Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. HLADKÝ, Ladislav a Petr STEHLÍK. The ‘Turkish Threat’ and Early Modern Central Europe : Czech Reflections. In Šístek, František. Imagining Bosnian Muslims in Central Europe : Representations, Transfers and Exchanges. New York - Oxford: Berghahn. s. 28-41. Austrian and Habsburg Studies 32. ISBN 978-1-78920-774-3. 2021.

  2017

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě III : Z historie česko-srbských vztahů. 1. vydání. Brno: Matice moravská. 354 s. ISBN 978-80-87709-19-1. 2017.
  2. STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. Střední Evropa a balkánští muslimové : vztahy, obrazy, stereotypy. 2017.
  3. ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky. 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6. 2017.
  4. STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. “The Turkish Threat” and Early Modern Central Europe: Czech Reflexions. In Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations. 2017.

  2014

  1. SEMOTANOVÁ, Eva, Jiří CAJTHAML, Roman BARON, Zdeněk BERAN, Ivan BIČÍK, Kateřina BOBKOVÁ, Zdeněk BOHÁČ, Jaroslav BOUBÍN, Pavel CIBULKA, Daniel DOLEŽAL, Eva DOLEŽALOVÁ, Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Ludmila FIALOVÁ, Rudolf FIŠER, Jiří FRIEDL, Jan GEBHART, Martin GOJDA, Jan HÁJEK, Miroslav HEROLD, Ladislav HLADKÝ, Milan HLAVAČKA, Mlada HOLÁ, Martin HOLÝ, Eva CHODĚJOVSKÁ, Pavel CHROMÝ, Dalibor JANIŠ, Leoš JELEČEK, Tomáš KLÍR, Petr KLUČINA, Jiří KOCIAN, Ludvík KOPAČKA, Božena KOPIČKOVÁ, Pavel KRAFL, František KUBŮ, Karel KUPKA, Lucie KUPKOVÁ, Pavel KŮRKA, Vojtěch KYNCL, Vlastislav LACINA, Markéta MARKOVÁ, Jiří MARTÍNEK, Václav MATOUŠEK, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Jiří MIKULEC, Jan NĚMEČEK, Markéta NOVOTNÁ, Martina GREČENKOVÁ, Jaroslav PÁNEK, Jaroslav PODLISKA, Magdaléna POKORNÁ, Daniel POLAKOVIČ, Miloslav POLÍVKA, Aleš POŘÍZKA, Petr PROKŠ, Milan ŘEPA, Tomáš STERNECK, Zbyněk SVITÁK, Jaroslav ŠEBEK, Robert ŠIMŮNEK, František ŠMAHEL, Přemysl ŠTYCH, Dušan TŘEŠTÍK, Alice VELKOVÁ, Petr VOREL, Aleš VYSKOČIL, Jana WINKLEROVÁ, Petr ZAVŘEL, Jan ZELENKA, Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Josef ŽEMLIČKA, Bohuslav VEVERKA, Pavel SEEMANN, Tomáš JANATA, Růžena ZIMOVÁ, Josef BENÍŠEK, Jakub HAVLÍČEK, Michal HODEK, Hana KADLECOVÁ, Jana KNOBLOCHOVÁ, Jiří KREJČÍ, Arnošt MÜLLER, Veronika MYSLIVEČKOVÁ, Tereza PANTŮČKOVÁ, Ondřej POSPÍŠIL, Jan PROCHÁZKA, Petr SOUKUP, Pavel ZAHAJSKÝ, Marcela HAVELKOVÁ, Kateřina KŘOVÁKOVÁ, Václava HORČÁKOVÁ a Miroslava PAULOVÁ. Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Praha: Academia. 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3. 2014.

  2013

  1. HLADKÝ, Ladislav, Vratislav DOUBEK, Radomír VLČEK, Pavel CIBULKA, Jana HRABCOVÁ, Jan RYCHLÍK, František ŠÍSTEK, Jaroslav VACULÍK, Novica VELJANOVSKI, Petr KALETA, Milada SEKYRKOVÁ, Damir AGIČIĆ, Marek BIAŁOKUR, Ján DŽUJKO, Jevgenij FIRSOV, Ľubica HARBULOVÁ, Peter KOVAL, Krasimira MARHOLEVA, Antoni MAZIARZ, Zoja NENAŠEVA, Jelena SERAPIONOVA, Marek ŠMÍD, Václav ŠTĚPÁNEK, Martin VAŠŠ, Irena GANTAR GODINA a Biljana ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN. T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha: Historický ústav. 439 s. Práce Historického ústavu AV ČR ; 45. ISBN 978-80-7286-221-4. 2013.

  2011

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Česká historická a literárněhistorická srbistika po roce 1989. In Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. 1. vyd. Novi Sad: Matica srpska Novi Sad, Srbsko. s. 355–385. ISBN 978-86-7946-072-1. 2011.

  2009

  1. STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů. Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, roč. 95, č. 3, s. "nestránkováno", 15 s. ISSN 0037-6922. 2009.

  2006

  1. HLADKÝ, Ladislav a Václav ŠTĚPÁNEK. Bosna v časech fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka. In Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera Dvořáka. Brno: Moravské zemské muzeum. s. 1-2. ISBN 80-7028-230-4. 2006.
  2. ŠEDO, Jakub. Mandáty vyhrazené menšinám v parlamentech balkánských států. In BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská. s. 417-428. ISBN 80-86488-32-2. 2006.
  3. BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská. 1164 s. ISBN 80-86488-32-2. 2006.

  2005

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů. První. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou. ISBN 80-86488-18-7. 2005.
  2. HLADKÝ, Ladislav, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Václav ŠTĚPÁNEK. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská. 311 s. Česko-srbské sborníky 1. ISBN 80-86488-18-7. 2005.

  2003

  1. HLADKÝ, Ladislav. České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě : bibliografie za léta 1991-2000. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 400 s. ISBN 80-210-3108-5. 2003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 03:45