Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. LUKŠOVÁ, Zuzana a Soňa HUDÍKOVÁ. Boemi cruentis adhuc ensibus ad eukaristiam accedentes: Češi v Diariu Thomase Ebendorfera. In Město jako pevnost. Válka, městské komunity a společnost od pozdního středověku do raného novověku (1438–1648), 26.–27. září 2018, Tábor. 2018.
 2. PETROVIĆOVÁ, Katarina, Tomáš WEISSAR, Pavel ŠEVČÍK, Karel DOBIÁŠ, Andrea SALAYOVÁ, Zuzana LUKŠOVÁ, Tomáš GLOMB a Radek ČERNOCH. Mezinárodní simultánní čtení Ovidia, 23. 3. 2018. In FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC 2018. Brno: FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC, Lyon, 2018. s. nestránkováno.
 3. 2016

 4. LUKŠOVÁ, Zuzana. Liber de arte sermocinandi von Thomas de Tuderto und seine Reflexion in Synodal- und Universitätspredigten von Jan Hus. In Laetae Segetes V, 13.-16. 11. 2016, Brno. 2016.
 5. LUKŠOVÁ, Zuzana. Rané projevy wyclifovské eklesiologie v Husových synodálních a univerzitních kázáních. In Přednáška pro BRAK (Brněnský analytický kroužek), 2. 5. 2016, Brno. 2016.
 6. LUKŠOVÁ, Zuzana. Reflexion der zeitgenössischen Artes praedicandi in Synodalpredigten von Jan Hus. In Fünf Länder - eine Mediävistik. Mittellateinisches Nachwuchskolloquium. Mittellateinische Bibliothek Erlangen, 11. 1. 2016, Erlangen. 2016.
 7. LUKŠOVÁ, Zuzana. Synodální statuta a kázání jako obraz problémů pražské arcidiecéze na počátku 15. století. In Bracha, Krzysztof; Nodl, Martin. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. Praha: Filosofia, 2016. s. 31-42, 12 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 16. ISBN 978-80-7007-451-0.
 8. 2015

 9. ŠEVČÍK, Pavel, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana LUKŠOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Martin ŠMERDA, Tomáš WEISSAR, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Radek ČERNOCH, Karel DOBIÁŠ, Tomáš JENIŠ a Natália GACHALLOVÁ. Asterix et Cleopatra. 2015.
 10. ŠEVČÍK, Pavel, Zuzana LUKŠOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Martin ŠMERDA, Tomáš WEISSAR, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Juraj FRANEK, Radek ČERNOCH, Andrea SALAYOVÁ, Marek MIKUŠEC, Karel DOBIÁŠ a Martin KROBOT. KDO CHCE HUSA veleBÍT, DŮVOD SI VŽDY NAJDE. 2015.
 11. LUKŠOVÁ, Zuzana. Synodalpredigt von Jan Hus Diliges Dominum Deum. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 79-93. ISSN 1803-7402.
 12. 2014

 13. LUKŠOVÁ, Zuzana. Synodalpredigt von Jan Hus Diliges Dominum Deum. In Laetae segetes IV, FF MU, 19-21 11 2014, Brno. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2019 08:22