Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 2. MARCIAN, Petr, Libor BORAK, Tomas ZIKMUND, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jozef KAISER, Marek JOUKAL a Jan WOLFF. On the limits of finite element models created from (micro)CT datasets and used in studies of bone-implant-related biomechanical problems. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Elsevier: Amsterdam, 2021, roč. 117, MAY 2021, s. 1-13. ISSN 1751-6161. doi:10.1016/j.jmbbm.2021.104393.
 3. 2020

 4. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Alena NĚMEČKOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Luděk GALUŠKA, Jiří MITÁČEK a Dana FIALOVÁ. A very rare case of possible actinomycosis of the mandible from the Middle Ages. International Journal of Paleopathology. New York: Elsevier, 2020, roč. 31, DEC 2020, s. 53-59. ISSN 1879-9817. doi:10.1016/j.ijpp.2020.09.001.
 5. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 6. JOUKAL, Marek a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-6602-1.
 7. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5258-1.
 8. STRÁNSKÁ, Petra, Eliška ZAZVONILOVÁ, Lenka VARGOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petr VELEMÍNSKÝ, Jan CVRČEK a Michal ERNÉE. Antropologická a paleopatologická charakteristika jedinců z Mikulovic. In Mikulovice. Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., 2020. 60 s. ISBN 978-80-7581-025-0.
 9. HORÁČKOVÁ, Ladislava. Human skeletal remains. In Maarten J. Raven. The Tombs of Ptahemvia and Sethnakht at Saqqara. 1. vyd. Leiden (Nizozemí): Leiden Museum of Antiquities, 2020. s. 323-398, 75 s. Palma 22, Papers on Archaeology of the Leiden Museum of Antiquities. ISBN 978-90-8890-809-5.
 10. VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Childcare and Development of Paediatrics in Moravia (Czech Republic) in the Context of Palaeopathological Research Focusing on Congenital Malformations, Metabolic and Haematologic Diseases. Anthropologia Integra. Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 7-18. ISSN 1804-6665. doi:10.5817/AI2020-1-7.
 11. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jiri KALA, Michal PRICHYSTAL, Ivo SVETLIK, Katerina BRABCOVA PACHNEROVA a Veronika BRYCHOVA. Use of the radiocarbon method for dating of skeletal remains of a mass grave (Brno, the Czech Republic). Studia geophysica et geodaetica. NEW YORK: SPRINGER, 2020, roč. 64, č. 1, s. 143-152. ISSN 0039-3169. doi:10.1007/s11200-019-1217-4.
 12. 2019

 13. VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A brief history of syphilis in the Czech Lands. Archaeological and Anthropological Sciences. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2019, roč. 11, č. 2, s. 521-530. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-017-0558-6.
 14. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
 15. DROZDOVÁ, Eva, Kristýna BRZOBOHATÁ, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Miroslav KOPECKÝ, Eva VANÍČKOVÁ, Ondřej BÍLEK a Dagmar KLUCHOVÁ. Antropologická expozice. 2019.
 16. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Ivana JAROŠOVÁ, František TRAMPOTA a Jiří KALA. Occurence of scurvy in the Czech Lands at various historical periods. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička, Humpolec. 2019.
 17. 2018

 18. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 19. HANDLOS, Petr, Ivo SVETLIK, Ladislava HORÁČKOVÁ, Michal FEJGL, Lukas KOTIK, Veronika BRYCHOVA, Natalia MEGISOVA a Klara MARECOVA. BOMB PEAK: RADIOCARBON DATING OF SKELETAL REMAINS IN ROUTINE FORENSIC MEDICAL PRACTICE. RADIOCARBON. TUCSON: UNIV ARIZONA DEPT GEOSCIENCES, 2018, roč. 60, č. 4, s. 1017-1028. ISSN 0033-8222. doi:10.1017/RDC.2018.72.
 20. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Kateřina VYMAZALOVÁ. INTERPRETATION OF THE FACIAL SKELETON – POST-TRAUMATIC ASYMMETRY IN PALAEOPATHOLOGY: ON THE EXAMPLE OF SEVERAL CASE REPORTS. Anthropologie : [international journal of the science of man]. Moravian Museum, Anthropos Institute, 2018, LVI, č. 2, s. 129-138. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.17.10.05.1.
 21. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petra STRÁNSKÁ a Michal ERNÉE. Manifestations of tuberculosis on skeletal remains from the EBA cemetery in Mikulovice (Czech Republic). In 8th International Symposium on Biomolecular Archaeology ISBA 2018, Jena. 2018.
 22. MARCIÁN, Petr, Jan WOLFF, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jozef KAISER, Tomáš ZIKMUND a Libor BOARK. Micro finite element analysis of dental implants under different loading conditions. Computers in Biology and Medicine. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 96, MAY 1 2018, s. 157-165. ISSN 0010-4825. doi:10.1016/j.compbiomed.2018.03.012.
 23. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petra STRÁNSKÁ a Michal ERNÉE. Paleopatologická analýza dětských kosterních pozůstatků z únětického pohřebiště v Mikulovicích (Česká republika). Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2018, roč. 21, č. 1, s. 26-30. ISSN 1336-5827.
 24. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petra STRÁNSKÁ a Michal ERNÉE. PALEOPATOLOGICKÁ ANALÝZA DĚTSKÝCH KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ Z ÚNĚTICKÉHO POHŘEBIŠTĚ V MIKULOVICÍCH (ČESKÁ REPUBLIKA). In Antropologické dni Trnava. 2018.
 25. 2017

 26. VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A brief history of tuberculosis in the Czech Lands. Tuberculosis. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2017, roč. 105, "neuvedeno", s. 35-48. ISSN 1472-9792. doi:10.1016/j.tube.2017.04.006.
 27. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A history of specific diseases in the Czech Lands. In 4th International Conference on Tropical Medicine, Infectious Diseases and Public Health held during September 7-8 in Edinburgh, Scotland. 2017.
 28. MARCIÁN, P., Z. FLORIÁN, Ladislava HORÁČKOVÁ a L. BORÁK. ANALYSIS OF BOUNDARY CONDITIONS IN FINITE ELEMENT SUB-MODELS OF INTERACTION OF HUMAN MANDIBLE WITH DENTAL IMPLANT. In Vladimír Fuis. ENGINEERING MECHANICS 2017. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2017. s. 618-621. ISBN 978-80-214-5497-2.
 29. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
 30. JAROŠOVÁ, Ivana, Lenka VARGOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Antropologický a paleopatologický rozbor kostrového materiálu. In Parma, D. a kol. Archeologie střední a mladší doby bronzové na Vyškovsku. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., 2017. s. 287-315. ISBN 978-80-86399-53-9.
 31. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Jiří KALA, Ladislava HORÁČKOVÁ a Michal PŘICHYSTAL. Kosterní pozůstatky z hromadného hrobu vojáků z bitvy u Slavkova (Brno, Staňkova ulice). In Antropologické dny 2017, Olomouc. 2017.
 32. HANDLOS, Petr, Ivo SVĚTLÍK, Martin DOBIÁŠ, Margita SMATANOVÁ, Igor DVOŘÁČEK, Marek JOUKAL, Klára MARECOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžně soudně lékařské praxi. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2017, roč. 111, č. 7, s. 445-448. ISSN 0009-2770.
 33. 2016

 34. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 35. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Marcela HORÁKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Eva MYŠKOVÁ a Oleg DITRICH. Paleopathological, Trichological and Paleoparasitological Analysis of Human Skeletal Remains from the Migration Peroid Cemetery Prague-Zličín. Interdisciplinaria archaeologica. Olomouc: Archaeological Centre Olomouc, 2016, roč. 7, č. 1, s. 13-32. ISSN 1804-848X.
 36. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Pavel HLOŽEK. Příspěvek k historii tuberkulózy v českých zemích. In Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová. Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. s. 74-88. Acta Musei technici Brunensis / sv. 10 / 2016. ISBN 978-80-87896-31-0.
 37. 2014

 38. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Frank RÜHLI. A CASE OF SEVERE ANKYLOSIS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT FROM NEW KINGDOM NECROPOLIS (SAQQARA, EGYPT). In Ryan Metcalfe, Jenefer Cockitt, Rosalie David. Palaeopathology in Egypt and Nubia. Oxford: Archaeopress, 2014. s. 83-94. ISBN 978-1-78491-026-6.
 39. HORÁČKOVÁ, Ladislava. Human skeletal remains. In Raven, M.J.; van Walsem, R. The Tomb of Meryneith at Saqqara. 1. vyd. Leiden, Nizozemsko: Brepols, 2014. s. 295-322. PALMA 10. ISBN 978-2-503-54876-0.
 40. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ a J. SVOBODA. Inflammatory changes on skeletons from the 16th to 17th century in Veselí nad Moravou, Czech Republic. Journal of Paleopathology. Sant'Atto: Edigrafital S.P.A, 2014, roč. 24, 1-3, s. 39-49. ISSN 1120-0200.
 41. VARGOVÁ, Lenka, Marcela HORÁKOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Kloubní a traumatické změny na kosterních pozůstatcích z doby stěhování národů z pohřebiště v Praze-Zličíně. Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská technická univezita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 120-123. ISSN 1336-5827.
 42. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Slovanské hroby z druhé poloviny 9. století z Olomouce Nemilan. In Renáta Přichystalová, Marek Kalábek. Raněstředověké pohřebiště Olomouc-Nemilany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 130-173. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta. ISBN 978-80-210-7521-4.
 43. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. War injuries from the Napoleonic battles in Moravia. In Václav Smrčka, Vlasta Mádlová. War Injuries from Past to Present. 1st ed. Praha: Karolinum, 2014. s. 123-130. ISBN 978-80-246-2290-3.
 44. 2013

 45. JOUKAL, Marek a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6602-1.
 46. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Rudolf PROCHÁZKA a Lenka VARGOVÁ. Antropologie středověkého obyvatelstva a jeho zdravotní stav. In Libor Jan. Dějiny Brna. 2, Středověké město. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2013. s. 354-361. ISBN 978-80-86736-36-5.
 47. KORPOVÁ, Mária, Mária MIKLOŠOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Marek DUDÁŠ, Lenka VARGOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Modifikácia farbiacej metódy „double stainig“ používanej v embryológii. In 16. Košický morfologický deň. 2013. s. 51-53. ISBN 978-80-8152-017-4.
 48. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ a Josef SVOBODA. Palaeopathological analysis of skeletons from the 16th and 17th centuries (Veselí nad Moravou, Czech Republic). Anthropologie : [international journal of the science of man]. Moravian Museum, Anthropos Institute, 2013, LI, č. 3, s. 397-408. ISSN 0323-1119.
 49. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Alena NĚMEČKOVÁ, Petr KRUPA a Miroslava MENŠÍKOVÁ. Tumors in the 18th and 19th centuries at Brno, Czech Republic. Anthropologischer Anzeiger. STUTTGART: E SCHWEIZERBARTSCHE VERLAGS, 2013, roč. 70, č. 4, s. 385-405. ISSN 0003-5548. doi:10.1127/0003-5548/2013/0343.
 50. 2012

 51. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
 52. SALAŠ, Milan, Marta DOČKALOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Jarmila NEDBALOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Jan PETŘÍK, Martina ROBLÍČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr.Brno-venkov) a její environmentální kontext. Památky archeologické. Praha, 2012, roč. 103, č. 1, s. 173-231. ISSN 0031-0506.
 53. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Paleopatologická analýza kosterních pozůstatků z Dolních Věstomic Na Pískách. In Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. s. 60-70. Anthropos : studies in anthropology, palaeoethnology, palaeontology and quaternary geology ; vol. 34, N.S. 26, 2012. ISBN 978-80-7028-394-3.
 54. 2011

 55. RAČANSKÁ, Michaela, Lenka VARGOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Dentální antropologie při identifikaci. In Sborník přednášek XIX. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD s mezinárodní účastí. 2011. ISBN 978-80-260-0194-2.
 56. STROUHAL, Eugen a Ladislava HORÁČKOVÁ. Human Skeletal Remains. In The Memphite Tomb of Horemheb Commander in Chief of Tutankhamun. 1st Edition. Leiden (Netherlands): BREPOLS, 2011. s. 305-364, 59 s. Palma Egyptology Papers on Archaeology. ISBN 978-2-503-53110-6.
 57. STROUHAL, Eugen a Ladislava HORÁČKOVÁ. Chapter VII. Human Skeletal Remains. In Raven, M. et all: The Memphite Tomb of Horemheb Comander in Chief of Tutankhamun. V: The Forecourt and the Area South of the Tomb with some Notes on the Tomb of Tia. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2011. s. 305-364, 59 s. Palma Egyptology Papers. ISBN 978-2-503-53110-6.
 58. PÁRAL, Václav, Lenka VARGOVÁ, Martin PYSZKO a Ladislava HORÁČKOVÁ. Structure of Vertebral Arch in Human and in Selected Mammals. In Morphology 2011, 46rd International Congress on Anatomy. 2011.
 59. 2010

 60. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
 61. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Interpretation of Palaeopathological Finds. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2010, roč. 1/2010, 1-2, 7 s. ISSN 1804-848X.
 62. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Medical-anthropological analysis of bone remains from the 5th century (Líbivá, Czech Republic). In 18th European meeting of the Paleopathology Association. 2010.
 63. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Notes to Palaeopathological Diagnostics of Children s Diseases. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2010, roč. 1/2010, 1-2, 6 s. ISSN 1804-848X.
 64. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Miroslava MENŠÍKOVÁ. Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. 147 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103.
 65. 2009

 66. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. A medical and anthropological analysis of skeletal remains from the cemetery at Antonínská Street in Brno (dated 1785-1883), Czech Republic. In Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. 2009. ISBN 978-80-254-5301-8.
 67. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 146 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 68. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Jaromír KOVÁRNÍK. Antropologicko-lékařská analýza úmrtí Karla Edlera von Kopala (1788-1848). 2009. ISBN 978-80-7399-789-2.
 69. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 70. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Historical-Anthropological Conference "200th Anniversary of the Battle of Znojmo in 1809". 2009.
 71. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Historický vývoj pitevních postupů při preparaci lidského těla. In 9. mezinárodní sympózium z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Brno: Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství VFU Brno, 2009. 20 s. ISBN 978-80-7399-789-2.
 72. KOVÁRNÍK, Jaromír, Ladislava HORÁČKOVÁ, Ladislav MUCHA a Lenka VARGOVÁ. Medical-Anthropological Analysis of Peripheral Stump of Upper Extermity of Karl Edler von Kopal. In Historical-Anthropological Conference "200th Anniversary of the Battle of Znojmo in 1809". 2009.
 73. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Medical-anthropological Analysis of Skeletal Remains from the Battle of Znojmo 1809. In Historical-Anthropological Conference "200th Anniversary of the Battle of Znojmo in 1809". 2009.
 74. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Paleopatologie. Anatomie. In Malina,J. a kolektiv : Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 75. KOVÁRNÍK, Jaromír, Ladislava HORÁČKOVÁ, Ladislav MUCHA a Lenka VARGOVÁ. Plukovník Karel, rytíř von Kopal (Ctidružice 3.2.1788-Vicenza 17.6.1848) Nález periferního pahýlu horní končetiny Karla von Kopala a lékařsko-antropologická analýza. Ve službách archeologie. Brno: FINESO, 2009, roč. 1/2009, č. 1, s. 102-110, 8 s. ISSN 1802-5463.
 76. RAVEN, Marten J., Harold M. HAYS, Claudia LACHNER, Kim DUISTERMAAT, Ilona REGULSKI, Barbara ASTON, Ladislava HORÁČKOVÁ a Nicholas WARNER. PREMILITARY REPORT ON THE LEIDEN EXCAVATIONS AT SAQQARA SEASON 2008. Jaarbericht Ex Oriente Lux. Leiden, Niederland, 2009, roč. 41/2009, s. 5-30, 25 s.
 77. HORÁČKOVÁ, Ladislava. Výstava fotografií RNDr. Ladislavy Horáčkové, PhDr. Antropologa Mezinárodní expedice v Sakkáře-Egypt. 2009.
 78. MENŠÍKOVÁ, Miroslava, Lenka VARGOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Významný moravský lékař Josef Steiner von Pfungen (1767-1836). In 9. mezinárodní sympozium z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,Ústav dějin lékařstvía cizích jazyků 1.LFUK Praha, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7399-789-2.
 79. 2008

 80. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. METODY ZPRACOVÁNÍ ANAMNESTICKÝCH ÚDAJŮ V PALEOPATOLOGII. Ve službách archeologie 1/2008. Brno, 2008, roč. 1/2008, č. 1, s. 242-251, 9 s. ISSN 1802-5463.
 81. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. PALAEOLOGICAL ANALYSIS OF BONE TUMOURS FROM MORAVIAN SITES, CZECH REPUBLIC. In Morphology 2008, Book of Abstracts. Olomouc: neuveden, 2008. s. 175. ISBN 978-80-244-2061-5.
 82. VARGOVÁ, Lenka, Michaela RAČANSKÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Příspěvěk ke studiu chrupu brněnských obyvatel v druhé polovině 18. a v 19. století. Česká stomatologie. Praha: Nakladatelství Olympia,a.s.,, 2008, roč. 108/56, č. 1, s. 14-19, 5 s. ISSN 1213-0613.
 83. 2007

 84. STROUHAL, Eugen a Ladislava HORÁČKOVÁ. A Trauma of Cervical Spine Described in the Edwin Smith Papyrus Found in a Ptolemaic Tomb at Saqqaral. In Etudes et Travaux XXI. XXI. Warszawa: Centre D'Archeologie Mediterraneenne de L'Academie Polonaises des Sciences, 2007. s. 129-137. Centre D'Archeologie Mediterraneenne de L'Academie. ISBN 978-83-922319-1-2.
 85. HORÁČKOVÁ, Ladislava. Anatomie pro antropology I. Brno: Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2007. 171 s. ISBN 978-80-210-4449-4.
 86. HORÁČKOVÁ, Ladislava. Anatomie pro antropology I. Pohybový systém. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas; Akademické nakladatelství CERM, 2007. 170 s. Panoráma antropologie - biologické - sociální - kulturní. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů"; sv. 34. ISBN 978-80-7204-558-7.
 87. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Libor PÁČ. Brief guide to the professor Karel Žlábek Museum of Anatomy. I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 86 s. ISBN 978-80-7204-539-6.
 88. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Miroslava MENŠÍKOVÁ. INFEKČNÍ CHOROBY A NĚKTERÉ JEJICH PROJEVY NA KOSTERNÍCH POZŮSTATCÍCH OBYVATEL MĚSTA BRNA V 19. STOLETÍ. In Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2007. s. 123-143, 20 s. ISBN 978-80-86736-05-1.
 89. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Alena NĚMEČKOVÁ. Projevy nádorových onemocnění na skeletu. Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 119-127, 8 s. ISSN 1802-5463.
 90. LEISCHMAN, S., R. HOLIBKA, K. VOMÁČKOVÁ, A. HOLIBKOVÁ, O. DAVID, E. VÝBORNÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Several Measurements of the Hip Joint. In Morphology 2007, Abstracts. 2007. ISBN 978-80-89305-01-8.
 91. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 92. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 93. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 94. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Miroslava MENŠÍKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Zdravotní péče o italské karbonáře vězněné na Špilberku v Brně. In Forum brunense. Brno: Nakladatelství Littera, 2007. s. 55-73, 18 s. ISBN 978-80-86549-33-0.
 95. 2006

 96. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Miroslava MENŠÍKOVÁ. BRNĚNSKÁ ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ A PÉČE O NEMOCNÉ NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ. In Brno v minulosti a dnes 19. Brno: Archiv města Brna, 2006. s. 165-187, 22 s. ISBN 80-86736-03-2.
 97. KOVÁRNÍK, Jaromír, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka VARGOVÁ a Alena VACHUNKOVÁ. Hromadné hroby vojáků na Brněnské ulici z bitvy u Znojma v roce 1809. In Ve službách archeologie VII. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodril Brno, Geopek Brno, Archeologický ústav SAV,, 2006. s. 313-328, 15 s. ISBN 80-7275-066-6.
 98. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jaromír KOVÁRNÍK. Medical-anthropological Research of Skeletal Remains from the Battle of Znojmo of 1809 (Czech Republic). In 16th European Meeting of Paleopathology Association - Abstracts. Athens (Thera): Hellenic Society for Biological Sciences, 2006. s. 64-65. ISBN 960-87324-2-5.
 99. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Projevy krevních, metabolických a endokrinních onemocnění na skeletech z novověkého hřbitova na Malé Nové v Brně, Česká republika. In Morfológia v súčasnosti. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2006. s. 431-438, 7 s. ISBN 80-223-2029-3.
 100. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Válečná poranění a jejich interpretace. In Ve službách archeologie VII. 2006. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná spol. v Brně,SAV, 2006. s. 283-288, 5 s. ISBN 80-7275-066-6.
 101. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Vyšetření chrupu při paleopatologické analýze kosterních pozůstatků. In Ve službách archeologie VII. Brno: Muzejní a vlastivědná spol.v Brně, 2006. s. 362-368, 6 s. ISBN 80-7275-066-6.
 102. 2005

 103. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Degenerative Joint Changes Found on Skeletal Remains from a Modern Period Cemetery in Antonínská Street in Brno (Czech Republic). SLOVENSKÁ ANTROPOLÓGIA. Bratislava: Slovenská antropologická spoločnost, 2005, roč. 8, č. 2, s. 142-147. ISSN 1336-5827.
 104. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Diferenciální diagnostika kloubních změn na kosterních pozůstatcích. In Ve službách archeologie VI. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,Archeologický ústav SAV Nitra, 2005. s. 461-466, 5 s. ISBN 80-7275-060-7.
 105. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Interpretace traumatických změn na kosterních pozůstatcích. In Ve službách archeologie VI. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. s. 371-378. ISBN 80-7275-060-7.
 106. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ, Petr KRUPA, Zdeněk FLORIÁN a Tomáš NÁVRAT. PROXIMAL END OF FEMUR AND PROBLEMS OF ITS SUPERFICIAL STRUCTURE. SLOVENSKÁ ANTROPOLÓGIA. Bratislava: Slovenská antropologická spoľočnosť, 2005, roč. 8, č. 2, s. 76-80, 4 s. ISSN 1336-5827.
 107. 2004

 108. BLÁHA, Pavel, Ladislava HORÁČKOVÁ a Miroslav PROKOPEC. Budoucnost - Česká společnost antropologická. In Antropologie, brnenská antropologie v českém a mezinárodním kontextu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 152-153. Folia historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 109. HORÁČKOVÁ, Ladislava. Budoucnost - Oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In Antropologie, brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 149-150. Folia historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 110. HORÁČKOVÁ, Ladislava. člen grantové komise UK Praha. GA UK, 2004.
 111. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁKOVÁ. Medical and anthropological investigation of the bone remains from the18th and 19th centuries (Brno, Czech Republic). In Slovenská anthropológia. Bratislava: Slovenská antropol. spol. pri SAV, 2004. s. 170-173. ISBN 80-227-2033-X.
 112. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Michaela RAČANSKÁ. Morfometrické znaky lebek z novověkého hřbitova na Antonínské ulici v Brně. In Abstrakta, Brněnská antropologie: minulost - přítomnost - budoucnost, 13. antropologické dny. Brno: Katedra antropologie PřF MU, 2004. s. 20.
 113. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Petr KRUPA a Lenka VARGOVÁ. Některé problematické struktury proximálního konce femuru. In Abstrakta, Brněnská antropologie: minulost-přítomnost-budoucnost,13. antropologické dny. Brno: Katedra antropologie PřF MU, 2004. s. 7.
 114. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Problematika diagnostiky zánětlivých změn na kosterních pozůstatcích. In Ve službách archeologie V. Brno: Muzejní a vlastivědná spol. Brno, Geodrill Brno, Arch. ústav SAV, 2004. s. 286-294. ISBN 80-7275-051-8.
 115. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Proximal end of femur and problems of its structure. In New Approaches in Morphology, 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with International Participation. Košice: Medical Faculty of P.J. Šafárik University in Košice, 2004. s. 35. ISBN 80-7097-554-7.
 116. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Petr KRUPA a Lenka VARGOVÁ. Příspěvek k problematice struktury calcar femorale. In Sborník abstrakt, V. Moravský morfologický den. Olomouc: Lékařská fakulta UP Olomouc, 2004. s. 21.
 117. BLÁHA, Pavel, Ladislava HORÁČKOVÁ a Miroslav PROKOPEC. Přítomnost - Česká společnost antropologická. In Antropologie, brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 139-143. Folia historica, sv.73. ISBN 80-210-3507-2.
 118. HORÁČKOVÁ, Ladislava. Přítomnost - Oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. In Antropologie, brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 126-138. Folia historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 119. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Smrt v raném novověku a lékařská antropologie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, roč. 2002, č. 49, s. 33-39. ISSN 0231-7710.
 120. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Rudolf PROCHÁZKA. Výzkum pohřebišť v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. In Abstrakta, Brněnská antropologie:minulost-přítomnost-budoucnost. Brno: Katedra antropologie PřFMU, 2004. s. 8.
 121. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Eugen STROUHAL a Lenka VARGOVÁ. Základy paleopatologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita v Brně, 2004. 260 s. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. ISBN 80-7204-274-2.
 122. 2003

 123. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 124. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 125. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 126. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 127. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Manifestations of inflammatory diseases on bone remains from the 18th and 19th centuries. In International Anthropological Congress "Anthropology and Society". Prague: Charles University, Prague, 2003. s. 206. ISBN 80-86561-06-2.
 128. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Jana LANGOVÁ. Možnosti diagnostiky tuberkulózy v paleopatologických výzkumech. In Ve službách archeologie IV. Sborník k 75. narozeninám Prof.PhDr.V.Nekudy,DrSc. Brno: Muzejní a Vlastivědná společnost v Brně, 2003. s. 285-293, 8 s. ISBN 80-7275-041-0.
 129. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Miroslava MENŠÍKOVÁ. Some interesting findings in an abolished Brno cemetery in Antonínská street. Scripta Medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2003, roč. 76, č. 4, s. 229-240, 11 s. ISSN 1211-3395.
 130. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Současné paleopatologické výzkumy středo- a novověkých populací Moravy. In Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sborník příspěvků 21. světového kongresu SVU. Plzeň: UK Plzeň, 2003. s. 75-86, 11 s. ISBN 80-86473-34-1.
 131. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Libor PÁČ. Stručný průvodce anatomickým muzeem profesora Karla Žlábka. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. 86 s. ISBN 80-7204-7.
 132. 2002

 133. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2002.
 134. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2002.
 135. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2002.
 136. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Alena NĚMEČKOVÁ. Slavonic burial site at Olomouc-Nemilany (Czech Republic). Anthropological and paleopathological analysis. Anthropologie. Brno: Moravian Museum - Anthropos Institute, 2002, XL, č. 2, s. 145-155. ISSN 0323-1119.
 137. STROUHAL, Eugen, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jakub LIKOVSKÝ, Lenka VARGOVÁ a Jan DANEŠ. Traces of leprosy from the Czech Kingdom. In The Past and Present of Leprosy. Bradford (UK): University of Bradford, 2002. s. 223-232. ISBN 1-84171-434-8.
 138. 2001

 139. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2001.
 140. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2001.
 141. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2001.
 142. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2001.
 143. STROUHAL, Eugen, Luboš VYHNÁNEK, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka VARGOVÁ a Alena NĚMEČKOVÁ. Doklady zhoubných nádorů ze středověké až časně novověké Moravy. In Antropologický sborník Liblice - Sborník České společnosti antropologické. Brno: Česká společnost antropologická, 2001. s. 119-125. ISSN 0862-5085.
 144. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Inflammatory changes in the osteological remains from the Křtiny ossuary (Czech republic). Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravské muzeum - Ústav Anthropos, 2001, roč. 39, č. 1, s. 57-62. ISSN 0323-1119.
 145. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Zajímavé případy kraniosynostóz v kostnicovém materiálu ze 13.-18.století. In Antropologický sborník Liblice-Sborník České společnosti antropologické. roč.48. Brno: Česká společnost antropologická, 2001. s. 146-155. ISSN 0862-5085.
 146. 2000

 147. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Líbivá u Břeclavi) (Předběžné sdělení). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 63-69. ISBN 80-210-2547-6.
 148. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2000.
 149. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Changes in a grow of facial skeleton caused by trauma during childhood (anthropological and palaeopathological analyses). In 39. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. 2000. vyd. Praha: Česká anatomická společnost, 2000. s. 10.
 150. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Changes in a growth of facial skeleton caused by trauma during childhood (anthropological and paleopathological analyses). In 39. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. UK Praha, 2000. s. 10-10.
 151. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Příspěvek k problematice diagnostiky tuberkulózy na kosterních pozůstatcích. In Zborník referátov a posterov z antropologických dní s medzinárodnou účasťou 25.-26.10.1999. Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2000. s. 201-205. ISBN 80-227-1368-6.
 152. STROUHAL, Eugen a Ladislava HORÁČKOVÁ. Skeletal remäins of Nikauisesi. In The Teti Cemetery at Saqqara. 14. vyd. The Australian Centre for Egyptology, 2000. s. 68-74. Volume VI.
 153. 1999

 154. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Anthropological and Paleopathological Analysis of Human Bone Remains from the 5 th Century. In IV. th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, Abstracts. 1. vyd. Praha: CHarles University, Faculty of Science and Czech anthropological society, 1999. s. 65. ISBN 80-86277-05-4.
 155. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Bone Remains from a Common Grave Pit from the Battle of Austerlitz (Anthropology and Paleopathology). Journal of Paleopathology. Teramo, 1999, roč. 11, č. 3, s. 5-13, 8 s. ISSN 1120-0200.
 156. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 1999.
 157. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ, Radek HORVÁTH a Milan BARTOŠ. Morphological, roentgenological and molecular analyses in bone specimens attributed to tuberculosis, Moravia (Czech Republic). In Tuberculosis, Past and Present. 1. vyd. Hungary: Golden Book Publischer Ltd., TB Fundation, 1999. s. 411-417. ISBN 963-8232-84-6.
 158. VAN WALSEM, René, Geoffrey T. MARTIN, Barbara G. ASTON, Eugen STROUHAL a Ladislava HORÁČKOVÁ. Preliminary report on the Saqqara excavations, season 1999. Oudheidkunde Medelingen uit Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Leiden, 1999, roč. 79, s. 19-35.
 159. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Libor PÁČ, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Septum medianum v horní části retrofaryngeálního prostoru a jeho možný klinický význam. In Plzeňský lékařský sborník. Plzeň: LF UK Plzeň, 1999. s. 185-188. ISBN 80-7184-989-8.
 160. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. The study of inflammatory diseases in osseous material from early modern - era Moravian localities. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 1999, roč. 72, 5-6, s. 185-192, 7 s. ISSN 1211-3395.
 161. STROUHAL, Eugen, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka VARGOVÁ a Jakub LIKOVSKÝ. Traces of Lepra in Czech Kingdom. In ICEPID 3: Past and Present of Leprosy, Abstracts. Bradford: University of Bradford, 1999. s. 45.
 162. 1998

 163. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. An Artificially Deformed Skull from Líbivá,District Břeclav (Czech Republic). In XIIth European Meeting of the Paleopathology Association, Abstracts. Praha: Charles University, Institute for the History of Medicine, 1998. s. 47.
 164. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Inflammatory Changes in the Material from Křtiny ossarium (Czech Republic). In XIIth European Meeting of the Paleopathology Association, Abstracts. Praha: Charles University Prague, 1998. s. 46.
 165. DVOŘÁK, Jaroslav, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka VARGOVÁ a Richard ZATLOUKAL. Výzkumy v Dominikánském a Minoritském klášteře v Jihlavě. Pravěk, Nová řada. Brno, 1998, roč. 8, s. 303-319. ISSN 80-902511-5-3.
 166. 1997

 167. STROUHAL, Evžen, Luboš VYHNÁNEK, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka BENEŠOVÁ a Alena NĚMEČKOVÁ. A Case of Osteosarcoma in a Late Medieval - Early Modern Skull from Kyjov (Czech Republic). International Journal of Osteoarcheology. Londýn, 1997, roč. 7, č. 1, s. 82-90. ISSN 1047-482X.
 168. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka BENEŠOVÁ, Evžen STROUHAL, Luboš VYHNÁNEK a Alena NĚMEČKOVÁ. A Case of Severe, Metatic Carcinoma in a Late Medieval Calva from Petrov, Brno (Czech Republic). Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravské muzeum - Ústav Anthropos, 1997, roč. 35, č. 1, s. 57-64. ISSN 0323-1119.
 169. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ, Radek HORVÁTH a Milan BARTOŠ. Detection of DNA specific for Mycobacterium tuberculosis in bone semples from Moravia. In The Evolution and Paleoepidemiology of Tuberculosis. Szeged: J. Attila, University, Szeged, Univ. de la Méditeranee Marse, 1997. s. 39.
 170. HORVÁTH, Radek, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka BENEŠOVÁ, Milan BARTOŠ a Miroslav VOTAVA. Detekce DNA specifické pro mycobacterium tuberculosis v archeologických materiálech metodou polymerázové řetězové reakce. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 1997, roč. 46, č. 1, s. 9-12. ISSN 1210-7913.
 171. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka BENEŠOVÁ. Findings of War-time Injuries from the Battle of Austerlitz. Anthropologie. Brno: Anthropos Institute-Moravian Museum Brno, 1997, roč. 35, č. 3, s. 283-288. ISSN 0323-1119.
 172. STROUHAL, Evžen, Luboš VYHNÁNEK, Alena NĚMEČKOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka BENEŠOVÁ. Malignant tumors affecting the people from the ossuary at Křtiny (Czech Republic). Journal of Paleopathology. Teramo, 1997, roč. 8, č. 1, s. 5-24. ISSN 1120-0200.
 173. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Nejnovější lékařsko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků z žerotínské hrobky v Bludově. Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské muzeum, 1997, roč. 1997, č. 82, s. 201-208. ISSN 0521-2359.
 174. 1996

 175. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka BENEŠOVÁ. French War-time Surgeons at the Battle of Austerlitz. In 3.česko-slovenské sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny s mezinárodní účastí. abstrakta. Praha: Ústav dějin lékařství 1 LF UK Praha, Archiv akademie věd České republiky, 1996. s. 45.
 176. VARGOVÁ, Lenka a Ladislava HORÁČKOVÁ. Interesting cases of craniosynostoses in osteological material from Křtiny ossarium. Scripta medica. 1996, roč. 69, č. 6, s. 313-323. ISSN 1211-3395.
 177. STROUHAL, Eugen, Luboš VYHNÁNEK, Alena NĚMEČKOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka BENEŠOVÁ. Malignant tumors affecting the people from the ossuary at Křtiny (Czech Republic). International Journal of Paleopathology. Teramo, Italy: Edigrafital S.p.A. Teramo, 1996, roč. 8, č. 1, s. 5-23. ISSN 1120-0200.
 178. STROUHAL, Eugen, Luboš VYHNÁNEK, Alena NĚMEČKOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Nové doklady maligních nádorů ze středověké až časně novověké Moravy. In Plzeňský lékařský sborník. Plzeň: neuveden, 1996. s. 70.
 179. STROUHAL, Eugen, Luboš VYHNÁNEK, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka BENEŠOVÁ a Alena NĚMEČKOVÁ. Two Unusual Benign Tumours in Skulls from the Ossuary at Křtiny. International Journal of Osteoarchaeology. Londýn: John Wiley,Ltd., 1996, roč. 6, č. 3, s. 289-298.
 180. 1994

 181. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lenka VARGOVÁ. Antropologické hodnocení kosterních nálezů z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Pravěk, Nová řada. Brno, 1994, roč. 4, s. 319-322. ISSN 80-902511-5-3.
 182. 1989

 183. HORÁČKOVÁ, Ladislava. An interesting case of extreme microcephaly. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1989, roč. 169, s. 179-192. ISSN 0940-9602.
 184. 1987

 185. HORÁČKOVÁ, Ladislava a Lubomír MALINOVSKÝ. Sensory inervation of the intervertebral joints in man. Folia morphologica. Praha: Československá akademie věd, 1987, roč. 35, č. 4, s. 390-395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2021 10:47