Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2012

  1. LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ and Jiří PINKAS. Chemická syntéza - návody k praktiku (Chemical synthesis – practical training). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 pp. ISBN 978-80-210-5776-0.
  2. PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ and Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro začínajícího chemika (Laboratory technique. Handbook for young chemist). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 pp. ISBN 978-80-210-5820-0.
  3. 2008

  4. POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL and Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie (Problems and Solutions in Organic Chemistry). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 243 pp. ISBN 80-210-2274-4.
  5. 2006

  6. POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL and Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie (Problems and Solutions in Organic Chemistry). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 243 pp. ISBN 80-210-3961-2.
  7. POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ, Ctibor MAZAL, Alena PÁLKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Zdeněk MORAVEC, Milena URBÁNKOVÁ, Jiří MIKULÁŠEK and Radovan KAREŠ. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. 2006.
Display details
Displayed: 28/5/2022 01:07