Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. RADVAN, Michal a Petra GEORGALA. The evaluation methods of the scientific quality of publications and journals in the field of jurisprudence in the Czech Republic. In The evaluation methods of the scientific quality of publications and journals in the field of jurisprudence in the Central European region. 2022.

  2020

  1. GEORGALA, Petra. Vykazovaní publikační činnosti, práce se zdroji, citační manažeři. 2020.
  2. GEORGALA, Petra. Vykazovaní publikační činnosti, práce se zdroji, citační manažeři. 2020.

  2019

  1. GEORGALA, Petra. Evidence publikačních výstupů, publikování odborných textů, predátorské nakladatelství. 2019.

  2018

  1. GEORGALA, Petra. Elektronické informační zdroje pro doktorandy. 2018.
  2. GEORGALA, Petra. Elektronické informační zdroje pro seminární a diplomové práce. 2018.
  3. GEORGALA, Petra. Elektronické informační zdroje pro seminární a diplomové práce. 2018.

  2016

  1. GEORGALA, Petra. Digitální knihovna Právnické fakulty MU. Časopis pro právní vědu a praxi. 2016, roč. 24, č. 2, s. 305-306. ISSN 1210-9126.
  2. GEORGALA, Petra. Hodnocení a vykazování publikační činnosti. In Týden informačního vzdělávání. 2016.
  3. GEORGALA, Petra. Jak se staví (knihovnický) sen : rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Čtenář: měsíčník pro knihovny. Kladno: Středočeská vědecká knihovna, 2016, roč. 68, č. 1, s. 24-26. ISSN 0011-2321.
  4. GEORGALA, Petra a Hana SLOUPENSKÁ. Proč a jak publikovat pro RIV. In Týden informačního vzdělávání. 2016.
  5. GEORGALA, Petra a Michal RADVAN. The System of Publication Outputs Evaluation in the Czech Republic. Annual Center Review. Bialystok: The Center for Information and Research, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 39-41. ISSN 1899-5942. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15290/acr.2016.09.09.
  6. SLOUPENSKÁ, Hana, Petra GEORGALA a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Zjednodušte si citování s Citace PRO. 2016.

  2015

  1. SLOUPENSKÁ, Hana a Petra GEORGALA. Seminář - Elektronické informační zdroje pro práci doktorandů. 2015.
  2. SLOUPENSKÁ, Hana a Petra GEORGALA. Seminář - Elektronické informační zdroje pro seminární a diplomové práce. 2015.
  3. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Tereza KYSELOVSKÁ a Petra GEORGALA. Slavnostní otevření nové knihovny Právnické fakulty MU. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2015, roč. 22, č. 4, s. 396-398. ISSN 1210-9126.

  2014

  1. GEORGALA, Petra. Slavnostní otevření nové knihovny Právnické fakulty MU. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, roč. 22, č. 4, s. 396-398. ISSN 1210-9126.

  2013

  1. GEORGALA, Petra, Marie ZEJDOVÁ a Alice STOJANOVÁ. Představujeme vysokoškolské knihovny: Ústřední knihovna Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: MZK, 2013, roč. 27, č. 3, s. 1. ISSN 1804-4255.
  2. GEORGALA, Petra. Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje RIV. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 12:08