Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche, Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. doi:10.23736/S0393-3660.18.03986-4.
 2. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Markéta HADRABOVÁ a Martina ŠPERKOVÁ. Pohybový a respirační intervenční program pro hematoonkologické pacienty. Onkologie, Olomouc: Solen, s.r.o., 2019, roč. 13, č. 3, s. 111-114. ISSN 1802-4475.
 3. KUMSTÁT, Michal, Petr ŠIRC, Ivan STRUHÁR, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Roman GRMELA a Tomáš HLINSKÝ. The effects of 32 weeks of beta-alanine supplementation on CrossFit-specific performance, body composition and dietary habits in CrossFit athletes. In 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. 2019. ISBN 978-3-9818414-2-8.
 4. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Vladimír POSPÍCHAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 s. ISBN 978-80-210-9431-4.
 5. VIČAR, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Změny v kvalitě života u hematoonkologických pacientů po pohybové intervenci - respiračním tréninku. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 2018, č. 2, s. 69-73. ISSN 1211-6521. doi:10.5507/tk.2019.004.
 6. 2018

 7. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Pohybový intervenční program pro hematoonkologické pacienty. In Svoboda M. Klinická onkologie. Brno: neuveden pro RIV, 2018. s. 57-57, 1 s. ISSN 0862-495X.
 8. JANÍKOVÁ, Andrea, Markéta HADRABOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Pavel STEJSKAL, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami. Transfúze a hematologie dnes, 2018, roč. 24/2018, č. 1, s. 37-45. ISSN 1213-5763.
 9. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4.
 10. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4.
 11. 2017

 12. STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effects of compression calf sleeves on force production during concentric and eccentric muscle testing. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 249-257, 9 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 13. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinantropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 667-673, 7 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 14. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0.
 15. KUMSTÁT, Michal, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 674-684, 11 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 16. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Gastroenterológia pre prax, Bratislava: A-medi management, s.r.o, 2017, roč. 16, č. 1, s. 39-41. ISSN 1336-1473.
 17. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Tereza MORAVCOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Alexandra MALÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON SELECTED PHYSIOLOGICAL VARIABLES IN A PATIENT AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION - A CASE STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 78-81, 4 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 18. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8.
 19. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Michaela PODZIMKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 722-734, 13 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 20. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 21. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 22. 2016

 23. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR a Jitka KOPŘIVOVÁ. Analýza výskytu možných mozečkových dysfunkcí u hypermobilních závodnic v moderní gymnastice, projevující se lehkou poruchou koordinace. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 96 - 102. ISSN 1802-7679.
 24. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 6, s. 55-58. ISSN 1805-398X.
 25. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Jarmila ŠIMOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Arnošt MARTÍNEK. Chronický zánět a karcinom pankreatu. Gastroenterológia pre prax, Bratislava: SAMEDI, 2016, roč. 15, č. 1, s. 11-13. ISSN 1336-1473.
 26. 2015

 27. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír HRABOVSKÝ. Nejen nemoci pankreatu a jejich terapie pankreatickými enzymy. Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2015, roč. 17, č. 5, s. 227-229. ISSN 1212-7299.
 28. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Arnošt MARTÍNEK, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav SOUČEK a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida. Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2015, roč. 4, č. 8, s. 80-84. ISSN 1805-398X.
 29. STRUHÁR, Ivan, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Tomáš VENCÚRIK. The role of spiral stabilization exercise on the level of postural stabilty. Journal of Human Sport and Exercise, Alicante: University of Alicante, 2015, roč. 10, Proc1, s. 279-285. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.15.
 30. 2014

 31. STRUHÁR, Ivan, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effect of exercise with elastic cord on postural stability in a group of elite gymnasts. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 495-503, 9 s. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.38.
 32. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Endokrinní systém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 15 s. ISBN 978-80-210-7697-6.
 33. KAPOUNKOVÁ, Kateřina a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Historie a definice metabolického syndromu. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 9 - 16, 8 s. ISBN 978-80-210-7539-9.
 34. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Imunitní systém. In Bernaciková, Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-210-7697-6.
 35. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Nervová soustava. In Bernaciková,Martina. Fyziologie člověka. : Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 28 s. ISBN 978-80-210-7697-6.
 36. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL a Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 107-110, 4 s. ISBN 978-953-317-027-5.
 37. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL a Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 107-110, 4 s. ISBN 978-953-317-014-5.
 38. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Věra KNAPPOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Pavel STEJSKAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Pohybová intervence metabolického syndromu a její rizika. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 61-82, 22 s. ISBN 978-80-210-7539-9.
 39. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 49-51, 3 s. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
 40. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 49-51, 3 s. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
 41. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Young athletes and their dietary habits. 2014. ISSN 2386-673X.
 42. 2013

 43. STRUHÁR, Ivan, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effect of exercise with elastic cord on postural stability in a group of elite gymnasts. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
 44. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5.
 45. 2011

 46. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 47. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. ISSN 0195-9131.
 48. 2009

 49. STEHLÍKOVÁ, Dana a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny. In Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. s. 526-544, 18 s. ISBN 978-80-87311-07-3.
 50. HANSGUT, Vladimír a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Regenerační a sportovní masáž. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 51. 2008

 52. HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM a Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2020 18:40