Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VOJÁČEK, Ladislav, Eduard VLČEK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Ondřej HORÁK a Naďa ŠTACHOVÁ. Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 2. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum právních dějin. Ladislav Vojáček a kolektiv: Praktikum právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 251 s. Právo.
 3. 2007

 4. VLČEK, Eduard. Dějiny českého soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 279 s. ISBN 978-80-7380-041-3.
 5. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK, Marta KADLECOVÁ a Renata VESELÁ. Dějiny českého soukromého práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 279 s. Právo. ISBN 978-80-7380-041-3.
 6. VLČEK, Eduard. Od císařství k republice. Olomouc: UP Olomouc, 2007. s. 297-309, 12 s. ISBN 978-80-244-1742-4.
 7. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Praktikum z právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 236 s. Právo. ISBN 978-80-86391-00-7.
 8. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Michaela ŽIDLICKÁ, Ladislav VOJÁČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 1134 s. Právo. ISBN 978-80-7380-043-7.
 9. VLČEK, Eduard. The Formation of the Czechoslovak Republic and the Beginning of Its Public Administration. Univ.Palackého Olomouc, 2007.
 10. 2006

 11. VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3. nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 66 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 381). ISBN 80-210-4056-4.
 12. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1.
 13. 2005

 14. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Ladislav VOJÁČEK a Michaela ŽIDLICKÁ. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s. Právo. ISBN 80-86861-10-4.
 15. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. Právní dějiny (Pracovní sešit). Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. Skripta. ISBN 80-210-3835-7.
 16. 2004

 17. VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 2. nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 66 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 346). ISBN 80-210-3506-4.
 18. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj českého soukromého práva. / Marta Kadlecová ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 213 s. ISBN 80-86432-83-1.
 19. VLČEK, Eduard. Vývoj kodifikace obchodního práva. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 37-75. ISBN 80-210-3610-9.
 20. VLČEK, Eduard. Vývoj kodifikace směnečného práva. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 118-135. ISBN 80-210-3610-9.
 21. VLČEK, Eduard. Vývoj právní úpravy trestu smrti na našem území. In K 75. narodeninám profesora Hubenáka : zborník z medzinárodnej pravno-historickej konference konanej pri tejto príležitosti. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 165-177. ISBN 80-8055-915-5.
 22. VLČEK, Eduard. Vývoj prokuratury 1945-1990. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2004. s. 384-398. ISBN 80-246-0863-4.
 23. 2003

 24. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE a Eduard VLČEK. Několik kapitol z právních dějin. Vyd. 2., nezm. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 129 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 322). ISBN 80-210-3214-6.
 25. 2002

 26. VLČEK, Eduard. Význam právnického vzdělávání. In Právna kultúra a význam právnického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku : zborník príspevkov z medzinárodného sympózia, Bratislava 10. októbra 2001. 1. v\d. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2002. s. 42-43. ISBN 80-7160-166-7.
 27. 2000

 28. NETT, Alexander, Jana ZEZULOVÁ, Eduard VLČEK a Antonín DRAŠTÍK. Trestní právo procesní : (obecná část). [Učebnice]. Vyd. 3., dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 380 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 238. ISBN 80-210-2275-2.
 29. 1999

 30. VLČEK, Eduard. Místo právní historie v právnickém vzdělávání. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 94-96. ISBN 80-210-2244-2.
 31. 1998

 32. VLČEK, Eduard a Karel SCHELLE. Právní dějiny. 3, Státy střední a východní Evropy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 430 s. ISBN 80-7239-019-8.
 33. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK, Tomáš KNOZ a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. / Karel Schelle, Eduard Vlček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 430 s. ISBN 80-210-1916-6.
 34. 1997

 35. VLČEK, Eduard. Dekretální pravomoc prezidenta. Slezský sborník. Opava: Slezský ústav SZM, 1997, roč. 95, č. 3, s. 178-205. ISSN 00377-6833.
 36. 1996

 37. NETT, Alexander, Jana ZEZULOVÁ, Eduard VLČEK a Antonín DRAŠTÍK. Trestní právo procesní. [Učebnice]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 311 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 141 , 204. ISBN 80-210-1016-9.
 38. 1995

 39. VLČEK, Eduard. Geneze kultu osobnosti a jeho státoprávní aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 48 s. Právnické sešity ; sv. 88. ISBN 80-210-1017-7.
 40. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. K problematice kontinuity a diskontinuity poválečného Československa. In Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 161 - 170. ISBN 80-210-1228-5.
 41. 1994

 42. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva I. Dokumenty mezinárodně právního charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 212 s. ISBN 80-210-0858-X.
 43. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva II. Ústavy a normy ústavního charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 382 s. ISBN 80-210-0859-8.
 44. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. 1, dokumenty mezinárodně právního charakteru. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 212 s. ISBN 80-210-0858-X.
 45. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. Dokumenty z československých dějin státu a práva. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 105. ISBN 80-210-0959-4.
 46. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ a Eduard VLČEK. Několik kapitol z právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 129 s. ISBN 80-210-0980-2.
 47. SCHELLE, Karel, Michaela ŽIDLICKÁ a Eduard VLČEK. Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. I. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 174 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 100. ISBN 80-210-0926-8.
 48. VLČEK, Eduard a Karel SCHELLE. Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 167 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 101. ISBN 8021009160.
 49. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. III. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 161 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 102. ISBN 80-210-0921-7.
 50. NETT, Alexander, Jana ZEZULOVÁ, Eduard VLČEK a Antonín DRAŠTÍK. Trestní právo procesní. [Učebnice]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 256 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 113. ISBN 80-210-1016-9.
 51. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. Život a dílo prof. JUDr. Bohumila Kučery, DrSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 4 s. Právnické sešity č. 81. ISBN 80-210-0960-8.
 52. 1993

 53. SCHELLE, Karel, Pavel MATES, Eduard VLČEK a Marta KADLECOVÁ. Moderní dějiny státu a práva v dokumentech II. Státy západní Evropy a USA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 348 s. ISBN 80-210-0609-9.
 54. SCHELLE, Karel, Pavel MATES, Eduard VLČEK a Marta KADLECOVÁ. Moderní dějiny státu a práva v dokumentech III. Státy východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 450 s. ISBN 80-210-0605-6.
 55. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Tomáš KNOZ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK a Michaela ŽIDLICKÁ. Postavení brněnské právněhistorické vědy mezi světovými válkami. In Brno 1243 - 1993. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity Brněnská věda a umění meziválečného období (1918 - 1939) v evropském kontextu konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22. - 25. září 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 144 - 148. ISBN 80-210-0737-0.
 56. VLČEK, Eduard. Veřejná správa a její vědecký význam a pedagogické vyústění. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 28-35. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
 57. SCHELLE, Karel a Eduard VLČEK. Vybrané kapitoly z právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 104 s. ISBN 80-210-0772-9.
 58. VLČEK, Eduard. Zakotvení vztahu moci zákonodárné a vládní a výkonné Ústavní listinou ČSR z roku 1920. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 189-192. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 59. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK a Tomáš KNOZ. Život a dílo prof. JUDr. Jiřího Cvetlera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 9 s. Právnické sešity č. 36. ISBN 80-210-0675-7.
 60. 1992

 61. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Pavel MATES, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Dějiny československého státu a práva (1918 - 1945). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 80-210-0450-9.
 62. 1991

 63. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Pavel MATES, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Československé dějiny státu a práva (1918 - 1945). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 137 s. ISBN 80-210-0346-4.
 64. 1988

 65. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK a Pavel MATES. Československé dějiny státu a práva (1918-1960). Vyd. 1. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988. 304 s.
 66. 1985

 67. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK a Pavel MATES. Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR (1939 - 1950). 1. vydání. Brno: Univerzita J. E.Purkyně, 1985. 288 s.
 68. VLČEK, Eduard, Karel SCHELLE a Pavel MATES. Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR (1939-1950). Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1985. 288 s.
 69. 1983

 70. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Eduard VLČEK a Pavel MATES. Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR do roku 1938. / Marta Kadlecová ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Právnická fakulta, 1983. 196 s.
 71. 1978

 72. VLČEK, Eduard. Dokumenty ke studiu dějin státu a práva ČSSR. Díl 2, (1948-1960). Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 165 s.
 73. 1977

 74. VLČEK, Eduard. Dokumenty ke studiu dějin státu a práva ČSSR. Díl 1, (1939-1948). Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1977. 184 s.
 75. 1972

 76. VLČEK, Eduard. Dokumenty ke studiu dějin státu a práva ČSSR (1948-1960) [SPN,1972]. / sestavil Eduard Vlček. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 190 s.
 77. 1967

 78. MEČL, Josef a Eduard VLČEK. Soubor dokumentů ke studiu dějin státu a práva ČSSR. Část 1, (1939-1948). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 241 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 10. 2021 03:25