Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PŘICHYSTAL, Antonín a Martin CULEK. Česká, (okr. Brno-venkov). "Pod Újezdem". Kultura s lineární keramikou. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2023, roč. 64, č. 1, s. 174-175. ISSN 1211-7250.
  2. CULEK, Martin a Josef UNGER. Nově objevená nedostavěná tvrz s dvorem ve Spešově u Blanska. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2023, roč. 75, 3-4, s. 147-160. ISSN 0323-2581.
  3. CULEK, Martin a Josef UNGER. Spešov. Nedostavěné panské sídlo s dvorem. Přehledy výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV, Brno, v.v.i., 2023, roč. 64, č. 2, s. -, 4 s. ISSN 1211-7250.

  2022

  1. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Online. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  3. CULEK, Martin. Historie geografického pracoviště PřF MU. In Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 672-707. ISBN 978-80-280-0088-2.

  2021

  1. VOREL, Ivan, Jiří KUPKA, Martin CULEK, Jiří LÖW, Roman BUKÁČEK, Vladimír DUJKA, Simona VONDRÁČKOVÁ, Tomáš DOHNAL a Zuzana BOUŠKOVÁ. Krajinný ráz : Analytické a plánovací přístupy a metody. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2021, 239 s. ČVUT. ISBN 978-80-01-06838-0.

  2020

  1. KALIVODOVÁ, Hana, Martin CULEK, Martin ČERMÁK, Petr MADĚRA a Hana HABROVÁ. Potential importance of Socotra dragon’s blood tree cloud forests and woodlands for capturing horizontal precipitation. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. Milan: Springer - Verlag Italia Srl, 2020, roč. 31, č. 3, s. 607-621. ISSN 2037-4631. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12210-020-00933-7.

  2019

  1. CULEK, Martin a Josef UNGER. Blansko, k.ú Hořice, okr. Blansko. Středověk. Zaniklá ves Jedle. Přehled výkumů. Open Access Journal. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2019, roč. 60/2019, č. 2, s. 228-230. ISSN 1211-7250.

  2018

  1. CULEK, Martin. Nezastavěná krajina je také památkou - a máme nové možnosti jak ji zkoumat. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 140-155. ISSN 1214-5327.

  2017

  1. BÍNOVÁ, Ludmila, Martin CULEK, Josef GLOS, Jiří KOCIÁN, Lacina DAREK, Martin NOVOTNÝ a Eliška ZIMOVÁ. METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20014.51526.
  2. WITTMANN, Maxmilian, Gabriel KOPÁČIK, Martin CULEK, Antonín VAISHAR, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Tomáš CTIBOR. Mezi domy, mezi lidmi? 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, 351 s. ISBN 978-80-7204-955-4.
  3. JANSKÁ, Veronika, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Milan CHYTRÝ, Jan DIVÍŠEK, Oleg ANENKHONOV, Andrey KOROLYUK, Nikolai LASHCHINSKYI a Martin CULEK. Palaeodistribution modelling of European vegetation types at the Last Glacial Maximum using modern analogues from Siberia: Prospects and limitations. Quaternary Science Reviews. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 159, March, s. 103-115. ISSN 0277-3791. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.01.011.

  2016

  1. CULEK, Martin. Biogeografická východiska a kritéria vytváření ÚSES. In Andrea Petrová, Mendelu. ÚSES - Zelená páteř krajiny. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE), MŽP ČR, 2016, s. 23-32. ISBN 978-80-86636-52-8.
  2. DIVÍŠEK, Jan, Martin CULEK, Karel ŠŤASTNÝ a Miloš ANDĚRA. Biogeographical patterns in vertebrate assemblages of the Czech Republic: regional division in the context of species’ distributions in Europe. Folia Zoologica. 2016, roč. 65, č. 3, s. 169-182. ISSN 0139-7893.
  3. CULEK, Martin. člen výkonné rady internetového časopisu European Countryside, zařazeného v databázi Scopus. European Countryside, 2016.
  4. VEČEŘA, Martin, Martin CULEK a Tomáš SLACH. Dispersal function of recently planted biocorridors. Online. In Lněnička, L. Central Europe Area in View of Current Geography. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 191-201. ISBN 978-80-210-8313-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
  5. DIVÍŠEK, Jan, David STORCH, David ZELENÝ a Martin CULEK. Towards the spatial coherence of biogeographical regionalizations at subcontinental and landscape scales. Journal of Biogeography. 2016, roč. 43, č. 12, s. 2489-2501. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jbi.12832.

  2015

  1. DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK, Irena SMOLOVÁ a Jaroslav VAŠÁTKO. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 610 s. 1. a 2. díl. ISBN 978-80-7509-113-0.

  2014

  1. CULEK, Martin. Biogeographical division of the Socotra Archipelago (Yemen). Tayf – the Soqotra Newsletter. 2014, roč. 11/2014, s. 16-17, 1 s.
  2. DIVÍŠEK, Jan, David ZELENÝ, Martin CULEK a Karel ŠŤASTNÝ. Natural habitats matter: Determinants of spatial pattern in the composition of animal assemblages of the Czech Republic. Acta Oecologica. Elsevier, 2014, roč. 59, August, s. 7-17. ISSN 1146-609X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2014.05.003.

  2013

  1. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Austrálie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7.
  2. CULEK, Martin, Vít GRULICH, Zdeněk LAŠTŮVKA a Jan DIVÍŠEK. Biogeografické regiony České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 448 s. ISBN 978-80-210-6693-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013.
  3. DIVÍŠEK, Jan a Martin CULEK. Biogeografie. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6801-8.
  4. CULEK, Martin. Geological and morphological evolution of the Socotra Archipelago (Yemen) from the biogeographical view. Journal of Landscape Ecology. Praha, 2013, roč. 6, č. 3, s. 84-108. ISSN 1803-2427.
  5. DIVÍŠEK, Jan, David ZELENÝ, Martin CULEK a Karel ŠŤASTNÝ. How is broad-scale distribution pattern in different animal groups explained by climate, natural habitats and land-cover while accounting for spatial autocorrelation? In 7th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Gesellschaft für Ökologie, Göttingen, Germany. 2013.
  6. VYBRAL, Petr a Martin CULEK. Rozšíření hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea L.) v geomorfologickém okrsku Radhošťský hřbet s ohledem na vybrané ekologické faktory. Acta Carpathica Occidentalis. Muzeum regionu Valašsko, 2013, roč. 4/2013, č. 1, s. 32-50. ISSN 1804-2732.

  2012

  1. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Darina MÍSAŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Austrálie – multimediální učebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 120 s.
  2. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum : společnost a příroda v období krize. 2012.
  3. ŠENFELDR, Martin, Petr MADĚRA, Antonín BUČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Zuzana ŠPINLEROVÁ, Martin CULEK, Michal FRIEDL, Jan ŠTYKAR, Dušan VAVŘÍČEK, Jan PECHÁČEK, Aleš TIPPNER a Antonín SEDLÁČEK. Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2012, 236 s. 16. ISBN 978-80-7204-803-8.
  4. MADĚRA, Petr, Antonín BUČEK, Zuzana ŠPINLEROVÁ, Martin CULEK, Michal FRIEDL, Jiří MATĚJÍČEK, Jan PECHÁČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Martin ŠENFELDR, Aleš TIPPNER a Dušan VAVŘÍČEK. Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku. 2012.
  5. CULEK, Martin. Vliv časového faktoru na stav biokoridorů. In J. Kolejka. Nové výzvy v geografii : Sborník z konference ČGS konané ve dnech 3 – 7. 9. 2012 v Brně. Brno: Česká geografická společnost, 2012, 15 s.
  6. CULEK, Martin. Vliv stanoviště, polohy a vysazených dřevin na vývoj realizovaných biokoridorů. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2012, s. 11-22. ISBN 978-80-7458-050-5.
  7. CULEK, Martin. Vliv stanoviště, polohy a vysazených dřevin na vývoj realizovaných biokoridorů. Brno: Mendelova univerzita, 2012, 12 s.
  8. CULEK, Martin, Martin VEČEŘA a Tomáš SLACH. Vybrané poznatky z vývoje biokoridorů na jižní Moravě. In Andrea Petrová, Ivo Machar. ÚSES - zelená páteř krajiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 17-33. ISBN 978-80-244-3214-4.

  2011

  1. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum v České republice 2011. 2011.
  2. DIVÍŠEK, Jan a Martin CULEK. Výuka biogeografie na Geografickém ústavu MU. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 9. Fyzická geografie a životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká falkulta a Česká geografická společnost, 2011, s. 136-141, 5 s. ISBN 978-80-210-5673-2.

  2010

  1. CULEK, Martin a Vít GRULICH. Biogeografické členění ČR. 2010.
  2. DIVÍŠEK, Jan, Martin CULEK a Martin JIROUŠEK. Biogeografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X.
  3. CULEK, Martin, Ludmila BÍNOVÁ a Igor MÍCHAL. Evropská ekologická síť. 2010.
  4. LOW, Jiří, Martin CULEK, Jaroslav NOVÁK a Pavel HARTL. Typy krajinného rázu. 2010.
  5. MACKOVČÍN, Peter, Martin CULEK a Ludmila BÍNOVÁ. Územní systém ekologické stability krajiny. 2010.

  2009

  1. SAUL, Jiří, Martin CULEK a Libuše VODOVÁ. Flóra a vegetace Babího lomu. In Babí lom. 1. vyd. Brno: Littera, 2009, s. 27-34. ISBN 978-80-85763-51-5.
  2. CULEK, Martin. Geografické začlenění Babího lomu. In Babí lom. Vyd. 1. Brno: Littera, 2009, s. 11-12. ISBN 978-80-85763-51-5.
  3. CULEK, Martin. Geomorfologie Babího lomu. In Babí lom. Brno: Littera, 2009, 8 s. ISBN 978-80-85763-51-5.
  4. CULEK, Martin. Klimatické podmínky Babího lomu a jeho okolí. In Babí lom. 1. vyd. Brno: Littera, 2009, s. 21-22. ISBN 978-80-85763-51-5.
  5. CULEK, Martin. Návrh na rozšíření geobiocenologického systému A. Zlatníka. In Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Geobiocenologické spisy 13. Vydání první. Brno: MZLU, 2009, s. 17-22. ISBN 978-80-7375-363-4.
  6. CULEK, Martin. Návrh na rozšíření geobiocenologického systému A. Zlatníka. In Štykar, J., Hrubá, V. [eds.]: Sborník abstraktů. Geobiocenologická konference. Brno: MZLU, 2009, s. 20-21.
  7. CULEK,, Martin, Roman BUKÁČEK a Pavla BUKÁČKOVÁ. Problematika vymezování oblastí krajinného rázu. In In: Aktuální problémy ochrany krajinného rázu 2008. Sborník příspěvků z odborného semináře. Fakulta stavební ČVUT. Praha. I. Praha: Fakulta stavební ČVUT. Praha, 2009.

  2008

  1. CULEK, Martin. Vybrané problémy větrných elektráren. In Aktuální problémy ochrany krajinného rázu 2007. Vydání první. Praha: ČVUT v Praze a Zahradnická fakulta MZLU v Lednici, 2008, s. 26-35, 85 s. ISBN 978-80-903206-9-7.

  2007

  1. CULEK, Martin. Biogeographical division of the Czech Republic. In Ekologie krajiny. Journal of Landscape Ecology. Brno: CZ-IALE, 2007, s. 25-31, 161 s. ISBN 978-80-86386-97-3.
  2. BÍNOVÁ, Ludmila. Obnova ekologických funkcí břehových a doprovodných porostů - revitalizace ekosystémů niv. první. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007, 7 + CD. ISBN 978-80-7212-467-1.
  3. CULEK, Martin. Typologie niv České republiky. In Obnova ekologických funkcí břehových a doprovodných porostů - revitalizace ekosystémů niv. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007, s. 7-57, 50 s. ISBN 978-80-7212-467-1.
  4. CULEK, Martin. Větrné elektrárny - pokračující industrializace naší krajiny. In Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2007, s. 15-16, 56 s. ISBN 978-80-254-0148-4.

  2006

  1. DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Petra CIBULKOVÁ, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK a Jaroslav VAŠÁTKO. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006, 582 s. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9.
  2. LOW, Jiří, Martin CULEK, Pavel HARTL a Jaroslav NOVÁK. Krajinné typy České republiky. In Sborník 23. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS. 1. vyd. Brno: Geografický ústav MU, 2006.
  3. CULEK, Martin. Přírodní podmínky území a jejich význam pro krajinný ráz. In Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu. Vydání první. Praha: ČVUT v Praze, 2006, s. 47-68, 123 s. ISBN 80-903206-2-7.
  4. CULEK, Martin, Kamil KRÁL, Hana HABROVÁ, Radim ADOLT, Jindřich PAVLIŠ a Petr MADĚRA. Socotra`s Annual Weather Pattern. In CHEUNG, C. a L. DEVANTIER. Socotra. A Natural History of the Islands and Their People. 1. vyd. Hong Kong: AirPhoto International Ltd., 2006, s. 42-43. Odyssey Books and Guides. ISBN 978-962-217-770-3.
  5. LANGAR, Filip, Martin CULEK, Kristýna LANGAROVÁ a Peter KOCH. Srovnání výsledků mapování lesních biotopů podle metodik durynské (Německo) a české. In Ekologie krajiny a krajinné plánování. Sborník ekologie krajiny. 2. sborník příspěvků z konference CZ-IALE. 1. vyd. Brno: CZ-IALE, 2006, s. 76-81.
  6. LOW, Jiří, Martin CULEK, Jaroslav NOVÁK a Pavel HARTL. Typy krajinného rázu České republiky. In Sborník konference Ochrana krajinného rázu. 1. vyd. Praha: FA ČVUT, FLE ČZU, MŽP ČR, 2006, s. 43-50, 169 s. ISBN 80-903206-7-8.

  2005

  1. CULEK, Martin, Antonín BUČEK, Vít GRULICH, Pavel HARTL, Antonín HRABICA, Jan KOCIÁN, Štěpán KYJOVSKÝ a Jan LACINA. Biogeografické členění České republiky. II. díl. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, 589 s. Biogeografické členění ČR, svazek 2. ISBN 80-86064-82-4.
  2. CULEK, Martin. Využití biogeografické diferenciace ČR při hodnocení krajinného rázu. In Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Sborník ekologie krajiny. Brno: CZ-IALE, 2005, s. 33-40.

  2004

  1. ADOLT, Radim, Antonín BUČEK, Martin CULEK, HABROVÁ HANA, Pavel KLVAČ, Jaroslav KOBLÍŽEK, Kamil KRÁL, Petr MADĚRA a Jindřich PAVLIŠ. Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Socotra (Jemenská republika). 1. vyd. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2004, 126 s.

  1996

  1. CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNY. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996, 347 s. ISBN 80-85368-80-3.
  2. CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996, 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3.
  3. Biogeografické členění České republiky. Edited by Martin Culek. Praha: ENIGMA, 1996, 347 s. +. ISBN 80-85368-80-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 18:06