Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky. Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 113 s. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9399-7.
 2. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky. Ilustrace Nikola Kalinová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 113 s. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9381-2.
 3. 2017

 4. LÍZAL, Pavel. Předpověď příjmení z DNA. Sci-fi nebo budoucnost? Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 9. ISSN 1801-0806.
 5. ŠÁNA, Jiří, Ondřej SLABÝ, Andrej BEŠŠE, Jaroslav JURÁČEK, Pavel LÍZAL, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Jana NEKVINDOVÁ a Lenka RADOVÁ. Úvod do molekulární medicíny. Cvičení (biomarkerové studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8538-1.
 6. LÍZAL, Pavel. Z DNA se dá poměrně přesně vyčíst i podoba člověka. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 9. ISSN 1801-0806.
 7. 2016

 8. LÍZAL, Pavel a Lucie RÁČKOVÁ. Experiment: Někdo to rád hořké. In Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 2016. s. 414-416. ISSN 1214-4029.
 9. LÍZAL, Pavel. Na očích záleží. In Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 2016. ISSN 1214-4029.
 10. 2015

 11. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8055-3.
 12. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 5., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8054-6.
 13. 2014

 14. LÍZAL, Pavel. Paleogenetika člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7085-1.
 15. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 4., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7036-3.
 16. LÍZAL, Pavel. Zpracování bakalářské práce. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6760-8.
 17. 2012

 18. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5905-4.
 19. 2010

 20. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Mapping of powdery mildew resistance genes in a newly determined accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. Annals of Applied Biology. Nizozemí: Wiley-Blackwell, 2010, roč. 156, č. 2, s. 157-165. ISSN 0003-4746.
 21. SOLDÁNOVÁ, Martina, Jana ŘEPKOVÁ a Pavel LÍZAL. Vývoj nových DNA markerů pro geny odolnosti k padlí travnímu u ječmene. In XIV. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 77-77. ISBN 978-80-210-5164-5.
 22. 2009

 23. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 24. SOLDÁNOVÁ, Martina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Identifikace genů rezistence k padlí travnímu u planého ječmene Hordeum vulgare ssp. spontaneum PI391126. In XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: 978-80-210-4830-0, 2009. s. 91-92, 111 s. ISBN 978-80-210-4830-0.
 25. ŘEPKOVÁ, Jana, Antonín DREISEITL a Pavel LÍZAL. New CAPS Marker for Selection of a Barley Powdery Mildew Resistance Gene in the Mla Locus. Cereal Research Communications. Maďarsko: Akademiai Kiado, 2009, roč. 37, č. 1, s. 93-99. ISSN 0133-3720.
 26. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Elportál. ISSN 1802-128X.
 27. DROZDOVÁ, Eva, Lenka KLINKOVSKÁ a Pavel LÍZAL. Přírodopis pro 8. ročník - Biologie člověka. 1. vyd. Brno: nakladatelství Nová škola s.r.o., 2009. 135 s. Přírodopis. ISBN 80-7289-111-1.
 28. 2008

 29. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Genetická a molekulární analýza Hordeum vulgare ssp. spontaneum - zdroje genů odolnosti k padlí travnímu. In XII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů – Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 105-106. ISBN 978-80-210-4526-2.
 30. ŘEPKOVÁ, Jana, Antonín DREISEITL a Pavel LÍZAL. Identification of resistance genes against powdery mildew in wild barley PI284752 by DNA markers. In Proceedings Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Valencia, Spain: Universidad Politécnica de Valencia, 2008. s. 462-463. ISBN 978-84-8363-302-1.
 31. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X.
 32. LÍZAL, Pavel a Jana ŘEPKOVÁ. Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 33. LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X.
 34. 2007

 35. DREISEITL, Antonín, Jana ŘEPKOVÁ a Pavel LÍZAL. Genetic analysis of thirteen accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum resistant to powdery mildew. Cereal Research Communications. Maďarsko: Akademiai Kiado, 2007, roč. 35, č. 3, s. 1449-1458. ISSN 0133-3720.
 36. ŘEPKOVÁ, Jana, Pavel LÍZAL, Kateřina TETUROVÁ a Antonín DREISEITL. Identification of new powdery mildew resistance genes in Hordeum vulgare. In Plant biotechnology: impact on high quality plant production. Nitra: Institute of plant genetics and biotechnology SAS, Slovak Republic, 2007. s. 152-153. ISBN 978-80-89088-51-5.
 37. CETKOVSKÁ, Kateřina, Pavel LÍZAL, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Molecular analysis of Frigida (Fri) gene in late-flowering genotypes of Arabidopsis thaliana. In ŘEPKOVÁ, Jana. Plant biotechnology: impact on high quality plant reproduction. Stará Lesná: Institute of plant genetics and biotechnology, Slovak Republic, 2007. s. 85-86. ISBN 978-80-89088-51-5.
 38. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. VYUŽITÍ DNA MARKERŮ PŘI IDENTIFIKACI NOVÝCH GENŮ ODOLNOSTI K PADLÍ TRAVNÍMU (BLUMERIA GRAMINIS F. SP. HORDEI) U JEČMENE. In XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů - Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 87-88. ISBN 978-80-210-4234-6.
 39. 2006

 40. KOLOUCHOVÁ, Tereza, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Jiřina RELICHOVÁ. DETEKCE GENU PROSTŘEDNICTVÍM MUTACE LYCOPODIOFORMIS u Arabidopsis thaliana. In X. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2006. ISBN 80-210-3942-6.
 41. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Identification of powdery mildew resistance genes in a new accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum using DNA markers. In Cereal science and technology for feeding ten billion people: genomics era and beyond. 2006. vyd. Lleida, Spain: University of Lleida, Spain, 2006. s. 179.
 42. ŘEPKOVÁ, Jana, Antonín DREISEITL, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ, Kateřina TETUROVÁ, Radka PSOTKOVÁ a Ahmed JAHOOR. Identification of resistance genes against powdery mildew in four accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. Euphytica. Nizozemí: Springer, 2006, roč. 150, č. 1, s. 23-30. ISSN 0014-2336.
 43. LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál. ISSN 1802-128X.
 44. 2005

 45. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Radka PSOTKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Genetic and molecular analysis of new sources of resistance to powdery mildew in barley (Hordeum vulgare ssp. spontaneum). In Book of Abstracts, 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 12.-16.9.2005. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 98. ISBN 80-86778-16-9.
 46. KYJOVSKÁ, Zdeňka, Markéta DUDOVÁ, Tereza KOLOUCHOVÁ, Ondřej ŠTĚPÁNEK, Pavel LÍZAL, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Genetic mapping and DNA markers for gene identification in Arabidopsis thaliana. In Book of Abstracts, 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 12.-16.9.2005. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 47. ISBN 80-86778-16-9.
 47. NĚMCOVÁ, Eva a Pavel LÍZAL. Genetická determinace délky vegetativní fáze u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2005, roč. 70, č. 4, s. 311-329. ISSN 0366-0486.
 48. PEŠKA, Vratislav, Pavel LÍZAL, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Identifikace modifikátorových genů pozdního kvetení u Arabidopsis thaliana. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 66. ISBN 80-210-3321-5.
 49. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. LOKALIZACE NOVÉHO GENU ODOLNOSTI K PADLÍ TRAVNÍMU U HORDEUM VULGARE ssp. SPONTANEUM POMOCÍ DNA MARKERŮ. In Zborník z 12. odborného seminára "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín", Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 23.-24. november 2005. Piešťany, Slovenská republika: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 2005. s. 42-45. ISBN 80-88790-43-3.
 50. LÍZAL, Pavel, Martina DADEJOVÁ, Kateřina CETKOVSKÁ, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Molecular analysis of FRI (FRIGIDA) gene in early and late-flowering ecotypes and late-flowering mutants in Arabidopsis thaliana. In From laboratory to business. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 51. ISBN 80-86778-16-9.
 51. ŘEPKOVÁ, Jana, Sylva HLAVÁČOVÁ, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Molecular mapping of some Arabidopsis thaliana genes determining leaf shape and chlorophyll defects. Biologia, Bratislava. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 60, č. 4, s. 443-449. ISSN 1335-6372.
 52. 2004

 53. ŘEPKOVÁ, Jana, Zdeňka KYJOVSKÁ, Pavel LÍZAL, Antonín DREISEITL a Ahmed JAHOOR. Identification and mapping of resistance genes to powdery mildew in barley. In Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2004. vyd. Praha: Czech academy of agricultural science, 2004. s. 51-51. ISSN 1212-1975.
 54. LÍZAL, Pavel, Simona BALKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Influence of methylation pathway genes on FLC expression in Arabidopsis thaliana. In 15th International Conference on Arabidopsis Research. Potsdam: Satz Druck GmbH Teltow, 2004. s. 38-38.
 55. LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. Localization of seven new late-flowering mutations on the genetic map of Arabidopsis thaliana using a newly generated CAPS marker. Plant Science. Dublin: Elsevier Scientific Publisher, 2004, roč. 167, č. 167, s. 143-149. ISSN 0168-9452.
 56. BALKOVÁ, Simona, Pavel LÍZAL a Jiřina RELICHOVÁ. Vliv genů doby do kvetení na expresi genu FLC. In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 41. ISBN 80-210-3321-5.
 57. 2003

 58. DADEJOVÁ, Martina, Pavel LÍZAL a Jiřina RELICHOVÁ. Analýza polymorfismu DNA markerů u přírodních pozdně kvetoucích linii Arabidopsis thaliana. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 42-43. ISBN 80-210-3053-4.
 59. DREISEITL, Antonín, Jana REPKOVA, Zdeňka KYJOVSKÁ, Pavel LÍZAL a Ahmed JAHOOR. First steps towards development of DNA markers for detection of new barley powdery mildew resistance genes. In Book of abstracts, Arnel R. Hallauer International Symposium on Plant Breeding, Mexico City, Mexico, 17-22 August. Mexico City, Mexico: Arnel R. Hallauer International Symposium on Plant Breeding, 2003. s. 86-87.
 60. LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. Nová metoda identifikace DNA markerů využívající genomové databáze Arabidopsis thaliana. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1.vydání. Brno: MU, Brno-Kraví Hora, 2003. s. 54. ISBN 80-210-3053-4.
 61. DREISEITL, Antonín, Jana ŘEPKOVÁ, Zdeňka KYJOVSKÁ, Pavel LÍZAL a Ahmed JAHOOR. První kroky na cestě k vývoji DNA markerů pro detekci nových genů odolnosti ječmene k padlí travnímu. In Zborník z 10. odborného seminára "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín", Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 26.-27. november. Piešťany, Slovenská republika: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 2003. s. 1.
 62. LÍZAL, Pavel, Petr RYŠÁVKA a Jiřina RELICHOVÁ. The development of new DNA markers for gene localizationin Arabidopsis thaliana. In Plant biotechnology: progress and developments. Nitra: Institute of Plant Genetics and Biotechnology SAS, 2003. s. 136. ISBN 80-89088-15-5.
 63. 2002

 64. LÍZAL, Pavel, Kateřina CETKOVSKÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Dědičnost genů pro pozdní kvetení a jejich interakce s geny odlišného genetického pozadí u Arabidopsis thaliana. In Informační listy GSGM. Brno: GSGM, 2002. s. 26. ISBN 1210-6267.
 65. ŘEPKOVÁ, Jana, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ, Petr RYŠÁVKA a Sylvie HLAVÁČOVÁ. Výsledky a zhodnocení aplikace DNA markerů při genetickém mapování u Arabidopsis thaliana. In Využití molekulárních markerů v biologii, šlechtění a uchování genových zdrojů rostlin. Šumperk: Agritec,výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk, 2002. s. 147;154, 8 s.
 66. HLAVÁČOVÁ, Sylvie, Pavel LÍZAL a Jana ŘEPKOVÁ. Využití molekulárních markerů při genetickém mapování mutací Arabidopsis thaliana. In Informační listy. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2002. s. 23. ISSN 1210-6267.
 67. 2001

 68. ŘEPKOVÁ, Jana, Pavel LÍZAL, Petr RYŠÁVKA, Zdeňka KYJOVSKÁ a Heda DOLEŽELOVÁ. Gene localization by means of T-DNA tagging in Arabidopsis thaliana. In 4th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology. Book of Abstracts. Třeboň, Czech Republic: Institut of Plant Molecular Biology, Academy of Science of the Czech Republic, České Bdějovice, 2001. s. 97.
 69. LÍZAL, Pavel. Genetické založení doby do kvetení u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2001, roč. 66, č. 1, s. 49-63. ISSN 0366-486.
 70. LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. The effect of day length, vernalization and DNA demethylation on the flowering time in Arabidopsis thaliana. PHYSIOLOGIA PLANTARUM. Copenhagen: Munksgaard, 2001, roč. 113, č. 1, s. 121-127. ISSN 0031-9317.
 71. 2000

 72. LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. A genetic analysis of late flowering in Arabidopsis thaliana. In Biochemistry and molecular biology on the threshold of a new century. Brno: Vydavatelství MU, 2000. s. 37-38. ISBN 80-210-2266-3.
 73. LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. Expression of late flowering in Arabidopsis thaliana. In Vortr. Pflanzenzuchtg. Gottingen: Liddy Halm, Backhausstr. 9b, D-37081 Gottingen, 2000. s. 16. ISBN 0723-7812.
 74. 1998

 75. LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. Vliv různých faktorů na expresi genů pro pozdní kvetení u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. In Česko-Slovenská genetická konferencia při príležitosti 30. výročia založenia Katedry genetiky PF UK. Bratislava: Genetická spoločnosť Gregora Mendela, 1998. s. 64. Sborník abstraktů Česko-Slovenské genetické společ.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 11. 2021 20:37