Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. RACLAVSKÝ, Jiří a Ivo PEZLAR. Explicitní/implicitní přesvědčení a derivační systémy. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2019, roč. 67, č. 1, s. 89-120. ISSN 0015-1831.
 2. 2018

 3. PEZLAR, Ivo. Proof-Theoretic Semantics and Hyperintensionality. Logique et Analyse. 2018, roč. 61, č. 242, s. 151-161. ISSN 0024-5836. doi:10.2143/LEA.242.0.3284748.
 4. 2017

 5. PEZLAR, Ivo. Algorithmic Theories of Problems. A Constructive and a Non-Constructive Approach. Logic and Logical Philosophy. Nicolaus Copernicus University, 2017, roč. 26, č. 4, s. 473-508. ISSN 1425-3305. doi:10.12775/LLP.2017.010.
 6. ONDRÁČEK, Tomáš, Michal STRÁNSKÝ, Jan ŠTĚPÁNEK, Danica JEŽOVÁ, Iva SVAČINOVÁ, Martin PROKOP, Zdeněk TRÁVNÍČEK, Ivo PEZLAR, Václav HYNČICA, Jan BRÁZDIL a Oliver PAČUT. CaL2017: Cognition and Language. 2017.
 7. RACLAVSKÝ, Jiří a Ivo PEZLAR. Derivable Belief and Hyperintensional Algorithmic Semantics. In European Congress of Analytical Philosophy ECAP9. 2017.
 8. PEZLAR, Ivo. Proof-Theoretic Semantics, by Nissim Francez. Mind. Oxford University Press, 2017, roč. 126, č. 501, s. 299-304. ISSN 1460-2113. doi:10.1093/mind/fzw056.
 9. 2016

 10. PEZLAR, Ivo. A Few Notes on Lambda-Computation and TIL-Construction (21st Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, 10. 5. 2016). In 21st Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, 9th - 13th April 2016. 2016.
 11. 2015

 12. PEZLAR, Ivo. Desire-Based Model of Reasoning. In Romportl, Jan; Zackova, Eva; Kelemen, Jozef. Beyond Artificial Intelligence : The Disappearing Human-Machine Divide (Topics in Intelligent Engineering and Informatics). Cham: Springer International Publishing, 2015. s. 143-157. ISBN 978-3-319-09667-4. doi:10.1007/978-3-319-09668-1_11.
 13. PEZLAR, Ivo. Epistemická logika: úvod se zaměřením na studenty humanitních oborů. 1. vyd. Brno, 2015. 185 s. ISBN 978-80-210-7791-1.
 14. PEZLAR, Ivo. Epistemická logika: úvod se zaměřením na studenty humanitních oborů. 1. vyd. Brno, 2015. 185 s. ISBN 978-80-210-7791-1.
 15. PEZLAR, Ivo. Natural language and proof-theoretic semantics : denotational ghosts in inferential machine. In 5th World Congress and School on Universal Logic, 25.-30. 6. 2015, Istanbul. 2015.
 16. PEZLAR, Ivo. Přežití nejelegantnějšího aneb na vzhledu logického systému taky záleží (BRAK, 23. 11. 2015, Brno). In BRAK. 2015.
 17. RACLAVSKÝ, Jiří, Petr KUCHYŇKA a Ivo PEZLAR. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 322 s. ISBN 978-80-210-7973-1.
 18. RACLAVSKÝ, Jiří, Petr KUCHYŇKA a Ivo PEZLAR. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 312 s. ISBN 978-80-210-7973-1.
 19. PEZLAR, Ivo. Type-Theoretical Approaches to Problems and Solutions. In 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 3.-8. August, 2015, Helsinki. 2015.
 20. 2014

 21. PEZLAR, Ivo. Functional Reimagination of Jaśkowski's Suppositional Logic (Trends in Logic XIII, 4. 7. 2014, Łódź). In Trends in Logic XIII - Studia Logica International Conference, Łódź, 2nd July - 5th July 2014. 2014.
 22. PEZLAR, Ivo. Funkcionální interpretace Jaśkowského kalkulu (Logic Café, 15. 3. 2014, Brno). In Logic Café Brno 2014. 2014.
 23. PEZLAR, Ivo. Logic as a Toolbox. In The Future of Philosophy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 73-85. ISBN 978-80-244-4316-4.
 24. PEZLAR, Ivo. Problems and solutions in the framework of procedural semantics. In Oberseminar Logik und Sprachtheorie, Tübingen, 2. 12. 2014. 2014.
 25. PEZLAR, Ivo. Towards a More General Concept of Inference. Logica Universalis. Švýcarsko: Springer Basel, 2014, roč. 8, č. 1, s. 61-81. ISSN 1661-8297. doi:10.1007/s11787-014-0095-3.
 26. PEZLAR, Ivo. Two-Dimensional Calculus for TIL Constructions (PhDs in Logic VI, 24. 4. 2014, Utrecht). In PhDs in Logic VI, Utrecht, 24th - 25th April 2014. 2014.
 27. 2013

 28. PEZLAR, Ivo. Konstrukce a důkazy. In Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, Bratislava, 21.-22.3.2013. 2013.
 29. PEZLAR, Ivo. Tichý’s Two-Dimensional Conception of Inference. Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 54-65. ISSN 1335-0668.
 30. PEZLAR, Ivo. Towards a More General Concept of Inference. In Oberseminar Logik und Sprachtheorie. 2013.
 31. PEZLAR, Ivo. What Are the Inference Steps Really Stepping on? Brief History of Two-Dimensional Inference (konference). In 4th World Congress and School on Universal Logic, Rio de Janeiro, 29th March - 7th April 2013. 2013.
 32. STRÁNSKÝ, Michal, Ivo PEZLAR a Jan VOTAVA. Workshop: Technika filozofie. Přednáška s částečně anonymní diskuzí. 2013.
 33. 2012

 34. PEZLAR, Ivo. Humean Machine: When Desires Are in Charge. In Romportl, Jan; Ircing, Pavel, Zackova, Eva, Polak, Michal, Schuster, Radek. Beyond AI: Artificial Dreams - Proceedings of the International Conference Beyond AI 2012. 1st ed. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 1-9. ISBN 978-80-261-0102-4.
 35. PEZLAR, Ivo. Je nemonotónní logika logikou? Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2012, roč. 13, č. 1, s. 41-51. ISSN 1212-9097.
 36. PEZLAR, Ivo. Modal Explication of Truth (konference). In 1st WFAP Graduate Conference 2012: "Nothing but the Truth". 2012.
 37. PEZLAR, Ivo. Russellův prvotní hřích: therefore-relace jako předchůdce logické implikace? (konference). In Bertrand Russell. 2012.
 38. PEZLAR, Ivo. Tichého dvoudimenzionální pojetí inference (konference). In Systémy dedukcie: od extenzionálnej logiky k hyperintenzionálnej logike. 2012.
 39. 2010

 40. PEZLAR, Ivo. Co je epistemický výrok? Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2010, roč. 11, č. 1. ISSN 1212-9097.
 41. PEZLAR, Ivo. Svoboda, V. a kol. Logika a přirozený jazyk (recenze). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2010, roč. 11, č. 2, 3 s. ISSN 1212-9097.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 5. 2021 11:41