Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ČERMÁKOVÁ LUKŠOVÁ, Zuzana. Mates of Priests in the Archdiocese of Prague at the Turn of the Fourteenth and Fifteenth Centuries in Narrative and Administrative Sources. In Preaching and Gender. 23rd Symposium of the International Medieval Sermon Studies Society, University of St. Thomas, St. Paul MN, July 15-19, 2022. 2022.
  2. MAZALOVÁ, Lucie a Zuzana ČERMÁKOVÁ LUKŠOVÁ. Prague Synodal Sermons in the 13th and 14th Century. In Ex parva predicacione magnus ignis accenditur. Preaching in East-Central Europe in the Late Middle Ages. International workshop. 2022.
  3. ČERMÁKOVÁ LUKŠOVÁ, Zuzana. Řeholník mezi učenci : Jan Karmelita jako pražský synodální kazatel. Studie o rukopisech. Praha: ČSAV - Komise pro soupis rukopisů, 2022, roč. 52, č. 1, s. 5 - 52. ISSN 0585-5691.
  4. MAZALOVÁ, Lucie a Zuzana ČERMÁKOVÁ LUKŠOVÁ. The Antithesis of Good and Bad Priest in Prague Synodal Sermons. In Fifth Medieval Workshop in Rijeka FHSS, 09th - 10th September 2022. 2022.

  2021

  1. LUKŠOVÁ, Zuzana. Die Synodalpredigt von Jan Hus Diliges Dominum Deum. Erlangen: FAU University Press, 2021, 160 s. FAU Studien aus der Philosophischen Fakultät 18. ISBN 978-3-96147-388-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.25593/978-3-96147-389-2.
  2. LUKŠOVÁ, Zuzana. Synodal Sermons in Late Medieval Bohemia as a Reflection of Social Changes. In Leeds International Medieval Congress 2021: Climates. 5-9 July 2021, University of Leeds. 2021.

  2020

  1. MAZALOVÁ, Lucie a Zuzana LUKŠOVÁ. Gradus summus et animus infimus : The contrast between ideas of the ideal priest and the real priest in Prague synodal sermons. Medieval sermon studies. Leeds: Maney, 2020, roč. 64, č. 1, s. 48-65. ISSN 1366-0691. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13660691.2020.1815431.
  2. LUKŠOVÁ, Zuzana. Magistri Iohannis Hus Opera Omnia : Databáze Husovy literární činnosti. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, online konference 24. 11. 2020, Brno. 2020.
  3. LUKŠOVÁ, Zuzana. Titivillus in learned circles at the University of Prague at the beginning of the 15th century. Graeco-Latina Brunensia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 1, s. 101-112. ISSN 1803-7402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GLB2020-1-8.

  2019

  1. LUKŠOVÁ, Zuzana. Hussitismus und Grenze : Marina Wagnerová, Boris Blahak (Hrsg.). Deutsches archiv für Erforschung des Mittelalters. Köln: Böhlau-Verlag, 2019, roč. 75, č. 1, s. 284-285. ISSN 0012-1223.
  2. MAZALOVÁ, Lucie a Zuzana LUKŠOVÁ. Titivilli fornicantes et seductores populi : Fables in Pre-Hussite Synodal Sermons. In Fabel und Predigt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 15.-16. 5.2019. 2019.

  2018

  1. LUKŠOVÁ, Zuzana a Soňa HUDÍKOVÁ. Boemi cruentis adhuc ensibus ad eukaristiam accedentes: Češi v Diariu Thomase Ebendorfera. In Město jako pevnost. Válka, městské komunity a společnost od pozdního středověku do raného novověku (1438–1648), 26.–27. září 2018, Tábor. 2018.
  2. PETROVIĆOVÁ, Katarina, Tomáš WEISSAR, Pavel ŠEVČÍK, Karel DOBIÁŠ, Andrea SALAYOVÁ, Zuzana LUKŠOVÁ, Tomáš GLOMB a Radek ČERNOCH. Mezinárodní simultánní čtení Ovidia, 23. 3. 2018. In FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC 2018. Brno: FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC, Lyon, 2018, s. nestránkováno.

  2016

  1. LUKŠOVÁ, Zuzana. Liber de arte sermocinandi von Thomas de Tuderto und seine Reflexion in Synodal- und Universitätspredigten von Jan Hus. In Laetae Segetes V, 13.-16. 11. 2016, Brno. 2016.
  2. LUKŠOVÁ, Zuzana. Rané projevy wyclifovské eklesiologie v Husových synodálních a univerzitních kázáních. In Přednáška pro BRAK (Brněnský analytický kroužek), 2. 5. 2016, Brno. 2016.
  3. LUKŠOVÁ, Zuzana. Reflexion der zeitgenössischen Artes praedicandi in Synodalpredigten von Jan Hus. In Fünf Länder - eine Mediävistik. Mittellateinisches Nachwuchskolloquium. Mittellateinische Bibliothek Erlangen, 11. 1. 2016, Erlangen. 2016.
  4. LUKŠOVÁ, Zuzana. Synodální statuta a kázání jako obraz problémů pražské arcidiecéze na počátku 15. století. In Bracha, Krzysztof; Nodl, Martin. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. Praha: Filosofia, 2016, s. 31-42. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 16. ISBN 978-80-7007-451-0.

  2015

  1. ŠEVČÍK, Pavel, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana LUKŠOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Martin ŠMERDA, Tomáš WEISSAR, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Radek ČERNOCH, Karel DOBIÁŠ, Tomáš JENIŠ a Natália GACHALLOVÁ. Asterix et Cleopatra. 2015.
  2. ŠEVČÍK, Pavel, Zuzana LUKŠOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Martin ŠMERDA, Tomáš WEISSAR, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Juraj FRANEK, Radek ČERNOCH, Andrea SALAYOVÁ, Marek MIKUŠEC, Karel DOBIÁŠ a Martin KROBOT. KDO CHCE HUSA veleBÍT, DŮVOD SI VŽDY NAJDE. 2015.
  3. LUKŠOVÁ, Zuzana. Synodalpredigt von Jan Hus Diliges Dominum Deum. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 79-93. ISSN 1803-7402.

  2014

  1. LUKŠOVÁ, Zuzana. Synodalpredigt von Jan Hus Diliges Dominum Deum. In Laetae segetes IV, FF MU, 19-21 11 2014, Brno. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2024 20:31