Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Lukáš PANTUČEK, Zdenka HALAČKOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza stavu chrupu dětí mladších 6 let ošetřených v celkové anestézii v letech 2002 - 2004. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 61, č. 6, s. 77-85. ISSN 1213-0613.

  2011

  1. MATOUŠEK, Aleš, Hana ŠKVAŘILOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of the methods for microscopic investigation of quality of temporary filling marginal seal. In 2nd Congress of the European Society of Microscope Dentistry Vilnius, Lithuania. 2011. ISSN 1612-7749.
  2. FILIPI, Kristína, Zdenka HALAČKOVÁ a Vladimír FILIPI. Oral health status, salivary factors and microbial analysis in patients with active gastro-oesophageal reflux disease. International Dental Journal. FDI World Dental Federation, 2011, roč. 61, č. 4, s. 231-237. ISSN 0020-6539. doi:10.1111/j.1875-595X.2011.00063.x.

  2010

  1. FILIPI, Kristína a Zdenka HALAČKOVÁ. Mikrobiologické vyšetření a stanovení rizika vzniku zubního kazu u pacientů s jícnovou refluxní nemocí. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 58, 2010, č. 5, s. 68-73. ISSN 1213-0613.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Martina KUKLETOVÁ. Oral health status in selected risk groups of patients treated under general anaesthesia. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2010, roč. 12, č. 2, s. Poster 493, 4 s. ISSN 1612-7749.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Potřeba zubní péče u geriatrických pacientů. In INTERDENTAL 2010, Bratislava. 2010. ISBN 978-80-970371-0-9.
  4. ŠKVAŘILOVÁ, Hana, Aleš MATOUŠEK, Zdenka HALAČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Uzávěr provizorních výplňových materiálů. Bratislava. Slovenská komora zubných lekárov, 2010. s. 26-27, 1 s. ISBN 978-80-970371-0-9.

  2009

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Martina KUKLETOVÁ. Oral health status in selected risk groups of patients treated under general anaesthesia. In 14th Annual Congress of the EADPH. 2009.
  2. FILIPI, Kristína a Zdenka HALAČKOVÁ. Ošetrenie u pacientov s erozívnymi defektami. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2009. s. 27. ISBN 978-80-970144-2-1.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Martina KUKLETOVÁ. Zubní péče u rizikových skupin pacientů s dg. mentální retardace a epilepsie. Praktické zubní Lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 57, č. 4, s. 66-69. ISSN 1213-0613.

  2008

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka, Zdeněk DIVIŠ a Kristína FILIPI. Konzervační vyšetření handikepovaných pacientů, klinické vyšetření pacientů s gastroesofageálním refluxem, metodika sledování hermetičnosti materálů. In X. Brněnské dentální aimplantologické dny Brno 18. -19.11. 2008. Brno, 2008. s. 15. ISBN 978-80-210-4729-7.
  2. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Oral Health State of Handicapped Children Treated under General Anaesthesia. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz velags-GmbH, 2008, roč. 10, č. 2, s. 1-4, Poster 404, 4 s. ISSN 1612-7749.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka. Plnění kořenových kanálků. In Konzervační zubní lékařství. 2. vydání. Praha: galén, 2008. s. 196-208. ISBN 978-80-7262-540-6.
  4. HALAČKOVÁ, Zdenka. Principy endodontické chirurgie. In Konzervační zubní lékařství. Praha: Galén, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7262-540-6.
  5. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Rizikový pacient a specializovaná zubní péče. Praktické zubní Lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 56, č. 5, s. 61-65. ISSN 1213-0613.
  6. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Stav chrupu u pacientů s dg. epilepsie. In Pražské dentální dny. Česká stomatologická komora. Praha: Česká stomatologická komora, 2008. s. 56. ISSN 1212-5725.
  7. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Stav chrupu u pacientů s dg. mentální retardace a epilepsie. In Mezinárodní seminář SVC - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 35-36. ISBN 978-80-210-4596-5.
  8. SOJKA, Tomáš a Zdenka HALAČKOVÁ. Záznam vyšetřených pacientů - stav chrupu a parodontu - indexy. Brno: Masarykova univerzita, MEFANET 2008, 2008. s. 23-24. ISBN 978-80-7392-065-4.

  2007

  1. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Caries prevalence in children treated under general anaesthesia. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 15-15. ISBN 978-80-210-4461-6.
  2. HLADÍKOVÁ, Kristína. Estetické a funkční možnosti ošetření u erozivních defektů tvrdých zubních tkání. In HALAČKOVÁ, Zdenka. Pražské dentální dny. 2007. ISSN 1212-5725.
  3. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Oral health state of handicapped children treated under general anaesthesia. International Journal of Paediatric Dentistry. Hong Kong: International Association of Paediatric Dentistry, 2007, roč. 17, Suppl.1, s. 140 - 143, PO043, 3 s. ISSN 1365-263X.
  4. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Stav chrupu u nespolupracujících dětí ošetřených na Stomatologické klinice v Brně v roce 2004. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 55, č. 1, s. 1-9. ISSN 1213-0613.
  5. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Stav orálního zdraví u nespolupracujích dětí ošetřených v celkové anestezii. In VI. Jindřichohradecké dny. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii, 2007. s. 2-3.
  6. HLADÍKOVÁ, Kristína a Zdenka HALAČKOVÁ. Stav tvrdých tkání u pacientů s gastroesofageálním refluxem. In Mezinárodní kongres PDD Praha. Praha, 2007. s. 73. ISBN X.
  7. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Treatment need in children treated under general anaesthesia. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 18-18. ISBN 978-80-210--4461-6.
  8. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Vliv celkového onemocnění na kvalitu endodontické péče. In Interdental 2007 Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská komora zubných lokárov Regionálna komora Bratislav, 2007. s. 21-22. ISBN 978-80-969152-3-1.
  9. HLADÍKOVÁ, Kristína. Vliv kyselého prostředí na ústní dutinu u pacientů s gastroesofageálním refluxem. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 107/55, č. 2, s. 21-24. ISSN 1213-0613.
  10. HLADÍKOVÁ, Kristýna a Zdenka HALAČKOVÁ. Vliv kyselého prostředí na ústní dutinu u pacientů s gastroesofageálním refluxem. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 55, č. 2, s. 21-24. ISSN 1213-0613.

  2006

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Miloslav KUKLETA, Eva GOJIŠOVÁ a Zdenka HALAČKOVÁ. A possibility of dentinal pain control by application of dentine adhesives. European Journal of Pain. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 10, Suppl.1, s. S96-7, 2 s. ISSN 1090-3801.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Miloslav KUKLETA, Eva GOJIŠOVÁ a Zdenka HALAČKOVÁ. A possibility of the dentinal pain control by the application of dentine adhesives. Homeostasis. Praha: CIANS, 2006, roč. 44, č. 6, s. 161-164. ISSN 0960-7560.
  3. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Caries prevalence in children treated under general anaesthesia. In Abstract 8th Congress EAPD. Amsterdam: EAPD, 2006. s. 1-2.
  4. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Interdental Bratislava Zbornik prednášok. In Zbornik prednášok. Bratislava: Slovenská komora zubnych lékárov, 2006. s. 10. ISBN 80-969152-2-3.
  5. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Kvalita endodontické péče u rizikových pacientů. In Sborník Pražské dentální dny 2006. 2006. vyd. Praha: Česká stomatologická komora, 2006. s. 77. ISSN 1212-5725.
  6. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Ošetření dětí v celkové anestezii, porovnání potřeby ošetření a provedených výkonů. In Sympózium primárnej prevencie ústného zdravia. Košice: Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, 2006. s. 18-19, 1 s.
  7. KUKLETOVÁ, Martina, Miloslav KUKLETA, E. GOJIŠOVÁ a Zdenka HALAČKOVÁ. Possibility of dentinal pain control by the application of dentine adhesives. European Journal of Pain. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 10/2006, č. 10, s. 96-7, 2 s. ISSN 1090-3801.
  8. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Prevalence zubního kazu u dětí ošetřovaných v celkové anestezii. In 14. medzinárodný stomatologický kongres a výstava Interdental 2006. Bratislava: Slovenská komora zubných lékarov, 2006. s. 6-7, 1 s.
  9. KUKLETOVÁ, Martina, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. SEM in the Studies on dentine Adhesives. Int Poster J dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2006, roč. 8, č. 2, s. Poster 312, 1-3, 3 s. ISSN 1612-7749.
  10. DIVIŠ, Zdenek a Zdenka HALAČKOVÁ. Srovnání metod hodnotící hermetičnost kořenové výplně. In Sborník Pražské dentální dny. 2006. vyd. Praha: Česká stomatologická komora, 2006. s. 113. ISSN 1212-5725.
  11. KUKLETOVÁ, Martina, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. State of oral health in non-cooperative children. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz verlags GmbH, 2006, roč. 8, č. 2, s. Poster 318,1-3, 3 s. ISSN 1612-7749.
  12. DIVIŠ, Zdeněk a Zdenka HALAČKOVÁ. Studie hodnotící hermetičnost uzávěru kořenové výplně. Praktické zubní lékařství. Praha: Česlá lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 54, č. 2, s. 38-40. ISSN 1213-0613.
  13. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Jarmila KUKLOVÁ. Treatment need in children treated under general anaesthesia. In Abstracts Congress of The EADPH Praha. 2006. vyd. Praha: J of EADPH, 2006. s. 1-1.

  2005

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. Adhezívní systémy v morfologickém obraze. I. Tetric Ceram HB. Praktické Zubní Lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 53, č. 3, s. 37-41. ISSN 1213-0613.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Akcesorní kanálky a přítomnost smear layer. Česká Stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 105, č. 4, s. 97-101. ISSN 1213-0613.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Akcesorní kanálky a přítomnost smear layer. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 105/53, č. 4, s. 97-101. ISSN 1213-0613.
  4. HLADÍKOVÁ, Kristína. Gastroesofageální reflux a kvalita stomatologické péče. In HALAČKOVÁ, Zdenka. Mezinárodní pracovní seminář SVC biologické a biofyzikální aspekty materiálů v zubním lékařství. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 20. ISBN 80-210-38-68-3.
  5. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk DIVIŠ a Kristýna HLADÍKOVÁ. Kazivost chrupu u pacientů s diagnózou mentální retardace. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 6-6. ISBN 80-210-3868-3.
  6. VRÁBLOVÁ, Janka, Zdenka HALAČKOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Ošetřování stomatologických pacientů ve spolupráci s anesteziologem. Praktické zubní Lékařství. Praha, 2005, roč. 2005/53, č. 1, s. 15-18. ISSN 1213-0613.
  7. KUKLETOVÁ, Martina, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. SEM in the studies on dentine adhesives. In Programme and abstracts. 43 Congress of the Czech anatomical society. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 67-67. ISBN 80-210-3793-8.

  2004

  1. VRÁBLOVÁ, Janka, Zdenka HALAČKOVÁ, Marta SVOBODOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Ošetřováni stomatologických pacientů ve spolupráci s anesteziologem. In Prařské dentální dny. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora, 2004. s. 87. ISBN IGA 1212-5725.

  2003

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka. Hellwig, E., Klimek, J., Attin, T.: Záchovná stomatologie a parodontologie. Recenze. Česká stomatologie. Praha: ČSL JEP Praha, 2003, roč. 51/103, č. 4, s. 157-158. ISSN 1210-7891.
  2. STEJSKALOVÁ, Jitka a Zdenka HALAČKOVÁ. Principy endodontické chirurgie. In Konzervační zubní lékařství. 1. vyd. UP v Olomouci: Galén, 2003. s. 208-210. ISBN 80-7262-225-0.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Rinsing of the root canal. Scripta Medica Fac.Med.Univ.Masaryk.Brun. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 1, s. 49-54. ISSN 1211-3395.

  2002

  1. KAŠŤÁKOVÁ, Alexandra a Zdenka HALAČKOVÁ. Metodika pro výzkum propustnosti kořenových výplní. Souhrnný referát. Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 101/49, č. 3, s. 3-10. ISSN 1210-7891.

  2001

  1. KAŠŤÁKOVÁ, Alexandra a Zdenka HALAČKOVÁ. Kvalita apikálního uzávěru u techniky Thermafil a laterální kondenzace. Část druhá: sealer Ketac Endo. Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 101/49, č. 4, s. 120-125. ISSN 1210-7891.
  2. KAŠŤÁKOVÁ, Alexandra a Zdenka HALAČKOVÁ. Kvalita apikálního uzávěru u techniky Thermafil a laterální kondenzace. Část první:sealer AH 26. Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 101/49, č. 3, s. 97-102. ISSN 1210-7891.
  3. KAŠŤÁKOVÁ, Alexandra a Zdenka HALAČKOVÁ. Kvalita apikálního uzávěru u techniky Thermafil a laterální kondenzace. Část třetí: sealer Apexit.Význam aplikace sealeru u obou technik. Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 101/49, č. 3, s. 205-211. ISSN 1210-7891.

  2000

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka a Alexandra KAŠŤÁKOVÁ. Akcesorní kanálky a jejich uzávěr. In PDD Praha 2000. Praha: Česká stomatologická komora, 2000. s. 99. ISSN 1212-5725.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Alexandra KAŠŤÁKOVÁ. Evaluation of surface quality of composite fillings. Brno: VUT Brno Fakulta stavební, 2000. s. 19-20. ISBN 80-214-1643-2.
  3. KAŠŤÁKOVÁ, Alexandra a Zdenka HALAČKOVÁ. Thermafil - vhodná alternativa laterální kondenzace_. In Cogress Programme 2000. Praha Česká republika: Česká stomatologická komora, 2000. s. 74. ISSN 1212-5725.

  1999

  1. HALAČKOVÁ, Zdeňka a Renata VESELSKÁ. Cytotoxicita endodontických sealerů. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 99, č. 3, s. 101-106. ISSN 1210-7891.
  2. HALAČKOVÁ, Zdeňka a Renata VESELSKÁ. Cytotoxicita endodontických sealerů. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.P., 1999, roč. 99/47, č. 3, s. 101-106. ISSN 1210-7891.
  3. VESELSKÁ, Renata a Zdeňka HALAČKOVÁ. In vitro cytotoxicity evaluation of the root canal cones and sealers. In 3rd World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences - Amendments to the Scientific Programme. 1999.
  4. HALAČKOVÁ, Zdeňka. Prevence v záchovné stomatologii. In Preventivní stomatologie. 2. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 107-111. ISBN 80-7262-022-3.
  5. HALAČKOVÁ, Zdenka. Prevence ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 7 s. Prevence ve stomatologii. ISBN 80-7262-022-3.
  6. HALAČKOVÁ, Zdenka. Preventivní hlediska provozu stomatologické ordinace. In Preventivní stomatologie. 2. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 211-212. ISBN 80-7262-022-3.
  7. HALAČKOVÁ, Zdenka. Thermafil-vliv pryskyřičných a hydroxidových sealerů na kvalitu kořenové výplně. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.P., 1999, roč. 99/47, č. 1, s. 30-36. ISSN 1210-7891.

  1998

  1. VESELSKÁ, Renata, Zdenka HALAČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Cytotoxicity of gutta percha cones and endodontic sealers. In Journal of Dental Research 77. Thousands Oaks: Sage Publications Inc., 1998. s. 691. ISSN 0022-0345.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka a Alexandra KAŠŤÁKOVÁ. Thermafil - modelová studie. Česká stomatologie. Praha: ĽS JEP, 1998, roč. 98/46, č. 3, s. 103-108. ISSN 1210-7891.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka. Thermafilová technika se skloionomerním kořenovým sealerem. Česká stomatologie. Praha: Česká stomatologie, 1998, roč. 98/46, č. 6, s. 227-234. ISSN 1210-7891.

  1997

  1. VESELSKÁ, Renata a Zdenka HALAČKOVÁ. Cytotoxicita gutaperčových čepů a sealerů. In Interdental, Mezinárodní stomatologická konference. Bratislava: Interdental, 1997. s. 12-14. ISBN 80-233-0388-0.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka. Povrch kořenového kanálku - vyšetření v SEM. Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 97, č. 6, s. 245-251. ISSN 1210-7891.
  3. HALAČKOVÁ, Zdena a Martina KUKLETOVÁ. Thermafil - Ketac Endo Sealer Penetration in EM. In The 8th Biennial Congress European Society of Endodontology. Göteborg: Congress Endodontology, 1997. s. 15.
  4. HALAČKOVÁ, Zdena. Thermafil - termokondenzační uzávěr kořenového kanálku. In Interdental, Mezinárodní stomatologická konference. Bratislava: Interdental, 1997. s. 8-11. ISBN 80-233-0388-0.
  5. HALAČKOVÁ, Zdenka. Vliv NaOCl na stěnu kořenového kanálku. Česká stomatologie. Praha: ČSL JEP, 1997, roč. 97/45, č. 5, s. 207- 213. ISSN 1210-7891.

  1996

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka a Aleksandra KAŠŤÁKOVÁ. Kompozitní materiál PERTAC Hybrid-klinické zkušenosti a vyšetření v SEM. Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 96/44, č. 4, s. 120-124. ISSN 1210-7891.
  2. HALAČKOVÁ, Zdeňka. Uzávěr kořenového kanálku McSpaddenovou technikou s užitím skloinomerního cementu Ketac Endo Aplicap. Česká stomatologie. Praha: ČSL JEP, 1996, roč. 96/44, č. 6, s. 204-211. ISSN 1210-7891.

  1995

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka, Jiří ADLER a Z. JANEČEK. Biokompatibilita gutaperčových čepů. Praktický lékař. 1995, roč. 43, č. 2, s. 42-50. ISSN 0032-4720.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka. Kondenzační techniky plnění kořenového kanálku. Praktický lékař. 1995, roč. 43, č. 4, s. 99-105. ISSN 0032-4720.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka. Mukogingivální poruchy a možnost poškození parodontálních tkání. Česká stomatologie. 1995, roč. 95, č. 4, s. 128-131. ISSN 1210-7891.
  4. HALAČKOVÁ, Zdenka. Termokondenzační techniky plnění kořenového kanálku přístrojem Endotec - vyšetření v SEM. Praktický zubní lékař. Praha: ČLS JEP, 1995, roč. 43, č. 2, s. 35-41. ISSN 0032-4720.

  1994

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. SEM investigation in endodontics. In Electron Microscopy. 1. vyd. Paris: Lés editions des Physique, 1994. s. 1185-1186. ISBN 2-86883-225-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 12:59