Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. RYCHNOVSKÝ, Boris. Čestné uznání děkana PdF za celoživotní zásluhy o rozvoj fakulty. : děkan PdF MU, 2016.
 2. 2015

 3. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ, Robert VLK a Boris RYCHNOVSKÝ. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Metody práce s biologickým materiálem. 2015. 20 s.
 4. RYCHNOVSKÝ, Boris. Studují nadaní a talentovaní studenti v biologii i na Pedagogické fakultě MU? In Dytrtová, R., Sandanusová, A., Vladařová, L.. Sborn. statí z X. roč. konference EDUCO na téma: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Brno: Inst. vzděl.a porad. ČZU v Praze, 2015. s. 87-92, 6 s. ISBN 978-80-263-0902-4.
 5. 2014

 6. RYCHNOVSKÝ, Boris. BOV v didaktice zoologie. In Pavlasová, L. (ed.) Trendy v didaktice biologie. 2014. ISBN 978-80-7290-787-8.
 7. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Jak se zachovám, když... 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 8. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 9. 2013

 10. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Austrálie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7.
 11. RYCHNOVSKÝ, Boris. Badatelsky orientovaná výuka v zoologii na PdF MU. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Sborník příspěvků z konference 27. 11. 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 26-35, 10 s. ISBN 978-80-210-6724-0.
 12. RYCHNOVSKÝ, Boris. Badatelsky orientovaná výuka v zoologii na PdF MU. In Novotná, J.(ed.), Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2013. ISBN 978-80-210-6490-4.
 13. RYCHNOVSKÝ, Boris. Badatelsky orientovaná výuka v zoologii na PdF MU. 2013.
 14. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za rok 2013. : Děkan Pedagogické fakulty MU, 2013.
 15. RYCHNOVSKÝ, Boris. Nadaní v biologii. In 7. konference výzkumného záměru PdF MU: Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
 16. RYCHNOVSKÝ, Boris. Searching for gifted students in zoology. In Janda, M.; Šťáva, J.; Věchtová, G.. Guiding gifted pupils and students in czech schools. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 53-62, 10 s. ISBN 978-80-210-6557-4.
 17. RYCHNOVSKÝ, Boris. Učebnice integrované přírodovědy a nadaní. In Šťáva, J.. UČITEL A NADANÝ ŽÁK . Sbor. ref. mezinár. virtuál. sem. 4.12.2012. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2013. s. 43-47, 5 s. ISBN 978-80-210-6672-4.
 18. AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6434-8.
 19. 2012

 20. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Darina MÍSAŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Austrálie – multimediální učebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 120 s.
 21. VODOVÁ, Libuše, Boris RYCHNOVSKÝ a Zdeňka LOSOSOVÁ. Didaktika přírodopisného učiva ve speciálních a rozšiřujících odborných předmětech na PdF MU. In BIOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH STRUKTUROVANÉHO STUDIA (Sborník abstraktů), s. 13. 2012.
 22. RYCHNOVSKÝ, Boris. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PdF MU. In BIOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH STRUKTUROVANÉHO STUDIA (Sborník abstraktů), s. 6. 2012.
 23. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 24. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 25. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5793-7.
 26. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
 27. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6 - Materiál pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 28. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 29. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9.
 30. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3.
 31. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 32. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 33. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 34. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 70 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 35. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 36. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5795-1.
 37. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 38. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 39. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5796-8.
 40. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 41. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1.
 42. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5797-5.
 43. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5712-8.
 44. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1.
 45. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5798-2.
 46. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Muni press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5754-8.
 47. RYCHNOVSKÝ, Boris a Marcela HELEŠICOVÁ. Lze objevit nadané studenty v příbuzných oborech přírodních věd? In Novotná, J.. Motivace nadaných studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012. s. 107-113, 7 s. ISBN 978-80-210-6144-6.
 48. RYCHNOVSKÝ, Boris. Lze objevit nadané studenty v příbuzných oborech přírodních věd? In Novotná, J., (ed.). Motivace nadaných studentů v matematice a přírodních vědách. Sbor. abstr.přísp. z konfer., 18. – 20. 6. 2012 PdF MU, MuniPress Brno, s. 26. 2012. ISBN 978-80-210-5884-2.
 49. RYCHNOVSKÝ, Boris. Nalezneme nadané v zoologických disciplínách? In Škrabánková, J., Kovářová, R.. Učíme nadané žáky. Vyd. první, Repronis Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 238-241, 4 s. ISBN 978-80-7464-104-6.
 50. RYCHNOVSKÝ, Boris. Nalezneme nadané v zoologických disciplínách? In Škrabánková, J., Kovářová, R. (eds.) UČÍME NADANÉ ŽÁKY. Sbor. anot. přísp. ze semin. s mezinár. účastí, Ostrava 2012. PdF Ostrav. Univ. v Ostravě: str. 26. 2012.
 51. 2011

 52. RYCHNOVSKÝ, Boris. BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ V BIOLOGII A NADANÍ. In Janda, M., Šťáva, J. (eds.). Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 85-92, 8 s. ISBN 978-80-210-5760-9.
 53. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 54. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2011. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 55. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 56. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.
 57. RYCHNOVSKÝ, Boris a Diana HARBICHOVÁ. OBOROVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI STUDENTA A ŽÁKA (BIOLOGICKÉ POZNATKY A TALENTOVANÍ). In Janda, M., Šťáva, J. (eds.). Nadaní žáci ve škole. Brno: Masarykova Universita, 2011. s. 93-100, 8 s. ISBN 978-80-210-5760-9.
 58. RYCHNOVSKÝ, Boris. Ochrana přírody pro učitele ZŠ - hodně nebo málo? In Machar, I. (ed.). Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Olomouc: UP Olomouc, 2011. s. 115-125, 11 s. ISBN 978-80-244-2902-1.
 59. RYCHNOVSKÝ, Boris. Oponentní posudek periodické zprávy projektu MZe NAZV QH72075. 2011.
 60. BAĎUROVÁ, Ivana a Boris RYCHNOVSKÝ. Vliv životních podmínek na tělesnou stavbu srnčí a jelení zvěře. In Jančová, M., Kubiatko, M., Lososová, Z. (eds.). DOVEDNOSTI ŽÁKŮ A UČITELŮ VE VÝUCE PŘÍRODOPISU. Brno: PdF MU, kat. biologie, 2011. s. 16-25, 10 s. ISBN 978-80-210-5617-6.
 61. 2010

 62. RYCHNOVSKÝ, Boris. Aktivizující výukové metody zoologických předmětů oboru přírodopis na PdF MU. In Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sem. JčU, České Budějovice. 2010.
 63. RYCHNOVSKÝ, Boris. Aktivizující výukové metody zoologických předmětů oboru přírodopis na PdF MU. In Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice.: JčU České Budějovice, Ped.fak., 2010. s. 88-94, 7 s. ISBN 978-80-7394-210-6.
 64. RYCHNOVSKÝ, Boris. Biologické vědy jako základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O. (ed.), Talent a nadání ve vzdělávání. Mezinár sem. PdF MU. MU 2010: 18. 2010. ISBN 978-80-210-5274-1.
 65. RYCHNOVSKÝ, Boris. BIOLOGICKÉ VĚDY JAKO ZÁKLAD PRO TALENTOVANÉ. In Šimoník, O. (ed.). TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 151-156, 6 s. ISBN 978-80-210-5330-4.
 66. RYCHNOVSKÝ, Boris. BIOLOGY AND HEALTH EDUCATION. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 195-200, 6 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
 67. RYCHNOVSKÝ, Boris. ENVIRONMENTAL EDUCATION AND HEALTH (HEALTH EDUCATION). In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 161-170, 10 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
 68. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 69. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6.
 70. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 71. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 72. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 73. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 74. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Aleš RUDA. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Téma: Jezdíme autem. PdF MU 17.2. 2010.
 75. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Aleš RUDA. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Domácnost - svět v malém. PdF MU 27.8. 2010.
 76. RYCHNOVSKÝ, Boris. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Domácnost - svět v malém. ZŠ Rosice, 2.11. 2010.
 77. RYCHNOVSKÝ, Boris. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Domácnost - svět v malém. ZŠ Střelice, 4.11. 2010.
 78. RYCHNOVSKÝ, Boris. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Domácnost - svět v malém. ZŠ Zastávka, 16.12. 2010.
 79. RYCHNOVSKÝ, Boris. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Jezdíme autem. ZŠ Rosice, 24.2. 2010.
 80. RYCHNOVSKÝ, Boris. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Jezdíme autem. ZŠ Střelice,15.2. 2010.
 81. RYCHNOVSKÝ, Boris. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Jezdíme autem. ZŠ Zastávka, 12.3. 2010.
 82. RYCHNOVSKÝ, Boris. Zážitková pedagogika v integrované terénní výuce na PdF MU. In Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. JčU České Budějovice, 25.-26.3. 2010. 2010.
 83. RYCHNOVSKÝ, Boris. Zážitková pedagogika v integrované terénní výuce na PdF MU. In Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice: JčU České Budějovice, Ped.Fak., 2010. s. 95-100, 6 s. ISBN 978-80-7394-210-6.
 84. RYCHNOVSKÝ, Boris. Živočichové v zimě. Tišnov: Měst. knihovna Tišnov, 2010. Veřejnost a příroda. Populariz. předn.
 85. 2009

 86. ŠVECOVÁ, Milada, Boris RYCHNOVSKÝ, Danuše KVASNIČKOVÁ a Radmila DYTRTOVÁ. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PŘÍLEŽITOST PRO SPOLUPRÁCI VYSOKÝCH ŠKOL S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A PODNIKATELSKÝM SEKTOREM. 2009. ISBN 978-80-7399-645-1.
 87. RYCHNOVSKÝ, Boris. JSOU NAŠI STUDENTI NADANÍ? In Progres v biológii 2009, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. Biologické dni. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2009. s. 276-278, 3 s. ISBN 978-80-8094-595-4.
 88. RYCHNOVSKÝ, Boris. PLAZI XEROTERMNÍCH BIOTOPŮ CHÚ JZ MORAVY JAKO MODELOVÉ TAXONY SPECIALIZOVANÉ VÝUKY. In Progres v biológii 2009, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. Biologické dni. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2009. s. 279-281, 3 s. ISBN 978-80-8094-595-4.
 89. HOFMANN, Eduard, Hana SVATOŇOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, František ČAPKA, Iva FRÝZOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Ladislav DVOŘÁK a Pavel VYHŇÁK. Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. 1. vyd. Katedra geografie PdF MU, 2009. 73 s.
 90. RYCHNOVSKÝ, Boris. Principy biologických věd - základ pro talentované. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2009. s. 162-169, 8 s. ISBN 978-80-210-5039-6.
 91. RYCHNOVSKÝ, Boris. Principy biologických věd - základ pro talentované. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. 2009. ISBN 978-80-210-5023-5.
 92. 2008

 93. RYCHNOVSKÝ, Boris. Doprava v environmentálním vzdělávání na PdF MU. In III. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí. 2008. ISBN 978-80-86502-54-0.
 94. RYCHNOVSKÝ, Boris. Doprava v environmentálním vzdělávání na PdF MU. In III. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2008. s. 163-170, 8 s. ISBN 978-80-86502-54-0.
 95. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In EDUCO, č. 6: Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. 1. vyd. Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK PraHA, 2008. s. 112-116, 5 s. ISBN 978-80-7399-459-4.
 96. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Sborník abstraktů. 2008. ISBN 978-80-213-1746-8.
 97. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Elektronická učebnice pro terénní výuku na Integrovaném terénním pracovišti PdF MU v Jedovnicích. In III. ročník mezinárodní konference NOVÉ METODY PROPAGACE PŘÍRODNÍCH VĚD MEZI MLÁDEŽÍ aneb VĚDA JE ZÁBAVA-SCIENCE IS FUN. Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 46-47, 2 s. ISBN 978-80-244-2127-8.
 98. RYCHNOVSKÝ, Boris. Problematika biologie ve virtuální učebnici pro terénní výuku v Jedovnicích. In Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. Olomouc: UP Olomouc, 2008. s. 60-66, 7 s. ISBN 978-80-244-2206-0.
 99. RYCHNOVSKÝ, Boris, Marek ODSTRČIL, Petra LAKOTOVÁ a Soňa KUBEŠOVÁ. PŘÍRODOPIS učebnice pro 7. roč., Strunatci, 1. díl. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2008. 100 s. ISBN 80-7289-094-8.
 100. 2007

 101. RYCHNOVSKÝ, Boris a Josef TRNA. Integrovaná terénní výuka jako metoda rozvoje přírodovědného myšlení talentovaných žáků. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. s. 211-216, 6 s. ISBN 978-80-7392-006-7.
 102. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef TRNA a Eduard HOFMANN. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. s. 217-220, 4 s. ISBN 978-80-7392-006-7.
 103. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. 12 let výukových praxí na PdF MU při integrované terénní výuce. In Pedagogická prax - súčasnosť a perspektivy. první. Nitra: Univ. Konšt. Filozofa v Nitře, 2007. s. 125-132, 8 s. ISBN 978-80-8094-145-1.
 104. 2005

 105. RYCHNOVSKÝ, Boris. Drobní savci xerotermních biotopů CHÚ jihozápadní Moravy. In Zima M. - Boleček P. - Omelka R.. Progres v biológii. Zbor. ref. z medzinár. ved konf. 4. Biol. dni. Nitra: Fak. prírod. vied UKF v Nitre, 2005. s. 461-463, 3 s. ISBN 80-8050-864-X.
 106. RYCHNOVSKÝ, Boris. Integrované zahraniční terénní cvičení - Rumunsko. 2005.
 107. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. K současné školské reformě z hlediska přírodovědných předmětů. In Orientace české základní školy. Brno: MU v Brně, Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005. s. 294-298, 5 s. ISBN 80-210-3870-5.
 108. RYCHNOVSKÝ, Boris. Projekt "VODA" na integrovaném zahraničním terénním cvičení. In Progres v biológii. Zbor. ref. z medzinár. ved. konfer. 4. Biol. dni. Nitra: Fak. prírod. vied UKF v Nitre, 2005. s. 298-300, 3 s. ISBN 80-8050-864-X.
 109. RYCHNOVSKÝ, Boris. Teze etologie k vybraným problémům: obecná etologie; kategorie etologie; funkční etologie. 2005.
 110. RYCHNOVSKÝ, Boris. Zahraniční komplexní cvičení - Slovinsko. 2005.
 111. RYCHNOVSKÝ, Boris. Zahraniční komplexní cvičení - Slovinsko. 2005.
 112. 2004

 113. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Alternativní pedagogické praxe na PdF MU v Brně. In Zbor. prísp."Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: Univ. Komenského, Ped. fak. a Občan. sdruž. V4 pri PdF UK, 2004. s. 256-259, 4 s. ISBN 80-969146-0-X.
 114. RYCHNOVSKÝ, Boris. Biotopní zastoupení čmeláků. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 93-94, 2 s. ISBN 80-7315-054-9.
 115. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná terénní výuka geografie, biologie a tělesné výchovy. In Geografické informácie 8. Nitra: UKF Nitra, 2004. s. 555 - 560, 6 s. ISBN 80-8050-784-8.
 116. RYCHNOVSKÝ, Boris. Integrované terénní vyučování a pedagogické praxe. In Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2004. s. 135 - 137, 3 s. ISBN 80-86561-14-3.
 117. RYCHNOVSKÝ, Boris. Integrované terénní vyučování a pedagogické praxe. In Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie. Praha: UK Praha, Přírodověd. fak., 2004. s. 50. ISBN 80-86561-12-7.
 118. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Integrované zahraniční terénní cvičení. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. 14. září 2004 na PdF MU v Brně [CD-ROM]. Brno: MU, 2004. 5 s. ISBN 80-210-3474-2.
 119. RYCHNOVSKÝ, Boris. Integrované zahraniční terénní cvičení. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: MU v Brně, kat. ped. a Centrum ped. výzk. PdF, 2004. s. 25 - 26, 2 s. ISBN 80-210-3474-2.
 120. RYCHNOVSKÝ, Boris, Petra LAKOTOVÁ a Jana HAMERSKÁ. Obojživelníci (Amphibia) v oblasti Masarykova lesa. In Polehla, P. (ed.):Hodnocení stavu a vývoje lesních biocenóz. Brno: ÚLBDT LDF MZLU v Brně, Nadač. fond prof. Bayera, 2004. s. 201-202, 2 s. ISBN 80-7157-787-1.
 121. RYCHNOVSKÝ, Boris. Ochrana přírody. In Slovinsko - cesty do přírody. Brno: MU v Brně, 2004. s. 188-191. ISBN 80-210-3392-4.
 122. RYCHNOVSKÝ, Boris. Organismy lesního ekosystému. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 36-38, 3 s. ISBN 80-7315-054-9.
 123. RYCHNOVSKÝ, Boris. Organismy lučního ekosystému. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 39-42, 4 s. ISBN 80-7315-054-9.
 124. RYCHNOVSKÝ, Boris. Organismy vodního ekosystému. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 42-43, 2 s. ISBN 80-7315-054-9.
 125. RYCHNOVSKÝ, Boris. Poznáváme ryby Jedovnicka. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 95-99, 5 s. ISBN 80-7315-054-9.
 126. RYCHNOVSKÝ, Boris. Pozorování, sběr a určování rostlin a živočichů. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 89-93, 5 s. ISBN 80-7315-054-9.
 127. RYCHNOVSKÝ, Boris. Triglavský národní park. In Slovinsko cesty do přírody. Brno: MU v Brně, 2004. s. 84-85. ISBN 80-210-3392-4.
 128. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. Změny v pojetí didaktiky biologie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2004. s. 41 - 43, 3 s. ISBN 80-86561-14-3.
 129. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. Změny v pojetí didaktiky biologie na PedF MU v Brně. In Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie. Praha: UK v Praze, Přírorodověd. fak., 2004. s. 22. ISBN 80-86561-12-7.
 130. RYCHNOVSKÝ, Boris a Robert VLK. Živočistvo Slovinska. In Matyášek J. (ed.): Slovinsko - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2004. s. 149-187, 39 s. Sbor.Prací Ped.Fak MU v Brně, sv.178,ř.přír.věd 23. ISBN 80-210-3392-4.
 131. 2003

 132. RYCHNOVSKÝ, Boris. Alternativní pedagogické praxe na PdF MU v Brně. In Anotácie. VIII. r. cyklu konferenií: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava, Modra: UK PedF a Obč. sdruž. V4 pri PdF UK Bratislava, 2003. s. 24.
 133. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. Delta Dunaje. : PdF MU v Brně, 2003.
 134. RYCHNOVSKÝ, Boris a Hana HORKÁ. Environmentální příprava učitelů ZŠ na PdF MU v Brně. In Pedagogický den 2003. Sbor. ref. konf. PC Brno. Mikulov: Pedagogické centrum Brno, 2003. s. 46 - 52, 7 s. ISBN 80-239-0683-6.
 135. KVASNIČKOVÁ, Dana, Eduard HOFMANN a Boris RYCHNOVSKÝ. II. DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická část. In DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická příručka pro učitele základních škol. Praha, 2003. s. 43 - 74, 32 s.
 136. KVASNIČKOVÁ, Dana, Eduard HOFMANN a Boris RYCHNOVSKÝ. II. DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická část PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. In DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická příručka pro učitele středních škol. Praha, 2003. s. 43 - 73, 31 s.
 137. MATYÁŠEK, Jiří a Boris RYCHNOVSKÝ. Projekt TULIPAN v Češki Republiki (ČR). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2003, V, č. 1, s. 99. ISSN 1408-712X.
 138. 2002

 139. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL a Eduard HOFMANN. Environmentální výchova. I. Brno: PdF MU v Brně, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.
 140. RYCHNOVSKÝ, Boris. Hraboš polní - multioborový biologický modelový objekt. In Zbor. ref. medzinár. ved. konf. "Biol. dni". Nitra: Fak. prír. vied UKF v Nitre, 2002. s. 49-50, 2 s. ISBN 80-8050-520-9.
 141. RYCHNOVSKÝ, Boris. Chráněná území a pedagogická praxe. In Sbor. "2. malá regionální konference o ekologické výchově". Brno: DEV Lipka v Brně, 2002. s. 9-13, 5 s. ISBN 80-902954-9-5.
 142. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. CHÚ ve výuce biologie a ekologie. In Zbor. ref. medzinár. ved. konf. "Biol. dni". Nitra: Fak. prír. vied UKF v Nitre, 2002. s. 51-52. ISBN 80-8050-520-9.
 143. LOSOSOVÁ, Zdeňka a Boris RYCHNOVSKÝ. Zoofobie. In Zbor. ref. medzinár. konf. "Biol. dni". Nitra: Fak. prír. vied UKF v Nitre, 2002. s. 26-27. ISBN 80-8050-520-9.
 144. 2001

 145. RYCHNOVSKÝ, Boris. Brno a Tulipán. In Sbor. česko-slovenské konf. "Environm. vých. jako součást všeob. základu v přípr. bud. učitelů". Praha: UK Praha, 2001. s. 122-126. ISBN 80-7290-069-2.
 146. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. Exkurze do Mariánského údolí. Brno: kat. biologie PdF MU Brno, 2001. http://www.ped.muni.cz/wbio/exkurze/index.html.
 147. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. Exkurze na Kamenný vrch. Brno: PdF MU Brno, kat. biologie, 2001. http://www.ped.muni.cz/wbio/exkurze/index.html.
 148. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. Exkurze na Obřanskou stráň. Brno: PdF MU Brno, kat. biologie, 2001. http:// www.ped.muni.cz/wbio/exkurze/index.html.
 149. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. Exkurze nebo terénní cvičení? In Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. Praha: UK v Praze, Přírodověd. fak., 2001. s. 81-84. ISBN 80-86561-01-1.
 150. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Integrované terénní vyučování. In Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. Praha: UK v Praze, Přírodověd. fak., 2001. s. 77-80. ISBN 80-86561-01-1.
 151. ANDĚRA, Miloš a Boris RYCHNOVSKÝ. 2.2. Postnatalnij rost i razvitije. In Vodjannaja polevka. Obraz vida.(Ed.: Pantelejev, P.A.). Moskva: Nauka, 2001. s. 55-57. ISBN 5-02-004348-6.
 152. 2000

 153. RYCHNOVSKÝ, Boris. Stanoviště drobných savců v CHKO ŽV. In ŽĎÁRSKÉ VRCHY V ČASE A PROSTORU příroda a její ochrana v kontextu vývoje a širších územních vztahů. Žďár n. Sázavou: Sphagnum - ekol. spol. ve spolupr. se Správou CHKO ŽV, 2000. s. 89-92.
 154. 1999

 155. RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeněk HUBÁLEK. Adiasporomykóza drobných savců na Třebíčsku. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: ZMM Třebíč, 1999, roč. 39, č. 1, s. 93-96. ISSN 0231-603X.
 156. RYCHNOVSKÝ, Boris. Biologicko-ekologické hodnocení stacionáru Jedovnice. In Zbor. ref. z mezinár. ved. konfer. Banská Bystrica: Fak. prír. vied UMB Banská Bystrica, 1999. s. 64-65. ISBN 80-8055-259-2.
 157. RYCHNOVSKÝ, Boris. Drobní savci na Třebíčsku. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: ZMM Třebíč, 1999, roč. 39, č. 1, s. 83-91. ISSN 0231-603X.
 158. RYCHNOVSKÝ, Boris. Epigeon NPR Mohelenská hadcová step. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: ZMM Třebíč, 1999, roč. 39, č. 1, s. 29-47. ISSN 0231-603X.
 159. RYCHNOVSKÝ, Boris. Galerie ohrožených živočichů VII - vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia). In Drosera V(7). Žďár nad Sázavou: SPHAGNUM a Správa CHKO Žďárské vrchy, 1999. s. 24-26.
 160. HOFMANN, Eduard, Břetislava ČERNÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Lubomír LAUERMANN. Jedovnice a okolí. Modelová oblast pro terénní vyučování. 1. vyd. Brno: CERM - Akademické nakladatelství, s.r.o., 1999. 130 s. ISBN 80-7204-109-6.
 161. RYCHNOVSKÝ, Boris. Larvy rodu Lipara v rákosinách Náměšťských rybníků. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: ZMM Třebíč, 1999, roč. 39, č. 1, s. 19-27. ISSN 0231-603X.
 162. HLŮZA, Bronislav, Jaroslava PAVELKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, Marie TOMANČÁKOVÁ, Jana VOSIČKOVÁ a Radka ZÁVODSKÁ. Metodický pokyn pro předmět PŘÍRODOPIS. 1999. 29 s. Projekt TULIPÁN.
 163. MATYÁŠEK, Jiří a Boris RYCHNOVSKÝ. Naravoslovno izobraževanje v osnovnih šolah na Češkem. In Zbor. seminarja: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov - Poučevanje naravoslovja za novo stoletje. Maribor: Zavod RS za šolstvo, 1999. s. 42. ISBN 961-234-217-2.
 164. RYCHNOVSKÝ, Boris, Eduard HOFMANN a Milan SOLDÁN. Nové postupy v ekologické a environmentální výchově na PdF MU Brno. In Sbor. první česko-sloven. konfer. Uherské Hradiště: Ref. ŽP OkÚ Uherské Hradiště, 1999. s. 65.
 165. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terénního vyučování-2. Biologie, chemie, zeměpis, Praha: SPN Praha, 1999, roč. 8, č. 4, s. 196-197. ISSN 1210-3349.
 166. RYCHNOVSKÝ, Boris. Realizace environmentální výchovy na PdF MU Brno. In Chemický občasník 6. Brno: Paido, 1999. s. 41-42. ISBN 80-85931-80-X.
 167. RYCHNOVSKÝ, Boris. Učebnice přírodovědy a přírodopisu v ČR z hlediska ekologické výchovy. In Zbor. ref. z mezinár. ved. konfer. Banská Bystrica: Fak. prír. vied UMB Banská Bystrica, 1999. s. 62-63. ISBN 80-8055-259-2.
 168. RYCHNOVSKÝ, Boris. Vážky ve Žďárských vrších. In Drosera V(7). Žďár nad Sázavou: SPHAGNUM a Správa CHKO Žďárské vrchy, 1999. s. 22-23.
 169. 1998

 170. TKADLEC, Emil, Jan ZEJDA, Jiřina NESVADBOVÁ, Marta HEROLDOVÁ, Josef BRYJA a Boris RYCHNOVSKÝ. Does litter size in common voles increase with age? In Abstr. Euro-Amer. Mammal Congr. Santiago de Compostela: Mammal Society, 1998. s. 317.
 171. MATOUŠEK, Alois, Josef TRNA a Boris RYCHNOVSKÝ. Fyzickogeografické standardy ve vztahu ke standardům z přírodních věd. In Sbor. prací z konfer. "Cesty k tvořivé škole". Brno: PdF MU Brno, 1998. s. 417-422. ISBN 80-210-1938-7.
 172. RYCHNOVSKÝ, Boris, Jaroslava KUBÍČKOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Helena MUSILOVÁ a Zbyněk STRUMHAUS. Charakteristika významných ekosystémů jako součást ekologické výchovy. Vodní ekosystém Říčky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 56 s. Sbor. prací PdF MU v Brně 142, řada přír. věd 21. ISBN 80-210-1977-8.
 173. HEROLDOVÁ, Marta, Jan ZEJDA, Josef BRYJA, Boris RYCHNOVSKÝ, Emil TKADLEC a Jiřina NESVADBOVÁ. Kolísání potravní nabídky při změnách početnosti hraboše polního (Microtus arvalis). In Zool. dny 1998 - abstr. ref. Brno: Čs. zool. spol., 1998. s. 55.
 174. HOFMANN, Eduard, Břetislava ČERNÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Nabídka činností pro odborné pracoviště v Jedovnicích. In Geografické informácie 5 - VI. medzinár. geogr. konfer. "Úlohy region. geografie Slov. a Českej rep. v podmienkach transformujúcich sa ekonomík". Nitra: UKF Nitra - Fak. prír. vied a UNESCO kat. IRIE, 1998. s. 296-303. ISBN 80-85183-98-6.
 175. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terenního vyučování (1). Biologie, chemie, zeměpis, Praha: SPN, 1998, roč. 7, č. 3, s. 186-189. ISSN 1210-3349.
 176. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. Terénní vyučování. In Sbor. přísp. z konfer. "Cesty k tvořivé škole". Brno: PdF MU Brno, 1998. s. 396-400. Sbor. prací PdF MU Brno, 140. ISBN 80-210-1938-7.
 177. HAVELKOVÁ, Marie, Boris RYCHNOVSKÝ, Jaroslava KUBÍČKOVÁ a Helena JEDLIČKOVÁ. Vývoj katedry biologie PdF v Brně. In Biologie, geologie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 8-12. Sbor. prací PdF MU v Brně 142, řada přír. věd 21. ISBN 80-210-1977-8.
 178. 1997

 179. RYCHNOVSKÝ, Boris. Další lokalita výskytu vážky čárkované, Leucorrhinia dubia. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 1997, roč. 5, č. 1, s. 189-191. ISSN 80-86046-21-4.
 180. TKADLEC, Emil a Boris RYCHNOVSKÝ. Drobní terestričtí obratlovci a střevlíkovití brouci na Mohelenské hadcové stepi. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: ZMM Třebíč, 1997, roč. 28, č. 1, s. 57-81. ISSN 0231-603X.
 181. HUBÁLEK, Zdeněk, Arnošt KRŠKA, Jiří GAISLER, Jan ZEJDA, Marta HEROLDOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Emmonsiosis of small mammals (Rodentia, Insectivora) in southwest Moravia, Czech Republic. Folia Zoologica, Brno: Institute of Vertebrate Zoology AS CR, 1997, roč. 46, č. 3, s. 223-227. ISSN 0139-7893.
 182. RYCHNOVSKÝ, Boris. Překrývání biotopních nároků Microtus agrestis a M. arvalis. In Sbor. abstr. 9. sjezdu čes. zoologů, 9.-11. 9. 1997. České Budějovice: Ústav půdní biologie AV ČR, 1997. s. 36-37. ISBN 80-902020-2-0.
 183. RYCHNOVSKÝ, Boris. Výuka zoologie v terénu jako metoda ekologické výchovy. In Sbor. konfer.Východoslov.biol.dni. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univ., 1997. s. 191-196. ISBN 80-88885-01-9.
 184. 1996

 185. RYCHNOVSKÝ, Boris. Distribuce drobných savců v okolí Kameniček. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 1996, roč. 4, č. 1, s. 157-163. ISSN 80-86046-05-2.
 186. RYCHNOVSKÝ, Boris a Jaroslava KUBÍČKOVÁ. Ekologické vztahy v přírodních společenstvech v okolí Jedovnice. In Gradace profesní dráhy učitele přírodověd. předmětů - studij. texty sekce přírod. věd PdF MU v Brně. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 43-54. ISBN 80-85931-21-4.
 187. RYCHNOVSKÝ, Boris. Chránění živočichové Jedovnických rybníků. In Mokřady české republiky, sborník abstraktů. Třeboň: Čs. ramsarský výbor, MŽP, Botanický ústv AV ČR Třeboň, 1996. s. 147-149.
 188. RYCHNOVSKÝ, Boris, Jiří HALMAZŇA a Petr HRÁDEK. Chránění živočichové údolí Říčky. In Mokřady České republiky, sborník abstraktů. Třeboň: Čs. ramsarský výbor, MŽP, Botan. ústav AV ČR Třeboň, 1996. s. 150-151.
 189. MATYÁŠEK, Jiří, Boris RYCHNOVSKÝ a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 8 - upozornění na nedostatky učebnice. Biologie-chemie-zeměpis, 1996, roč. 5, č. 4, s. 180-184. ISSN 1201-3349.
 190. 1995

 191. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiřina NESVADBOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. A heterogenous distribution of Emmonsia parva var. crescens in an agro-ecosystem. Journal of Medical and Veterinary Mycology, 1995, roč. 33, č. 3, s. 197-200. ISSN 0268-1218.
 192. HUBÁLEK, Zdeněk, Boris RYCHNOVSKÝ a Jiří PEŠKO. Adiasporomycosis of rodents inhabiting the shores of fishponds. Czech Mycology, 1995, roč. 48, č. 2, s. 139-144. ISSN 0009-0476.
 193. HUBÁLEK, Zdeněk, Boris RYCHNOVSKÝ a Juraj PEŠKO. Adiasporomycosis of rodents inhabiting the shores of fishponds. Czech Mycology, Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 1995, roč. 48, č. 3, s. 139-144. ISSN 0009-0476.
 194. HUBÁLEK, Zdeněk, Boris RYCHNOVSKÝ a Juraj PEŠKO. Adiasporomykóza drobných savců v CHKO Žďárské vrchy. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírod., Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1995, roč. 12, č. 1, s. 185-189. ISSN 6505-8228.
 195. KUBÍČKOVÁ, Jaroslava a Boris RYCHNOVSKÝ. Ekologicko-environmentální vzdělávání a výchova na PdF MU v Brně. In Sbor. ref celost. workshopu "Ekol. vzděl. a výchova na fak. připrav. učitele". Praha: PHARE VŠB - TU Ostrava, 1995. s. 31-36.
 196. RYCHNOVSKÝ, Boris, Hana HORKÁ, Stanislav HORNÍK, Jaroslava KUBÍČKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Milan SOLDÁN. Interdisciplinary approach to teaching ecology at the College of Education of Masaryk University, Brno. In Environmental issues education and training. Banská Bystrica: Univezita M. Bela, 1995. s. 140-145. ISBN 80-85162-84-9.
 197. NAVRÁTIL, Vladislav, Hana HORKÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Interdisciplinary Approach to Teaching Ecology at the College of Education of MU Brno. In Enviromental issues Education and Training. 1. vyd. Bánská Bystrica: Univerzita M. Béla, 1995. s. 140-145. ISBN 80-85162-84-9.
 198. KUBÍČKOVÁ, Jaroslava, Radmila ČÍŽKOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Helena MUSILOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, Květoslava ŘÍHOVÁ, Zbyněk STRUMHAUS a Alenka ZEMANOVÁ. Optimalizace studijních a materiálních podmínek oboru biologie na PdF MU. In Sbor. mezinár. konfer. "Univerzity na prahu nového tisíciletí". Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 93-110. ISBN 80-210-1266-8.
 199. RYCHNOVSKÝ, Boris. Regulace početnosti a kontaminace hraboše mokřadního na imisních holinách Beskyd. Zpravodaj Beskyd, 1995, roč. 7, č. 1, s. 197-202. ISSN 8071-5715.
 200. RYCHNOVSKÝ, Boris a Jaroslava KUBÍČKOVÁ. Učební plány a osnovy z pohledu environmentální výchovy na PdF MU Brno. In Zbor. mater. národ. konfer. Bratislava: Strom života, 1995. s. 129-130. ISBN 80-88688-09-4.
 201. 1994

 202. RYCHNOVSKÝ, Boris a Pavel ELEDER. Is Sorex alpinus rare in Žďárské vrchy Hills? Folia Zoologica, Brno: Inst. Vertebr. Zool. AS CR, 1994, roč. 3, č. 43, s. 285-287. ISSN 0139-7893.
 203. RYCHNOVSKÝ, Boris a Pavel ELEDER. Rejsek horský, Sorex alpinus, ve Žďárských vrších a jeho nika. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 1994, roč. 2, č. 1, s. 81-86.
 204. 1993

 205. RYCHNOVSKÝ, Boris. Drobní savci SPR Mohelenská hadcová step. Přírodovědný sborník západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1993, roč. 19, č. 1, s. 127-137. ISSN 0231-603X.
 206. RYCHNOVSKÝ, Boris. Inventarizační průzkum obratlovců SPR Mohelenská hadcová step. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1993, roč. 19, č. 1, s. 113-126. ISSN 0231-603X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 4. 2020 00:38