Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
   html
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Změněno: 8. 12. 2023 09:47.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
   PURL url html
   Název anglicky: Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines
   Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Změněno: 3. 1. 2024 11:20.

  2022

  1. PEŠÁKOVÁ, Edita a Patrik MICA. Inovace ve výuce v předmětu Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně na Ústavu zdravotnických věd LF MU. In 15. Konference MEFANET. 2022.
   Název anglicky: Innovation in teaching in Nursing Care in Resuscitation and Intensive Care Medicine at the Department of Health Sciences Faculty of Medicine, MU

   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: Mgr. Patrik Mica, DiS., učo 487144. Změněno: 3. 11. 2022 14:01.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Edita PEŠÁKOVÁ a Patrik MICA. Inovativní přístupy ve výuce vybraných předmětů studijního programu Intenzivní péče. In XIV. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ - NLZP sekce - posterová sekce. 2022.
   URL
   Změnila: PhDr. Natália Beharková, Ph.D., učo 133871. Změněno: 30. 11. 2022 10:13.

  2019

  1. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
   url epub
   Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Změněno: 12. 9. 2019 14:03.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
   PURL html epub url
   Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Změněno: 3. 1. 2024 11:32.
Zobrazeno: 25. 4. 2024 01:04