Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. REJNUŠ, Oldřich. Globální krize přichází. Jak bude probíhat a jaké může vyvolat následky? In Vyžádaná přednáška Klubem investorů Masarykovy univerzity. 2018.
 2. REJNUŠ, Oldřich. Odborný autor otázek a případových studií v rámci projektu tvorby databáze zkouškových otázek a případových studií pro odbornou zkoušku "Podnikání na kapitálových trzích dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb zadaného Českou národní bankou a Ministerstvem financí České republiky. : Česká národní banka, 2018.
 3. REJNUŠ, Oldřich. Proč je euro neštěstím Evropské unie? Eurozóna nefunguje, finanční kolaps se blíží. In Conference HPEU (EPiEU) 2018 Čeladná. 2018.
 4. REJNUŠ, Oldřich. Soudobé problémy eurozóny, resp. proč je euro neštěstím Evropské unie. In Vyžádaná přednáška Fakultou informatiky a managementu Univerzity v Hradci Králové. 2018.
 5. REJNUŠ, Oldřich. The Current Problems of the Eurozone and the Future Transformation of the European Union. In European Financial Systems 2018, Proceedings of the 15th International Scientific Conference. 2018. ISBN 978-80-210-8980-8.
 6. 2016

 7. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 380 s. ISBN 978-80-247-5871-8.
 8. REJNUŠ, Oldřich. Klíčové faktory soudobého úpadku světové ekonomiky a budoucího rozpadu Evropské unie. In Vyšehradské fórum 2016 - O čem politici nemluví. Finanční krize. Příčiny a možné dopady na eurozónu? 2016.
 9. REJNUŠ, Oldřich. Klíčové problémy Evropské unie a důvody jejího budoucího rozpadu. In Veřejná přednáška v Praze. 2016.
 10. REJNUŠ, Oldřich. Prediction of Future Development of the World Economy under Conditions of Negative Interest Rates. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th. International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2016. 1. vydání. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2016. s. 646-653, 8 s. ISBN 978-80-210-8308-0.
 11. REJNUŠ, Oldřich. Profesor Rejnuš o černých labutích a krizi horší 2008, jak se chránit, aneb akciová bublina před splasknutím. Praha: Roklen 24, 2016.
 12. REJNUŠ, Oldřich. Úpadek světové ekonomiky a budoucí rozpad Evropské unie. In Přednáška pro Klub investorů. 2016.
 13. REJNUŠ, Oldřich. Vývoj světové ekonomiky a Evropské unie v soudobých podmínkách extrémně nízkých úrokových sazeb a "tištění" peněz. In Jozef Vlčej, Jiří Blažek a kolektiv. Európa v pohybe. 1. vyd. Vtno: Tribun EU, 2016. s. 160-177, 18 s. Európa v pohybe. ISBN 978-80-263-1122-5.
 14. 2015

 15. REJNUŠ, Oldřich. Contemporary Development of the European Monetary Union and its Risk Factors. In European Financial Systems 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7962-5.
 16. REJNUŠ, Oldřich. Člen akademické rady BIBS. : Akadamická rada BIBS, 2015.
 17. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně. : Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně, 2015.
 18. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady Vysoké školy finanční a správní. : Vědecká rada VŠFS, 2015.
 19. REJNUŠ, Oldřich. Klíčové problémy Evropské unie a důvody jejího možného rozpadu. In Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Európa na križovatke (Socio-ekonomické, politické a environmentálne trendy v europskom priestore). 1. vyd. Košice: Blažek, J. - Vlčej. J. a kol., 2015. s. 60-78, 19 s. ISBN 978-80-89391-36-3.
 20. LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Modeling the Size of the Mutual Fund Industry in Countries of Central and Eastern Europe. Financial Assets and Investing, Brno: ESF, Masaryk University, 2015, Volume 6, Issue 1, s. 7-34. ISSN 1804-5081. doi:10.5817/FAI2015-1-1.
 21. LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Performance Evaluation of Equity Mutual Funds in Countries with Emerging Economies: Evidence from BRIC, CEE, SEA and MENA Regions. In Eduard Hromada. Procedia Economics and Finance. 3rd Economics & Finance Conference. Rome: Elsevier, 2015. s. 476-486, 11 s. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)01315-5.
 22. REJNUŠ, Oldřich. Soudobé způsoby řízení světové ekonomiky, aneb úroky z dluhů rostou i bez deště. In Přednáška pro Klub investorů. 2015.
 23. LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Timing Abilities of Mutual Funds in Countries of the Central and Eastern Europe. In Kajurova, V Krajicek, J.. European Financial Systems 2015: Proceedings of the 12th International Scientific Conference. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. s. 359-366, 8 s. ISBN 978-80-210-7962-5.
 24. 2014

 25. REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Commodity markets financialization and its impact on the world economy. US-China Law Review, USA: David Publishing Company, 2014, roč. 11, č. 7, s. 911-920. ISSN 1548-6605.
 26. REJNUŠ, Oldřich. Člen akademické rady BIBS. : Akademická rada BIBS, 2014.
 27. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. : Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně, 2014.
 28. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady Vysoké školy finanční a správní v Praze. : Vědecká rada VŠFS v Praze, 2014.
 29. LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Determinants of Mutual Fund Industry Development in Countries of Central and Eastern Europe. In Deev, O Kajurova, V Krajicek, J.. European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2014. s. 372-379, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7.
 30. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6.
 31. SMOLÍK, Kamil a Oldřich REJNUŠ. Macroeconomic Factors and Commodity Price Volatility. In Deev, O Kajurova, V Krajicek, J.. European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2014. s. 550-556, 7 s. ISBN 978-80-210-7153-7.
 32. REJNUŠ, Oldřich. Měnové války – předstupeň kolapsu světového finančního systému a globální ekonomiky. 2014.
 33. LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Mutual fund industry in developed and developing economies of Europe: Evidence on investment and diversification opportunities in Germany and Russia. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume II Finance. Bulgaria: SGEM, 2014. s. 503-510, 8 s. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014B22.
 34. REJNUŠ, Oldřich. Současná ekonomická situace v Evropské unii a možné vývojové scénáře Eurozóny. In Vyžádaná přednáška pro Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. 2014.
 35. REJNUŠ, Oldřich. Soudobé problémy Evropské unie a důvody jejího budoucího rozpadu. In Vyžádaná přednáška pro Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. 2014.
 36. REJNUŠ, Oldřich. Soudobé problémy Evropské unie a důvody jejího možného rozpadu. In Týden teorie a praxe, Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice. 2014.
 37. REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Soudobé vývojové tendence na komoditních trzích. Sborník vědeckých prací University Pardubice, Pardubice: Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice, 2014, roč. 20, č. 30, s. 107-118. ISSN 1211-555X.
 38. REJNUŠ, Oldřich. Zásadní problémy Evropské unie a důvody jejího možného rozpadu. In Vyžádaná přednáška pro Fakultu podnikatelskou VUT v Brně. 2014.
 39. 2013

 40. REJNUŠ, Oldřich. Cenné papíry a burzy. 2. přepracované. Brno: CERM, 2013. 406 s. ISBN 978-80-214-4673-1.
 41. REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Commodity Markets Financialization and its Impact on the Word Economy. In European Financial Systems 2013 (id 21298). European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 272-278, 7 s. ISBN 978-80-210-6294-8.
 42. REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Commodity Markets Financialization and its Impact on the World Economy. In Deev O.; Kajurova V.; Krajicek J.. European Financial Systems 2013: Proceedings of the 10th International scientific conference. 1. vyd. Brno: MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO, 2013. s. 272-278, 7 s. ISBN 978-80-210-6294-8.
 43. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady. : Vědecká rada Vysoké školy finanční a správní, 2013 - 2016.
 44. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady. : Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně, 2013.
 45. REJNUŠ, Oldřich. Krizové faktory soudobého vývoje světové ekonomiky a důvody krize v Eurozóně. In Vyžádaná přednáška pro Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. 2013.
 46. REJNUŠ, Oldřich. Krizové faktory vývoje světové ekonomiky a důvody možného rozpadu Eurozóny. In Vyžádaná přednáška pro Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. 2013.
 47. REJNUŠ, Oldřich. Současná situace a možné vývojové scénáře Eurozóny a jejich dopady na světovou ekonomiku. In Trendy a budoucnost finančního poradenství v Evropě. 2013.
 48. REJNUŠ, Oldřich. Soudobé problémy světové ekonomiky, krizový vývoj v Evropské unii a možné scénáře rozpadu Eurozóny. In Vyžádaná veřejná přednáška. 2013.
 49. REJNUŠ, Oldřich. Soudobé vývojové tendence světového finančního systému a jejich rizikovost pro budoucí generace. In Univerzita Pardubice - Týden teorie a praxe v ekonomice. 2013.
 50. REJNUŠ, Oldřich. Strukturované produkty na bázi komodit a jejich ekonomický význam. Trendy ekonomiky a managementu, Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2013, VII, 17 Speciální číslo, s. 130-138. ISSN 1802-8527.
 51. 2012

 52. REJNUŠ, Oldřich. Analýza klíčových faktorů soudobé finanční krize a jejich vlivu na vývoj světové ekonomiky. Sborník vědeckých prací University Pardubice, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 3/2012, č. 25, s. 135-146. ISSN 1211-555X.
 53. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. : Vědecká rada Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, 2012.
 54. REJNUŠ, Oldřich. Krizové faktory světové ekonomiky a důvody možného rozpadu „Eurozóny“. In Přednáška pro Klub investorů Brno. 2012.
 55. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 374 s. ISBN 978-80-214-4415-7.
 56. REJNUŠ, Oldřich. Risk Factors of Contemporary "Financial Crises" and their Influence on Future Development of Word Economy. In Mgr. Petr Červínek. European Financial Systems 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 182-187, 6 s. ISBN 978-80-210-5940-5.
 57. REJNUŠ, Oldřich. Systemizace exotických opcí. Trendy ekonomiky a managementu, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, VI, č. 11, s. 35 - 51. ISSN 1802-8527.
 58. 2011

 59. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Třetí rozšířené. Ostrava: Key Publishing, 2011. 690 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-128-3.
 60. REJNUŠ, Oldřich a Petr BUDÍNSKÝ. Teoretická podstata swapů úvěrového selhání a možnosti jejich oceňování. 1. vyd. Praha, 2011. 7 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
 61. 2010

 62. REJNUŠ, Oldřich. Contemporary "Financial Crises" and its Significance from the Point of View of Word Economy. 1. vyd. Thailand, 2010. s. 815-821, 7 s. ISBN 978-80-7375-462-4.
 63. REJNUŠ, Oldřich. Člen vědecké rady. : Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně, 2010.
 64. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Druhé rozšířené. : Key Publishing, 2010. 660 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-080-4.
 65. 2009

 66. REJNUŠ, Oldřich. Cenné papíry a burzy. První. Brno: CERM, 2009. 400 s. ISBN 978-80-214-3805-7.
 67. REJNUŠ, Oldřich. "Globální finanční krize" a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky. Trendy ekonomiky a managementu, Brno: CERM, 2009, Ročník III, 5., s. 37-49. ISSN 1802-8527.
 68. 2008

 69. REJNUŠ, Oldřich. Dowova teorie-nejvýznamnější teoretické východisko technické analýzy. Brno: Masarykova unuverzita, 2008. 4 s. ISBN 978-80-210-4747-1.
 70. KRAJÍČEK, Jan, Jiří DVOŘÁK, Petr VALOUCH, Viktória ČEJKOVÁ, Oldřich REJNUŠ, Martin SVOBODA, František KALOUDA, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr ČERVINEK, Svatopluk NEČAS, David ROZUMEK a Dirk KAISER. EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 2008. 2008.
 71. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 548 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87071-87-8.
 72. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. První vydání. Ostrava: Key Publishing, 2008. 544 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87071-87-8.
 73. KRAJÍČEK, Jan, Petr VALOUCH, Boris ŠTURC, Petr ČERVINEK, Svatopluk NEČAS, František KALOUDA, Oldřich REJNUŠ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. 2008.
 74. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy. Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 s. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6.
 75. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.
 76. 2007

 77. REJNUŠ, Oldřich. Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 2007.
 78. REJNUŠ, Oldřich. Novodobý význam burzovního obchodování komodit v podmínkách soudobé světové ekonomiky. In Mezinárodní konference Podnikatelské fakulty VUT v Brně "Research in the area of economics and company management". VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, 2007. s. 161-170, 210 s. ISBN 978-80-214-3482-0.
 79. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
 80. REJNUŠ, Oldřich. Soudobý význam komodit při vytváření nových druhů finančních investičních instrumentů (strukturovaných produktů). In 7. mezinárodní konference "Nové obchodovatelné komodity a jejich využití". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 35-42, 92 s. ISBN 978-80-210-4432-6.
 81. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
 82. 2006

 83. REJNUŠ, Oldřich. Elektronické obchodování komodit. 2006.
 84. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 2. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006. 258 s. ISBN 80-214-3235-7.
 85. 2004

 86. REJNUŠ, Oldřich. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 3. vyd. Praha: Computer Press, 2004. 257 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-571-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2019 16:28