Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. 2019

 2. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Onemocneni pohyboveho aparatu a nervu koncetin jako nemoci z povolani - diagnostika, uznavani, odskodnovani. In VI. kongres Mediciny pro praxi - kongres praktickych lekaru, Med. praxi 2019; 20(Suppl A). 2019. ISBN 978-80-7471-256-2.
 3. 2018

 4. PETROVOVÁ, Markéta, Petra MUSILOVÁ, Marek SVOBODA, Iveta SELINGEROVÁ, Roman GONĚC, Hana HRADSKÁ, Dita KADLČÍKOVÁ, Miluše VOZDOVÁ, Petr BRHEL a Jiří RUBEŠ. Biomonitoring práce s genotoxickými látkami a faktory v onkologickém zdravotnickém zařízení. Klinická onkologie. 2018, roč. 31, Suppl1, s. 163-167. ISSN 0862-495X.
 5. PETROVOVÁ, Markéta, Petra MUSILOVÁ, Marek SVOBODA, Iveta SELINGEROVÁ, Roman GONĚC, Hana HRADSKÁ, Dita KADLČÍKOVÁ, Miluše VOZDOVÁ, Petr BRHEL a Jiří RUBEŠ. Biomonitoring práce s genotoxickými látkami a faktory ve zdravotnickém zařízení. In XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Praha: Ambit Media, 2018. s. 163-167. ISSN 0862-495X.
 6. BRHEL, Petr a Markéta PETROVOVÁ. Profesní nemoci pohybového aparátu-zásady spolupráce s praktickými lékaři: současnost a perspektivy. In XXVI. Brněnské dny praktického lékařství "Praktický lékař - myoskeletální medicína". 2018.
 7. 2017

 8. PETROVOVÁ, Markéta, Marek SVOBODA, Jiří RUBEŠ, Petra MUSILOVÁ, Petr BRHEL, Hana ŠEBESTOVÁ a Miluše VOZDOVÁ. Biomonitoring zdravotníků exponovaných cytostatikům - první výsledky vyšetření metodou FISH. In 17. Slezské dny preventivní medicíny. 2017. ISBN 978-80-270-1412-5.
 9. PETROVOVA, marketa, Marek SVOBODA, Jiří RUBEŠ, Petra MUSILOVÁ, Roman GONĚC, Petr BRHEL, Hana ŠEBESTOVÁ a Miluše VOZDOVÁ. Biomonitoring zdravotniku exponovanych cytostatikum a ionizujicimu zareni - prvni vysledky vysetreni metodou FISH. In XXXIII. kongres pracovneho lekarstva. 2017. ISBN 978-80-972858-4-5.
 10. PETROVOVÁ, Markéta, Marek SVOBODA, Jiří RUBEŠ, Petra MUSILOVÁ, Roman GONĚC, Petr BRHEL, Helena ŠEBESTOVÁ a Miluše VOZDOVÁ. Biomonitoring zdravotníků exponovaných cytostatikům a ionizujícímu záření - první výsledky vyšetření metodou FISH. In Sborník abstrakt YLI. brněnských onkologických dnů, XXXI. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klinická onkologie 2017; 30 (Suppl. 1); S 37. 2017. ISBN 978-80-86793-32-0.
 11. PETROVOVÁ, Markéta, Marek SVOBODA, Jiří RUBEŠ, Petra MUSILOVÁ, Roman GONĚC, Petr BRHEL a Hana ŠEBESTOVÁ. Biomonitoring zdravotníků exponovaných cytostatikům a ionizujícímu záření - první výsledky vyšetření metodou FISH. In XLI.Brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2017.
 12. TOMÁŠKOVÁ, Hana, Anna ŠPLÍCHALOVÁ, Hana ŠLACHTOVÁ, Pavel URBAN, Zdeňka HAJDUKOVÁ, Irena LANDECKÁ, Rostislav GROMNICA, Petr BRHEL, Daniela PELCLOVÁ a Zdeněk JIRÁK. Mortality in Miners with Coal-Workers' Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI AG, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-12. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph14030269.
 13. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Nemoci z povolání u zdravotníků. In Sborník abstrakt XLI. Brněnských onkologických dnů, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2017; 30 (Suppl 1). 2017. ISBN 978-80-86793-32-0.
 14. PETROVOVÁ, Markéta, Petr BRHEL a Petr MALENKA. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci podle příloh vyhlášky č.79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách. In XV. kongres praktických lékařů, Olomouc. 2017.
 15. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Práce ve zdravotnictví a sledování zdravotních rizik u zaměstanců. In Sborník abstrakt XLI. Brněnských onkologických dnů, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. KlinOnkol 2017; 30 (Suppl. 1); S 38. 2017. ISBN 978-80-86793-32-0.
 16. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Pracovně lékařská péče prováděná praktickým lékařem. In XV. Kongres praktických lékařů Olomouc. 2017.
 17. 2016

 18. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Epidemiologie profesionálních legionelóz v České republice v letech 1998 - 2014. In Oto Osina, Ľudovít Mušák. Pracovné lekárstvo a toxikológia : Nové poznatky a skúsenosti 3. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 2016. s. 139-145. ISBN 978-80-8187-005-7.
 19. PETROVOVÁ, Markéta, Petr BRHEL a Zdena FENCLOVÁ. K otázce profesní etiologie nádorových onemocnění v České republice. In In XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
 20. BRHEL, Petr. Profesní nemoci dýchacích cest a plic v České republice v letech 2009 až 2013. Interní medicina pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 18, č. 1, s. 28-32. ISSN 1212-7299.
 21. 2015

 22. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Epidemiologie profesionálních legionelóz v České republice. In XXXII. Kongres pracovního lékařství. 2015.
 23. PETROVOVÁ, Markéta, Petr BRHEL a Viera BABIČOVÁ. Mezoteliom peritonea po profesní expozici azbestu - trnitá cesta k uznání nemoci z povolání. In XXXIX.Brněnskéonkologické dnyXXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 24. PETROVOVÁ, Markéta, Petr BRHEL a V. BABIČOVÁ. Mezoteliom peritonea po profesní expozici azbestu - kazuistika. In XXXII. Kongres pracovního lékařství. 2015.
 25. BRHEL, Petr, Markéta PETROVOVÁ, Dana LORENZOVÁ a L. ČELEDOVÁ. Ventilační plicní porucha u pacientů postižených silikózou nebo pneumokoniózou uhlokopa. In XXXII. Kongres pracovního lékařství. 2015.
 26. BRHEL, Petr, Markéta PETROVOVÁ a Dana LORENZOVÁ. Výskyt ventilační poruchy plic u osob se silikózou a pneumokoniózou uhlokopa. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1023-1027. ISSN 0042-773X.
 27. 2014

 28. ČEVELA, R., L. ČELEDOVÁ, Petr BRHEL a J. BIENERTOVÁ. Dvouleté zkušenosti s funkčním posuzováním stupně závislosti pro účely příspěvku na péči. In VII. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, 16.-17.10.2014, Luhačovice. 2014. ISSN 0032-6291.
 29. ČELEDOVÁ, L., K. BABKOVÁ, V. ROGALEWICZ, R. ČEVELA a Petr BRHEL. Index pracovní schopnosti u osob starších 50 let jako možný nástroj pracovnělékařských služeb. In VII. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, 16.-17.10.2014, Luhačovice. 2014. ISSN 0032-6291.
 30. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí. In XXXVIII. brněnské onkologické dny. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 31. MINKS, Eduard, Alexandra MINKSOVÁ, Petr BRHEL a Viera BABIČOVÁ. Profesionální syndrom karpálního tunelu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 5, s. 234-239. ISSN 1213-1814.
 32. 2013

 33. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Legionelóza s profesní souvislostí - kazuistiky z ČR. In Globální úproblémy veřejného zdravotnictví 2013. 2013. ISBN 978-80-7464-263-0.
 34. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Nozokomiální legionelóza a právní odpovědnost zdravotnických zařízení. In Český kongres o infekčních nemocech. 2013. ISBN 978-80-260-4768-1.
 35. 2012

 36. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Ladislav DUŠEK, Kohji SHIRAI, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BRHEL, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Tomáš FREIBERGER a Tomoyuki YAMBE. Cardio-Ankle Vascular Index in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS. TOKYO: JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, 2012, roč. 19, č. 5, s. 453-461. ISSN 1340-3478.
 37. ČELEDOVÁ, Libuše, Rostislav ČEVELA, Petr BRHEL a Markéta PETROVOVÁ. První zkušenosti s pregraduální výukou posudkového lékařství na lékařských fakultách. Praktický lékař. 2012, roč. 92, č. 7, s. 413-415. ISSN 0032-6739.
 38. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Přenosné a parazitární infekce ve zdravotnictví – odškodňování. In Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012, Ostrava. 2012. ISBN 978-80-7368-805-9.
 39. PETROVOVÁ, Markéta a Petr BRHEL. Přenosné a parazitární nemoci z povolání u zdravotnických pracovníků - prevence, kontrola rizik. Zdravotnické fórum - pravidelná příloha časopisu Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, roč. 2012, č. 10, s. 13-20. ISSN 1804-9664.
 40. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 41. ČELEDOVÁ, Libuše, Petr BRHEL, Rostislav ČEVELA, Daniela PELCLOVÁ a Markéta PETROVOVÁ. Zavedení posudkového lékařství do pregraduální výuky na lékařských fakultách. Praha: MPSV, 2012.
 42. 2011

 43. BRHEL, Petr. Nejčastější postižení pohybového aparátu a nervů horních končetin jako nemoci z povolání. Praha: MPSV, 2011. 95 s. Aktuality pro lékařskou posudkovou službu. ISBN 978-80-7421-032-7.
 44. BRHEL, Petr. Poznámky k aktualizaci seznamu nemocí z povolání. Praha: MPSV, 2011. 88 s. Aktuality pro lékařskou posudkovou službu. ISBN 978-80-7421-032-7.
 45. DASTYCHOVÁ, Eliška a Petr BRHEL. Profesionální dermatózy v České republice v průběhu let. In Sborník abstrakt : XXX. Kongres pracovního lékařství, Praha 13.-14.10.2011. 2011.
 46. BRHEL, Petr, Zdena FENCLOVÁ a Markéta PETROVOVÁ. Profesní zhoubné novotvary. In Státní zdravotní ústav Praha. XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2011. s. 9-17, 8 s. ISBN 978-80-7071-319-8.
 47. BRHEL, Petr a Markéta PETROVOVÁ. Rozšíření seznamu nemocí z povolání. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum. 2011, roč. 1/2011, č. 1, s. 19-23. ISSN 1214-7966.
 48. BRHEL, Petr, Petr DOBŠÁK, Petr MALENKA a Markéta PETROVOVÁ. Stanovení indexu CAVI v pracovním lékařství. In Státní zdravotní ústav Praha. XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2011. s. 17-25, 8 s. ISBN 978-80-7071-319-8.
 49. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 50. PETROVOVÁ, Markéta, Radomír POLCAR, Vladimír DRAŠAR a Petr BRHEL. Výroba plastů vstřikováním - výskyt legionel a zdravotní riziko pro pracovníky. Plasty a Kaučuk. 2011, roč. 48, 11-12, s. 330-334. ISSN 0322-7340.
 51. BRHEL, Petr, Zdena FENCLOVÁ a Markéta PETROVOVÁ. Zhoubné nádory jako nemoci z povolání v České republice v letech 1991 až 2009. Onkologie. 2011, roč. 5, č. 5, s. 286-289. ISSN 1802-4475.
 52. BRHEL, Petr, Zdena FENCLOVÁ a Markéta PETROVOVÁ. Zhoubné novotvary jako nemoci z povolání. In 35. Brněnské onkologické dny. 21. - 23. dubna 2011, Brno. 2011.
 53. BRHEL, Petr, Vladimír DRÁPAL a Markéta PETROVOVÁ. Zkušenosti s diagnostikou nemocí pohybového aparátu. In Státní zdravotní ústav Praha. XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-7071-319-8.
 54. 2010

 55. HAJDUKOVÁ, Zdeňka, Petr BRHEL, Marie NAKLÁDALOVÁ a Daniela PELCLOVÁ. Doporučený postup při diagnostice profesionálního astmatu v ČR. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 2010/62, č. 2, s. 82-85. ISSN 0032-6291.
 56. BRHEL, Petr. Posudkové lékařství (vybrané kapitoly) Čevela, R., Čeledová, L., Zvoníková, A. - recenze knihy. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 2010/62, č. 2. ISSN 0032-6291.
 57. BRHEL, Petr. Profesní alergická onemocnění. In Pomocník alergologa a klnického imunologa. Semily: GEUM, 2010. s. 28-30. 2010. ISBN 978-80-86256-72-6.
 58. 2009

 59. MARTINKOVÁ, Jana a Petr BRHEL. Bolestivá postižení pohybového aparátu při práci v kanceláři. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 61, 2009, č. 3, s. 133-139. ISSN 0032-6291.
 60. BRHEL, Petr a Zdena FENCLOVÁ. Jak uznáváme nemoci z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 61, 2009, č. 3, s. 141-147. ISSN 0032-6291.
 61. BRHEL, Petr a Markéta PETROVOVÁ. K problematice profesních přenosných a parazitárních nemocí. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 61/ 2009, č. 2, s. 63-68. ISSN 0032-6291.
 62. BRHEL, Petr. Profesní alergická onemocnění. In Pomocník alergologa a klinického imunologa 2009. 1. vydání. Praha: Geum, 2009. s. 28-30.
 63. DASTYCHOVÁ, Eliška, Z. FENCLOVÁ a Petr BRHEL. Vývojové trendy profesionálních dermatóz v ČR v letech 1992-2007. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2009, roč. 84, č. 1, s. 28-37. ISSN 0009-0514.
 64. 2008

 65. BRHEL, Petr. Potřebujeme ohrožení nemocí z povolání a jejich seznam? Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 60, č. 2, s. 79-83. ISSN 0032-6291.
 66. BRHEL, Petr a Zdena FENCLOVÁ. Profesionální nádorová onemocnění v České republice. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 60, č. 4, s. 162-167, 149 s. ISSN 0032-6291.
 67. BRHEL, Petr. Profesní alergická onemocnění. In Pomocník alergologa a klinického imunologa 2008. 1. vydání. Praha: GEUM s.r.o., 2008. s. 33-36. ISBN 978-80-86256-58-0.
 68. BRHEL, Petr, Petr MALENKA, Alena ŘÍHOVÁ a Eva BENEŠOVÁ. Průběh profesionálního sekundárního Raynaudova syndromu po uznání nemoci z povolání. In IV. kongres nemocí zpovolání s mezinárodní účastí. 2008.
 69. DASTYCHOVÁ, Eliška, Zdena FENCLOVÁ a Petr BRHEL. Vývojové trendy profesionálních dermatóz v ČR v letech 1992-2004. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 60, č. 1, s. 23-30. ISSN 0032-6291.
 70. BRHEL, Petr a Zdena FENCLOVÁ. Zhoubný novotvar jako nemoc z povolání. In IV. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí. 2008.
 71. BRHEL, Petr. Zhoubný novotvar jako nemoc z povolání. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, roč. 12, č. 1, s. 18-21. ISSN 1214-5602.
 72. 2007

 73. BRHEL, Petr, Pavel ŠEVČÍK a Václav ZVONÍČEK. Akutní intoxikace. In Vnitřní lékařství. 2., doplněné a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 537-546. ISBN 978-80-7262-496-6.
 74. BRHEL, Petr. Praktické poznámky k posuzování a uznávání nemocí z povolání. Pracovní lékařství. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JE, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 161-165. ISSN 0032-6291.
 75. BRHEL, Petr a Vladimír DRÁPAL. Repetitorium funkčního vyšetřování kloubů končetin pro posuzování nemocí z povolání. Pracovní lékařství. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 155-160. ISSN 0032-6291.
 76. 2006

 77. PAZOURKOVÁ, Marie, Josef TOMANDL, Petr BRHEL, Lucie PROKOPOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Naše zkušenosti s onemocněním dýchacího ústrojí u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Praktický Lékař. 2006, roč. 86, č. 10, s. 583-585. ISSN 0032-6739.
 78. BRHEL, Petr. Problematika nemocí z povolání v praxi praktického lékaře. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 264-267. ISSN 1214-8687.
 79. 2005

 80. BRHEL, Petr a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní nemoci z vlivů prostředí (209-216). In Vnitřní lékařství, II. díl. Brno: LF MU, 2005. s. 689. ISBN 80-210-3574-9.
 81. 2003

 82. DRÁPAL, V., Petr BRHEL a Zdeněk KADAŇKA. Nemoci z povolání způsobené přetěžováním pohybového systému a nervů končetin. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Sanoma Magazines Praha, s.r.o., 2003, roč. 15, č. 34, s. 15-17. ISSN 0044-1996.
 83. 2000

 84. BRHEL, Petr a Marie NAKLÁDALOVÁ. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Profesionální bronchiální astma (reg. č. o/037/040). Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000. 8 s. reg. č. o/037/040.
 85. BRHEL, Petr a Vladimír DRÁPAL. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče "Profesionální nemoci pohybového aparátu a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného a jednostranného přetěžování" (reg.č. o/037/041). Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000. 7 s.
 86. MULLER, Ivan a Petr BRHEL. K některým otázkám hlavních nozologických jednotek profesionálních ortopedických onemocnění z přetěžování končetin. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 52, č. 1, s. 22-25. ISSN 0032-6291.
 87. BENEŠOVÁ, Eva, Petr BRHEL a Blanka FIŠMEISTEROVÁ. K problematice profesionální tularemie. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 52, č. 2, s. 69-72. ISSN 0032-6291.
 88. BRHEL, Petr a Aleš HEJLEK. Ohrožení nemocí z povolání. České pracovní lékařství. Praha: TIGIS,s.r.o., 2000, roč. 1, č. 2, s. 124-125. ISSN 1212-6721.
 89. BRHEL, Petr a Valina HASSMANOVÁ. Profesionální astma v České republice. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2000, roč. 2, č. 2, s. 84-89. ISSN 1212-3536.
 90. NOVOTNÁ, Bronislava a Petr BRHEL. Profesionální bronchiální astma. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2000, roč. 2, č. 2, s. 120-126. ISSN 1212-3536.
 91. BRHEL, Petr a Pavel URBAN. Profesionální nemoci pohybového aparátu a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. České pracovní lékařství. Praha: TIGIS,s.r.o., 2000, roč. 1, č. 3, s. 157-163, 6 s. ISSN 1212-6721.
 92. BRHEL, Petr, Kateřina VOMELOVÁ a Alena ŘÍHOVÁ. Profesionální rinitida na jižní Moravě. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 52, č. 3, s. 116-119. ISSN 0032-6291.
 93. NOVOTNÁ, Bronislava a Petr BRHEL. Profesionální rýma. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 52, č. 3, s. 127-130. ISSN 0032-6291.
 94. 1999

 95. BRHEL, Petr a Alena ŘÍHOVÁ. Je profesionální astma závažnou nemocí? In IX. Moravskoslezské dny, Brno 1. a 2. 10. 1999-sborník. 1. vyd. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 1999. s. 1.
 96. ŘÍHOVÁ, Alena a Petr BRHEL. K otázce prognózy profesionálního syndromu karpálního tunelu. In XXV. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí, Ostrava 18.-20.5. 1999 - sborník. 1. vyd. Ostrava: Společnost pracovního lékařství, 1999. s. 10.
 97. KADAŇKA, Zdeněk a Petr BRHEL. Kompresivně ischemické neuropatie na horních končetinách a práce. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 138, č. 8, s. 230-234. ISSN 0008-7335.
 98. KADAŇKA, Zdeněk a Petr BRHEL. Kompresivně ischemické neuropatie na horních končetinách a práce. Časopis lékařů českých. 1999, roč. 138, č. 8, s. 230-234. ISSN 0008-7335.
 99. VOMELOVÁ, Kateřina, Eva BENEŠOVÁ a Petr BRHEL. Nazální provokační testy v diagnostice profesionální alergické rhinitidy. In XXV. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. 1. vyd. Ostrava: Společnost pracovního lékařství JEP, 1999. s. 113.
 100. BRHEL, Petr. Ohrožení nemocí z povolání a dynamika vývoje pneumokoniózy. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 51, č. 1, s. 34-35. ISSN 0032-6291.
 101. BRHEL, Petr a Alena ŘÍHOVÁ. Osud postižených profesionálním astmatem. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 51, č. 2, s. 76-81. ISSN 0032-6291.
 102. BRHEL, Petr, Alena ŘÍHOVÁ, Jaroslav DUFEK, Eva BENEŠOVÁ a Hana STREITOVÁ. Profesionální syndrom karpálního tunelu. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 51, č. 3, s. 123-129. ISSN 0032-6291.
 103. BRHEL, Petr a Alena ŘÍHOVÁ. Prognóza onemocnění profesionálním astmatem. In XXV. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. 1. vyd. Ostrava: Společnost pracovního lékařství, 1999. s. 26.
 104. BRHEL, Petr. Zkušenosti s diagnostikou profesionální alergické rinitidy. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 51, č. 2, s. 82-85. ISSN 0032-6291.
 105. 1998

 106. BENEŠOVÁ, Eva a Petr BRHEL. Caplanův syndrom. Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 12, s. 714-717. ISSN 0042-773X.
 107. BRHEL, Petr a Jaromíra KRATOCHVÍLOVÁ. Co jsou profesionální nemoci z přetěžování pohybového ústrojí končetin? Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, č. 28, s. 46-50. ISSN 1211-3530.
 108. BRHEL, Petr. Profesionální alergická onemocnění dýchacích cest. Klinická imunológia a alergológia. Bratislava, 1998, roč. 8, č. 3, s. 12-14. ISSN 1335-0013.
 109. BRHEL, Petr. Profesionální alergická onemocnění dýchacích cest a plic. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1998, roč. 71, suppl.5, s. 100-102. ISSN 1211-3395.
 110. BENEŠOVÁ, Eva a Petr BRHEL. Profesionální extraintestinální forma amébózy. Pracovní lékařství. Praha, 1998, roč. 50, č. 2, s. 77-79. ISSN 0032-6291.
 111. ŘÍHOVÁ, Alena a Petr BRHEL. Profesionální neuropatie v Jihomoravském kraji. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61, suppl.1, s. 61. ISSN 1210-7859.
 112. BRHEL, Petr. Rozbor nemocí z povolání v Jihomoravském kraji v roce 1997. Pracovní lékařství. Praha, 1998, roč. 50, č. 3, s. 160-161. ISSN 0032-6291.
 113. BRHEL, Petr, Karel PICKA a Drahoslava HRUBÁ. Úvod do průmyslové toxikologie. 1. vyd. Brno: MU, 1998. 58 s. ISBN 80-210-1738-4.
 114. BRHEL, Petr, Vladimír MAREK a Marta MANOUŠKOVÁ. Vybrané kapitoly pracovního lékařství pro lékaře závodní preventivní péče. 1. vyd. Brno: IDV PZ, 1998. 33 s.
 115. 1997

 116. BRHEL, Petr a Viera VALKOVÁ. Occupational Disorders. (An Overview for Foreign Students; in English). 1. vydání. Brno: Masarykova Universita, 1997. 40 s. ISBN 80-210-1559-4.
 117. BRHEL, Petr. Poznámky ke spolupráci praktického lékaře a lékaře oboru pracovního lékařství při diagnostice nemocí nově zařazených do seznaseznamu nemocí z povolání. In Kompetence praktického lékaře.IV.vědecká konference rodinnéh. Brno: IV. vědecká konference rodinného lékařství, 1997. s. 20.
 118. BRHEL, Petr. Profesionální alergická rinitida. In Súhrny prác 24. kongresa pracovného lekárstva. Bratislava: 24. kongres pracovného lekárstva 29.-31.októbra, 1997. s. 8.
 119. BRHEL, Petr. Profesionální alergická rinitida. Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, 1997, roč. 4, č. 9, s. 5-7. ISSN 1210-9673.
 120. BRHEL, Petr. Profesionální sinonazální karcinom z expozice prachu dřeva. Scripta medica. 1997, roč. 70, Suppl.4, s. 209-211. ISSN 1211-3395.
 121. BRHEL, Petr. Rakovina sliznice nosní - nová položka seznamu nemocí z povolání. Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, 1997, roč. 4, č. 3, s. 34-36. ISSN 1210-9673.
 122. BRHEL, Petr. Zásady diagnostiky profesionality bronchiálního astmatu. Pracovní lékařství. 1997, roč. 49, č. 2, s. 93-97. ISSN 0032-6291.
 123. 1996

 124. BRHEL, Petr. Profesionální astma v jihomoravském regionu. Scripta medica. 1996, roč. 68, Suppl. 3, s. 559-562. ISSN 1211-3395.
 125. 1995

 126. RYBAKOVA, Zuzana, Petr BRHEL a Pavel HOMOLKA. Physical fitness in foundry workers (In English). Scripta Medica. Brno: LF MU, 1995, roč. 68, 1-2, s. 43-50. ISSN 1211-3595.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 02:41