Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
   html
   Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Changed: 8/12/2023 09:47.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory (Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
   PURL url html
   Name (in English): Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines
   Documentation, librarianship, work with information. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Changed: 3/1/2024 11:20.

  2022

  1. PEŠÁKOVÁ, Edita and Patrik MICA. Inovace ve výuce v předmětu Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně na Ústavu zdravotnických věd LF MU (Innovation in teaching in Nursing Care in Resuscitation and Intensive Care Medicine at the Department of Health Sciences Faculty of Medicine, MU). In 15. Konference MEFANET. 2022.
   Name (in English): Innovation in teaching in Nursing Care in Resuscitation and Intensive Care Medicine at the Department of Health Sciences Faculty of Medicine, MU

   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

   Changed by: Mgr. Patrik Mica, DiS., učo 487144. Changed: 3/11/2022 14:01.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Edita PEŠÁKOVÁ and Patrik MICA. Inovativní přístupy ve výuce vybraných předmětů studijního programu Intenzivní péče. In XIV. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ - NLZP sekce - posterová sekce. 2022.
   URL
   Changed by: PhDr. Natália Beharková, Ph.D., učo 133871. Changed: 30/11/2022 10:13.

  2019

  1. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
   url epub
   Other medical fields. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Changed: 12/9/2019 14:03.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
   PURL html epub url
   Other medical fields. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Changed: 3/1/2024 11:32.
Displayed: 22/5/2024 03:59