Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Michaela SPURNÁ a Eliška BAŘINA BAROCHOVÁ. Studie o procesu tvorby designu a popisu vysvědčení: souhrnná výzkumná zpráva. Neuveden: Neuveden, 2024, 63 s.

  2023

  1. SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Souhrnná výzkumná zpráva. Geo4tea. Brno: Munipress, 2023, 10 s. 1. ISBN 978-80-88246-48-0.
  2. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 2: OSTRAVA (PřF OU, 27.1.2023). 2023.
  3. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 3: PRAHA (NPI ČR, 15.3.2023). 2023.
  4. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 4: ČESKÉ BUDĚJOVICE (PedF JČU, 22. 3. 2023). 2023.
  5. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 5: OLOMOUC (PŘF UP, 25.3.2023). 2023.
  6. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 6: PLZEŇ (PedF ZČU, 30. 3. 2023). 2023.
  7. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 7: ÚSTÍ NAD LABEM (PedF JČU, 22. 3. 2023). 2023.
  8. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 8: LIBEREC (TUL FPE, 9.5.2023). 2023.
  9. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 9: BRNO (NPI ČR, 15.3.2023). 2023.

  2022

  1. KNECHT, Petr a Michaela SPURNÁ. Does specialization in geography teaching determine teachers' conceptions of geography teaching? International Research in Geographical and Environmental Education. London: Taylor & Francis, Routledge, 2022, roč. 31, č. 3, s. 242-260. ISSN 1038-2046. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10382046.2021.1970967.
  2. SPURNÁ, Michaela, Eduard HOFMANN a Petr KNECHT. Pilíře učitelské způsobilosti: nástroj pro mezioborovou spolupráci přípravě budoucích učitelů geografie. Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, roč. 26, č. 1, s. 58-71. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2022.26.1.58-71.
  3. SPURNÁ, Michaela, Eduard HOFMANN a Petr KNECHT. Pilíře učitelské způsobilosti: nástroj pro mezipředmětovou spolupráci. In 29. medzinárodná geografická konferencia: Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru – Stredná Európa v (post)pandemickom období. 2022.
  4. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Eduard HOFMANN. Uplatnění pilířů učitelské způsobilosti v přípravě učitelů geografie na PdF MU. In Školská geografia – súčasnosť a perspektívy (v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania). 2022.
  5. SPURNÁ, Michaela. Workshop pro učitele č. 1: PRAHA (PřF UK, 16.12.2022). 2022.

  2021

  1. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 2, s. 164-180. ISSN 1038-2046. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807.

  2020

  1. KNECHT, Petr, Michaela SPURNÁ a Hana SVOBODOVÁ. Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education. 2020, roč. 44, č. 3, s. 458-473. ISSN 0309-8265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03098265.2020.1712687.
  2. SPURNÁ, Michaela. Mezi výzkumem a praxí: Pasteurův kvadrant jako příležitost ke změně. Praha: Pedagogika, 2020, 7 s. roč. 70, č. 1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2020.1637.
  3. SVOBODOVÁ, Hana, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku. Geografie. Česká geografická společnost, 2020, roč. 125, č. 4, s. 501-526. ISSN 1212-0014. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37040/geografie2020125040501.

  2019

  1. SPURNÁ, Michaela. Dopad kurikulární reformy na vnímání učitelů, ředitelů a jiných pedagogických pracovníků aneb jak mocná může být implementace. Online. In Anna Kucharská. Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019, s. 69-77. ISBN 978-80-7603-103-6.
  2. SPURNÁ, Michaela. Dopad kurikulární reformy navnímání učitelů, ředitelů a jinýchpedagogických pracovníků anebjak mocná může být implementace. Online. In Anna Kucharská. Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání — propojení teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova, 2019, s. 69-78.
  3. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26529/cepsj.560.

  2018

  1. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humaff-2018-0006.
  2. SPURNÁ, Michaela a Dušan KLAPKO. Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně. 2018. vyd. Brno: Magistrát města Brna, Statutární město Brno, 2018, 35 s.
  3. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 69-93. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2018.282.
  4. SPURNÁ, Michaela. The Research findings: The Level of Educational Knowledge Transfer in Czech Republic. In WERA Wordl Congress: Cape Town (World Educational Research Association). 2018.
  5. SPURNÁ, Michaela. Transfer výzkumných poznatků mezi akademiky a učiteli: výsledky šetření. In XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3.
  6. HOFMANN, Eduard, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Všeobecný přehled a/nebo tematické studium? Podněty k zamýšlené revizi RVP. Online. In Dubcova, A. Geografické informácie. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 61-69. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2018.22.2.61-69.
  7. SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 1, s. 29-54. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2018-1-3.

  2017

  1. SPURNÁ, Michaela a Karolína PEŠKOVÁ. Teachers’ and academics’ resources used for transferring research knowledge. In IARTEM. 2017.
  2. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637.
  3. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Michaela SPURNÁ, Petr KNECHT a Karel ŠEVČÍK. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí hlavních výsledků z rozhovorů. In 25. výroční konference ČAPV: Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.

  2016

  1. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Kurikulární změny očima učitelů. In Odborný seminář ÚVRV. 2016.
  2. SPURNÁ, Michaela. The remarks from outside by Míša Spurná. Ottawa: Institut for Knowledge Mobilization, 2016, 2 s. elektronická.
  3. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ, Tomáš JANKO, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí výsledků dotazníkového šetření. In 24. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
  4. SPURNÁ, Michaela. Výzkumný nástroj v problematice měření transferu výzkumných poznatků : možná úskalí. In 24. výroční­ konference ČAPV 2016: Stínování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.

  2015

  1. SPURNÁ, Michaela. Business Research Forum Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta. CEITEC, Kampus Bohunice: Centrum Transferu Technologií MU, 2015.
  2. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Jan MAREŠ a Michaela SPURNÁ. Dotazník bází moci učitele ve školní třídě: „O naší třídě“. In Business Research Forum MU – prezentace produktů výzkumu, CEITEC , 30.4.2015. 2015.
  3. SPURNÁ, Michaela. Editorial: Pedagogický výzkum - chlebodárce nebo satisfakce? Brno: Pedagogická orientace, 25(3), 2015, 2 s. ISSN 1211-4669.
  4. SPURNÁ, Michaela. The Conceptual Framework Of Educational Research Knowledge Transfer. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
  5. SPURNÁ, Michaela. Transfer poznatků z pedagogických výzkumů a jeho aplikace ve výzkumu. In Česká asociace pedagogického výzkumu - ČAPV 2015, Plzeň. 2015.

  2014

  1. SPURNÁ, Michaela. Educational Research in Practice. In The European Conference on Educational Research, Porto, 1-5 September 2014. 2014.
  2. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Michaela SPURNÁ. Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta. 2014.

  2013

  1. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Methodological issues in schoolbook and educational media research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 2013.
  2. SPURNÁ, Michaela. Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze). Brno: Masarykova univerzita, 2013, 2 s. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1. ISSN 0323-0449.
  3. SPURNÁ, Michaela. Pedagogický výzkum očima učtelů ZŠ a SŠ aneb postoje učitelů k pedagogickému výzkumu. In konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
  4. VLČKOVÁ, Kateřina, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Seriál metodologických workshopů (SEME 2013) pro studenty doktorských studijních programů s pedagogickým zaměřením. 2013.
  5. SPURNÁ, Michaela. Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy? In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno, 2013, s. 26-29. ISSN 0323-0449.

  2012

  1. SPURNÁ, Michaela. Vnímání Etické výchovy žáky 2. stupně ZŠ. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2012). 2012.

  2011

  1. SPURNÁ, Michaela. Etika a etická výchova: konceptuální vymezení. In KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 37-44, 96 s. ISBN 978-80-210-5749-4.
  2. SPURNÁ, Michaela a Josef MAŇÁK. Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu. In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, s. 242-268. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
  3. SPURNÁ, Michaela. 19. výroční konference ČAPV. Brno, 2011, 4 s. Pedagogická orientace 21/4. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 16:46