Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. BAJEROVÁ, Kateřina. A co dál: Up-grade CoMiSS. In Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 13.-15.10.2022, Ostrava. 2022.
  2. VANDENPLAS, Yvan, Zheng-Yan ZHAO, Rajat MUKHERJEE, Christophe DUPONT, Philippe EIGENMANN, Mikael KUITUNEN, Carmen Ribes KONINCKX, Hania SZAJEWSKA, von Berg ANDREA, Kateřina BAJEROVÁ, Rosan MEYER, Silvia SALVATORE, Raanan SHAMIR, Anette JARVI a Ralf G HEINE. Assessment of the Cow's Milk-related Symptom Score (CoMiSS) as a diagnostic tool for cow's milk protein allergy: a prospective, multicentre study in China (MOSAIC study). BMJ Open. London: BMJ Publishing Group, 2022, roč. 12, č. 2. ISSN 2044-6055. doi:10.1136/bmjopen-2021-056641.
  3. BAJEROVÁ, Kateřina, Carmen RIBBES-KONINCKX, Silvia SALVATORE a Yvan VANDENPLAS. Changing the stool scoring item in the Cow’s Milk-Related Symptom Score (CoMiSS™): Does it influence the cut-off for cow’s milk allergy risk? In EAACI Hybrid Congress 2022, 01 - 03 July 2022 Prague, Czech Republic. 2022.
  4. BAJEROVÁ, Kateřina, Matěj HRUNKA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Petr DÍTĚ. Chronická a akutně recidivující pankreatitida u dětí. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, Brno, 17. 6. 2022. 2022.
  5. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Kateřina BAJEROVÁ, Matěj HRUNKA a Petr JABANDŽIEV. Chronická a akutní recidivující pankreatitida – retrospektivní data PeK FN Brno. In VIII. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PEDIATRICKÝCH GASTROENTEROLÓGOV, 29. 9. – 1. 10. 2022, Bratislava. 2022. ISBN 978-80-89797-81-3.
  6. BAJEROVÁ, Kateřina a Michal SVOBODA. Možnost záměny Bristol stool scale za Brussels infants and toddlers stool scale v dotazníku CoMiSS. In VIII. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PEDIATRICKÝCH GASTROENTEROLÓGOV, 29. 9. – 1. 10. 2022, Bratislava. 2022. ISBN 978-80-89797-81-3.
  7. BAJEROVÁ, Kateřina a Michal SVOBODA. THE COMISS VALUES IN HEALTHY INFANTS AGED UP TO 6 MONTHS OF AGE. In 15th Congress of APPSPGHAN, Sabah, Malaysia, 12-15 October 2022. 2022.
  8. VANDENPLAS, Yvan, Kateřina BAJEROVÁ, Christophe DUPONT, Philippe EIGENMANN, Mikael KUITUNEN, Rosan MEYER, Carmen RIBES-KONINCKX, Silvia SALVATORE, Raanan SHAMIR a Hania SZAJEWSKA. The Cow's Milk Related Symptom Score: The 2022 Update. Nutrients. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 13, s. 1-14. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu14132682.
  9. BAJEROVÁ, Kateřina, Christophe DUPONT, Philippe EIGENMANN, Mikael KUITUNEN, Rosan MEYER, Carmen RIBES-KONINCKX, Silvia SALVATORE, Raanan SHAMIR, Hania SZAJEWSKA a Yvan VANDENPLAS. The Cow's Milk-Related Symptom Score (CoMiSS TM): a Literature Review. In EAACI Hybrid Congress 2022, 01 - 03 July 2022 Prague, Czech Republic. 2022.
  10. BAJEROVÁ, Kateřina, Silvia SALVATORE, Christophe DUPONT, Philippe EIGENMANN, Mikael KUITUNEN, Rosan MEYER, Carmen RIBES-KONINCKX, Raanan SHAMIR, Hania SZAJEWSKA a Yvan VANDENPLAS. The Cow's Milk-Related Symptom Score (CoMiSS((TM))): A Useful Awareness Tool. Nutrients. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 10, s. 1-22. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu14102059.
  11. MEYER, Rosan, Kateřina BAJEROVÁ a Yvan VANDENPLAS. The Cow's Milk-Related Symptom Score (CoMiSSTM) to Facilitate the Awareness of Cow's Milk Allergy. In EMJ Allergy Immunol. 7.1 2022. 2022. doi:10.33590/emjaller-gyimmunol/10179590.

  2020

  1. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Kateřina BAJEROVÁ, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Marta JEŽOVÁ a Jiří TŮMA. Eosinophilic Enteritis - Case Report of a Rare Manifestation and Review of Updates. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 492-496. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020492.
  2. PECL, Jakub, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, František JIMRAMOVSKÝ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Markéta VEVERKOVÁ, Martin JOUZA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Vendula LÁTALOVÁ, Mária VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, Miloš GERYK, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ, Damjan JAKŠIČ, Martin ZIMEN, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Markéta WIESNEROVÁ a Petr JABANDŽIEV. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 469-480. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020469.

  2019

  1. JABANDŽIEV, Petr, Tereza PINKASOVÁ, Jan PAPEŽ, Martin JOUZA, Kateřina BAJEROVÁ, Bára KARLÍNOVÁ, Júlia KOVÁČOVÁ, Ondřej SLABÝ a Milan BAJER. Inflammatory bowel disease incidence in South Moravian Region (Czech Republic); 2002-2016. In Crohn's and Colitis Congress. 2019. ISSN 0016-5085. doi:10.1053/j.gastro.2019.01.155.

  2018

  1. BAJEROVÁ, Kateřina. Laktózová intolerance - praktický přístup. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 19, č. 3, s. 139-141. ISSN 1213-0494.

  2017

  1. STÝBLOVÁ, J., J. KALOUSOVÁ, M. ADAMCOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, J. BRONSKÝ, F. FENCL, E. KARÁSKOVÁ, Petra KESLOVÁ, J. MELEK, O. POZLER, V. SEBROŇ, A. ŠULÁKOVÁ, J. TEJNICKÁ, L. TLÁSKAL, P. TOMÁŠEK, B. VLKOVÁ a P. SZITÁNYI. Czech Home Parenteral Nutrition Group of theSociety of Clinical Nutrition and Intensive Metabolic Care. Paediatric HomeParenteral Nutrition in the Czech Republic and Its Development: MulticentreRetrospective Study 1995-2011. Annals of Nutrition and Metabolism. Basel: Karger, 2017, roč. 71, 1-2, s. 99-106. ISSN 0250-6807. doi:10.1159/000479339.

  2012

  1. JABANDŽIEV, Petr, Jiří ŠTARHA, Kateřina BAJEROVÁ, Martina JOBOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Radek HORVÁTH, Pavel HLOŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Nežádoucí účinky dlouhodobého užívání probiotika u pacienta se syndromem krátkého střeva. In VIII. festival kazustik, Luhačovice, 2012. 2012. ISBN 978-80-260-1959-6.

  2011

  1. TŮMA, Jiří, Robert MACHÁČEK, David STARÝ, Milan BAJER a Kateřina BAJEROVÁ. Miniinvasive surgery in Crohn‘s disease in children. In Předneseno na 57. kongresu slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko. 2011.

  2010

  1. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Slávka POUCHLÁ a Kateřina BAJEROVÁ. Glykogenoza typ 1b jako příčina neprospívání u 15-měsíčního batolete. In VII.festival kazuistik, Pediatrická konference, 25.-27.9.2010, DK Elektra Luhačovice, Sborník abstrakt. první. Zlín: BPP Zlín, 2010. s. 97. ISBN 978-80-254-8015-1.

  2009

  1. DUSATKOVA, Petra, Ondrej HRADSKY, Martin LENICEK, Jiri BRONSKY, Jiri NEVORAL, Radana KOTALOVA, Kateřina BAJEROVÁ, Libor VITEK, Milan LUKAS a Ondrej CINEK. Association of IL23R p.381Gln and ATG16L1 p.197Ala With Crohn Disease in the Czech Population. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2009, roč. 49, č. 4, s. 405-410. ISSN 0277-2116.
  2. BAJEROVÁ, Kateřina a Milena BURIANOVÁ. Pertuse a GER - dvě příčiny dlouhodobého kašle. Česko-slovenská pediatrie. 2009, roč. 63/2008, č. 4, s. 192-193. ISSN 0069-2328.

  2007

  1. BAJEROVÁ, Kateřina. Stav výživy dětí na bezlepkové dietě - výsledky pilotní studie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2007, roč. 61, září 2007, s. 47. ISSN 1213-323X.

  2005

  1. BAJEROVÁ, Kateřina. Mléčná výživa batolat z pohledu matky. Vox pediatriae. Praha: Medix, 2005, roč. 5, č. 4, s. 30. ISSN 1213-2241.

  2003

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MATUŠKA a Lenka VORLOVÁ. Výživa kojenců a mladších batolat. I. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů, 2003. 77 s. ISBN 80-7013-385-6.

  2000

  1. BAJER, Milan a Kateřina BAJEROVÁ. Celiakie v dětském věku. Diagnóza. Praha, 2000, III., č. 29, s. 7. ISSN 1212-3595.
  2. MALÁSKA, Jan, Jiří FAJKUS, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Lenka FAJKUSOVÁ, Rostislav VYZULA, Kateřina KREJČÍ a Marie SKLENIČKOVÁ. Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. In Miami Nature Biotechnology Short Reporřts, Volume 11m, Advances in Gene Technology: DNA, RNA and CANCER. 2000. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 29a, 1 s. ISSN 1087-0156.

  1999

  1. BAJER, Milan a Kateřina BAJEROVÁ. Atypické projevy GER a hodnocení 24-hodinové pH metrie. In Sborník přednášek II. slovenské konference dětské gastroenterologie a výživy. 1. vyd. Košice: FNsP Košice, 1999. s. 12.
  2. BAJEROVÁ, Kateřina a Milan BAJER. Recidivující infekce u kojence s intermitentním stridorem. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 8, s. 431-432. ISSN 0069-2328.
  3. MALÁSKA, Jan, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jiří FAJKUS. Sledování aktivity telomerázy v průběhu léčby dětských leukémií. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Fakultní nemocnice Olomouc, 1999. s. 152.

  1998

  1. BAJEROVÁ, Kateřina a Milan BAJER. Malabsorpční syndrom - vyšetření vodíkovou dilucí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 86, 1 s. ISSN 0069-2328.
  2. BURIANOVÁ, Milena, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, M. ŠULÁKOVÁ a Jindřich LOKAJ. Plicní komplikace u pacienta s hyper IgE syndromem. Česko-slovenská pediatrie. 1998, roč. 53, Suppl. 1, s. S85, 1 s. ISSN 0069-2328.
  3. BAJER, Milan a Kateřina BAJEROVÁ. Potřeba individuálního hodnocení 24hodinové pH-metrie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 71, 1 s. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 07:16