Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SOUKOPOVÁ, Jana, Michal STRUK, Stanislav ČURDA a Dominika TÓTHOVÁ. Budou obce schopny plnit cíle zákona o odpadech v oblasti třídění? In ODPADOVÉ FÓRUM, Hustopeče, 20–22. 9. 2022. 2022.
 2. TÓTHOVÁ, Dominika a Mária HEGLASOVÁ. Measuring the environmental sustainability of 2030 Agenda implementation in EU countries: How do different assessment methods affect results? Journal of Environmental Management. Elsevier, 2022, roč. 322c, s. 116152-116159. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2022.116152.
 3. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ a Stanislav ČURDA. Potenciál a ekonomické aspekty přechodu na oběhové hospodářství obcí ČR – případová studie čtyř měst Jihomoravského kraje. Waste Forum. Czech Environment Management Center, 2022, roč. 2022, č. 3, s. 238 - 248. ISSN 1804-0195.
 4. 2021

 5. SOUKOPOVÁ, Jana, Stanislav ČURDA, Michal STRUK, Dominika TÓTHOVÁ a Zuzana BEDŘICHOVÁ. Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství v závislosti na charakteristikách kraje. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 196 s.
 6. STROMSKÁ, Eliška a Dominika TÓTHOVÁ. Dopady společné zemědělské politiky EU na české zemědělce v období 2014–2020. In Klímová, V., Žítek, V. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 570-577. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-70.
 7. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 s. ISBN 978-80-210-9942-5.
 8. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 s. ISBN 978-80-210-9941-8.
 9. TÓTHOVÁ, Dominika a Jana SOUKOPOVÁ. The Financial Burden of Acute Nasopharynx and Acute Bronchitis of Children from Different Perspectives: The Cost-Of-Illness Study in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. University of Pardubice, 2021, roč. 29, č. 3, s. 1-14. ISSN 1211-555X. doi:10.46585/sp29031414.
 10. 2020

 11. TÓTHOVÁ, Dominika. A multivariate cross-national European regression analysis of Ecological Footprint. In Klímová, V., Žítek, V. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 522-528. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-66.
 12. SOUKOPOVÁ, Jana, Stanislav ČURDA, Dominika TÓTHOVÁ, Michal STRUK, Michaela DVOŘÁKOVÁ a Michal RADVAN. Analýza potenciálu oběhového hospodářství a koncepce plánu oběhového hospodářství vybraných měst Jihomoravského kraje. Brno: neuveden, 2020. 280 s.
 13. PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Assessment of the burden on population due to transport-related air pollution: The Czech core motorway network. Journal of Cleaner Production. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 275, n/a, s. 123111-123124. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123111.
 14. STRUK, Michal a Dominika TÓTHOVÁ. Motivační a komunikační nástroje pro přechod na oběhové hospodářství obcí. Odpadové fórum. Praha: CEMC – České ekologické manažerské centrum, z.s., 2020, roč. 2020, č. 12, s. 28-29. ISSN 1212-7779.
 15. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1. vydání. Brno: Munipress, 2020. 40 s. ISBN 978-80-210-9749-0.
 16. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s. ISBN 978-80-210-9730-8.
 17. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 40 s. ISBN 978-80-210-9749-0.
 18. TÓTHOVÁ, Dominika. Respiratory diseases in children and air pollution - the Cost-Of-Illness assessment in Ostrava city. Central European Journal of Public Policy. 2020, roč. 14, č. 1, s. 43-56. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2020-0003.
 19. SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří BARTOŠ, Dominika TÓTHOVÁ, Michal STRUK a Stanislav ČURDA. Webový portál projektu TL01000305. 2020.
 20. 2019

 21. TÓTHOVÁ, Dominika. Ochota platit za snížení počtu respiračních onemocnění dětí v Ostravě. In Klímová, V., Žítek, V. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 699-707. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-88.
 22. 2018

 23. TÓTHOVÁ, Dominika a Jan TURČÍNEK. Index Strategie 2020 v zemích V4. In Klímová, V., Žítek, V. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 662-668. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-87.
 24. 2017

 25. TÓTHOVÁ, Dominika a Katarína VRŠKOVÁ. Hodnocení kvality života v městské části Bratislava - Lamač. In Klímová, V., Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 475 - 480. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-61.
 26. TÓTHOVÁ, Dominika, Vilém PAŘIL a Petr ŠAŠINKA. Připravované infrastrukturní projekty v Brně a Brněnské metropolitní oblasti v kontextu strategického plánování. 2017.
 27. 2016

 28. TÓTHOVÁ, Dominika a Jan TURČÍNEK. Ekologická stopa a ekonomický růst: platí environmentální Kuznetsova křivka? In Klímová, V., Žítek, V. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 634 - 640. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-81.
 29. 2015

 30. PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Assessment of Express Road Infrastructure Conflicts with Residential Area in View of Air Pollution. In ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY RESEARCH PROVIDING INFORMATION FOR DECISION MAKING: YOUNG SCHOLARS' PERSPECTIVE. 2015. vyd. Prague: Litomysl Seminar Publishing, 2015. s. 86-98. ISBN 978-80-86709-22-2.
 31. TÓTHOVÁ, Dominika a Vilém PAŘIL. Assessment of Population Air Polution Burden in the Surroundings of D 1 Motorway. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 332-340. ISBN 978-80-210-7532-0.
 32. TÓTHOVÁ, Dominika. Environmentální kvalita života v krajích České republiky - návrh a aplikace agregovaného indikátoru. In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 573-578. ISBN 978-80-210-7861-1.
 33. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s.
 34. TÓTHOVÁ, Dominika, Vilém PAŘIL a Jan TURČÍNEK. The hedonic evaluation of air quality: The case of Ostrava city. European Offroads of Social Science. Praha: TROAS, s.r.o., 2015, roč. 2015, č. 2, s. 3 - 12. ISSN 2336-2219.
 35. PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Value from Environmental and Cultural Perspectives or Two Sides of the Same Coin. International Journal of Environmental and Ecological Engineering. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 9, č. 4, s. 1288-1295. doi:10.5281/zenodo.1100543.
 36. PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Value From Environmental and Cultural Perspectives Or Two Sides of the Same Coin. In ICEES 2015 : XIII International Conference on Environmental and Earth Sciences. 2015.
 37. PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Value From Environmental and Cultural Perspectives Or Two Sides of the Same Coin. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015. s. 1272-1279.
 38. 2014

 39. TÓTHOVÁ, Dominika. Cost-of-Illness studie - přehled literatury. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 728-734. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-94.
 40. ŠRANKOVÁ, Veronika a Dominika TÓTHOVÁ. Implementation of the Operational Program Environment in Ostrava. In New Economic Challenges 5th International PhD Student Conference, Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 23-34. ISBN 978-80-210-7140-7.
 41. VITURKA, Milan a Dominika TÓTHOVÁ. Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník přípsěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 29-36. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-2.
 42. 2013

 43. TÓTHOVÁ, Dominika. Potenciální demografické souvislosti znečištění ovzduší v Ostravě. In Sborník příspěvků VI. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 806-815. ISBN 978-80-7248-901-5.
 44. TÓTHOVÁ, Dominika. Zdravotní důsledky znečištění ovzduší v Ostravě a jejich ekonomické konsekvence. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2013. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 362-369. ISBN 978-80-7375-884-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 11:48