Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BÚŘILOVÁ, Petra, Michal POSPÍŠIL, Dana DOLANOVÁ, Jana KUČEROVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Jan MUŽÍK, Lenka CETLOVÁ a Andrea POKORNÁ. Adherence to hand hygiene in a hospital setting – a questionnaire survey focused on compliance with the use of gloves. Kontakt. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2021, roč. 23, č. 1, s. 3-7, 4 s. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2021.006.
 2. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ, Ingrid KOVACOVA a Marek BALÁŽ. Representation of Parkinson's disease and atypical Parkinson's syndromes in the Czech Republic-A nationwide retrospective study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 2, s. 1-8. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0246342.
 3. SAIBERTOVÁ, Simona, Andrea POKORNÁ a Petra BÚŘILOVÁ. Specifika prevence dekubitálních lézí na patách. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2021, roč. 8, č. 1, s. 14-16, 30 s. ISSN 2336-520X.
 4. BÚŘILOVÁ, Petra, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka KRUPOVÁ a Andrea POKORNÁ. Základní epidemiologická analýza pacientů s dekubity v Národním zdravotnickém informačním systému. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2021, roč. 8, č. 1, s. 6-7, 30 s. ISSN 2336-520X.
 5. 2020

 6. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Petra BÚŘILOVÁ a Jan MUŽÍK. COMPLIANCE WITH STANDARD PRECAUTIONS IN INPATIENT HEALTHCARE SETTINGS IN THE CZECH REPUBLIC: A CROSS-SECTIONAL SURVEY. Central European Journal of Public Health. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 28, č. 3, s. 167-177. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5942.
 7. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ, I. KOVACOVA a Marek BALÁŽ. Pacient s Parkinsonovou nemocí v datových zdrojích Národního zdravotnického informačního systému. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 83, č. 5, s. 550-554. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020550.
 8. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ a Andrea POKORNÁ. Primární non-Hodgkinův B-lymfom centrálního nervového systému. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 105-107. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019105.
 9. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ a Marek BALÁŽ. Use of high-density EEG in patients with Parkinson's disease treated with deep brain stimulation. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2020, roč. 164, č. 4, s. 366-370. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.042.
 10. 2019

 11. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Czech national project ‘Clinical Practice Guidelines’ methodology and current results. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S3“-„S5“, 3 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000186.
 12. LÍČENÍK, Radim, Josef BEDNAŘÍK, Aleš TOMEK, Michal BAR, Jiří NEUMANN, Daniel ŠAŇÁK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ a Miloslav KLUGAR. Development of Czech National Stroke Guidelines. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S9“-„S11“, 3 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000190.
 13. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Michael DOUBEK, Petra ŠEDOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ a Jiří MAYER. Diagnoses and treatment of chronic lymphatic leukaemia: a trustworthy clinical practice guideline. In The JBI European Symposium 2019: Think Globally, Act Locally, Cardiff. 2019.
 14. KLUGAR, Miloslav, Martin HUNČOVSKÝ, Andrea POKORNÁ, Dana DOLANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Ladislav DUŠEK, Hana MELICHAROVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Epidemiological analyses for preparation of Clinical Practice Guidelines related to acute coronary syndromes in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S43“-„S47“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000185.
 15. LÍČENÍK, Radim, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Monika BEZDĚKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Tomáš NEČAS, Jan MUŽÍK, Silvie ŠEBESTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Miloslav KLUGAR. Epidemiological analyses to inform stroke clinical practice guidelines development. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S53“-„S56“, 4 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000189.
 16. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. IV. ročník sympozia Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2019.
 17. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. 247 s. Sestra. ISBN 978-80-271-0720-9.
 18. POKORNÁ, Andrea, Michal POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, J. KUČEROVÁ, V. ŠTROMBACHOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ a L. CETLOVÁ. Pilot analysis of pressure ulcers - nationwide data from central adverse event reporting system. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S8"-"S14", 7 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S8.
 19. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Martin PRÁZNÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Tomáš NEČAS, Zuzana KELNAROVÁ a Ladislav DUŠEK. Use of epidemiological analyses in Clinical Practice Guideline development focused on the diabetic patients treated with insulin. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S48“-„S52“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000188.
 20. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Radim LÍČENÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Ivana SVOBODOVÁ, Denisa KREJČÍ a Andrea POKORNÁ. Use of epidemiological analyses in development of colorectal cancer clinical practice guidelines in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S57“-„S61“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000187.
 21. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ, Ingrid KOVÁČOVÁ a Marek BALÁŽ. Výskyt Parkinsonovy nemoci v České republice – epidemiologická analýza. 2019. ISSN 1210-7859.
 22. 2018

 23. POKORNÁ, Andrea, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, L. KUBÁTOVÁ, T. KELBICH, E. KOBLIHOVÁ, N. MÜLLEROVÁ, P. CAMPROVÁ a D. SVOBODOVÁ. Monitor­­ing tlakových lézí - validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 6-12. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S6.
 24. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Jan MUŽÍK, Lucie KUBÁTOVÁ, Tomáš KELBICH, Eva KOBLIHOVÁ, Nina MÜLLEROVÁ, Ivana WITOVÁ, Lenka FIEDLEROVÁ, Lucie ČADOVÁ, Jana HEIDENREICHOVÁ, Petra CAMPROVÁ a Dita SVOBODOVÁ. Souhrn doporučení a postupů v prevenci a péči o pacienty s tlakovou lézí (dekubitem). Vydání 1. Plzeň: EUROVERLAG, s.r.o.,, 2018. 31 s. ISBN 978-80-7177-944-5.
 25. 2017

 26. POKORNÁ, Andrea a Petra BÚŘILOVÁ. Determinanty ovlivňující výběr profylaktického krytí u pacientů v riziku vzniku dekubitů. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-60. ISSN 1805-0611.
 27. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Jan MUŽÍK. II. Sympozium dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2017.
 28. BÚŘIL, Jiří a Petra BÚŘILOVÁ. Kožní léze komplikující Parkinsonovu nemoc. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, Suppl. 1, s. "S50"-"S53", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S50.
 29. BÚŘILOVÁ, Petra a Andrea POKORNÁ. The role of the research nurse in clinical trials. Kontakt. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2017, roč. 19, č. 3, s. "e165"-"e170", 6 s. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2017.05.002.
 30. 2016

 31. POKORNÁ, Andrea, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Soňa VASMANSKÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Petra KREJČIŘÍKOVÁ. A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 26-32. ISSN 1805-9163.
 32. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Petra CAMPROVÁ, Dita SVOBODOVÁ, Gabriela ŠMELKOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro laickou veřejnost). 2016.
 33. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Petra CAMPROVÁ, Dita SVOBODOVÁ, Gabriela ŠMELKOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro odbornou veřejnost). 2016.
 34. POKORNÁ, Andrea, Petra HANÁKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ a Petra BÚŘILOVÁ. Efektivita vzdělávacích aktivit v oblasti prevence a identifikace sorrorigenních ran. In PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D. IX. International Symposium - Theory and Practice Collaboration in Quality Care. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2016. s. 114-119. ISBN 978-80-7394-600-5.
 35. SAIBERTOVÁ, Simona, Andrea POKORNÁ, Soňa VASMANSKÁ, Petra BÚŘILOVÁ, N. MÜLLEROVÁ, L. FIEDLEROVÁ, D. SVOBODOVÁ, P. CAMPROVÁ, G. ŠMELKOVÁ a L. KUBÁTOVÁ. Hodnocení vybraných mezinárodních klinických doporučených postupů v managementu dekubitů (nástroj AGREEII). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S40"-"S44", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S40.
 36. POKORNÁ, Andrea, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ a Dimitri BEECKMAN. Monitoring of pressure ulcers in national registry of hospitalised patients (2007-2014). In 5th Congress of World Union of Wound Healing Societies, Florence. 2016.
 37. POKORNÁ, Andrea, Klára BENEŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním - analýza Národního registru hospitalizovaných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S8"-"S14", 7 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S8.
 38. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ a Jan MUŽÍK. Sympozium - Dekubity - sdílení informací na národní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2016.
 39. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ a Jan MUŽÍK. The implementation process of the new online recording system for pressure ulcers monitoring. In 10th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. 2016.
 40. 2015

 41. KREJČIŘÍKOVÁ, Petra. Prezentace výsledků výzkumu. In Příručka pro výzkumné sestry. 1. vydání. Brno: Facta Medica, 2015. s. 105-116. ISBN 978-80-88056-02-7.
 42. KREJČIŘÍKOVÁ, Petra. Příklady z praxe výzkumné sestry - neurologie. In Příručka pro výzkumné sestry. 1. vydání. Brno: Facta Medica, 2015. s. 152-156. ISBN 978-80-88056-02-7.
 43. KREJČIŘÍKOVÁ, Petra, Libuše MARTINÁKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Role sestry ve výzkumu ve zdravotnictví z pohledu studentů ošetřovatelství z vyšších odborných zdravotnických škol v České republice. Zdravotnictví a sociální práce. Plzeň: Samosato : Maurea, 2015, roč. 10, č. 3, s. 56-62. ISSN 1336-9326.
 44. KREJČIŘÍKOVÁ, Petra a Andrea POKORNÁ. Role výzkumné sestry v klinickém hodnocení. In Mikšová Zdeňka. Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 246 s. ISBN 978-80-244-4863-3.
 45. KREJČIŘÍKOVÁ, Petra. Základy výzkumu v ošetřovatelství. In Příručka pro výzkumné sestry. 1. vydání. Brno: Facta Medica, 2015. s. 85-94. ISBN 978-80-88056-02-7.
 46. 2011

 47. POKORNÁ, Andrea, Petra JUŘENÍKOVÁ, Katarína ĎURANOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Zuzana HOUZAROVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Petra KREJČIŘÍKOVÁ, Marie LAZÁRKOVÁ, Marie MACKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Alena STAŇKOVÁ, Jana STRAKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. první. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 9. 2021 00:40