Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. HEMMELOVÁ, Beáta, Igor PENKA, Martin MAN, Oldřich ROBEK a Zdeněk KALA. Využití transrektálního ultrazvuku v časné detekci lokální recidivy nádrovoých onemocnění rekta. Miniinvazívna chirurgia a endoskopiachirurgia súčasnosti. 2018, roč. 21, č. 4, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
 2. 2011

 3. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Martin MAN. Ampulomy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 521-527. ISBN 978-80-7345-269-8.
 4. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA a Martin MAN. Karcinom pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 450-460. ISBN 978-80-7345-269-8.
 5. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace maligních nádorů pankreatu a antalgické výkony. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 514-520. ISBN 978-80-7345-269-8.
 6. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martin MAN, Tomáš ANDRAŠINA, Marta ČÍHALOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ a Lucie URBANOVÁ. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního nádoru pankreatu. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215. ISSN 0862-495X.
 7. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
 8. 2009

 9. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN a Tomáš ANDRAŠINA. Duktální adenokarcinom. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 170-182. ISBN 978-80-247-2867-4.
 10. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. 1. vyd. Praha: Medical Tribune, 2009. s. 137-139. ISBN 978-80-87135-13-6.
 11. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune,cz, 2009. s. 137-139. Vybrané kazuistiky. ISBN 978-80-87135-13-6.
 12. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 183-186. ISBN 978-80-247-2867-4.
 13. 2008

 14. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Martin MAN, Igor PENKA, Roman GÁL, Barbora GARAJOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Akutní komplikace pseudocyst pankreatu. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
 15. IVIČIČ, Jaroslav, Zdeněk KALA, Čeněk NEUMANN a Martin MAN. Kazuistika: Masivní krvácení do GIT - hepatikojejunoanastomozy- z aberantně probíhající arteria hepatica dextra. In Seminář přednostů a primářů chir. odd. jihomoravského kraje. 2008.
 16. IVIČIČ, Jaroslav, Zdeněk KALA, Čeněk NEUMANN a Martin MAN. Kazuistika: Masivní krvácení do GIT-hepatikojejunoanastomozy-z aberantně probíhající arteria hepatica dextra. In Pelhřimovský chirurgický den 2008. 2008.
 17. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
 18. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace lokálně neresekabilních nádorů pankreatu. In VIII. Brněnský panreatologický den. 2008.
 19. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Michal MIKULICA, Martin MAN, Vladimír PROCHÁZKA a Igor KISS. Radiofrekvenční ablace tumorů pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2008, roč. 87, č. 9, s. 462-466. ISSN 0035-9351.
 20. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Roman GÁL, Iveta ZIMOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Výsledky resekční léčby pankreatu u geriatrických pacientů. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
 21. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Igor PENKA. Výsledky resekční léčby pankreatu u starších a geriatrických pacientů. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 10, s. 521-526. ISSN 0035-9351.
 22. 2007

 23. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Cystické incidentalomy pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 65-68. ISSN 1210-6755.
 24. MAN, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In Sborník XXX. endokrinologických dní s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s. 89.
 25. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Martin MAN a Vladimír PROCHÁZKA. Role endoskopické ultrasonografie v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 59-62. ISSN 1210-6755.
 26. 2006

 27. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Martin MAN a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. Problematika diagnostiky a léčby. Bulletin hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 131-133. ISSN 1210-6755.
 28. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Martin MAN. Resekce pankreatu v terénu předchozích operací žlučových cest a pankreatu. Bulletin hepato-pankreato.biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 126-128. ISSN 1210-6755.
 29. 1998

 30. MAN, Martin, Miloš RŮŽIČKA, Pavel FABIAN a Boris HABANEC. Gangliocytární paragangliom duodena. Rozhledy v chirurgii. 1998, roč. 77, č. 3, s. 119-120. ISSN 0035-9351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 18:04