Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 144 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 303 s. ISBN 978-80-210-6643-4.
  3. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Odezírání a jeho role v individuální logopedické intervenci a vzdělávání jedinců se sluchovým postižením. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů, 2020, roč. 4, č. 2, s. 61-68. ISSN 2570-6179. doi:10.36833/lkl.2020.042.
  4. FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 257 s. Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob (22). ISBN 978-80-280-0229-9.
  5. FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 257 s. ISBN 978-80-280-0229-9.

  2019

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Radka HORÁKOVÁ. Komunikační a simulační techniky surdopedické. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 68 s. ISBN 978-80-210-9678-3.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Radka HORÁKOVÁ. Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9595-3.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
  5. KULDA, Martin a Lenka DOLEŽALOVÁ. Zoologický lexikon znakového jazyka jako didaktická pomůcka. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-210-9561-8.
  6. KULDA, Martin a Lenka DOLEŽALOVÁ. Zoologický lexikon znakového jazyka jako didaktická pomůcka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 101 s. ISBN 978-80-210-9561-8.

  2017

  1. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
  2. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.

  2016

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Adéla ĎÁSKOVÁ. Možnosti diagnostiky školní zralosti u dětí se sluchovým postižením. In Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 2016.
  2. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  3. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.

  2014

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
  2. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.

  2013

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Kateřina JANDÁSKOVÁ a Lada MÜLLEROVÁ. Postavení rodiny dítěte se sluchovým postižením v sociálním systému v České republice. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 99-107. ISBN 978-80-7315-245-1.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Sluchové postižení v období dospělosti a stáří. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 187-198. ISBN 978-80-210-6306-8.
  3. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 119-138, 19 s. ISBN 978-80-210-6646-5.
  4. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Vytváření podmínek pro cestu k inkluzivní společnosti a inkluzivnímu vzdělávání s ohledem na jedince se sluchovým postižením. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 105-126. ISBN 978-80-210-6652-6.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7.

  2012

  1. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce. In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. s. 216-232. ISBN 978-80-8082-536-2.
  2. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Hluchoslepota. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 157-173. ISBN 978-80-7315-237-6.
  3. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Mezinárodní setkání pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, workshop 6. 2012.
  4. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 133-140. ISBN 978-80-7315-236-9.
  5. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012. s. 698-711. ISBN 978-80-244-2966-3.
  6. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Připravenost učitelů základních škol na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. In XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2012.
  7. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Připravenost učitelů základních škol na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2012.
  8. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Tereza ŽAJDLÍKOVÁ. Působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze žáků se sluchovým postižením. In D. Opatřilová, M. Vítková et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 101-111. ISBN 978-80-210-5996-2.
  9. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Raná intervence u dětí s těžkým sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 121-139. ISBN 978-80-7315-240-6.
  10. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012. s. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4.
  11. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Sluchové postižení. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 135-155. ISBN 978-80-7315-237-6.
  12. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012. s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2.
  14. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 199 s. ISBN 978-80-210-5993-1.
  15. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Výuka cizího jazyka u studentů se sluchovým postižením na vysoké škole. In Regec, V. (ed.). Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 19-29. ISBN 978-80-244-3190-1.
  16. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Význam teorie pro praxi a význam praxe pro teorii – Analýza postojů studentů oboru surdopedie k odborným praxím. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012. s. 698-711. ISBN 978-80-244-2966-3.
  17. KLENKOVÁ, Jiřina a Lenka DOLEŽALOVÁ. Workshop v rámci 6. konference s mezinárodní účastí v rámci řešení VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem: Profesní orientace u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. 2012.

  2011

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce. In Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu, mezinárodní konference, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika. 2011.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Analýza podmínek pro vzdělání žáka se sluchovým postižením v běžné základní škole. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 77-88. ISBN 978-80-7315-219-2.
  3. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Komplexní systém péče o jedince se sluchovým postižením. Možnosti komunikace s dětmi se sluchovým postižením v nemocnici. In Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho. 2011.
  4. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením. In Sborník přednášek a statí specializovaného vzdělávání logopedů ve školství. Modul 3. Poruchy sluchu. 1. vyd. Měcholupy: Asociace logopedů ve školství, o.s., 2011. s. 92-126.
  5. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. In ODSTRČILÍKOVÁ, Y. Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. Sborník přednášek z odborné konference konané dne 25. března 2011 na počest 100. výročí založení školy pro děti s vadami sluchu ve Valašském Meziříčí. 1. vyd. Valašské Meziříčí, 2011.
  6. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. 2011.
  7. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii. In XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebamina téma: Teorie praxi - praxe teorii. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. 2011.
  8. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Jana LUKÁČOVÁ. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Stude. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 45-57. ISBN 978-80-7315-216-1.
  9. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Jana LUKÁČOVÁ. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Stud. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
  10. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Lenka HRICOVÁ. Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. 2011.
  11. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení.Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 165-172. ISBN 978-80-210-5731-9.

  2010

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Erziehung der Schüler mit Sprachstörungen und der Schüler mit Hörschädigung in der Regelschule. In Integration hörgeschadigter Kinder und Jugendlichen in allgemeinen Einrichtungen, Konferenz, Ludwig-Maxmilians-Universität in München. 2010.
  3. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 143-152. ISBN 978-80-210-5383-0.
  4. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika osobnosti jedince se sluchovým postižením. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 22 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  5. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Vizuálně-motorické komunikační systémy a jejich užití v praxi (se zaměřením na oblast vzdělávání). In Specializované vzdělávání logopedů ve školství. 2010.
  6. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Výchova a vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením v běžných školských zařízeních. In HAVEL, J., FILOVÁ, H., et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole.Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 137-152. ISBN 978-80-7315-202-4.
  7. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Výuka cizího jazyka u studentů se sluchovým postižením na vysoké škole. In Workshop Cudzí jazyk a žiaci so sluchovým postihnutím, Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika. 2010.
  8. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Vzdělávání žáka se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. In Květoňová, L.; Prouzová, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: PdF UK, 2010. s. 102-113. ISBN 978-80-7290-472-3.
  9. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Lenka HRICOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. 2010.

  2009

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 45-54. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykva univerzita, 2009. 16 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  3. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením . In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc, 2009. 17 s. ISBN 978-80-903832-7-2.
  4. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Lenka HRICOVÁ a Hana ABBODOVÁ. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.

  2008

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Brno: Paido, 2008. s. 44-44, 12 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Editor, doc.PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a muiltidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 45-59, 14 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4.

  2007

  1. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 75-75, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Komunikační techniky užívané v komunikaci sluchově postižených studentů s vyučujícími na vysoké škole. In Mühlpachr, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 53-57. ISBN 978-80-7392-012-8.
  3. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Vizuální percepce řeči u sluchově postižených. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 36-43, 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 23:02