Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KNECHT, Petr a Michaela SPURNÁ. Does specialization in geography teaching determine teachers' conceptions of geography teaching? International Research in Geographical and Environmental Education. London: Taylor & Francis, Routledge, 2021, 19 s. ISSN 1038-2046. doi:10.1080/10382046.2021.1970967.
 2. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 2, s. 164-180. ISSN 1038-2046. doi:10.1080/10382046.2020.1789807.
 3. 2020

 4. KNECHT, Petr, Michaela SPURNÁ a Hana SVOBODOVÁ. Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education. 2020, roč. 44, č. 3, s. 458-473. ISSN 0309-8265. doi:10.1080/03098265.2020.1712687.
 5. SPURNÁ, Michaela. Mezi výzkumem a praxí: Pasteurův kvadrant jako příležitost ke změně. Praha: Pedagogika, 2020. 7 s. roč. 70, č. 1. doi:10.14712/23362189.2020.1637.
 6. SVOBODOVÁ, Hana, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku. Geografie. Česká geografická společnost, 2020, roč. 125, č. 4, s. 501-526. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2020125040501.
 7. 2019

 8. SPURNÁ, Michaela. Dopad kurikulární reformy na vnímání učitelů, ředitelů a jiných pedagogických pracovníků aneb jak mocná může být implementace. In Anna Kucharská. Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019. s. 69-77. ISBN 978-80-7603-103-6.
 9. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.560.
 10. 2018

 11. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2018-0006.
 12. SPURNÁ, Michaela a Dušan KLAPKO. Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně. 2018. vyd. Brno: Magistrát města Brna, Statutární město Brno, 2018. 35 s.
 13. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 69-93. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.282.
 14. SPURNÁ, Michaela. The Research findings: The Level of Educational Knowledge Transfer in Czech Republic. In WERA Wordl Congress: Cape Town (World Educational Research Association). 2018.
 15. SPURNÁ, Michaela. Transfer výzkumných poznatků mezi akademiky a učiteli: výsledky šetření. In XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3.
 16. HOFMANN, Eduard, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Všeobecný přehled a/nebo tematické studium? Podněty k zamýšlené revizi RVP. In Dubcova, A. Geografické informácie. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 61-69. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2018.22.2.61-69.
 17. SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 1, s. 29-54. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-1-3.
 18. 2017

 19. SPURNÁ, Michaela a Karolína PEŠKOVÁ. Teachers’ and academics’ resources used for transferring research knowledge. In IARTEM. 2017.
 20. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637.
 21. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Michaela SPURNÁ, Petr KNECHT a Karel ŠEVČÍK. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí hlavních výsledků z rozhovorů. In 25. výroční konference ČAPV: Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 22. 2016

 23. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Kurikulární změny očima učitelů. In Odborný seminář ÚVRV. 2016.
 24. SPURNÁ, Michaela. The remarks from outside by Míša Spurná. Ottawa: Institut for Knowledge Mobilization, 2016. 2 s. elektronická.
 25. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ, Tomáš JANKO, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí výsledků dotazníkového šetření. In 24. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
 26. SPURNÁ, Michaela. Výzkumný nástroj v problematice měření transferu výzkumných poznatků : možná úskalí. In 24. výroční­ konference ČAPV 2016: Stínování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
 27. 2015

 28. SPURNÁ, Michaela. Business Research Forum Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta. CEITEC, Kampus Bohunice: Centrum Transferu Technologií MU, 2015.
 29. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Jan MAREŠ a Michaela SPURNÁ. Dotazník bází moci učitele ve školní třídě: „O naší třídě“. In Business Research Forum MU – prezentace produktů výzkumu, CEITEC , 30.4.2015. 2015.
 30. SPURNÁ, Michaela. Editorial: Pedagogický výzkum - chlebodárce nebo satisfakce? Brno: Pedagogická orientace, 25(3), 2015. 2 s. ISSN 1211-4669.
 31. SPURNÁ, Michaela. The Conceptual Framework Of Educational Research Knowledge Transfer. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 32. SPURNÁ, Michaela. Transfer poznatků z pedagogických výzkumů a jeho aplikace ve výzkumu. In Česká asociace pedagogického výzkumu - ČAPV 2015, Plzeň. 2015.
 33. 2014

 34. SPURNÁ, Michaela. Educational Research in Practice. In The European Conference on Educational Research, Porto, 1-5 September 2014. 2014.
 35. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Michaela SPURNÁ. Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta. 2014.
 36. 2013

 37. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Methodological issues in schoolbook and educational media research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 2013.
 38. SPURNÁ, Michaela. Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 s. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1. ISSN 0323-0449.
 39. SPURNÁ, Michaela. Pedagogický výzkum očima učtelů ZŠ a SŠ aneb postoje učitelů k pedagogickému výzkumu. In konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 40. VLČKOVÁ, Kateřina, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Seriál metodologických workshopů (SEME 2013) pro studenty doktorských studijních programů s pedagogickým zaměřením. 2013.
 41. SPURNÁ, Michaela. Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy? In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno, 2013. s. 26-29. ISSN 0323-0449.
 42. 2012

 43. SPURNÁ, Michaela. Vnímání Etické výchovy žáky 2. stupně ZŠ. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2012). 2012.
 44. 2011

 45. SPURNÁ, Michaela. Etika a etická výchova: konceptuální vymezení. In KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 37-44, 96 s. ISBN 978-80-210-5749-4.
 46. SPURNÁ, Michaela a Josef MAŇÁK. Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu. In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 242-268. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
 47. SPURNÁ, Michaela. 19. výroční konference ČAPV. Brno, 2011. 4 s. Pedagogická orientace 21/4. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 10. 2021 17:21