Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2004

  1. MĚCHÁČEK, Jaroslav, Jana KOHOUTKOVÁ, Lucie BURIANOVÁ, Alena JURTÍKOVÁ, Ivan JEDLIČKA a Ivan BURIAN. Masaryk University Clearing System. In Proc. of EUNIS'2004. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2004. s. 316-320. ISBN 961-6209-46-9.
  2. 2003

  3. BURIANOVÁ, Lucie a Ivan JEDLIČKA. Clearing Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. 2003, XIV, č. 1, s. 3-6. ISSN 1212-0901.
  4. BURIANOVÁ, Lucie, Ivan BURIAN a Jaroslav MĚCHÁČEK. Clearing Masarykovy univerzity v Brně. In UNINFOS 2003 (Univerzitné informačné systémy). Zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2003. s. 82-85. ISBN 80-8069-241-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 5. 2021 11:37