Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. ADAM, Zdeněk, Martin ŠTORK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Yvona POSPÍŠILOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL and Jiří MAYER. Výsledky léčby AL-amyloidózy léčebnými režimy obsahujícími bortezomib, dexametazon a dále cyklofosfamid anebo doxorubucin (Outcomes of AL-amyloidosis treatment with bortezomib, dexamethasone and cyclophosphamide or doxorubicin-containing regimens). Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2012, vol. 58, No 12, p. 896-903. ISSN 0042-773X.
 2. 2007

 3. POSPÍŠILOVÁ, Y. Diabetes mellitus 2.typu – léčba inzulinem, sledování kompenzace diabetika a otázka prevence diabetu. Causa subita. 2007, vol. 4, No 10, p. 105-106. ISSN 1212-0197.
 4. POSPÍŠILOVÁ, Y. and Z. ADAM. Porucha regulace glukózového metabolizmu u pacientů s mnohočetným myelomem léčených vysokými dávkami kortikosteroidů na naší klinice v roce 2004. Vnitřní lékařství. 2007, vol. 53, No 1, p. 18-23. ISSN 0042-773X.
 5. 2005

 6. POSPÍŠILOVÁ, Yvona, Zdeněk ADAM and Jiří VORLÍČEK. Postavení výuky interní propedeutiky (a oboru vnitřního lékařství obecně) v době stále pokračující specializace v oblasti interní medicíny. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, vol. 51, No 4, p. 479-481. ISSN 0042-773X.
 7. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Steroidní diabetes mellitus. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, vol. 51, No 2, p. 12-13. ISSN 0042-773X.
 8. 2004

 9. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Metabolické a endokrinní komplikace. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. p. 271-282. ISBN 80-297-7.
 10. HUSA, Petr. Paliativní léčba v infekčním lékařství (Palliative care in infectious diseases patients.). In VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM and Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2004. p. 295-307. 2028. ISBN 80-247-0279-7.
 11. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM and Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína (Palliative medicine). In Paliativní medicína. GRADA: Grada, 2004. p. 331-338. 2. ISBN 80-247-0279-7.
 12. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM and Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína, druhé přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 537 pp. ISBN 80-0279-7.
 13. 2003

 14. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Prevence diabetes mellitus 2. typu (výsledky některých dokončených prospektivních studií). Diabetologie. 2003, No 1, p. 12-17.
 15. 2001

 16. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Novinky v léčbě perorálními antidiabetiky. Brno, 2001, No 9, p. 627-633. ISSN 0042-773X.
 17. 2000

 18. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Angiotenzin I konvertující enzym: co vyplývá z nových poznatků ? (Angiotensin I Converting Enzyme: What Ensues from Recent Findings ?). Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2000, vol. 46, No 3, p. 166-169. ISSN 0042-773X.
 19. POSPÍŠILOVÁ, Ivona and Jiří VORLÍČEK. Nádory endokrinních žláz. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. p. 797-808. ISBN 80-88908-71-X.
 20. 1999

 21. POSPÍŠILOVÁ, Yvona. Metabolické a endokrinní komplikace nádorových onemocnění a jejich léčba (Metabolic and Endocrine Complications in solid and Haematology Malignancies and Their Treatment). Vnitřní lékařství. 1999, vol. 45, No 3, p. 180-185. ISSN 0042-773X.
 22. 1998

 23. POSPÍŠILOVÁ, Ivona. ATP-senzitivní kaliové kanály a látky, které je ovlivňují (ATP-senzitive potassium channels and substances affecting them). Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, 1998, vol. 44, No 7, p. 435-438. ISSN 0042-773X.
Display details
Displayed: 26/10/2021 05:48