Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. VESELSKÁ, Renata, Jan ŠIRŮČEK, Josef KUŘE, Jan ŠEREK, Radim BĚLOHRAD, Blanka JANČEKOVÁ, Veronika SMÍTKOVÁ, Jana KLIMENTOVÁ, Tomáš VENCÚRIK a Lukáš PRUDIL. INSURE: Posuzovací guidelines pro etické komise. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0273-2.
 2. VALC, Jakub, Roman SVATOŠ, Lukáš PRUDIL a Ivana HONZOVÁ. Právní rámec poskytování kompenzací za darování částí lidského těla v České republice. Právní rozhledy. Praha, 2023, roč. 2023, č. 8, s. 267-277, 10 s. ISSN 1210-6410.
 3. 2020

 4. HONZOVÁ, Ivana, Anna ZEMANDLOVÁ, Lukáš PRUDIL a Leona PRUDILOVÁ. Selected legal aspects of surrogacy. Human Affairs. Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 30, č. 1, s. 38-46. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2020-0004.
 5. 2019

 6. KONEČNÁ, H., A. WITZANYOVÁ, I. HONZOVÁ, Lukáš PRUDIL a L. PRUDILOVÁ. Kritéria pro výběr náhradní matky. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 28-32. ISSN 1210-7832.
 7. KONEČNÁ, Hana, Ivana HONZOVÁ, Lukáš PRUDIL, Leona PRUDILOVÁ, Anna ZEMANDLOVÁ, Eva MICHELOVÁ, Taťána RUMPÍKOVÁ a David RUMPÍK. Surrogacy in the Czech Republic from the point of view of the law office: experience for the years 2009-2018. 2019.
 8. 2018

 9. KONEČNÁ, H., K. NOVÁKOVÁ, Lukáš PRUDIL, I. HONZOVÁ a L. PRUDILOVÁ. Náhradní mateřství: stav v České republice a odpovědnost praktického lékaře. Praktický lékař. Praha, 2018, č. 6, s. 270-274.
 10. KONEČNÁ, Hana, K. NOVÁKOVÁ, Lukáš PRUDIL, Ivana HONZOVÁ a Leona PRUDILOVÁ. Náhradní mateřství: stav v České republice a odpovědnost praktického lékaře. Praktický lékař. 2018, č. 6, s. 270-274.
 11. 2017

 12. KALOKAIRINOU, L., H.C. HOWARD, S. SLOKENBERGA, E. FISHER, M. FLATSCHER-THONI, M. HARTLEV, R. VAN HELLEMONDT, J. JUŠKEVIČIUS, J. KAPELANSKA-PREGOWSKA, P. KOVÁČ, L. LOVREČIC, H. NYS, A. DE PAOR, A. PHILLIPS, Lukáš PRUDIL, E. RIAL-SEBBAG, C. M. ROMEO CASABONA, J. SÁNDOR, A. SCHUSTER, S. SOINI, K. H. SOVIG, D. STOFFEL, T. TITMA, T. TROKANAS a P. BORRY. Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. Journal of Community Genetics. Springer, 2017, č. 5, s. 1-16.
 13. PRUDIL, Lukáš a Anna ZEMANDLOVÁ. Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. s. 571-583.
 14. PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7552-507-9.
 15. 2016

 16. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Kontroverze současné medicíny. 2016. s. 89-94.
 17. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Lukáš PRUDIL. Kontroverze současné medicíny. In PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Surogátní mateřství v České republice - naše praktické zkušenosti. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2016. s. 89-94. ISBN 978-80-204-4360-1.
 18. 2015

 19. ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL, Leona MUSILOVÁ a David RUMPÍK. Assisted reproduction in Europe - general overview. In Anna-Marie Duguet. Aspects légaux et éthiques du commencement de la vie. VIIIe Forum des jeunes chercheurs - Conférence internationale. Toulouse: Les Études Hospitalières Édition, 2015. s. 157 - 171. ISBN 978-2-84874-587-9.
 20. MARTINÁKOVÁ, Libuše a Lukáš PRUDIL. Příručka pro výzkumné sestry. 1. vyd. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2015. s. 59-66. ISBN 978-80-88056-02-7.
 21. HOLČÍK, Jan, Pavlína KAŇOVÁ a Lukáš PRUDIL. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. 2. upravené vydání. Brno: NCO NZO, 2015. 115 s. ISBN 978-80-7013-575-4.
 22. PRUDIL, Lukáš. Vybrané právní aspekty povinné mlčenlivosti. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, s.r.o., 2015, roč. 61, č. 3, s. 264-267. ISSN 0042-773X.
 23. 2014

 24. DUGUET, Anne-Marie, Lukáš PRUDIL a Radmyla HREVTSOVA. Gestation pour autrui pratiquée á l´étranger: conséquences pour les couples francais et évolution du cadre légal dans certain pays. Médicine et droit. Elsevier Masson, 2014, roč. 125, s. 46-51. ISSN 1246-7391.
 25. PRUDIL, Lukáš. Implementation of the Directive 2011/24/EU in the Czech Republic. European Journal of Health Law. Kluwer Academic Publishers, 2014, č. 21, s. 15-22. ISSN 0929-0273.
 26. ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství v České republice. In Ivan Humeník. Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu. Právne, bioeticke, medícinske a psychosociálně aspekty starostlivosti o ženské zdravie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. s. 105 - 111. ISBN 978-80-8168-035-9.
 27. ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství v České republice. In Humeník, I., Szaniszló, I. M.V., Zoláková, Z. Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2014. s. 105-111. ISBN 978-80-8168-035-9.
 28. ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. Ochranné léčení - mediální hysterie škodí? In XI. konference ambulantních psychiatrů. 2014. ISBN 978-80-7471-088-9.
 29. PRUDIL, Lukáš. Právní úskalí antibiotické léčby. Antiinfectives. Praha: We Make Media s.r.o., 2014, roč. 5, č. 2, s. 11-14. ISSN 1804-4212.
 30. PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2014. 178 s.
 31. ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. V jedné ruce občanský zákoník, v druhé zákon o zdravotní péči, a už se nechytáte. In XI. konference ambulantních psychiatrů. 2014. ISBN 978-80-7471-088-9.
 32. 2013

 33. RUMPÍK, David, Ladislav PILKA, Radovan PILKA, Pavel VENTRUBA, Taťána RUMPÍKOVÁ, Martin PETRENKO, Martina BROKEŠOVÁ, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství. Gynekológia pre prax. 2013, č. 4, s. 188-190.
 34. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství. In 21. Bárdošov memoriál: Reprodukční medicína, Bratislava, SR. 2013.
 35. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Edita SLOVÁKOVÁ, Lukáš PRUDIL a Lenka MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše výsledky. In 12. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 23. symposium Asistované reprodukce, 12.-13. listopadu 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-905578-0-2.
 36. PRUDIL, Lukáš. Vybrané právní problémy v ordinaci. Interní medicína pro praxi, Ordinace 21. století - 2. díl. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2013, s. 12-13. ISSN 1212-7299.
 37. 2012

 38. PRUDIL, Lukáš. Confidentiality or public safety? In Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables et des pays émergents. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres Édition, 2012. s. 259-262. doi:.
 39. PRUDIL, Lukáš. Máme ústavní oporu pro provádění eutanazie? In Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. s. 146-149. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-4659-3.
 40. PRUDIL, Lukáš. Poskytování informací pacientovi a dalším osobám. In Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu. Praha: Raabe, 2012. 10 s.
 41. PRUDIL, Lukáš. Poskytování informací pacientovi a dalším osobám. In Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Raabe, 2012. 10 s.
 42. PRUDIL, Lukáš. Poskytování informací pacientovi a dalším osobám. In Komentovaná legislativa pro stomatologa. Praha: Raabe, 2012. 10 s.
 43. PRUDIL, Lukáš. Poskytovatelé zdravotních služeb. In Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Raabe, 2012. 8 s.
 44. PRUDIL, Lukáš. Povinnost mlčenlivosti a její prolomení. In Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu. Praha: Raabe, 2012. 14 s.
 45. PRUDIL, Lukáš. Povinnost mlčenlivosti a její prolomení. In Komentovaná legislativa pro stomatologa. Praha: Raabe, 2012. 14 s.
 46. PRUDIL, Lukáš. Povinnost mlčenlivosti a její prolomení. In Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Raabe, 2012. 14 s.
 47. LOSKOTOVÁ, Anna, Jitka LOSKOTOVÁ a Lukáš PRUDIL. Právní specifika poskytování zdravotních služeb v lymfologii. In LYMPHO 2012. 2012.
 48. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše praktické zkušenosti. In 22. Symposium asistované reprodukce a 11. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie. 2012.
 49. PRUDIL, Lukáš. Trestní odpovědnost. In Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu. Praha: Raabe, 2012. 26 s.
 50. PRUDIL, Lukáš. Trestní odpovědnost. In Komentovaná legislativa pro stomatologa. Praha: Raabe, 2012. 12 s.
 51. PRUDIL, Lukáš. Trestní odpovědnost. In Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Raabe, 2012. 22 s.
 52. PRUDIL, Lukáš. Trestní odpovědnost farmaceuta. In Komentovaná legislativa pro farmaceuty. Praha: Raabe, 2012. 22 s.
 53. PRUDIL, Lukáš. Zdravotnická dokumentace. In Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu. Praha: Raabe, 2012. 22 s.
 54. PRUDIL, Lukáš. Zdravotnická dokumentace. In Komentovaná legislativa pro stomatologa. Praha: Raabe, 2012. 22 s.
 55. PRUDIL, Lukáš. Zdravotnická dokumentace. In Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Raabe, 2012. 22 s.
 56. 2011

 57. PRUDIL, Lukáš. Assisted reproduction - general introduction. In 2. mezinárodní letní škola zdravotnického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 30-31. ISBN 978-80-210-5697-8.
 58. PRUDIL, Lukáš. Asylum Seekers and Informed Consent — European Perspective. European Journal of Health Law. Martinus Nijhoff, 2011, roč. 18, č. 1, s. 37-41. ISSN 0929-0273. doi:10.1163/157180911X549199.
 59. PRUDIL, Lukáš. Doporučené postupy - závazné, nebo nezávazné? Česká gynekologie. Praha: česká lékařská společnost JEP, 2011, roč. 76, č. 4, s. 251-251. ISSN 1210-7832.
 60. PRUDIL, Lukáš. Jak správně informovat pacienta? Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 302-304. ISSN 1802-4475.
 61. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 s. ISBN 978-80-210-5508-7.
 62. PRUDIL, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví II. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret s.r.o., 2011, roč. 20, č. 2, s. 122-195, 73 s. ISSN 1211-1058.
 63. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Specifika ústavních znaleckých posudků v oboru zdravotnictví. In III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Mikulov. 2011.
 64. 2010

 65. PRUDIL, Lukáš. Free movement restrictions within EU in the case of public health endangerment. In Droit de la santé publique dans un contexte transnational. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres, 2010. s. 127-131. ISBN 978-2-84874-146-8.
 66. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Kriminální úrazy s oznamovací povinností vůči Policii ČR. In II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2010.
 67. PRUDIL, Lukáš, Tomáš VOJTÍŠEK, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
 68. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Miroslav HIRT. Práva a povinnosti lékaře ZZS při úmrtí pacienta ve vztahu k orgánům činným v trestním rízení včetně případů podezření na intoxikaci návykovými látkami. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
 69. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Milan VOTAVA. Problematika pitev osob zemřelých mimo území ČR. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 70. 2009

 71. PRUDIL, Lukáš. Práva dětí při poskytování zdravotní péče. In VACUŠKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii - 1. část. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. s. 21-37. ISBN 978-80-7013-491-7.
 72. PRUDIL, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví I. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret s.r.o., 2009, roč. 18, č. 4, s. 402-579, 177 s. ISSN 1211-1058.
 73. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Rekodifikace trestního práva hmotného z pohledu soudního lékařství. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
 74. PILKA, L., David RUMPÍK, R. PILKA, M. KOUDELKA a Lukáš PRUDIL. Surogátní mateřství - literární názory a praxe. Česká gynekologie. 2009, roč. 74, č. 2, s. 144-147. ISSN 1210-7832.
 75. PILKA, L., D. RUMPÍK, R. PILKA, M. KOUDELKA a Lukáš PRUDIL. Surogátní mateřství - literární názory a praxe. Česká gynekologie. 2009, roč. 74, č. 2, s. 144-147. ISSN 1210-7832.
 76. PRUDIL, Lukáš. Trafficking in human organs and tissues. In DUGUET, Anne-Marie. Acces aux transplantations d´organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres, 2009. s. 103-109. ISBN 978-2-84874-121-5.
 77. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Změny v povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 78. 2008

 79. PRUDIL, Lukáš. Access to health care: solidarity and justice or egoism and injustice? Medicine and Law. Haifa: YOZMOT, 2008, roč. 27, č. 3, s. 563-568. ISSN 0723-1393.
 80. PRUDIL, Lukáš a Pavel MARTÁSEK. Etické a právní aspekty biotechnologií. In Molekulární medicína a biotechnologie - Soubor přednášek. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 184-188. ISBN 978-80-7262-535-2.
 81. 2007

 82. PRUDIL, Lukáš. Nabytí účinnosti zákona č. 111/2007 Sb. Dopad na poskytovatele zdravotní péče. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2007, roč. 8, č. 4, s. 171-172. ISSN 1213-1768.
 83. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 84. PRUDIL, Lukáš a Jindřich ŠPINAR. Právní aspekty. In ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Jak dobře žít s nemocným srdcem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 225-249, 24 s. ISBN 978-80-247-1822-4.
 85. SLÁMA, Ondřej a Lukáš PRUDIL. Právní aspekty paliativní péče. In SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 323-328, 5 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 86. 2006

 87. LAJKEP, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Etika a právo v psychiatrii. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 6, s. 302-303. ISSN 1213-0508.
 88. PRUDIL, Lukáš. Lack of Communication and its Consequences. In International Conference "New Pathways for European Bioethics". 2006.
 89. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Miroslav HIRT. Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2006, roč. 51, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-7875.
 90. PRUDIL, Lukáš. Privacy and confidentiality - old concept, new challenges. Medicine and Law. Haifa: YOZMOT, 2006, roč. 25, č. 3, s. 573-580, 7 s. ISSN 0723-1393.
 91. PRUDIL, Lukáš. Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 132 s. ISBN 8024413043.
 92. 2005

 93. PRUDIL, Lukáš. Domestic Profile on Population/Public Health Law Legislation: Czech Republic. In Domestic Profiles on Population/Public Health Law Legislation. 1. vyd. Seoul: Ministry of Health and Welfare, Asian Institute for Bioethics and Health Law Yonsei University, 2005. s. 109-125.
 94. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Informovaný souhlas s použitím částí těla pro vědecké a výukové účely. Zdravotnické právo v praxi. Konice: SOLEN, 2005, roč. 3., č. 4, s. 74-75. ISSN 1214-2883.
 95. PRUDIL, Lukáš. Pre-accession considerations on public health insurance. In Yearbook of European Medical Law 2005. 1. vyd. Lidingo: The Institute of Medical Law, 2005. s. 107-111. ISBN 91-7864-194-2.
 96. PRUDIL, Lukáš. Privacy and Confidentiality - Old Concept, New Challenges. In Proceedings of 2005 International Congress on Medical Law and The 1st World Conference on Public Health Law and Ethics. Seoul, 2005. s. 371-375.
 97. PRUDIL, Lukáš. Prolomení povinné mlčenlivosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Zdravotnické právo v praxi. Radošovec: Solen, 2005, roč. 3., 3., s. 57. ISSN 1214-2883.
 98. PRUDIL, Lukáš a Josef KUŘE. Research Ethics Committees in the Czech Republic. In D. Beyleveld, D. Townend, J. Wright (eds.), Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries. Aldershot – Burlington: Ashgate, 2005. s. 31 – 34. Data Protection and Medical Research in Europe. ISBN 0-7546-2367-X.
 99. HOLČÍK, Jan, Pavlína KAŇOVÁ a Lukáš PRUDIL. Systém péče o zdraví a zdravotnictví - východiska, základní pojmy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2005. 186 s. NCONZO. ISBN 80-7013-417-8.
 100. 2004

 101. KOCOURKOVÁ, Martina a Lukáš PRUDIL. Implementation of Directive 95/46/EC in the Domestic Law of the Czech Republic. In Implementation of the Data Protection Directive in Relation to Medical Research in Europe. 1. vyd. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004. s. 47-55. ISBN 0-7546-2369-6.
 102. PRUDIL, Lukáš. Právní předpoklady rozhodování o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. In Sborník 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2004. s. 60-62. ISBN 80-02-01637-8.
 103. PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 79 s. ISBN 80-7013-409-7.
 104. 2003

 105. PRUDIL, Lukáš. Constitutional Limits to the Financing of Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. Medicine and Law. Haifa: YOZMOT, 2003, roč. 22, č. 4, s. 659-667, 8 s. ISSN 0723-1393.
 106. PRUDIL, Lukáš. Některé právní aspekty odmítání očkování. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2003, roč. 4, č. 5, s. 248-249. ISSN 1213-0494.
 107. PRUDIL, Lukáš. The rights of persons of unsound mind. In Frontiers of European Health Law Yearbook 2002. Rotterdam: Erasmus University Press, 2003. s. 28-37. I. ISBN 90-807487-2-2.
 108. PRUDIL, Lukáš. Vybrané otázky povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zdravotnické právo v praxi. Konice: SOLEN, 2003, roč. 1, č. 1, s. 17-20. ISSN 1214-2883.
 109. MACH, Jan, Lukáš PRUDIL, Dagmar MARKOVÁ, Eva TYKALOVÁ a Aleš BURIÁNEK. Zdravotnictví a právo - komentované předpisy. 1. vyd. Praha: Orac, 2003. 351 s. ISBN 80-86199-50-9.
 110. 2002

 111. PRUDIL, Lukáš a Pavlína KAŇOVÁ. Communication: an important factor in patient decision making. Eurohealth. London: LSE Health, 2002, roč. 8, č. 5, s. 43-45. ISSN 1356-1030.
 112. PRUDIL, Lukáš. Constitutional Limits of the Financing of the Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. In 14th World Congress on Medical Law. Book of proceedings I. 1. vyd. Maastricht. The Netherlands, 2002. s. 228-233.
 113. KAŇOVÁ, Pavlína a Lukáš PRUDIL. Občan, informace a svobodná volba odborného lékaře. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2002, roč. 5, 3/4, s. 100-102. ISSN 1213-6050.
 114. KAŇOVÁ, Pavlína a Lukáš PRUDIL. Podle čeho si hledáme praktického lékaře. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 82, č. 11, s. 693-695. ISSN 0032-6739.
 115. PRUDIL, Lukáš a Ladislav PILKA. Právní a etické problémy asistované reprodukce - kazuistika. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 3, s. 174-177. ISSN 1210-7832.
 116. PRUDIL, Lukáš a Pavlína KAŇOVÁ. Vybíráme si nemocnici aneb Co víme a co bychom vědět chtěli. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2002, roč. 5, 1-2, s. 56-57. ISSN 1213-6050.
 117. PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 2. přepracované vydání. Brno: IDVPZ, 2002. 82 s. ISBN 80-7013-371-6.
 118. 2001

 119. PRUDIL, Lukáš. Patients' Rights in the Czech Republic in the Last Decade. In Europe and its Impact on National Healthcare Systems Yearbook 2001. 1. vyd. Rotterdam: Erasmus University Press, 2001. s. 19-27. ISBN 90807503IX.
 120. EXTER, André P. den a Lukáš PRUDIL. The Czech Republic (Medical Law). In International Encyclopaedia of Laws. 1. vyd. The Hague - London - Boston: Kluwer Law International, 2001. s. 1-72.
 121. PRUDIL, Lukáš a Jaromír KOŽOUŠEK. Úmluva o biomedicíně a lidských právech přichází. Informační zpravodaj Okresního sdružení ČLK Brno-město. Brno: Okresní sdružení lékařů ČLK Brno-město, 2001, s. 18.
 122. 2000

 123. PRUDIL, Lukáš. Asigurarile publice de sanatate in Republica Ceha. Bucharest: Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, 2000, IV, č. 1, s. 24-27. ISSN 1453-4541.
 124. PRUDIL, Lukáš. Informovaný souhlas při klinickém hodnocení léčiv. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno, 2000, roč. 6, č. 1, s. 22.
 125. PRUDIL, Lukáš. Úmluva o biomedicíně a její aplikace v České republice. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2000, roč. 3, 1-2, s. 73-74. ISSN 1213-6050.
 126. 1999

 127. PRUDIL, Lukáš. Etika a právo ve zdravotní péči. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno: OSL ČLK Brno - město, 1999, roč. 8, č. 3, s. 12-13.
 128. PRUDIL, Lukáš. Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno: OSL ČLK Brno - město, 1999, roč. 8, č. 4, s. 10.
 129. PRUDIL, L. Pacta sunt servanda - nebo ne? Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. 1999, roč. 8, č. 1, s. 13.
 130. PRUDIL, Lukáš a Svatopluk PRUDIL. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 1999, roč. 10, č. 4, s. 175-176. ISSN 1211-443X.
 131. PRUDIL, Lukáš. Status lidského embrya v českém právu. In Status embrya - právnický, lékařský, psychologický a etický pohled. 1. vyd. Brno: Institut pro bioetiku, 1999. s. 6-10.
 132. PRUDIL, Lukáš. Úhrada péče nehrazené zdravotní pojišťovnou - Nad jedním ustanovením zákona č. 48/1997 Sb. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno: OSL ČLK Brno - město, 1999, roč. 8, č. 2, s. 10-11.
 133. PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 71 s. ISBN 80-7013-296-5.
 134. 1998

 135. PRUDIL, L. Kdo je vlastníkem zdravotnické dokumentace? Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. 1998, roč. 7, č. 2, s. 16.
 136. PRUDIL, L. Zvláštní případy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. 1998, roč. 7, č. 3, s. 14-15.
 137. 1997

 138. PRUDIL, L. Informační povinnost lékaře. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. 1997, roč. 6, č. 3, s. 13-14.
 139. PRUDIL, L. Podmínky a způsoby rozvázání pracovního poměru. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. 1997, roč. 6, č. 2, s. 16-17.
 140. PRUDIL, L. Právo na zastoupení v disciplinárním řízení. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. 1997, roč. 6, č. 4, s. 12.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 14:11