Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. VALIANATOS, Georgios, Barbora VALČÍKOVÁ, Kateřina GROWKOVÁ, Amandine VERLANDE, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Monika ŠTĚTKOVÁ, Michaela VYHŇÁKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Stjepan ULDRIJAN. A small molecule drug promoting miRNA processing induces alternative splicing of MdmX transcript and rescues p53 activity in human cancer cells overexpressing MdmX protein. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, roč. 12, č. 10, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0185801. 2017.
  2. KOVÁŘ, David, Aneta MALÁ, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Michal KALINA, Zdenka FOHLEROVÁ, Antonín HLAVÁČEK, Zdeněk FARKA, Petr SKLÁDAL, Zenon STARČUK, Radovan JIŘÍK, Ondřej SLABÝ a Jaromír HUBÁLEK. Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. Journal of Nanomaterials. London: Hindawi Publishing Corporation, roč. 2017, neuvedeno, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2017/7859289. 2017.
  3. ŠÁNA, Jiří, Ondřej SLABÝ, Andrej BEŠŠE, Jaroslav JURÁČEK, Pavel LÍZAL, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Jana NEKVINDOVÁ a Lenka RADOVÁ. Úvod do molekulární medicíny. Cvičení (biomarkerové studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8538-1. 2017.

  2016

  1. THORENOOR, Nithyananda, Petra VYCHYTILOVÁ, Sonja HOMBACH, Jitka MLČOCHOVÁ, Markus KRETZ, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Long non-coding RNA ZFAS1 interacts with CDK1 and is involved in p53-dependent cell cycle control and apoptosis in colorectal cancer. Oncotarget. Albany: Impact Journals, roč. 7, č. 1, s. 622-637. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.5807. 2016.
  2. NĚMEČEK, Radim, Jitka BERKOVCOVÁ, Lenka RADOVÁ, Tomáš KAZDA, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Marek SVOBODA. Mutational analysis of primary and metastatic colorectal cancer samples underlying the resistance to cetuximab-based therapy. ONCOTARGETS AND THERAPY. Auckland: DOVE MEDICAL PRESS LTD, roč. 9, July, s. 4695-4703. ISSN 1178-6930. doi:10.2147/OTT.S102891. 2016.

  2015

  1. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Stanislav JOHN, Igor KISS, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MicroRNA expression profiling identifies miR-31-5p/3p as associated with time to progression in wild-type RAS metastatic colorectal cancer treated with cetuximab. Oncotarget. Albany: Impact Journals, roč. 6, č. 36, s. 38695-38704. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.5735. 2015.
  2. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Hana MLČOCHOVÁ, Robert ILIEV, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jaroslav JURÁČEK a Ondřej SLABÝ. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. ISSN 0008-5472. 2015.
  3. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jana MERHAUTOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Robert ILIEV, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-215 is a tumor suppressor in colorectal cancer in vitro and in vivo. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. ISSN 0008-5472. doi:10.1158/1538-7445.AM2015-237. 2015.
  4. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Lenka RADOVÁ, Laura LUPINI, Christian BASSI, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGGATI, Radim NĚMEČEK, Rostislav VYZULA, Marek SVOBODA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MiR-31-5p zvyšuje prediktivní hodnotu KRAS/NRAS/BRAF u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčenýmch cetuximabem. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
  5. LUPINI, Laura, Cristian BASSI, Jitka MLČOCHOVÁ, Gentian MUSA, Marta RUSSO, Petra VYCHYTILOVÁ, Marek SVOBODA, Silvia SABBIONI, Radim NĚMEČEK, Ondřej SLABÝ a Massimo NEGRINI. Prediction of response to anti-EGFR antibody-based therapies by multigene sequencing in colorectal cancer patients. BMC Cancer. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, roč. 15, October, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-015-1752-5. 2015.
  6. JURÁČEK, Jaroslav, Hana MLČOCHOVÁ, Michal STANÍK, Barbora PELTANOVÁ, Robert ILIEV, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Urinary cell-free microRNAs as potential biomarkers of urothelial carcinoma of the urinary bladder. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015.
  7. NĚMEČEK, Radim, Jitka BERKOVCOVÁ, Iva BABÁNKOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Marek SVOBODA. Využití metody sekvenování nové generace (NGS) k analýze mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
  8. THORENOOR, Nithyananda, Petra VYCHYTILOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Sonja HOMBACH, Markus KRETZ, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. ZFAS1, long non-coding RNA with significance in colorectal cancer. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. ISSN 0008-5472. 2015.

  2014

  1. NĚMEČEK, Radim, J BERKOVCOVÁ, Iva BABÁNKOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Marek SVOBODA. Analýza mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem metodou sekvenování nové generace. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. ISBN 978-80-86793-32-0. 2014.
  2. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Involvement of miR-215 in colorectal cancer pathogenesis. In Regulatory and Non-coding RNAs, Cold Spring Harbor Laboratory. 2014.
  3. MLČOCHOVÁ, Jitka. MicroRNAs Predict Response to anti-EGFR Therapy in Metastatic Colorectal Cancer Patients with Wild-type KRAS. In Genomics Research 2014, South San Francisco, USA. 2014.
  4. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-215 a její role v patogenezi kolorektálního karcinomu. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. ISBN 978-80-260-6793-1. 2014.
  5. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-215 as an important tumor suppressor in colorectal cancer patients. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc, 2014. 2014.
  6. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Hana MLČOCHOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MiR-31-3p a miR-31-5p predikují čas do progrese u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným onkogenem KRAS léčených cetuximabem. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc, 2014. 2014.
  7. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MiR-31-3p a miR-31-5p predikují odpověď na cetuximab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným onkogenem KRAS. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. ISBN 978-80-260-6793-1. 2014.
  8. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Marek SVOBODA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. Studium signální dráhy EGFR a expresních profilů mikroRNA v predikci odpovědi na cílenou anti-EGFR terapii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. ISBN 978-80-86793-32-0. 2014.
  9. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Zapojení miR-215 do patogeneze kolorektálního karcinomu. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. ISBN 978-80-86793-32-0. 2014.
  10. THORENOOR, Nithyananda, Petra VYCHYTILOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ a Ondřej SLABÝ. ZFAS1, novel long non-coding RNA with significance in colorectal cancer. In Regulatory and Non-coding RNAs, Cold Spring Harbor Laboratory. 2014.

  2013

  1. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra FALTEJSKOVÁ, Radim NĚMEČEK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs targeting EGFR signalling pathway in colorectal cancer. Journal of cancer research and clinical oncology. Springer-Verlag, roč. 139, č. 10, s. 1615-1624. ISSN 0171-5216. doi:10.1007/s00432-013-1470-9. 2013.
  2. FALTEJSKOVÁ, Petra, Marek SVOBODA, Jitka MLČOCHOVÁ, Klára ŠRŮTOVÁ, Pavel FABIAN, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-215 expression in tumor tissue and in vitro effects of its replacement in colorectal cancer. In Annual Meeting 2013, April 6-10, 2013, Walter E. Washington Convention Center, Washington, DC. ISSN 0008-5472. 2013.
  3. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra FALTEJSKOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. Studium expresních profilů mikroRNA za účelem predikce odpovědi na cílenou anti-EGFR terapii u pacientů s kolorektálním karcinomem s nemutovanou variantou onkogenu KRAS. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. ISBN 978-80-904596-9-4. 2013.

  2012

  1. FALTEJSKOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Klára ŠRŮTOVÁ, Andrej BEŠŠE, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Identification and functional analysis of microRNA deregulated in colorectal cancer. In 3rd ICCTI Workshop - MicroRNAs in Oncology. 2012.
  2. FALTEJSKOVÁ, Petra, Marek SVOBODA, Klára ŠRŮTOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. IDENTIFICATION AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF microRNAs WITH ALTERED EXPRESSION IN COLORECTAL CANCER TISSUE. In Regulatory & Non-coding RNAs, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York. 2012.
  3. FALTEJSKOVÁ, Petra, Marek SVOBODA, Klára ŠRŮTOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Andrej BEŠŠE, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Pavel FABIAN, Kateřina SLABÁ, Igor KISS, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Identification and functional screening of microRNAs highly deregulated in colorectal cancer. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Malden, USA: WILEY-BLACKWELL, roč. 16, č. 11, s. 2655-2666. ISSN 1582-1838. doi:10.1111/j.1582-4934.2012.01579.x. 2012.
  4. FALTEJSKOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Klára ŠRŮTOVÁ, Andrej BEŠŠE, Renata HÉŽOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Radek NĚMEČEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s deregulovanou expresí u kolorektálního karcinomu. In XXXVI. Brněnské onkologické dny s XXVI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. ISBN 978-80-86793-23-8. 2012.
  5. MLČOCHOVÁ, Jitka, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FABIAN, Ilona KOCÁKOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs predict response to the neoadjuvant therapy in rectal cancer. In The Student Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine. ISBN 978-80-210-5811-8. 2012.
  6. FALTEJSKOVÁ, Petra, Klára ŠRŮTOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Role miR-215 v patogenezi kolorektálního karcinomu. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 2012. ISSN 1802-4475. 2012.
  7. MLČOCHOVÁ, Jitka, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FABIAN, Ilona KOCÁKOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Vybrané mikroRNA predikují odpověď na neoadjuvantní léčbu u pacientů s rektálním karcinomem. In XXXVI. Brněnské onkologické dny s XXVI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. ISBN 978-80-86793-23-8. 2012.

  2011

  1. FALTEJSKOVÁ, Petra, Klára ŠRŮTOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Marek SVOBODA, Lucie RADOVÁ, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Studium mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem: identifikace biomarkerů a nových terapeutických cílů. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. ISSN 1802-4475. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 01:11