Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KRAJÍČEK, Jan. PROBLEMS IN THE BANKING SECTOR. In Josef Nešleha Filip Hampl Miroslav Svoboda. Proceedings of the 15th International Scientific Conference European Financial Systems 2018. Brno: Masaryk University, 2018. s. 323-327. ISBN 978-80-210-8980-8.
 2. 2017

 3. KRAJÍČEK, Jan. Banking sector. In Čulík Miroslav. 11th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2017. s. 432-439. ISBN 978-80-248-4138-0.
 4. KRAJÍČEK, Jan. New trends in banking sector. In Nešleha Josef, Plíhal Tomáš, Urbanovský Karel. European Financial Systems 2017 Proceedings of the 14th International Scientific Conference Part 1 June 26-27, 2017 Brno, Czech. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 402 - 407. ISBN 978-80-210-8609-8.
 5. 2016

 6. KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impact of the interest rates in the economy the banking and financial system. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2016. s. 380-384. ISBN 978-80-210-8308-0.
 7. DOLÁKOVÁ, Bohuslava a Jan KRAJÍČEK. Influences on Consumers Rationality. In Krajíček, Jan. European Financial Systems 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 119-124. ISBN 978-80-210-8308-0.
 8. KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Interest rates and risk in the banking sector. In Miroslav Čulík. 8th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: TU Ostrava, 2016. s. 447-452. ISBN 978-80-248-3994-3.
 9. 2015

 10. KRAJÍČEK, Jan a Veronika KAJUROVÁ. European Financial Systems 2015 : Proceedings of the 12th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 710 s. ISBN 978-80-210-7962-5.
 11. KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impacts of decline of the interbank interest rates to Management of Banks. In doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Sborník z konference. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 597-602. ISBN 978-80-248-3865-6.
 12. KRAJÍČEK, Jan. The Impact of Interbank Interest Rates to Banks' Profit. In Krajíček, J., Kajurová, V. European Financial Systems 2015. 1. vyd. Brno: MU Brrno, 2015. s. 313-319. ISBN 978-80-210-7962-5.
 13. 2014

 14. KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impact of Liabilities in the Banking Sector to Monetary Aggregates and Interest Rates. In Kotlebová Jana. 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance. 1. vyd. Bratislava: UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA, Faculty of National Economy, Department of Banking and International Finance, 2014. s. 212 - 222. ISBN 978-80-225-4034-6.
 15. KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. LIABILITIES AND RISK IN THE BANKING SECTOR. In Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská. Proceedings of the 16th International Scientific Conference FINANCE AND RISK 2014 vol. 2. 1. vyd. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave,, 2014. s. 131-137. ISBN 978-80-225-3992-0.
 16. KRAJÍČEK, Jan. Modern Products in Corporate Banking. In Oleg Deev Veronika Kajurová Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 337 - 342. ISBN 978-80-210-7153-7.
 17. KRAJÍČEK, Jan. The impact of the expansion of liabilities at risk in the banking sector. In Čulík Miroslav. Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 398-403. ISBN 978-80-248-3631-7.
 18. 2013

 19. KRAJÍČEK, Jan, Martin SVOBODA a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Bank Management and Financial Literacy. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. s. 882 - 890, 8 s. ISBN 978-80-248-3172-5.
 20. KRAJÍČEK, Jan a Jarmil VLACH. Cash Management and Bank practice. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. s. 391 - 401, 10 s. ISBN 978-80-248-3172-5.
 21. KRAJÍČEK, Jan. Cash Management in Practice. In Deev O., Kajurová V., Krajíček J. European Financial Systems 2013 Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 176 - 180. ISBN 978-80-210-6294-8.
 22. KRAJÍČEK, Jan. Vývoj bankovnictví v SR a ČR v letech 2006 – 2011. In CIBÁKOVÁ, V., MALÝ, I. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 22-29. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. ISBN 978-80-8078-657-1.
 23. 2012

 24. KRAJÍČEK, Jan. Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech. In Jan Šelešovský, Petr Valouch. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 23-35. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012-23.
 25. KRAJÍČEK, Jan. Banks and Cash Management. In Mgr. Petr Červinek. European Financial Systems 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 107 - 112. ISBN 978-80-210-5940-5.
 26. KRAJÍČEK, Jan. BANKY A JEJICH ROLE PŘI ROZVOJI VEŘEJNÉ SPRÁVY V REGIONECH. In Hybné sily rozvoje regiónov. 1. vyd. Bratislav: VŠEMVS, 2012. s. 149 - 153. ISBN 978-80-89600-00-7.
 27. KRAJÍČEK, Jan. Cash Management and Cash Pooling. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1. vyd. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. s. 334 - 340. ISBN 978-80-248-2835-0.
 28. KRAJÍČEK, Jan a Veronika KAJUROVÁ. Economics and bank management. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1. vyd. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. s. 341 - 345. ISBN 978-80-248-2835-0.
 29. KRAJÍČEK, Jan. Ekonomika a řízení bank. 3. inovované vydání. Brno: ESF MU, 2012. 162 s.
 30. KRAJÍČEK, Jan a Veronika KAJUROVÁ. Výuka „Ekonomika a řízení bank“. In Zuzana Duganová. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. 3. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1930-1935. ISBN 978-80-905243-3-0.
 31. 2011

 32. KRAJÍČEK, Jan. Analýza nabídky bankovních a pojistných produktů pro subjekty veřejné správy v daných regionech. In doc. Ph.Dr. Zoltán Rózsa, PhD. Dopady vybraných verejnych politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a v Českej republice. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs Bratislava, 2011. s. 111 - 116, 150 s. ISBN 978-80-970495-6-0.
 33. KRAJÍČEK, Jan. Cash Management. In Mgr. Petr Červinek. Evropské finanční systémy 2011. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2011. s. 143 - 147, 299 s. ISBN 978-80-210-5509-4.
 34. KRAJÍČEK, Jan. Ekonomika a řízení bank. 2011.
 35. VALOUCH, Petr a Jan KRAJÍČEK. Evropské finanční systémy 2011. 2011.
 36. KRAJÍČEK, Jan a Petr VALOUCH. FINANČNÍ SEKTOR A JEHO VLIV NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. In MVK Hradecké ekonomické dny 2011. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 149 - 152. ISBN 978-80-7435-100-6.
 37. KRAJÍČEK, Jan, Eva HORVÁTOVÁ, Dalibor PÁNEK a Jana HVOZDENSKÁ. Projevy finanční krize v českém bankovním sektoru. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva. Bratislava: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií HF EUBA, 2011. s. 1 - 14. ISBN 978-80-970244-6-8.
 38. 2010

 39. KRAJÍČEK, Jan. Analýza nabídky bankovních a pojistných produktů pro subjekty. VŠEMvš Bratislava: VŠEMvs, 2010. s. 111 - 116, 150 s. ISBN 978-80-970495-6-0.
 40. KRAJÍČEK, Jan. Firmen Banking und Moderne Bank Produkte. In Internationale Gast Woche HS Bochum. 2010.
 41. KRAJÍČEK, Jan. FOR FIN 2010. In FOR FIN 2010. první. Bratislava: Ekonomická zniverzita Bratislava, Národhospodárská fakulta, 2010. s. 1 - 8, 250 s. ISBN 978-80-225-3001-9.
 42. KRAJÍČEK, Jan. Marketing a Cash Managament. In Evropské finanční systémy 2010. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 139 - 143. ISBN 978-80-210-5182-9.
 43. KRAJÍČEK, Jan. NOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY A JEJICH RIZIKA. In Zbornik prispevkov z XII. ročnika medzinarodnej vedeckej konferencie pod názvom FINANCE A RIZIKO. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita, NHF, Bratislava, 2010. s. 195-201, 472 s. ISBN 978-80-225-3089-7.
 44. KRAJÍČEK, Jan. Program TopSeC a JMP, a.s. GAS PLYN. Praha: Český plynárenský svaz, 2010, XC/2010, č. 4, s. 92-92, 95 s. ISSN 0032-1761.
 45. KRAJÍČEK, Jan. Tschechien bank System und Bank in Tschechien. In Internationale Gast Woche HS Bochum. 2010.
 46. 2009

 47. KRAJÍČEK, Jan. Auswirkungen der Finanzkrise und Wirtschaftskrise in Mittel- und Osteuropa. In Internationale Gastvorlesungen im WS 2009 Hochschule Bochum. 2009.
 48. KRAJÍČEK, Jan. Cash Managament a bankovní krize. In Evropské finanční systémy 2009. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 143 -147, 290 s. ISBN 978-80-210-4882-9.
 49. KRAJÍČEK, Jan. Ekonomika a řízení bank. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2009. 50 s. Ekonomika a řízení bank.
 50. KRAJÍČEK, Jan, Petr VALOUCH, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr ČERVINEK, Svatopluk NEČAS a Dirk KAISER. Evropské finanční systémy 2009. 2009.
 51. KRAJÍČEK, Jan, Petr VALOUCH, Svatopluk NEČAS, Dirk KAISER, David ROZUMEK a Martin SVOBODA. Obchodování na komoditních burzách. 2009.
 52. 2008

 53. KRAJÍČEK, Jan a Jarmil VLACH. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ A VÝVOJOVÉ TENDENCE CASH POOLINGU. In Mena, bankovnictvo a finančné trhy. EUBA Bratislava: EUBA Bratislava, 2008. s. 173-182, 412 s. ISBN 978-80-225-2573-2.
 54. KNOSOVÁ, Blanka a Jan KRAJÍČEK. Analýza uranu jako investiční komodity. In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008. s. 69 - 73. ISBN 978-80-210-4747-1.
 55. LINNERTOVÁ, Dagmar, Jan KRAJÍČEK a Eva HŘEBÍČKOVÁ. BRIC o sedm let později. In Evropské finanční systémy 2008. 1. vydání. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008. s. 277-283, 499 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 56. KRAJÍČEK, Jan. Cash Management Systems;. In Internationale Gastvorlesungen im WS 2008 Hochschule Bochum. 2008.
 57. KRAJÍČEK, Jan, Blanka KNOSOVÁ a Dagmar LINNERTOVÁ. Cash Pooling jeho současné poznání. In Evropské finanční systémy 2008. Brno: ESF MU, 2008. s. 271-276, 469 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 58. KRAJÍČEK, Jan. CASH POOLING NÁSTROJ ZVÝŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 331 - 344, 775 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
 59. LINNERTOVÁ, Dagmar, Jan KRAJÍČEK a Svend REUSE. Commodities - current market trend. In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 86-94, 8 s. ISBN 978-80-210-4747-1.
 60. KRAJÍČEK, Jan a Dagmar LINNERTOVÁ. Company strategy in need of external financial resources. In Internationalisation of Companies and Intercultural Management. 3rd. Aalborg, Dánsko: Aalborg University, 2008. s. 1-11.
 61. KRAJÍČEK, Jan, Jiří DVOŘÁK, Petr VALOUCH, Viktória ČEJKOVÁ, Oldřich REJNUŠ, Martin SVOBODA, František KALOUDA, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr ČERVINEK, Svatopluk NEČAS, David ROZUMEK a Dirk KAISER. EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 2008. 2008.
 62. KRAJÍČEK, Jan, Petr VALOUCH, Boris ŠTURC, Petr ČERVINEK, Svatopluk NEČAS, František KALOUDA, Oldřich REJNUŠ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. 2008.
 63. KRAJÍČEK, Jan a Martin SVOBODA. Jak může Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 657 - 672, 775 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
 64. KRAJÍČEK, Jan. Nové trendy v bankovnictví. In National and Regional Economics VII. 1. vyd. Košice: Technická universita Košice, Ekonomická fakulta, 2008. s. 463-467, 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9.
 65. KNOSOVÁ, Blanka a Jan KRAJÍČEK. Operační riziko v bankovním podnikání. In Evropské finanční systémy 2008. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008. s. 254 - 259, 5 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 66. KRAJÍČEK, Jan a Martin SVOBODA. SPOLUPRÁCE S PODNIKATELSKÝM SEKTOREM. Brno: MU, 2008. ISSN 1801-0806.
 67. SVOBODA, Martin a Jan KRAJÍČEK. Zapojení odborníků z praxe a stáže akademických pracovníků. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 94 - 100, 147 s. ISBN 978-80-210-4760-0.
 68. 2007

 69. KRAJÍČEK, Jan. BANKOVNÍ MARKETING A NOVÉ TREDNY V KOMERČNÍM BANKOVNICTVÍ. In KRAJÍČEK, Jan. Evropské finanční systémy 2007. 2007. vyd. Brno, Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 196 - 202, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
 70. KRAJÍČEK, Jan. Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů. In Zborník abstraktov Ekonomika firem 2007 Semafor 2007. 1. vydání. Košice: EUBA PHF Košice, 2007. s. 20 - 20, 50 s. ISBN 978-80-225-2392-9.
 71. KRAJÍČEK, Jan. CASH POOLING JEHO DOPAD DO HODNOTY FIRMY. In Intergačný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatelské financie. EUBA Bratislava: EUBA Bratislava, 2007. s. 248-257, 522 s. ISBN 978-80-225-2583-1.
 72. KRAJÍČEK, Jan. CASH POOLING A CASH MANAGAMENT. In MENA, BANKOVNICTVO A FINANČNÉ TRHY. Bratislava: EUBA Bratislava, 2007. s. 228-228, 448 s. ISBN 978-80-225-2422-3.
 73. KRAJÍČEK, Jan. DALŠÍ VÝVOJ KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: UTM Zlín, 2007. s. 113-114, 244 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
 74. KRAJÍČEK, Jan a Dirk KAISER. EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 2007. 2007.
 75. KRAJÍČEK, Jan. Following evolution of banking services. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrov II. Bánská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2007. s. 17-158. ISBN 978-80-8083-203-2.
 76. SVOBODA, Martin a Jan KRAJÍČEK. JAK DÁL V ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ Z PRAXE. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 1. vyd. ESF MU Brno: ESF MU Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4482-1.
 77. KRAJÍČEK, Jan. MENA, BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ TRHY. 2007.
 78. KRAJÍČEK, Jan. NOVÉ OBCHODOVATELNÉ KOMODITY. 2007.
 79. KRAJÍČEK, Jan. NOVÉ OBCHODOVATELNÉ KOMODITY. In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. Brno: ESF MU, 2007. s. 92-183. ISBN 978-80-210-4432-6.
 80. KRAJÍČEK, Jan. Nové trendy v komerčním bankovnictví. In Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. 1. vyd. Praha: VŠFS, o.p.s, 2007. s. 20-20, 28 s. ISBN 978-8086754-87-1.
 81. KALOUDA, František a Jan KRAJÍČEK. Problematika živelních pohrom. Pojistný obzor. Praha: ČAP Praha, 2007, roč. 84, č. 8, s. 5 - 6, 20 s. ISSN 0032-2393.
 82. KRAJÍČEK, Jan. Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. 2007.
 83. 2006

 84. KRAJÍČEK, Jan. CASH FLOW A JEHO ŘÍZENÍ. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta,, 2006. s. 61 - 64, 137 s. ISBN 80-210-4088-2.
 85. KRAJÍČEK, Jan. Cash Managament. In KRAJÍČEK, Jan. Znalostná ekonomika - nové výzvy pre nýrodohospodarsku vedu. 1. vydání. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodářská fakulta, 2006. s. 92-273. ISBN 80-225-2239-2.
 86. KRAJÍČEK, Jan. EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 2006. 2006.
 87. KRAJÍČEK, Jan. ORIENTACE PODNIKATELŮ NA BANKOVNÍM TRHU. In Evropské finanční systémy 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra financí, 2006. s. 68 - 71, 349 s. ISBN 80-210-4018-1.
 88. KRAJÍČEK, Jan. Řízení rizika a bankovní sektor. In KRAJÍČEK, Jan. Řízení a modelování finančních rizik. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2006. s. 147-152, 473 s. ISBN 80-248-1159-6.
 89. 2005

 90. KRAJÍČEK, Jan. Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. 2005. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2005. s. 223 - 228, 530 s. ISBN 80-248-0938-9.
 91. KRAJÍČEK, Jan. Evropské finanční systémy. 2005.
 92. KRAJÍČEK, Jan. Kriteria pro výběr banky podnikatelským subjektem. In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie - Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická Univerzita Bratislav, Národohospodářská fakulta, 2005. s. 129 - 137, 8 s. ISBN 80-225-2103-5.
 93. KRAJÍČEK, Jan. Marketing v peněžnictví. MU Brno ESF, 2005. 140 s. ISBN 80-210-3659-1.
 94. KRAJÍČEK, Jan. Struktura úvěrů a jejich význam. In Evropské finanční systémy. 1. vydání. Brno: Katedra financí, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 109-112, 272 s. ISBN 80-210-3753-9.
 95. 2004

 96. KRAJÍČEK, Jan. RIZIKA PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE. 2004. s. 125-254. ISBN 80-210-3493-9.
 97. KRAJÍČEK, Jan. Význam subjektivních kriterii při hodnocení kreditních rizik. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2004. s. 199-204, 368 s. ISBN 80-248-0618-05.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2021 06:21