Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ a Michal HORSÁK. Environmental stability of Western Carpathian spring-fens and its influence on Ostracod assemblages. In 9th European Ostracodologists' Meeting. 2019.
 2. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK, Vendula POLÁŠKOVÁ a Marek POLÁŠEK. Influence of environmental stability on microcrustacean assemblages in Western Carpathian spring-fens. In 6th Fresh Blood for Fresh Water Conference. 2019.
 3. ZHAI, Marie, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ a David VÝRAVSKÝ. Is distribution of microcrustaceans (Harpacticoida, Ostracoda) in spring habitats temperature dependent? A comparison from regional and local scale. In 17th International Meiofauna Conference. 2019. ISBN 978-989-8550-97-2.
 4. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Stabilita prostředí na prameništních slatiništích a její vliv na společenstva mikrokorýšů. In Setkání mladých limnologů. 2019.
 5. 2018

 6. KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Dana, Marie ZHAI a Pedro MARTÍNEZ ARBIZU. Genetická variabilita vybraných druhů plazivek (Copepoda, Crustacea) na prameništích Západních Karpat. 2018.
 7. 2017

 8. KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. The within-site variation of the harpacticoid assemblages in a Western Carpathian heterogenous spring fen. 2017.
 9. 2016

 10. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ, David VÝRAVSKÝ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. Biotic interactions of meiofaunal metacommunities in isolated spring fens (Central Europe): an insight from large scale. In 16th International Meiofauna Conference. 2016.
 11. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Distribuce plazivek (Copepoda, Harpacticoida) v Západních Karpatech. In Zoologické dny 2016. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.
 12. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Harpacticoids in the Western Carpathian (Central Europe) headwater streams: analyses of between and within-site variation. In 16th International Meiofauna Conference. 2016.
 13. 2015

 14. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Fauna plazivek (Copepoda: Harpacticoida) České a Slovenské republiky: z historie po současnost. In Zoologické dny 2015, Brno. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 15. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) of the Western Carpathian spring fens: influence of climate, nutrients and pH on species ecology. In International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum. 2015. ISSN 2457-9769.
 16. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ a David VÝRAVSKÝ. Mikroskopičtí korýši západokarpatských pramenišť. Živa. Praha: Academia, SSČ AV ČR, 2015, roč. 5/2015, s. 210-212. ISSN 0044-4812.
 17. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ a Tomáš PETERKA. The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variables and habitat age. Limnologica. 2015, roč. 53, July, s. 84-94. ISSN 0075-9511. doi:10.1016/j.limno.2015.07.001.
 18. ZHAI, Marie, Markéta FRÁNKOVÁ, Eva HUDCOVÁ a Dana HŘÍVOVÁ. Vliv lokální heterogenity prostředí na taxocenózy rozsivek na prameništních slatiništích. In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "VODA - VĚC VEŘEJNÁ". 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
 19. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Vliv potoků na kolonizaci izolovaných prameništních slatinišť Západních Karpat plazivkami (Copepoda, Crustacea). In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "VODA - VĚC VEŘEJNÁ". 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 18:18