Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2019

  1. PETROVOVÁ, Markéta a Olga VELÍNOVÁ. Projekt EU OSHA ve střední Evropě: Identification of MS Guidance and Support Material Linked to Exposure to Dangerous Substances at Work Places. In XXXIV. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. 2019. ISBN 978-80-88214-21-2.
  2. MALENKA, Petr a Olga VELÍNOVÁ. Případ tuberkulózy jako nemoci z povolání u zdravotní sestry. In XXXIV. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. 2019. ISBN 978-80-88214-21-2.
  3. VELÍNOVÁ, Olga a Petr MALENKA. Uzlíky na hlasivkách u pracovnice call centra. Pracovní lékařství, 2019, roč. 71, 3-4, s. 89-92. ISSN 0032-6291.
  4. VELÍNOVÁ, Olga a Petr MALENKA. Uzlíky na hlasivkách u pracovnice call centra - kazuistika. In XXXIV. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. 2019. ISBN 978-80-88214-21-2.
  5. VELÍNOVÁ, Olga a Markéta PETROVOVÁ. Využití Workability indexu a dalších postupů Age managementu v pracovním lékařství. In XXXIV. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. 2019. ISBN 978-80-88214-21-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 22:56