Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2015

  1. SZCZEPANIK, Petr a Eva PJAJČÍKOVÁ. Group Writing for Post-socialist Television. In Banks, Miranda; Conor, Bridget; Mayer,Vicki. Production Studies, the Sequel!: Cultural Studies of Global Media Industries. New York - London: Routledge, 2015. s. 105-120, 16 s. Media/Cultural Studies. ISBN 978-1-138-83169-8.
  2. SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7.
  3. PJAJČÍKOVÁ, Eva. Vývoj dramatickýh pořadů v České televizi od r. 2012 do současnosti. In Doktorandská konference, Brno 21.-22. května 2015. 2015.
  4. PJAJČÍKOVÁ, Eva. Vývoj dramatických pořadů v České televizi po roce 2012 : autorství v seriálové tvorbě. In Doktorandská konference, Brno, 21. - 22. 5. 2015. 2015.
  5. 2014

  6. SZCZEPANIK, Petr a Eva PJAJČÍKOVÁ. Post-socialist Writers´ Rooms. In 7th Screenwriting Research Network International Conference, Potsdam, 16-19 October 2014. 2014.
  7. SZCZEPANIK, Petr a Eva PJAJČÍKOVÁ. „We are not HBO, We are Television": A Post-socialist Writers' Room. In The Screen Industries In East-Central Europe IV: Industry of Prestige. An International Conference, Olomouc, 28.-29. 11. 2014. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 8. 2018 03:47