Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Brno: Masarykova universita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6.
 2. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6.
 3. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014.
 4. 2010

 5. FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ a Michaela HORŇÁKOVÁ. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. 2010. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2010. 142 s.
 6. 2004

 7. PITNER, Josef. Evropská strategie zaměstnanosti a možnosti rozvoje lidských zdrojů na trhu práce v České republice. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání. 2004, č. 1, s. 13-16.
 8. 2003

 9. PITNER, Josef. Srovnání vývoje nezaměstnanosti v ČR a v EU po roce 1989. 2003.
 10. PITNER, Josef. Vývoj zaměstnanosti v zemích Evropské Unie a v České republice. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání. 2003, č. 4, s. 20-24.
 11. PITNER, Josef. Vývoj zaměstnanosti v zemích Evropské Unie a v České republice po roce 1989. In Sborník konference Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2003. s. 78-88.
 12. PITNER, Josef. Změny ve struktuře zaměstnanosti v České republice a v zemích Evropské Unie po roce 1989. Sociální politika – měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí. 2003, roč. 29, č. 3, s. 10-13.
 13. 2002

 14. PITNER, Josef. K očekávaným dopadům vstupu ČR do EU na trh práce v Rakousku. Sociální politika – měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí. 2002, roč. 28, č. 9, s. 13-16.
 15. PITNER, Josef. Změny struktury zaměstnanosti v oborech zpracovatelského průmyslu. Sociální politika – měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí. 2002, roč. 28, č. 5, s. 16-17.
 16. 2001

 17. PITNER, Josef. Changes in Employment Structure in Manufacturing Branches in the City of Brno after 1989. In Sborník z IV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2001. s. 211-216.
 18. 1997

 19. PITNER, Josef a Pavel VICHEREK. Průměrná mzda je nadprůměrná. Ekonom – týdeník Hospodářských novin. 1997, roč. 42, č. 51, s. 24.
 20. 1995

 21. PITNER, Josef. Informace o pracovním potenciálu území. Ekonom – týdeník Hospodářských novin. 1995, roč. 39, č. 42, s. 42.
 22. 1993

 23. PITNER, Josef a Václav TOUŠEK. K výpočtu míry nezaměstnanosti v České republice. Statistika. 1993, roč. 30, č. 11, s. 439 - 447.
 24. TOUŠEK, Václav a Josef PITNER. Rozdíly skutečné a vykazované nezaměstnanosti. Hospodářské noviny, deník pro ekonomiku a politiku. 1993, roč. 38, 12. března 1993, s. 8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 14:28