby jícnu. Interní medicina pro praxi. Konice: SOLEN, s.r.o., Radošovec 672, Konice, 2003, roč. 5, č. 5, s. 240-242. ISSN 1212-7299.
 130. 2002

 131. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP, Věra HRBKOVÁ a Antonín POKORNÝ. Diagnostické a léčebn1é postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol.s.r.o., U Průhonu 22, Praha, 2002. ISBN 80-7169-3.
 132. HEP, Aleš. Endoskopická léčba refluxní choroby jícnu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pank. bil. chirurgie, 2002, roč. 10, Suppl 1, s. 99-102. ISSN 1210-6755.
 133. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Radek KROUPA, Zuzana PLOTTOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Funkční nemoci zažívacího traktu. Interní medicina pro praxi. Konice: SOLEN, s.r.o., 2002, roč. 4, č. 10, s. 477-478. ISSN 1212-7299.
 134. HEP, Aleš. Klinická symptomatologie chronické pankreatitidy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská apolečnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 9, s. 865-866. ISSN 0042-773X.
 135. HEP, Aleš. Novinky v léčbě funkčních poruch. Buletin HPB. Praha: Česká společnost hepato-pankr.-bil.chir., 2002, roč. 10, suppl. 1, s. 103-105.
 136. 2001

 137. VAŇÁSKOVÁ, Eva, Aleš HEP, K. KLEWIT, V. TOŠNEROVÁ, Jiří PRÁŠEK, J. VIŽĎA, Petr DÍTĚ a Jiří DOLINA. Cervital dysfunction with disturbed sophageal motility - scintigraphic assessment. The Journal Orthopaedic medicine. Endinburgh: Elaine Atkins MA, MCSP, 2001, roč. 23, č. 1, s. 9-11. ISSN 1355-297X.
 138. VLČKOVÁ, Petra, Aleš HEP, Jiří DOLINA, H. ŠTROBLOVÁ a Petr DÍTĚ. Přínos stanovení antigenu Helicobacter pylori ve stoloci. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 4, s. 223-226. ISSN 0042-773X.
 139. 2000

 140. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Petr DÍTĚ, Magda KUNOVSKÁ, Libuše HUSOVÁ, Petra VLČKOVÁ a Zuzana PLOTTOVÁ. Barrettův jícen. Bratislavské lékarske listy. Bratislava: LF UK, 2000, roč. 101, č. 6, s. 321-323. ISSN 0006-9248.
 141. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Petr DÍTĚ, Hana MÜNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Libuše HUSOVÁ, Petra VLČKOVÁ a Zuzana PLOTTOVÁ. Barretův jícen. Bratislavské lékarské listy. Bratislava, 2000, roč. 101, č. 6, s. 321-324. ISSN 0006-9248.
 142. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Petr DÍTĚ, Hana MÜNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ a Libuše HUSOVÁ. Barretův jícen- současný stav problematiky. Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 54, č. 3, s. 117-120. ISSN 1210-7824.
 143. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Petr DÍTĚ, Hana MUNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ a Libuše HUSOVÁ. Barretův jícen-současný stav problematiky. Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 54, č. 3, s. 117-120. ISSN 1210-7824.
 144. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Dyspeptické potíže u diabetiků. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 11, s. 782-784. ISSN 0042-773X.
 145. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Petra VLČKOVÁ, Zuzana PLOTTOVÁ a Petr DÍTĚ. Funkční poruchy gastroduodena-terapie. SANQUIS. Praha: FOIBOS PRESS s.r.o., 2000, č. 6, s. 19-21. ISSN 1212-6535.
 146. DÍTĚ, Petr, Jan WECHSLER, Ivo NOVOTNÝ, Jan LATA, Miluše HERTLOVÁ, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Jiří DOLINA, P. PISKAČ a J. VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Praha: GRADA, 2000. ISBN 80-7262-042-8.
 147. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Zuzana PLOTTOVÁ, V. VÁLEK, Ivo NOVOTNÝ a Z. KALA. Je komplexní terapie achalasie aplikací botulotoxinu v kombinaci s balonkovou dilatací perspektivním postupem? Bratislavské lékarské listy. Bratislava, 2000, roč. 101, č. 8, s. 433. ISSN 0006-9248.
 148. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Petr DÍTĚ, Zuzana PLOTTOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jiří PRÁŠEK. Restoration of Propulsive Peristalsisof the Esophagus in Achalasia. Hepato-Gastroenterology. Athens: H.G.E. Update Medical Publishing S.A., 2000, roč. 47, č. 35, s. 1203-1204. ISSN 0172-6390.
 149. VÁLEK, Vlastimil, Aleš HEP a J. VŠETÍČEK. Vyšetření tenkého střeva-enteroklýza, CT a ultrazvuk-diferenciální diagnostika patologických stavů. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 54, č. 2, s. 59-70. ISSN 1210-7883.
 150. VÁLEK, Vlastimil, Aleš HEP a VŠETÍČEK. Vyšetření tenkého střeva-enteroklýza, CT a ultrazvuk-diferenciální diagnostika patologických stavů. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnoat, 2000, roč. 54, č. 2, s. 59-69. ISSN 1210-7883.
 151. 1999

 152. PRÁŠEK, Jiří, František SALAJKA, Aleš HEP, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Dynamic esophageal scintigraphy in patients with chronic obstructive bronchopulmonary disease. Gastroenterologia Polska. Wroclaw: Volumed, 1999, roč. 3, č. 3, s. 1-3. ISSN 1232-9886.
 153. KALA, Zdeněk, Ivo HANKE, Jiří DOLINA, Aleš HEP a Anna ŽÁKOVÁ. Chirurgická léčba morbidní obezity - současný stav problematiky. In XXI. evropský kongres International College of surgeons. 1. vyd. Praha, Czech republic: Galén,, 1999. s. 62. 1. ISBN 80-86257-06-1.
 154. KALA, Zdeněk, Tomáš JUREČKA, Ivo HANKE, Aleš HEP a J. DOLINA. Chirurgie pro morbidní obezitu. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 79, č. 11, s. 620-622. ISSN 0032-6739.
 155. HEP, Aleš, Oldřich ROBEK, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Možnosti konservativní léčby enterokutáních píštělí analogem somatostatinu (Somatuline), (kazuistická sdělení). Česká a Slovenská gastroenterologie. Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 2, s. 56-59. ISSN 1210-7824.
 156. HEP, Aleš, O. ROBEK, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Možnosti konzervativní léčby enterokutánních píštělí analogem somatostatinu (Somatuline). Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká léařská společnost, 1999, roč. 53, č. 2, s. 56-59. ISSN 1210-7824.
 157. HEP, Aleš a Jiří DOLINA. Poruchy střevní motility. Causa subita. 1999, roč. 2, č. 9, s. 26-28. ISSN 1212-0197.
 158. HEP, Aleš, Eva VAŇÁSKOVÁ, V. TOŠNEROVÁ, Jiří PRÁŠEK, J. VIŽĎA, Petr DÍTĚ, Ladislav ONDROUŠEK a Jiří DOLINA. Radionuclide oesophageal transit scintigraphy - a useful method for verification of oesophageal dysmotility by cervical vertebropathy. Disease of the Esophagus. 1999, roč. 12, č. 1, s. 47-50. ISSN 1120-8694.
 159. KROUPA, R., Aleš HEP a Jiří DOLINA. The Importance of 24-hour pH monitoring for differentiated therapy of gastro-oesophageal reflux disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1999, roč. 72, č. 7, s. 313-316. ISSN 1211-3395.
 160. DOLINA, Jiří, Petr DÍTĚ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Miloš RŮŽIČKA a Aleš HEP. 24 hodinová pH-metrie a elektrogastrografie u nemocných s chronickou pankreatitidou. Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 6, s. 183-186. ISSN 1210-7824.
 161. DOLINA, Jiří, Petr DÍTĚ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Miloš RŮŽIČKA a Aleš HEP. 24 hodinová pH-metrie a elektrogastrografie u nemocných s chronickou pankreatitidou. Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 6, s. 183-186. ISSN 1210-7824.
 162. 1998

 163. HEP, Aleš, Jiří DOLINA a Jiří PRÁŠEK. Diagnostika funkčních poruch žaludku. In VI. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny. Sborník vyzvaných přednášek. Karlovy Vary: ČLS Praha, 1998. s. 37-38.
 164. SALAJKA, František, Jiří PRÁŠEK, Aleš HEP, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Esophageal dynamic scintigraphy in COPD patients. In Program and Abstracts, 10th World Congress for Bronchology. Budapest: WAB/AAB, 1998. s. 155.
 165. DOLINA, Jiří, Vlastimil VÁLEK, Aleš HEP a III.interní klinika-gastroenterologická. Funkční poruchy trávicí trubice - diagnostické možnosti. Medica revue. 1998, roč. 5, č. 1, s. 11-12. ISSN 1210-9673.
 166. HEP, Aleš, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Jiří PRÁŠEK, Karel DVOŘÁK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Hladina vitamínu A, E a C v séru a žaludeční šťávě v korelaci s kolonizací žaludeční sliznice Helicobacterem pylori. Abstrakt. I.kongres České gastroenterologické společnosti. České Budějovice 13. - 15. 11. 1997. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 4, s. A11. ISSN 1210-7824.
 167. HEP, Aleš, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Hladiny vitamínů A, E a C v séru a žaludeční šťávě ve vztahu k žaludeční sliznici a výskytu Helicobacter pylori. Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 7, s. 396-399. ISSN 0042-773X.
 168. PRÁŠEK, Jiří, Aleš HEP, Petr DÍTĚ a Jiří DOLINA. Nové trendy v nukleární gastroenterologii. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, suppl. 5, s. 54-55. ISSN 1211-3395.
 169. HEP, Aleš, E. VAŇÁSKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, J. VÍŽĎA, V. TOŠNEROVÁ, Ladislav ONDROUŠEK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Poruchy motility jícnu při vertebropatiích. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 1998, roč. 5, č. 4, s. 131-134. ISSN 1211-2658.
 170. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, H. MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence Helicobacter pylori v regionu jižní Moravy. Abstrakt. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 4, s. A7, 1 s. ISSN 1210-7824.
 171. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, H. ŠTROBLOVÁ, Vlasta KUNOVSKÁ, H. MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence infekce Helicobacter pylori v ČR - region jižní Morava. Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 3, s. 132-134. ISSN 0042-773X.
 172. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence infekce Helicobacter pylori v regionu jižní Moravy. Abstrakt. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 4, s. A7. ISSN 1210-7824.
 173. LUKÁŠ, Karel, Jiří DOLINA, Aleš HEP, J. ORT a Jiří PRÁŠEK. Radionuklidová vyšetření jícnu. In Refluxní choroba. Praha: Triton, 1998. s. 64-67. ISBN 80-85875-65-9.
 174. LUKÁŠ, Karel, Jiří DOLINA, Aleš HEP, J. ORT a Jiří PRÁŠEK. Refluxní choroba diagnostika a léčba pro praxi. Praha: Triton, 1998. 118 s. ISBN 80-85875-65-9.
 175. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Vojtěch KOTRČ, Jiří PRÁŠEK, Petr DÍTĚ a Z. NĚMEČEK. Refluxní choroba jícnu - přínos 24hodinové pH-metrie. Vnitřní lékařství. 1998, roč. 44, č. 11, s. 646-648. ISSN 0042-773X.
 176. HEP, Aleš, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Refluxní choroba jícnu není jen otázka acidity. Novinky z gatroenterologie. Praha: Astra, 1998, roč. 4, č. 2, s. 10-12. ISSN 1211-5738.
 177. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, Vlasta KUNOVSKÁ a M. PŘECECHTĚLOVÁ. Residual changes of morphology and function of pancreas after the first attack of acute pancreatitis. Journal Physiology and Pharmacology. 1998, roč. 49, suppl. 2, s. 131-135. ISSN 0867-5910.
 178. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, J. FILIPÍNSKÝ, P. NAVRÁTIL, D. DAVID, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Use of cisaprid in prevention of postoperative dysmotility. In 8th World Congress of IGSC. Bologna: Monduzzzi Edit., 1998. s. 167-172.
 179. HEP, Aleš, Jan ŽALOUDÍK, J. JANÁKOVÁ, Boris HABANEC, Jiří PRÁŠEK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Vliv eradikačních režimů Helicobacter pylori na proliferační index žaludeční sliznice. Vnitřní lékařství. 1998, roč. 44, č. 8, s. 447-450. ISSN 0042-773X.
 180. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, J. FILIPÍNSKÝ, P. NAVRÁTIL, L. DAVID, Jiří DOLINA, Petr DÍTĚ a III. interní klinika gastro-enterologická. Význam cisapridu (prepulsidu) v prevenci pooperační atonie trávicího ústrojí. Rozhledy v chirurgii. Praha, 1998, roč. 77, č. 3, s. 101-104. ISSN 0035-9351.
 181. 1997

 182. DOLINA, Jiří a Aleš HEP. Ambulantní 24-hod. pH metrie jícnu. Sestra. 1997, roč. 4, č. 1, s. 5.
 183. DOLINA, Jiří a Aleš HEP. Ambulantní 24-hod. ph-metrie jícnu. Sestra. 1997, roč. 8, č. 5.
 184. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Jiří PRÁŠEK a Vojtěch KOTRČ. Ambulantní 24hodinová kontinuální pH metrie jícnu. Sestra. 1997, roč. 7, č. 15, s. 5.
 185. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Bude elektrogastrografie novou diagnostickou metodou v gastroenterologii? Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 5, s. 177-180. ISSN 1210-7824.
 186. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Jiří PRÁŠEK. Bude elektrogastrografie novou diagnostickou metodou v gastroenterologii? Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51. ISSN 1210-7824.
 187. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Petr DÍTĚ. Bude elektrogastrografie novou diagnostickou metodou v gastroenterologii? Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 5, s. 177-180. ISSN 1210-7824.
 188. VÁLEK, Vlastimil a Aleš HEP. Crohnova choroba z pohledu zobrazovacích metod. Medica revue. 1997, roč. 4, č. 4, s. 22-23. ISSN 1210-9673.
 189. HEP, Aleš. Dráždivý tračník. In Kompetence praktického lékaře. Rosice: Gloria, 1997. s. 14-16.
 190. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Aleš HEP, Jiří DOLINA, H. MÜNZOVÁ, M. KUNOVSKÁ a Antonín POKORNÝ. Efektivita terapie Helicobacter pylori krátkodobými eradikačními režimy. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 6, s. 198-200. ISSN 1210-7824.
 191. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, H. MÜNZOVÁ, D. MAZAL, M. KUNOVSKÁ, I. VANĚK, Aleš HEP, J. BENEŠOVÁ a J. ŠIŠKEOVÁ. Jednotýdenní eradikační léčba Helicobacter pylori trojkombinací omeprazolu s antibiotiky. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 5, s. 170-172. ISSN 1210-7824.
 192. HEP, Aleš, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Klinický význam polykacích potíží. Medica revue. 1997, roč. 4, č. 11, s. 30-31. ISSN 1210-9673.
 193. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Vojtěch KOTRČ. Komplexni diagnostika refluxní nemoci jícnu. Miniinvazivní terapie. 1997, roč. 2, č. 5, s. 20-23. ISSN 1211-5177.
 194. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Vojtěch KOTRČ, Petr DÍTĚ a Jiří PRÁŠEK. Komplexní diagnostika refluxní nemoci jícnu. Miniinvazivní terapie. 1997, roč. 2, č. 5, s. 20-23. ISSN 1211-5177.
 195. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Petr DÍTĚ. Komplexní diagnostika refluxní nemoci jícnu. Miniinvazivní terapie. 1997, roč. 2, č. 5, s. 20-23. ISSN 1211-5177.
 196. ROBEK, Oldřich, Tomáš SKŘIČKA, Vlastimil VÁLEK, Michael SIMONOV, Aleš HEP a Petr VLČEK. Obstipace, přehled dioagnostických možností. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 6, s. 224. ISSN 1210-7824.
 197. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Jiří PRÁŠEK a Vojtěch KOTRČ. Perfuzní manometrie jícnu. Sestra. 1997, roč. 7, č. 15, s. 4.
 198. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Jiří PRÁŠEK. Perfuzní manometrie jícnu. Sestra. 1997, roč. 8, č. 4.
 199. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Jiří PRÁŠEK. Perfúzní manometrie jícnu. Sestra. 1997, roč. 4, č. 1, s. 4.
 200. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, H. ŠTROBLOVÁ, M. KUNOVSKÁ, H. MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence Helicobacter pylori v regionu Jižní Morava. Miniinvazivní terapie. 1997, roč. 2, č. 6, s. 44-47. ISSN 1211-5177.
 201. HEP, Aleš, J. DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Prokinetika v léčbě vředové choroby. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 12, s. 815-818. ISSN 0042-773X.
 202. DÍTĚ, Petr, H. MÜNZOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Aleš HEP. Relaps vředové nemoci duodena za dva roky od zhojení vředové léze a eradikace Helicobacter pylori. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 1, s. 3-6. ISSN 1210-7824.
 203. VÁLEK, Vlastimil, Aleš HEP, Jiří DOLINA, Oldřich ROBEK a Michael SIMONOV. Tranzit Time - funkční vyšetření tenkého a tlustého střeva pomocí kontrastních kapslí. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 4, s. 133-135. ISSN 1210-7824.
 204. HEP, Aleš. Úloha pH-metrie v diagnostice refluxní choroby jícnu. Novinky z gastroenterologie. 1997, roč. 3, č. 1, s. 6. ISSN 1211-5738.
 205. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, Jaromír ŠVESTKA, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Vztah motility žaludku k trávicímu dyskomfortu. Medicína. 1997, roč. 4, č. 6, s. 16.
 206. 1996

 207. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Akutní gastritida - vliv eradikační terapie Helicobacter Pylori na elektrickou aktivitu žaludku. Souhrny sdělení. Česká a slovenská gastroenterologie. 1996, roč. 50, č. 5, s. 140. ISSN 1210-7824.
 208. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Dyspepsie I. Medicína. 1996, roč. 3, č. 5, s. 13.
 209. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Dyspepsie II. Medicína. 1996, roč. 3, č. 8, s. 12.
 210. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Gastroezofageální reflux - vliv cisapridu na elektrickou aktivitu žaludku. Souhrny sdělení. Česká a slovenská gastroenterologie. 1996, roč. 50, č. 5, s. 136. ISSN 1210-7824.
 211. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Gastrointestinální reflux (diagnostika). Medicína. 1996, roč. 3, č. 10, s. 12.
 212. VÁLEK, Vlastimil, Jindřich VOMELA, Karel BENDA, Petr HROBAŘ, J. MRÁZOVÁ, Jiří PRÁŠEK, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, P. ČOUPEK a Pavel ŠLAMPA. Léčba nemocných s benigní stenózou jícnu zavedením expandibilního kovového stentu. Česká radiologie. 1996, roč. 50, č. 4, s. 241-247. ISSN 1210-7883.
 213. VÁLEK, Vlastimil, Jindřich VOMELA, Karel BENDA, Petr HROBAŘ, J. MRÁZOVÁ, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, Jiří PRÁŠEK a M. ŠTEFL. Léčba nemocných s benigní stenózou jícnu zavedením expandibilního kovového stentu. Slovenská radiológia. 1996, roč. 3, č. 2, s. 78-82. ISSN 1335-0625.
 214. PRÁŠEK, Jiří a Aleš HEP. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch v gastrienterologii. Medicína. 1996, roč. 3, č. 3, s. 12.
 215. PRÁŠEK, Jiří, Aleš HEP, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Účinek cisapridu na funkci žlučníku. Souhrny sdělení. Česká a slovenská gastroenterologie. 1996, roč. 50, č. 5, s. 150. ISSN 1210-7824.
 216. 1995

 217. TESÁKOVÁ, H., Aleš HEP a J. DOLINA. Dicethel v léčbě dyskinéz vývodných žlučových cest. Česká a slovenská gastroenterologie. 1995, roč. 49, č. 1, s. 20-23. ISSN 1210-7824.
 218. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, Petr DÍTĚ a Jiří DOLINA. Diferenciálně diagnostický význam pasáže značené stravy žaludkem u dyspeptického syndromu. Abstrakt. In 25.Český a slovenský gastroenterologický kongres. 1995. s. 61.
 219. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Funkční poruchy trávicího traktu a možnosti jejich léčby Prepulsidem (cisaprid). Vnitřní lékařství. 1995, roč. 1995, č. 3, s. 199-203. ISSN 0042-773X.
 220. PRÁŠEK, Jiří, Aleš HEP, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Cholescintigrafie v diagnostice duodenálního refluxu. Abstrakt. In 25.Český a slovenský gastroenterologický kongres. 1995. s. 177.
 221. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, J. DOLINA, L. ONDROUŠEK a Petr DÍTĚ. Léčba poruch motoriky jícnu aurikulární akupunkturou (Předběžné sdělení). Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 7, s. 473-475. ISSN 0042-773X.
 222. MÜNZOVÁ, H., Petr DÍTĚ, M. KUNOVSKÁ a Aleš HEP. Ovlivnění rekurence vředové choroby u osob léčených omeprazolem a antibiotiky. Abstrakt. In 25.Český a slovenský gastroenterologický kongres. 1995. s. 17.
 223. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK, Ladislav ONDROUŠEK a Petr DÍTĚ. Porucha motility jícnu při vertebropatiích. Abstrakt. In 25.Český a slovenský gastroenterologický kongres Hradec Králové, 28-30.9.1995. 1995. s. 17.
 224. HEP, Aleš, Petr DÍTĚ a J. DOLINA. Prokinetika v terapii refluxní nemoci jícnu. Scripta medica. 1995, roč. 67, Suppl. 1, s. 65-68. ISSN 1211-3395.
 225. HEP, Aleš, Dalibor KLUSÁČEK, Jan ŽALOUDÍK, Boris HABANEC, Petr DÍTĚ, Jiří VORLÍČEK a Jiří PRÁŠEK. Proliferační aktivita žaludeční sliznice u nemocných s duodenogastrickým refluxem. Abstrakt. In 25.Český a slovenský gastroenterologický kongres. 1995. s. 60.
 226. HEP, Aleš a Jan ŽALOUDÍK. Proliferation activity of gastric mucosa before and after the therapy of H.p. in patients with duodenal gastric reflux. Endoscopy. 1995, roč. 1995, č. 7, s. 97. ISSN 0013-726.
 227. HEP, Aleš, T. PARÁK, Petr DÍTĚ a Jiří PRÁŠEK. Stanovení pH, bilirubinémie, amylázy a jejich isoenzymů v diagnostice duodenogastrického refluxu. Česká a slovenská gastroenterologie. 1995, roč. 49, č. 5, s. 147-152. ISSN 1210-7824.
 228. 1994

 229. MÜNZOVÁ, H., Petr DÍTĚ, M. KUNOVSKÁ a Aleš HEP. Blokátory protonové pumpy v terapii vředové choroby. Scripta medica. 1994, roč. 67, č. 1, s. 69-70. ISSN 1211-3395.
 230. PRÁŠEK, Jiří, Aleš HEP, Petr DÍTĚ a Jiří DOLINA. Efekt Dicetelu u osob s biliární dyskinézou. Scripta Medica. 1994, roč. 67, suppl. 1, s. 65-67. ISSN 1211-3395.
 231. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Petr DÍTĚ. Gastric transit time in patients with cancer. Scripta Medica. 1994, roč. 67, č. 8, s. 325-328. ISSN 1211-3395.
 232. MÜNZOVÁ, Hana, Petr DÍTĚ, Libuše HUSOVÁ, M. KUNOVSKÁ, Aleš HEP, A. KRPENSKÝ a Ivan KOLÁČNÝ. Omeprazol v léčbě vředové choroby a gastritidy. Česká a slovenská gastroenterologie. 1994, roč. 48, č. 3, s. 120-124. ISSN 1210-7824.
 233. HEP, Aleš, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA a Jiří PRÁŠEK. Prokinetika v terapii refluxní nemoci jícnu. Scripta medica. 1994, roč. 67, Suppl. 1, s. 61-64. ISSN 1211-3395.
 234. PRÁŠEK, Jiří, Aleš HEP, Petr DÍTĚ, Hana TESÁKOVÁ a Jiří DOLINA. The influence of dicetel on the mean transit time of 99m Tc Trimethyl HIDA. Hepatogastroenterology. 1994, roč. 41, č. 3, s. 302. ISSN 0172-6390.
 235. PRÁŠEK, Jiří, Aleš HEP a Petr DÍTĚ. The influence of dicetel on the mean transit time of 99m Tc Trimethyl HIDA. Česká a slovenská gastroenterologie. 1994, roč. 41, č. 1, s. 302. ISSN 1210-7824.
 236. HEP, Aleš, J. ŽALOUDÍK, Petr DÍTĚ, A. KRPENSKÝ, Jiří VORLÍČEK, Jiří PRÁŠEK a J. BURZA. Změny proliferační aktivity žaludeční sliznice u osob s pozitivním pitevním nálezem Helicobacter pylori. Pilotní cytoflowmetrwmetrická studie. Česká a slovenská gastroenterologie. 1994, roč. 1994, č. 3, s. 107-109. ISSN 1210-7824.
 237. 1993

 238. VÁLEK, Vlastimil, Aleš HEP, T. NEBESKÝ a Tomáš SKŘIČKA. Apendikokléa. Československá radiologie. 1993, roč. 47, č. 2, s. 94-95. ISSN 0069-2344.
 239. BAŠTECKÝ, J., Zdeněk BOLELOUCKÝ, P. KUBEJ, Aleš HEP a V. CHOCHOLATÝ. Double-blind placebo controlled trial of sulpiride in functional gastrointestinal disorders. Presented at 35th Annual Psychopharmacological Meeting. Homeostasis. 1993, roč. 34, 3/4, s. 205-206. ISSN 0960-7560.
 240. HEP, Aleš, Jiří DOLINA a Jiří PRÁŠEK. Duodenal gastric reflux evaluated by endoscopy and 24 hours pH monitoring. Česká a slovenská gastroenterologie. 1993, roč. 2, č. 3, s. 24. ISSN 1210-7824.
 241. HUSOVÁ, Libuše, Hana MÜNZOVÁ, Aleš HEP, Magda KUNOVSKÁ, Petr DÍTĚ, Vladimír ZBOŘIL a Petr HUSA. Duodeno-gastric reflux and Helicobacter pylori. Acta Gastro-Enterologica Belgica. Brusel, 1993, roč. 56, Suppl.1, s. 151.
 242. VORLÍČEK, Jiří, Aleš HEP a Hilda VORLÍČKOVÁ. Léčba bolesti u onkologicky nemocných. Klinická onkologie. 1993, roč. 1993, č. 6, s. 171-175. ISSN 0862-495X.
 243. VORLÍČEK, Jiří, Aleš HEP a Hilda VORLÍČKOVÁ. Léčba bolesti u onkologicky nemocných. Klinická onkologie. 1993, roč. 1993, č. 6, s. 171-175. ISSN 0862-495X.
 244. KUNOVSKÁ, Magda, Jan LATA, Milan DASTYCH, Aleš HEP, Vladimír ZBOŘIL, H. MÜNZOVÁ, M. PŘECECHTĚLOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Příspěvek k problematice obsahu zinku a mědi v krevním séru u osob s ulcerózní kolitidou. Československá gastroenterologie a výživa. 1993, roč. 47, č. 3, s. 137-139. ISSN 0009-0565.
 245. MÜNZOVÁ, H., L. HUSOVÁ, M. KUNOVSKÁ, Aleš HEP, Petr DÍTĚ, Vladimír ZBOŘIL a S. ZÁBRANSKÁ. Terapie vředové choroby Gastrinalem-Sucralfátem československé výroby. Časopis lékařů českých. 1993, roč. 132, č. 12, s. 373-375. ISSN 0008-7335.
 246. HEP, Aleš, Hana MUNZOVÁ, Petr DÍTĚ, Petr KRIFTA, M. KUNOVSKÁ a M. PŘECECHTĚLOVÁ. Vliv preparátu Hylak-kapky na dyspeptické potíže u nemocnýchs duodenogastrickým refluxem. Československá gastroenterologie a výživa. 1993, roč. 47, č. 3, s. 160-165. ISSN 0009-0565.
 247. 1992

 248. HUSOVÁ, L., H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, M. KUNOVSKÁ, Petr DÍTĚ, Vladimír ZBOŘIL a Petr HUSA. Duodeno-gastric reflux and Helicobacter pylori Abstract. In Workshop Helicobacter pylori and the new concepts in gastroduodenal diseases. 1992. s. P24, 1 s.
 249. MECHL, M, Aleš HEP a Karel BENDA. Impact of color Doppler US imaging in the urogenital diseases. Abstract. In 28. československý radiologický kongres. 1992. s. 33.
 250. ŠEVČÍK, Pavel, Aleš HEP a Marie PEŠLOVÁ. Intravenous xylene poisoning. Intensive care medicine. 1992, roč. 18, č. 6, s. 377-378. ISSN 0342-4642.
 251. HEP, Aleš, Vladimír SOŠKA, H. MÜNZOVÁ a M. KUNOVSKÁ. Klinický význam duodenogastrického refluxu. Autoreferát. Scripta medica. Brno, 1992, roč. 65, 7/8, s. 450-451. ISSN 0036-9721.
 252. HEP, Aleš, Vlastimil VÁLEK, Petr DÍTĚ, S. PETROVÁ, Č. NEUMAN a B. ČEREŠŇÁK. Střevní komplikace neobvykle probíhající akutní pankreatitidy. Československá gastroenterologie a výživa. 1992, roč. 46, č. 2, s. 141-144. ISSN 0009-0565.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2022 11:42