Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HOUDEK, Zdeněk. Závazkové nástroje ochrany smluvního věřitele korporace začleněné do podnikatelského seskupení. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 4, s. 421-455. ISSN 1210-9126.
 2. 2018

 3. KOŽIAK, Jaromír, Radek RUBAN, Zdeněk HOUDEK a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část III. − „Valná hromada akciové společnosti“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 259 s. ISBN 978-80-210-9013-2.
 4. RUBAN, Radek, Jaromír KOŽIAK a Zdeněk HOUDEK. Cvičebnice korporátního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 205 s. Učebnice č. 541. ISBN 978-80-210-9004-0.
 5. 2016

 6. HOUDEK, Zdeněk. Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 24, č. 4, s. 541-553. ISSN 1210-9126.
 7. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK, Monika PŘÍKAZSKÁ, Zdeněk HOUDEK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 8. BEJČEK, Josef, Zdeněk HOUDEK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Monika PŘÍKAZSKÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 304 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 9. HOUDEK, Zdeněk. Změny obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 187-221, 35 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2020 17:32