Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. MOLEK, Pavel a Martin BOBÁK. Vybrané aspekty svobody projevu. Praha: UNION 2015, Ročenka Unie státních zástupců České republiky, 2016. s. 17-47. ISBN 978-80-905764-2-1.
 2. 2015

 3. BOBÁK, Martin. Judikatura NSS: Uzavírací klauzule a volební kraje ve volbách do Poslanecké sněmovny. Předvolební vysílání České televize. Soudní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 2015, 11-12, s. 420-422. ISSN 1211-4405.
 4. BOBÁK, Martin a Michal HÁJEK. Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce? In Molek, P., Kandalec, P., Valdhans, J. Dny práva 2014 - Days of Law 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 47 - 76. ISBN 978-80-210-7901-4.
 5. 2014

 6. BOBÁK, Martin. Ochrana proti záznamu v Schengenském informačním systému. In Cofola 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 663-679. ISBN 978-80-210-7211-4.
 7. BOBÁK, Martin. Recenze: MAREŠ, M. – VÝBORNÝ, Š.: Militantní demokracie ve střední Evropě. Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu. Trnava: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 279-281. ISSN 1339-5637.
 8. 2013

 9. BOBÁK, Martin. An independent Judiciary: Are Slovak Judges Capable of Self-Reflection? Brno: Czech Republic Human Rights Review, 2013. s. 5-7. ISSN 1804-2392.
 10. BOBÁK, Martin. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. Úspěch a nejistota? Brno: Centrum pro lidská práva a demokratizaci, 2013. s. 10-12. ISSN 1804-2392.
 11. BOBÁK, Martin. Rušné obdobie v Maďarsku: Nevyrovnané účty Ústavného súdu. Brno: Centrum pro lidská práva a demokratizaci, 2013. s. 17-19. ISSN 1804-2392.
 12. 2012

 13. BOBÁK, Martin. Nezávislosť súdov: Je slovenské súdnictvo schopné sebareflexie? Brno: Centrum pro lidská práva a demokratizaci, 2012. s. 13-15. ISSN 1804-2392.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 04:29